Jammy Cape Town

Icon - Inspiration - Level
Icon - Time Icon - Level Easy

เมนูจากผู้เชี่ยวชาญ

Sacha Wittorski

ค้นหา Icon - Arrow - To Right

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

Ingredients

Icon - Person {{ persons }}
 • Whipped cream 45 ก.
 • Apricot Jam 20 ก.
 • World Explorations Cape Town Envivo Lungo 110 มล.
 • Ginger Powder 1 หยิบมือ

Materials

เริ่มเลย!

 • ขั้นตอน
  01

  Put 20 g of apricot jam in a View Lungo Cup. ใส่แยมแอปริคอตลงในแก้ว View Lungo

 • ขั้นตอน
  02

  Extract 110 ml of World Explorations Cape Town Lungo over it. ชงกาแฟ World Explorations Cape Town Lungo 110 มล. ตามลงไป

 • ขั้นตอน
  03

  Add a pinch of ginger powder to the whipped cream and pour it over the coffee. เติมขิงผงลงในวิปครีม แล้วเทลงในแก้วกาแฟ

ขั้นตอน01

Put 20 g of apricot jam in a View Lungo Cup. ใส่แยมแอปริคอตลงในแก้ว View Lungo

ขั้นตอน02

Extract 110 ml of World Explorations Cape Town Lungo over it. ชงกาแฟ World Explorations Cape Town Lungo 110 มล. ตามลงไป

ขั้นตอน03

Add a pinch of ginger powder to the whipped cream and pour it over the coffee. เติมขิงผงลงในวิปครีม แล้วเทลงในแก้วกาแฟ

Icon - Ingredients
 • Whipped cream 45 ก.
 • Apricot Jam 20 ก.
 • World Explorations Cape Town Envivo Lungo 110 มล.
 • Ginger Powder 1 หยิบมือ

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Picto - Capsule - Classic Original
CAPE TOWN ENVIVO LUNGO 10 Chart - Intensity
CAPE TOWN ENVIVO LUNGO 10 Chart - Intensity

คุณอาจจะชอบเมนูเหล่านี้

Jammy Cape Town

 • Icon - Time
 • Icon - Level Easy

Materials

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Ingredients

 • Whipped cream 45 ก.
 • Apricot Jam 20 ก.
 • World Explorations Cape Town Envivo Lungo 110 มล.
 • Ginger Powder 1 หยิบมือ

Inspirations

Icon - Inspiration - Level

เริ่มเลย!

 • ขั้นตอน 01

  Put 20 g of apricot jam in a View Lungo Cup. ใส่แยมแอปริคอตลงในแก้ว View Lungo
 • ขั้นตอน 02

  Extract 110 ml of World Explorations Cape Town Lungo over it. ชงกาแฟ World Explorations Cape Town Lungo 110 มล. ตามลงไป
 • ขั้นตอน 03

  Add a pinch of ginger powder to the whipped cream and pour it over the coffee. เติมขิงผงลงในวิปครีม แล้วเทลงในแก้วกาแฟ

Sacha Wittorski Nespresso Bar in Lausanne

กรุณาใส่วันเกิดของคุณ

ถึงแม้ว่ากาแฟและแอกอฮอล์นั้นจะเข้ากันได้ดี แต่เราต้องขอให้สิทธื์แก่ผู้ที่อายุมากกว่า18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

แอลกอฮอลล์เป็นภัยต่อร่างกาย ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

ส่งต่อเมนูนี้

{{ recipe.title }}

กรุณากรอกข้อความ กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง ทำการส่งอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว พบข้อผิดพลาด : ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้