Barista Creations Freddo Delicato

Icon - Inspiration - Cold
Icon - Time 2 นาที Icon - Level Easy

เมนูจากผู้เชี่ยวชาญ

Sacha Wittorski

ค้นหา Icon - Arrow - To Right

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

Ingredients

Icon - Person {{ persons }}
 • Ice Cubes 3 ก้อน
 • นมสดเย็น 90 มล.
 • น้ำเย็น 90 มล.

Materials

เริ่มเลย!

 • ขั้นตอน
  01

  Place 3 ice cubes in a recipe glass. ใส่น้ำแข็ง 3 ก้อนลงในแก้ว View Recipe

 • ขั้นตอน
  02

  Pour over 1 capsule of BARISTA CREATIONS FREDDO DELICATO (40ml). ชงกาแฟ BARISTA CREATIONS FREDDO DELICATO (40 มล)

 • ขั้นตอน
  03

  To extend the treat, top it up with cold water or cold milk (90 ml). สามารถเติมความอร่อยด้วยน้ำเย็นหรือนมสดเย็น (90 มล.)

ขั้นตอน01

Place 3 ice cubes in a recipe glass. ใส่น้ำแข็ง 3 ก้อนลงในแก้ว View Recipe

ขั้นตอน02

Pour over 1 capsule of BARISTA CREATIONS FREDDO DELICATO (40ml). ชงกาแฟ BARISTA CREATIONS FREDDO DELICATO (40 มล)

ขั้นตอน03

To extend the treat, top it up with cold water or cold milk (90 ml). สามารถเติมความอร่อยด้วยน้ำเย็นหรือนมสดเย็น (90 มล.)

Icon - Ingredients
 • Ice Cubes 3 ก้อน
 • นมสดเย็น 90 มล.
 • น้ำเย็น 90 มล.

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Picto - Capsule - Classic Original
Freddo Delicato 0 Chart - Intensity
Freddo Delicato 0 Chart - Intensity

Barista Creations Freddo Delicato

 • Icon - Time 2 นาที
 • Icon - Level Easy

Materials

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Ingredients

 • Ice Cubes 3 ก้อน
 • นมสดเย็น 90 มล.
 • น้ำเย็น 90 มล.

Inspirations

Icon - Inspiration - Cold

เริ่มเลย!

 • ขั้นตอน 01

  Place 3 ice cubes in a recipe glass. ใส่น้ำแข็ง 3 ก้อนลงในแก้ว View Recipe
 • ขั้นตอน 02

  Pour over 1 capsule of BARISTA CREATIONS FREDDO DELICATO (40ml). ชงกาแฟ BARISTA CREATIONS FREDDO DELICATO (40 มล)
 • ขั้นตอน 03

  To extend the treat, top it up with cold water or cold milk (90 ml). สามารถเติมความอร่อยด้วยน้ำเย็นหรือนมสดเย็น (90 มล.)

Sacha Wittorski Nespresso Bar in Lausanne

กรุณาใส่วันเกิดของคุณ

ถึงแม้ว่ากาแฟและแอกอฮอล์นั้นจะเข้ากันได้ดี แต่เราต้องขอให้สิทธื์แก่ผู้ที่อายุมากกว่า18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

แอลกอฮอลล์เป็นภัยต่อร่างกาย ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

ส่งต่อเมนูนี้

{{ recipe.title }}

กรุณากรอกข้อความ กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง ทำการส่งอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว พบข้อผิดพลาด : ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้