Vienna Cream Crown

Icon - Inspiration - Level
Icon - Time 2 min. Icon - Level Easy

เมนูจากผู้เชี่ยวชาญ

Sacha Wittorski

ค้นหา Icon - Arrow - To Right

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

Ingredients

Icon - Person {{ persons }}
 • Chocolate Sauce 10 ก.
 • Bitter orange jam 20 ก.
 • Whipped cream 250 มล.
 • World Explorations Vienna Linizio Lungo 110 มล.
 • Icon - Material - Aeroccino view-mug

Materials

 • Icon - Material - Aeroccino view-mug

เริ่มเลย!

 • ขั้นตอน
  01

  Add 20 g of bitter orange jam into a View Mug. ใส่แยมส้มลงในแก้ว VIEW Mug

 • ขั้นตอน
  02

  Extract 110 ml of World Explorations Vienna Lungo over it. ชงกาแฟ World Explorations Vienna Lungo 110 มล. ตามลงไป

 • ขั้นตอน
  03

  Add the whipped cream on top of the coffee. ตักวิปครีมลงบนแก้วกาแฟ

 • ขั้นตอน
  04

  Pour some chocolate sauce over the top. แต่งหน้าด้วยช็อคโกแลตซอส

ขั้นตอน01

Add 20 g of bitter orange jam into a View Mug. ใส่แยมส้มลงในแก้ว VIEW Mug

ขั้นตอน02

Extract 110 ml of World Explorations Vienna Lungo over it. ชงกาแฟ World Explorations Vienna Lungo 110 มล. ตามลงไป

ขั้นตอน03

Add the whipped cream on top of the coffee. ตักวิปครีมลงบนแก้วกาแฟ

ขั้นตอน04

Pour some chocolate sauce over the top. แต่งหน้าด้วยช็อคโกแลตซอส

Icon - Ingredients
 • Chocolate Sauce 10 ก.
 • Bitter orange jam 20 ก.
 • Whipped cream 250 มล.
 • World Explorations Vienna Linizio Lungo 110 มล.

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Picto - Capsule - Classic Original
VIENNA LINIZO LUNGO 6 Chart - Intensity
VIENNA LINIZO LUNGO 6 Chart - Intensity

คุณอาจจะชอบเมนูเหล่านี้

Vienna Cream Crown

 • Icon - Time 2 min.
 • Icon - Level Easy

Materials

 • Icon - Material - Aeroccino view-mug

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Ingredients

 • Chocolate Sauce 10 ก.
 • Bitter orange jam 20 ก.
 • Whipped cream 250 มล.
 • World Explorations Vienna Linizio Lungo 110 มล.

Inspirations

Icon - Inspiration - Level

เริ่มเลย!

 • ขั้นตอน 01

  Add 20 g of bitter orange jam into a View Mug. ใส่แยมส้มลงในแก้ว VIEW Mug
 • ขั้นตอน 02

  Extract 110 ml of World Explorations Vienna Lungo over it. ชงกาแฟ World Explorations Vienna Lungo 110 มล. ตามลงไป
 • ขั้นตอน 03

  Add the whipped cream on top of the coffee. ตักวิปครีมลงบนแก้วกาแฟ
 • ขั้นตอน 04

  Pour some chocolate sauce over the top. แต่งหน้าด้วยช็อคโกแลตซอส

Sacha Wittorski Nespresso Bar in Lausanne

กรุณาใส่วันเกิดของคุณ

ถึงแม้ว่ากาแฟและแอกอฮอล์นั้นจะเข้ากันได้ดี แต่เราต้องขอให้สิทธื์แก่ผู้ที่อายุมากกว่า18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

แอลกอฮอลล์เป็นภัยต่อร่างกาย ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

ส่งต่อเมนูนี้

{{ recipe.title }}

กรุณากรอกข้อความ กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง ทำการส่งอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว พบข้อผิดพลาด : ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้