Freddo Delicato Maracujá Frappé

An iced frappé for a silky, delicate, and fruity morning in paradise

Icon - Inspiration - Morning Icon - Inspiration - Cold
Icon - Time 5 mins Icon - Level Easy

เมนูจากผู้เชี่ยวชาญ

Sacha Wittorski

ค้นหา Icon - Arrow - To Right

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

Ingredients

Icon - Person {{ persons }}
 • Passion Fruit Syrup 5 มล.
 • Ice Cubes 120 ก.
 • Optional Passion Fruit Slice 1 สไลซ์
 • Optional Edible Flowers 2 ชิ้น
 • Oatly Barista 90 มล.
 • Plan de travail 1 Shaker
 • Icon - Material - Aeroccino Reveal Cold Recipe Glass

Materials

 • Plan de travail 1 Shaker
 • Icon - Material - Aeroccino Reveal Cold Recipe Glass

เริ่มเลย!

 • ขั้นตอน
  01

  Into a shaker add one ice cube, 5ml of Passion Fruit syrup, 90ml of Oatly Barista Edition Oat Drink and extract 40ml of Freddo Delicato over it. Close the shaker and shake vigorously for 20 seconds. ใส่น้ำแข็งลงในเชคเกอร์ ตามด้วยไซรัปเสาวรสและ Oatly Barista Edition Oat Drink จากนั้นชงกาแฟ Freddo Delicato ตามลงไป ปิดฝาแล้วเขย่าประมาณ 20 วินาที

 • ขั้นตอน
  02

  Put 3 Ice cubes (30g each) into a Nespresso Reveal Cold Recipe glass. Pour and strain the frappé directly into the glass. ใส่น้ำแข็งลงในแก้ว Reveal Cold Recipe จากนั้นเทเครื่องดื่มจากเชคเกอร์ลงในแก้ว

 • ขั้นตอน
  03

  Garnish with passion fruit and edible flowers for a pop of color. ตกแต่งแก้วด้วยเสาวรสและดอกไม้ทานได้

ขั้นตอน01

Into a shaker add one ice cube, 5ml of Passion Fruit syrup, 90ml of Oatly Barista Edition Oat Drink and extract 40ml of Freddo Delicato over it. Close the shaker and shake vigorously for 20 seconds. ใส่น้ำแข็งลงในเชคเกอร์ ตามด้วยไซรัปเสาวรสและ Oatly Barista Edition Oat Drink จากนั้นชงกาแฟ Freddo Delicato ตามลงไป ปิดฝาแล้วเขย่าประมาณ 20 วินาที

ขั้นตอน02

Put 3 Ice cubes (30g each) into a Nespresso Reveal Cold Recipe glass. Pour and strain the frappé directly into the glass. ใส่น้ำแข็งลงในแก้ว Reveal Cold Recipe จากนั้นเทเครื่องดื่มจากเชคเกอร์ลงในแก้ว

ขั้นตอน03

Garnish with passion fruit and edible flowers for a pop of color. ตกแต่งแก้วด้วยเสาวรสและดอกไม้ทานได้

Icon - Ingredients
 • Passion Fruit Syrup 5 มล.
 • Ice Cubes 120 ก.
 • Optional Passion Fruit Slice 1 สไลซ์
 • Optional Edible Flowers 2 ชิ้น
 • Oatly Barista 90 มล.

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Picto - Capsule - Classic Original
Freddo Delicato 0 Chart - Intensity
Freddo Delicato 0 Chart - Intensity

คุณอาจจะชอบเมนูเหล่านี้

Freddo Delicato Maracujá Frappé

 • Icon - Time 5 mins
 • Icon - Level Easy

Materials

 • Plan de travail 1 Shaker
 • Icon - Material - Aeroccino Reveal Cold Recipe Glass

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Ingredients

 • Passion Fruit Syrup 5 มล.
 • Ice Cubes 120 ก.
 • Optional Passion Fruit Slice 1 สไลซ์
 • Optional Edible Flowers 2 ชิ้น
 • Oatly Barista 90 มล.

Inspirations

Icon - Inspiration - Morning Icon - Inspiration - Cold

เริ่มเลย!

 • ขั้นตอน 01

  Into a shaker add one ice cube, 5ml of Passion Fruit syrup, 90ml of Oatly Barista Edition Oat Drink and extract 40ml of Freddo Delicato over it. Close the shaker and shake vigorously for 20 seconds. ใส่น้ำแข็งลงในเชคเกอร์ ตามด้วยไซรัปเสาวรสและ Oatly Barista Edition Oat Drink จากนั้นชงกาแฟ Freddo Delicato ตามลงไป ปิดฝาแล้วเขย่าประมาณ 20 วินาที
 • ขั้นตอน 02

  Put 3 Ice cubes (30g each) into a Nespresso Reveal Cold Recipe glass. Pour and strain the frappé directly into the glass. ใส่น้ำแข็งลงในแก้ว Reveal Cold Recipe จากนั้นเทเครื่องดื่มจากเชคเกอร์ลงในแก้ว
 • ขั้นตอน 03

  Garnish with passion fruit and edible flowers for a pop of color. ตกแต่งแก้วด้วยเสาวรสและดอกไม้ทานได้

Sacha Wittorski Nespresso Bar in Lausanne

กรุณาใส่วันเกิดของคุณ

ถึงแม้ว่ากาแฟและแอกอฮอล์นั้นจะเข้ากันได้ดี แต่เราต้องขอให้สิทธื์แก่ผู้ที่อายุมากกว่า18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

แอลกอฮอลล์เป็นภัยต่อร่างกาย ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

ส่งต่อเมนูนี้

{{ recipe.title }}

กรุณากรอกข้อความ กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง ทำการส่งอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว พบข้อผิดพลาด : ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้