Tokyo Citrus Chiller

Icon - Inspiration - Cold
Icon - Time 3 min. Icon - Level Easy

เมนูจากผู้เชี่ยวชาญ

Sacha Wittorski

ค้นหา Icon - Arrow - To Right

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

Ingredients

Icon - Person {{ persons }}
 • Ice Cubes 150 มล.
 • World Explorations Tokyo Vivalto Lungo 110 มล.
 • Cucumber slice 1 ชิ้น
 • Yuzu peel 2 ชิ้น
 • White sugar 4 ก.
 • Icon - Material - Aeroccino View Recipe Glass
 • Icon - Material - Aeroccino Nespresso Barista Device

Materials

 • Icon - Material - Aeroccino View Recipe Glass
 • Icon - Material - Aeroccino Nespresso Barista Device

เริ่มเลย!

 • ขั้นตอน
  01

  Place two 30 g ice cubes and two Yuzu peels into the Nespresso Barista device. ใส่น้ำแข็งและผิวส้มยูซุลงในเครื่อง Barista

 • ขั้นตอน
  02

  Extract 110 ml of World Explorations Tokyo Lungo into your Barista device over the ice and peels. ชงกาแฟ World Explorations Tokyo Lungo 110 มล. ตามลงไปในเครื่อง Barista

 • ขั้นตอน
  03

  Add white sugar (optional). สามารถเติมรสชาติด้วยน้ำตาลทรายขาว

 • ขั้นตอน
  04

  Close the lid, select the “Iced Nitro” recipe and press the start button. ปิดฝาแล้วเลือกสูตร “Iced Nitro” จากนั้นกด Start

 • ขั้นตอน
  05

  Place three 30 g ice cubes and a large fresh cucumber slice into a recipe glass, then pour the cold coffee over it. ใส่น้ำแข็งและแตงกวาลงในแก้ว VIEW Recipe จากนั้นเทกาแฟจากเครื่อง Barista ลงในแก้ว

 • ขั้นตอน
  06

  Place a Yuzu peel or fresh cucumber to garnish. ตกแต่งแก้วด้วยผิวส้มหรือแตงกวา

ขั้นตอน01

Place two 30 g ice cubes and two Yuzu peels into the Nespresso Barista device. ใส่น้ำแข็งและผิวส้มยูซุลงในเครื่อง Barista

ขั้นตอน02

Extract 110 ml of World Explorations Tokyo Lungo into your Barista device over the ice and peels. ชงกาแฟ World Explorations Tokyo Lungo 110 มล. ตามลงไปในเครื่อง Barista

ขั้นตอน03

Add white sugar (optional). สามารถเติมรสชาติด้วยน้ำตาลทรายขาว

ขั้นตอน04

Close the lid, select the “Iced Nitro” recipe and press the start button. ปิดฝาแล้วเลือกสูตร “Iced Nitro” จากนั้นกด Start

ขั้นตอน05

Place three 30 g ice cubes and a large fresh cucumber slice into a recipe glass, then pour the cold coffee over it. ใส่น้ำแข็งและแตงกวาลงในแก้ว VIEW Recipe จากนั้นเทกาแฟจากเครื่อง Barista ลงในแก้ว

ขั้นตอน06

Place a Yuzu peel or fresh cucumber to garnish. ตกแต่งแก้วด้วยผิวส้มหรือแตงกวา

Icon - Ingredients
 • Ice Cubes 150 มล.
 • World Explorations Tokyo Vivalto Lungo 110 มล.
 • Cucumber slice 1 ชิ้น
 • Yuzu peel 2 ชิ้น
 • White sugar 4 ก.

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Picto - Capsule - Classic Original
Tokyo Vivalto Lungo 6 Chart - Intensity
Tokyo Vivalto Lungo 6 Chart - Intensity

คุณอาจจะชอบเมนูเหล่านี้

Tokyo Citrus Chiller

 • Icon - Time 3 min.
 • Icon - Level Easy

Materials

 • Icon - Material - Aeroccino View Recipe Glass
 • Icon - Material - Aeroccino Nespresso Barista Device

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Ingredients

 • Ice Cubes 150 มล.
 • World Explorations Tokyo Vivalto Lungo 110 มล.
 • Cucumber slice 1 ชิ้น
 • Yuzu peel 2 ชิ้น
 • White sugar 4 ก.

Inspirations

Icon - Inspiration - Cold

เริ่มเลย!

 • ขั้นตอน 01

  Place two 30 g ice cubes and two Yuzu peels into the Nespresso Barista device. ใส่น้ำแข็งและผิวส้มยูซุลงในเครื่อง Barista
 • ขั้นตอน 02

  Extract 110 ml of World Explorations Tokyo Lungo into your Barista device over the ice and peels. ชงกาแฟ World Explorations Tokyo Lungo 110 มล. ตามลงไปในเครื่อง Barista
 • ขั้นตอน 03

  Add white sugar (optional). สามารถเติมรสชาติด้วยน้ำตาลทรายขาว
 • ขั้นตอน 04

  Close the lid, select the “Iced Nitro” recipe and press the start button. ปิดฝาแล้วเลือกสูตร “Iced Nitro” จากนั้นกด Start
 • ขั้นตอน 05

  Place three 30 g ice cubes and a large fresh cucumber slice into a recipe glass, then pour the cold coffee over it. ใส่น้ำแข็งและแตงกวาลงในแก้ว VIEW Recipe จากนั้นเทกาแฟจากเครื่อง Barista ลงในแก้ว
 • ขั้นตอน 06

  Place a Yuzu peel or fresh cucumber to garnish. ตกแต่งแก้วด้วยผิวส้มหรือแตงกวา

Sacha Wittorski Nespresso Bar in Lausanne

กรุณาใส่วันเกิดของคุณ

ถึงแม้ว่ากาแฟและแอกอฮอล์นั้นจะเข้ากันได้ดี แต่เราต้องขอให้สิทธื์แก่ผู้ที่อายุมากกว่า18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

แอลกอฮอลล์เป็นภัยต่อร่างกาย ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

ส่งต่อเมนูนี้

{{ recipe.title }}

กรุณากรอกข้อความ กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง ทำการส่งอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว พบข้อผิดพลาด : ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้