Spiced Dragon Cappuccino

Spice up your day with this stimulating marriage of sweet and spicy flavours.
เพิ่มความเผ็ดร้อนในวันของคุณด้วยเมอร์แรงรสเผ็ดหวาน

Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk
Icon - Time 5 min. Icon - Level Easy

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

Ingredients

Icon - Person {{ persons }}
 • capsule of Grand Cru Master Origin India
 • tablespoon of chocolate syrup
 • black pepper
 • 40 ml / 1.3 oz of hot milk


 • กาแฟแคปซูล Master Origin India
 • ช็อคโกแลตไซรัป 1 ช้อนโต๊ะ
 • พริกไทยดำ
 • นมร้อน 40 มล. / 1.3 ออนซ์


Materialsเริ่มเลย!

 • Pour the chocolate syrup into a cappuccino cup
 • Sprinkle the black pepper onto the chocolate syrup
 • Pour the Master Origin India in the cup
 • Make some milk froth and add it on top of the drink


 • เทช็อคโกแลตไซรัปในถ้วยคาปูชิโน
 • โรยพริกไทยดำลงบนช็อคโกแลตไซรัป
 • เทกาแฟแคปซูล Master Origin India form India ลงในแก้ว
 • ทำฟองนมแล้วเทลงไปบนถ้วยกาแฟ

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Picto - Capsule - Classic Original
Master Origin India 11 Chart - Intensity
Master Origin India 11 Chart - Intensity

คุณอาจจะชอบเมนูเหล่านี้

Spiced Dragon Cappuccino

 • Icon - Time 5 min.
 • Icon - Level Easy

Materialsกาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Ingredients

 • capsule of Grand Cru Master Origin India
 • tablespoon of chocolate syrup
 • black pepper
 • 40 ml / 1.3 oz of hot milk


 • กาแฟแคปซูล Master Origin India
 • ช็อคโกแลตไซรัป 1 ช้อนโต๊ะ
 • พริกไทยดำ
 • นมร้อน 40 มล. / 1.3 ออนซ์

Inspirations

Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk

เริ่มเลย!

 • Pour the chocolate syrup into a cappuccino cup
 • Sprinkle the black pepper onto the chocolate syrup
 • Pour the Master Origin India in the cup
 • Make some milk froth and add it on top of the drink


 • เทช็อคโกแลตไซรัปในถ้วยคาปูชิโน
 • โรยพริกไทยดำลงบนช็อคโกแลตไซรัป
 • เทกาแฟแคปซูล Master Origin India form India ลงในแก้ว
 • ทำฟองนมแล้วเทลงไปบนถ้วยกาแฟ

กรุณาใส่วันเกิดของคุณ

ถึงแม้ว่ากาแฟและแอกอฮอล์นั้นจะเข้ากันได้ดี แต่เราต้องขอให้สิทธื์แก่ผู้ที่อายุมากกว่า18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

แอลกอฮอลล์เป็นภัยต่อร่างกาย ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

ส่งต่อเมนูนี้

{{ recipe.title }}

กรุณากรอกข้อความ กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง ทำการส่งอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว พบข้อผิดพลาด : ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้