Tokyo Matcha Latte

Icon - Inspiration - Milk
Icon - Time 2 min. Icon - Level Easy

เมนูจากผู้เชี่ยวชาญ

Sacha Wittorski

ค้นหา Icon - Arrow - To Right

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

Ingredients

Icon - Person {{ persons }}
 • นมสด 150 มล.
 • Honey 15 ก.
 • World Explorations Tokyo Vivalto Lungo 110 มล.
 • Grilled sesame seeds 5 ก.
 • Matcha powder 2 ก.
 • Icon - Material - Aeroccino View Recipe Glass
 • Icon - Material - Aeroccino Nespresso Barista Device

Materials

 • Icon - Material - Aeroccino View Recipe Glass
 • Icon - Material - Aeroccino Nespresso Barista Device

เริ่มเลย!

 • ขั้นตอน
  01

  Pour 150 ml of 1.5% milk directly into the Nespresso Barista device. Add ½ tsp (2 gr) of Matcha powder. Close the lid, select the “Latte Macchiato” recipe on the device and press the start button. เทนมลงในเครื่อง Barista แล้วใส่ผงชาเขียวตามลงไป ปิดฝาแล้วเลือกสูตร “Latte Macchiato” แล้วกด Start

 • ขั้นตอน
  02

  Add 15 g of honey into a View Recipe Glass and then extract 110 ml of World Explorations Tokyo Lungo over it. ใส่น้ำผึ้งลงในแก้ว VIEW Recipe แล้วชงกาแฟ World Explorations Tokyo Lungo 110 มล. ตามลงไป

 • ขั้นตอน
  03

  Pour the Matcha hot milk on top and garnish with some grilled sesame seeds. เทชาเขียวนมลงในแก้วกาแฟ แล้วตกแต่งด้วยงาคั่ว

ขั้นตอน01

Pour 150 ml of 1.5% milk directly into the Nespresso Barista device. Add ½ tsp (2 gr) of Matcha powder. Close the lid, select the “Latte Macchiato” recipe on the device and press the start button. เทนมลงในเครื่อง Barista แล้วใส่ผงชาเขียวตามลงไป ปิดฝาแล้วเลือกสูตร “Latte Macchiato” แล้วกด Start

ขั้นตอน02

Add 15 g of honey into a View Recipe Glass and then extract 110 ml of World Explorations Tokyo Lungo over it. ใส่น้ำผึ้งลงในแก้ว VIEW Recipe แล้วชงกาแฟ World Explorations Tokyo Lungo 110 มล. ตามลงไป

ขั้นตอน03

Pour the Matcha hot milk on top and garnish with some grilled sesame seeds. เทชาเขียวนมลงในแก้วกาแฟ แล้วตกแต่งด้วยงาคั่ว

Icon - Ingredients
 • นมสด 150 มล.
 • Honey 15 ก.
 • World Explorations Tokyo Vivalto Lungo 110 มล.
 • Grilled sesame seeds 5 ก.
 • Matcha powder 2 ก.

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Picto - Capsule - Classic Original
Tokyo Vivalto Lungo 6 Chart - Intensity
Tokyo Vivalto Lungo 6 Chart - Intensity

คุณอาจจะชอบเมนูเหล่านี้

Tokyo Matcha Latte

 • Icon - Time 2 min.
 • Icon - Level Easy

Materials

 • Icon - Material - Aeroccino View Recipe Glass
 • Icon - Material - Aeroccino Nespresso Barista Device

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Ingredients

 • นมสด 150 มล.
 • Honey 15 ก.
 • World Explorations Tokyo Vivalto Lungo 110 มล.
 • Grilled sesame seeds 5 ก.
 • Matcha powder 2 ก.

Inspirations

Icon - Inspiration - Milk

เริ่มเลย!

 • ขั้นตอน 01

  Pour 150 ml of 1.5% milk directly into the Nespresso Barista device. Add ½ tsp (2 gr) of Matcha powder. Close the lid, select the “Latte Macchiato” recipe on the device and press the start button. เทนมลงในเครื่อง Barista แล้วใส่ผงชาเขียวตามลงไป ปิดฝาแล้วเลือกสูตร “Latte Macchiato” แล้วกด Start
 • ขั้นตอน 02

  Add 15 g of honey into a View Recipe Glass and then extract 110 ml of World Explorations Tokyo Lungo over it. ใส่น้ำผึ้งลงในแก้ว VIEW Recipe แล้วชงกาแฟ World Explorations Tokyo Lungo 110 มล. ตามลงไป
 • ขั้นตอน 03

  Pour the Matcha hot milk on top and garnish with some grilled sesame seeds. เทชาเขียวนมลงในแก้วกาแฟ แล้วตกแต่งด้วยงาคั่ว

Sacha Wittorski Nespresso Bar in Lausanne

กรุณาใส่วันเกิดของคุณ

ถึงแม้ว่ากาแฟและแอกอฮอล์นั้นจะเข้ากันได้ดี แต่เราต้องขอให้สิทธื์แก่ผู้ที่อายุมากกว่า18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

แอลกอฮอลล์เป็นภัยต่อร่างกาย ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

ส่งต่อเมนูนี้

{{ recipe.title }}

กรุณากรอกข้อความ กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง ทำการส่งอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว พบข้อผิดพลาด : ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้