Freddo Intenso Tiki Sparkle

Icon - Inspiration - Cocktail Icon - Inspiration - Cold
Icon - Time Icon - Level Easy

เมนูจากผู้เชี่ยวชาญ

Sacha Wittorski

ค้นหา Icon - Arrow - To Right

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

Ingredients

Icon - Person {{ persons }}
 • Ice Cubes 150 ก.
 • Tiki Syrup 10 มล.
 • Fresh Lime Slice 1 สไลซ์
 • Basil leaves 5 ชิ้น
 • Optional: Fresh Ginger 2 สไลซ์
 • Ginger beer or Lemon soda 90 มล.

Materials

เริ่มเลย!

 • ขั้นตอน
  01

  a) by hand: Place one ice cube into a shaker. Brew one capsule of BARISTA CREATIONS FREDDO INTENSO over the ice cube. Stir and seal before shaking vigorously. b) With the Nespresso Barista device: Place one ice cube into the Nespresso Barista device. Brew one capsule of BARISTA CREATIONS FREDDO INTENSO espresso over the ice. Close the lid, select the “Iced Nitro” recipe and press the start button. a) ทำแบบไม่ใช้เครื่อง Barista: ใส่น้ำแข็งลงในเชคเกอร์ จากนั้นชงกาแฟ BARISTA CREATIONS FREDDO INTENSO ลงไปบนน้ำแข็งแล้วเขย่าให้เข้ากัน b) ทำแบบใช้เครื่อง Barista: ใส่น้ำแข็งลงใน Barista จากนั้นชงกาแฟ BARISTA CREATIONS FREDDO INTENSO 40 มล. ลงไปบนน้ำแข็ง จากนั้นปิดฝาแล้วเลือกสูตร “Iced Nitro” แล้วกดปุ่ม Start

 • ขั้นตอน
  02

  Place 4 ice cubes into a glass. Add the Tiki syrup and squeeze in the juice of one fresh lime slice. Slap 4-5 basil leaves in your hand and add them to the glass. Pour in the ginger beer soda or lemon soda. ใส่น้ำแข็ง 4 ก้อนลงในแก้ว แล้วเติม Tiki syrup ตามด้วยบีบมะนาว และใบเบซิล แล้วเทจินเจอร์เบียร์หรือเลม่อนโซดาตามลงไป

 • ขั้นตอน
  03

  Pour in the cold coffee, and garnish with fresh ginger slices, lime peel, and a basil leaf. เทเมนูกาแฟที่ได้ลงในแก้ว แล้วตกแต่งด้วยขิงฝาน ผิวมะนาว และใบเบซิล

ขั้นตอน01

a) by hand: Place one ice cube into a shaker. Brew one capsule of BARISTA CREATIONS FREDDO INTENSO over the ice cube. Stir and seal before shaking vigorously. b) With the Nespresso Barista device: Place one ice cube into the Nespresso Barista device. Brew one capsule of BARISTA CREATIONS FREDDO INTENSO espresso over the ice. Close the lid, select the “Iced Nitro” recipe and press the start button. a) ทำแบบไม่ใช้เครื่อง Barista: ใส่น้ำแข็งลงในเชคเกอร์ จากนั้นชงกาแฟ BARISTA CREATIONS FREDDO INTENSO ลงไปบนน้ำแข็งแล้วเขย่าให้เข้ากัน b) ทำแบบใช้เครื่อง Barista: ใส่น้ำแข็งลงใน Barista จากนั้นชงกาแฟ BARISTA CREATIONS FREDDO INTENSO 40 มล. ลงไปบนน้ำแข็ง จากนั้นปิดฝาแล้วเลือกสูตร “Iced Nitro” แล้วกดปุ่ม Start

ขั้นตอน02

Place 4 ice cubes into a glass. Add the Tiki syrup and squeeze in the juice of one fresh lime slice. Slap 4-5 basil leaves in your hand and add them to the glass. Pour in the ginger beer soda or lemon soda. ใส่น้ำแข็ง 4 ก้อนลงในแก้ว แล้วเติม Tiki syrup ตามด้วยบีบมะนาว และใบเบซิล แล้วเทจินเจอร์เบียร์หรือเลม่อนโซดาตามลงไป

ขั้นตอน03

Pour in the cold coffee, and garnish with fresh ginger slices, lime peel, and a basil leaf. เทเมนูกาแฟที่ได้ลงในแก้ว แล้วตกแต่งด้วยขิงฝาน ผิวมะนาว และใบเบซิล

Icon - Ingredients
 • Ice Cubes 150 ก.
 • Tiki Syrup 10 มล.
 • Fresh Lime Slice 1 สไลซ์
 • Basil leaves 5 ชิ้น
 • Optional: Fresh Ginger 2 สไลซ์
 • Ginger beer or Lemon soda 90 มล.

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Picto - Capsule - Classic Original
Freddo Intenso Chart - Intensity
Freddo Intenso Chart - Intensity

Freddo Intenso Tiki Sparkle

 • Icon - Time
 • Icon - Level Easy

Materials

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Ingredients

 • Ice Cubes 150 ก.
 • Tiki Syrup 10 มล.
 • Fresh Lime Slice 1 สไลซ์
 • Basil leaves 5 ชิ้น
 • Optional: Fresh Ginger 2 สไลซ์
 • Ginger beer or Lemon soda 90 มล.

Inspirations

Icon - Inspiration - Cocktail Icon - Inspiration - Cold

เริ่มเลย!

 • ขั้นตอน 01

  a) by hand: Place one ice cube into a shaker. Brew one capsule of BARISTA CREATIONS FREDDO INTENSO over the ice cube. Stir and seal before shaking vigorously. b) With the Nespresso Barista device: Place one ice cube into the Nespresso Barista device. Brew one capsule of BARISTA CREATIONS FREDDO INTENSO espresso over the ice. Close the lid, select the “Iced Nitro” recipe and press the start button. a) ทำแบบไม่ใช้เครื่อง Barista: ใส่น้ำแข็งลงในเชคเกอร์ จากนั้นชงกาแฟ BARISTA CREATIONS FREDDO INTENSO ลงไปบนน้ำแข็งแล้วเขย่าให้เข้ากัน b) ทำแบบใช้เครื่อง Barista: ใส่น้ำแข็งลงใน Barista จากนั้นชงกาแฟ BARISTA CREATIONS FREDDO INTENSO 40 มล. ลงไปบนน้ำแข็ง จากนั้นปิดฝาแล้วเลือกสูตร “Iced Nitro” แล้วกดปุ่ม Start
 • ขั้นตอน 02

  Place 4 ice cubes into a glass. Add the Tiki syrup and squeeze in the juice of one fresh lime slice. Slap 4-5 basil leaves in your hand and add them to the glass. Pour in the ginger beer soda or lemon soda. ใส่น้ำแข็ง 4 ก้อนลงในแก้ว แล้วเติม Tiki syrup ตามด้วยบีบมะนาว และใบเบซิล แล้วเทจินเจอร์เบียร์หรือเลม่อนโซดาตามลงไป
 • ขั้นตอน 03

  Pour in the cold coffee, and garnish with fresh ginger slices, lime peel, and a basil leaf. เทเมนูกาแฟที่ได้ลงในแก้ว แล้วตกแต่งด้วยขิงฝาน ผิวมะนาว และใบเบซิล

Sacha Wittorski Nespresso Bar in Lausanne

กรุณาใส่วันเกิดของคุณ

ถึงแม้ว่ากาแฟและแอกอฮอล์นั้นจะเข้ากันได้ดี แต่เราต้องขอให้สิทธื์แก่ผู้ที่อายุมากกว่า18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

แอลกอฮอลล์เป็นภัยต่อร่างกาย ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

ส่งต่อเมนูนี้

{{ recipe.title }}

กรุณากรอกข้อความ กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง ทำการส่งอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว พบข้อผิดพลาด : ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้