Torta di Nocciole al Bicerin (Festive 2020)

Surprise your guest with recipe inspired by classic Italian treats.

เซอร์ไพร์สเพื่อนและคนรักของคุณด้วยกาแฟสูตรที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากกาแฟอิตาเลียนแท้

Icon - Inspiration - Milk
Icon - Time 2 mins Icon - Level Easy

เมนูจากผู้เชี่ยวชาญ

Sacha Wittorski

ค้นหา Icon - Arrow - To Right

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

Ingredients

Icon - Person {{ persons }}
 • Dark Chocolate Square 6 ชิ้น
 • Cold semi-skimmed cow’s milk 20 มล.
 • Cold full fat cream 160 มล.
 • Fresh hazelnut 5 ก.
 • ผงโกโก้ 1 หยิบมือ

Materials

Allergens

เริ่มเลย!

 • ขั้นตอน
  01

  Add 6 squares of Nespresso Dark Chocolate in the jug of your Nespresso Barista device. ใส่ดาร์กช็อกโกแลต 6 แผ่น ลงในเครื่อง Barista

 • ขั้นตอน
  02

  Pour 60ml of cream and 20ml of milk in the jug. Close the lid, choose “Hot Chocolate” on the screen and press the start button on the device. เทครีม 60 มล. และนม 20 มล. ตามลงไป ปิดฝาแล้วเลือกการตั้งค่าแบบ “Hot Chocolate”

 • ขั้นตอน
  03

  Pour the mixture equally into two View Lungo cups or Reveal Lungo glasses. ผสมให้เข้ากันแล้วเทลงในแก้ว View Lungo หรือแก้ว Reveal Lungo 2 ใบ

 • ขั้นตอน
  04

  Brew a capsule of Torta di Nocciole Variation over the mixture, and mix it with a spoon. กดกาแฟแคปซูล Variations Italia Torta di Nocciole Flavour ลงไปในส่วนผสมที่เตรียมไว้ แล้วคนให้เข้ากัน

 • ขั้นตอน
  05

  Wash the jug with detergent and rinse with hot water. Cool it down with cold water and dry it. Pour 100ml of cream in the jug up to the lower level marking. Close the lid, choose “Espresso Con Panna” on the screen and press the start button on the device. ล้างเหยือกให้สะอาดและแช่เหยือกให้เย็นตัวลง จากนั้นเทครีม 100 มล. ลงในเหยือกให้ถึงขีดล่างสุด ปิดฝาแล้วเลือกการตั้งค่าแบบ “Espresso Con Panna”

 • ขั้นตอน
  06

  With a non-metallic spoon, collect and pour the whipped cream on the top of the coffee, and sprinkle some fresh grated hazelnut and cacao powder over it. ใช้ช้อนที่ไม่ได้ทำจากโลหะ ตักและราดครีมนมที่ตีแล้วบนหน้าของกาแฟ โรยหน้าด้วยเฮเซลนัทบด และผงโกโก้เพื่อแต่งหน้ากาแฟให้สวยงาม

ขั้นตอน01

Add 6 squares of Nespresso Dark Chocolate in the jug of your Nespresso Barista device. ใส่ดาร์กช็อกโกแลต 6 แผ่น ลงในเครื่อง Barista

ขั้นตอน02

Pour 60ml of cream and 20ml of milk in the jug. Close the lid, choose “Hot Chocolate” on the screen and press the start button on the device. เทครีม 60 มล. และนม 20 มล. ตามลงไป ปิดฝาแล้วเลือกการตั้งค่าแบบ “Hot Chocolate”

ขั้นตอน03

Pour the mixture equally into two View Lungo cups or Reveal Lungo glasses. ผสมให้เข้ากันแล้วเทลงในแก้ว View Lungo หรือแก้ว Reveal Lungo 2 ใบ

ขั้นตอน04

Brew a capsule of Torta di Nocciole Variation over the mixture, and mix it with a spoon. กดกาแฟแคปซูล Variations Italia Torta di Nocciole Flavour ลงไปในส่วนผสมที่เตรียมไว้ แล้วคนให้เข้ากัน

ขั้นตอน05

Wash the jug with detergent and rinse with hot water. Cool it down with cold water and dry it. Pour 100ml of cream in the jug up to the lower level marking. Close the lid, choose “Espresso Con Panna” on the screen and press the start button on the device. ล้างเหยือกให้สะอาดและแช่เหยือกให้เย็นตัวลง จากนั้นเทครีม 100 มล. ลงในเหยือกให้ถึงขีดล่างสุด ปิดฝาแล้วเลือกการตั้งค่าแบบ “Espresso Con Panna”

ขั้นตอน06

With a non-metallic spoon, collect and pour the whipped cream on the top of the coffee, and sprinkle some fresh grated hazelnut and cacao powder over it. ใช้ช้อนที่ไม่ได้ทำจากโลหะ ตักและราดครีมนมที่ตีแล้วบนหน้าของกาแฟ โรยหน้าด้วยเฮเซลนัทบด และผงโกโก้เพื่อแต่งหน้ากาแฟให้สวยงาม

Icon - Ingredients
 • Dark Chocolate Square 6 ชิ้น
 • Cold semi-skimmed cow’s milk 20 มล.
 • Cold full fat cream 160 มล.
 • Fresh hazelnut 5 ก.
 • ผงโกโก้ 1 หยิบมือ

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Picto - Capsule - Classic Original
Torta Di Nocciole Flavour Chart - Intensity
Torta Di Nocciole Flavour Chart - Intensity

คุณอาจจะชอบเมนูเหล่านี้

Torta di Nocciole al Bicerin (Festive 2020)

 • Icon - Time 2 mins
 • Icon - Level Easy

Materials

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Ingredients

 • Dark Chocolate Square 6 ชิ้น
 • Cold semi-skimmed cow’s milk 20 มล.
 • Cold full fat cream 160 มล.
 • Fresh hazelnut 5 ก.
 • ผงโกโก้ 1 หยิบมือ

Inspirations

Icon - Inspiration - Milk

เริ่มเลย!

 • ขั้นตอน 01

  Add 6 squares of Nespresso Dark Chocolate in the jug of your Nespresso Barista device. ใส่ดาร์กช็อกโกแลต 6 แผ่น ลงในเครื่อง Barista
 • ขั้นตอน 02

  Pour 60ml of cream and 20ml of milk in the jug. Close the lid, choose “Hot Chocolate” on the screen and press the start button on the device. เทครีม 60 มล. และนม 20 มล. ตามลงไป ปิดฝาแล้วเลือกการตั้งค่าแบบ “Hot Chocolate”
 • ขั้นตอน 03

  Pour the mixture equally into two View Lungo cups or Reveal Lungo glasses. ผสมให้เข้ากันแล้วเทลงในแก้ว View Lungo หรือแก้ว Reveal Lungo 2 ใบ
 • ขั้นตอน 04

  Brew a capsule of Torta di Nocciole Variation over the mixture, and mix it with a spoon. กดกาแฟแคปซูล Variations Italia Torta di Nocciole Flavour ลงไปในส่วนผสมที่เตรียมไว้ แล้วคนให้เข้ากัน
 • ขั้นตอน 05

  Wash the jug with detergent and rinse with hot water. Cool it down with cold water and dry it. Pour 100ml of cream in the jug up to the lower level marking. Close the lid, choose “Espresso Con Panna” on the screen and press the start button on the device. ล้างเหยือกให้สะอาดและแช่เหยือกให้เย็นตัวลง จากนั้นเทครีม 100 มล. ลงในเหยือกให้ถึงขีดล่างสุด ปิดฝาแล้วเลือกการตั้งค่าแบบ “Espresso Con Panna”
 • ขั้นตอน 06

  With a non-metallic spoon, collect and pour the whipped cream on the top of the coffee, and sprinkle some fresh grated hazelnut and cacao powder over it. ใช้ช้อนที่ไม่ได้ทำจากโลหะ ตักและราดครีมนมที่ตีแล้วบนหน้าของกาแฟ โรยหน้าด้วยเฮเซลนัทบด และผงโกโก้เพื่อแต่งหน้ากาแฟให้สวยงาม

Sacha Wittorski Nespresso Bar in Lausanne

กรุณาใส่วันเกิดของคุณ

ถึงแม้ว่ากาแฟและแอกอฮอล์นั้นจะเข้ากันได้ดี แต่เราต้องขอให้สิทธื์แก่ผู้ที่อายุมากกว่า18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

แอลกอฮอลล์เป็นภัยต่อร่างกาย ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

ส่งต่อเมนูนี้

{{ recipe.title }}

กรุณากรอกข้อความ กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง ทำการส่งอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว พบข้อผิดพลาด : ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้