สูตรกาแฟ Variation Paris Macaron Almond Milk Recipe

It’s almond all around – just like every macaron. The almond milk and almond syrup simply sing together with the almond aroma of the Variations Paris Macaron espresso.


กลิ่นอายอัลมอนด์ล้วนๆ - เหมือนกับขนมมาการองที่กลมกล่อม เมื่อน้ำนมอัลมอนด์และน้ำเชื่อมอัลมอนด์ผสมผสานกันจึงทำให้เกิดกลิ่นอัลมอนด์อย่างชัดเจนเมื่อจากทานพร้อมกับกาแฟแคปซูลสูตรลิมิเต็ด Paris Macaron espresso

Icon - Inspiration - Cocktail
Icon - Time 5 minutes Icon - Level Easy

เมนูจากผู้เชี่ยวชาญ

Sacha Wittorski

ค้นหา Icon - Arrow - To Right

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

Ingredients

Icon - Person {{ persons }}
 • Almond milk 30 มล.
 • Almond Syrup 10 มล.
 • Ice Cubes 4 ชิ้น
 • Variations Paris Macaron Capsule 1 ชิ้น
 • Icon - Material - Aeroccino VIEW ESPRESSO GLASSES - SET OF 2

Materials

 • Icon - Material - Aeroccino VIEW ESPRESSO GLASSES - SET OF 2

เริ่มเลย!

 • ขั้นตอน
  01

  Pour 10 ml of almond syrup in a 180 ml cup. เทน้ำเชื่อมอัลมอนด์ 10 มิลลิลิตรลงในถ้วย 180 มล.

 • ขั้นตอน
  02

  Put 2 big ice cubes in the glass. ใส่ก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ 2 ก้อนลงในแก้ว

 • ขั้นตอน
  03

  Pour 30 ml of almond milk. เทนมอัลมอนด์ 30 มิลลิลิตร

 • ขั้นตอน
  04

  Extract the coffee (40ml) into the Nespresso Barista device and add 2 ices cubes directly into the Nespresso Barista device. Close the lid, select the “Iced Nitro” recipe on the device and press the start button. กดกาแฟ (40 มล.) ลงในเครื่อง Nespresso Barista และใส่น้ำแข็งก้อน 2 ก้อนลงในเครื่อง Nespresso Barista โดยตรง ปิดฝาให้สนิทและเลือกสูตร "Iced Nitro" บนอุปกรณ์และกดปุ่มเริ่มต้น

 • ขั้นตอน
  05

  Pour the above mix on top of the almond syrup. เทส่วนผสมที่ผสมไว้ขั้นต้น ลงไปผสมต่อกับน้ำเชื่อมอัลมอนด์

ขั้นตอน01

Pour 10 ml of almond syrup in a 180 ml cup. เทน้ำเชื่อมอัลมอนด์ 10 มิลลิลิตรลงในถ้วย 180 มล.

ขั้นตอน02

Put 2 big ice cubes in the glass. ใส่ก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ 2 ก้อนลงในแก้ว

ขั้นตอน03

Pour 30 ml of almond milk. เทนมอัลมอนด์ 30 มิลลิลิตร

ขั้นตอน04

Extract the coffee (40ml) into the Nespresso Barista device and add 2 ices cubes directly into the Nespresso Barista device. Close the lid, select the “Iced Nitro” recipe on the device and press the start button. กดกาแฟ (40 มล.) ลงในเครื่อง Nespresso Barista และใส่น้ำแข็งก้อน 2 ก้อนลงในเครื่อง Nespresso Barista โดยตรง ปิดฝาให้สนิทและเลือกสูตร "Iced Nitro" บนอุปกรณ์และกดปุ่มเริ่มต้น

ขั้นตอน05

Pour the above mix on top of the almond syrup. เทส่วนผสมที่ผสมไว้ขั้นต้น ลงไปผสมต่อกับน้ำเชื่อมอัลมอนด์

Icon - Ingredients
 • Almond milk 30 มล.
 • Almond Syrup 10 มล.
 • Ice Cubes 4 ชิ้น
 • Variations Paris Macaron Capsule 1 ชิ้น

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

คุณอาจจะชอบเมนูเหล่านี้

สูตรกาแฟ Variation Paris Macaron Almond Milk Recipe

 • Icon - Time 5 minutes
 • Icon - Level Easy

Materials

 • Icon - Material - Aeroccino VIEW ESPRESSO GLASSES - SET OF 2

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Ingredients

 • Almond milk 30 มล.
 • Almond Syrup 10 มล.
 • Ice Cubes 4 ชิ้น
 • Variations Paris Macaron Capsule 1 ชิ้น

Inspirations

Icon - Inspiration - Cocktail

เริ่มเลย!

 • ขั้นตอน 01

  Pour 10 ml of almond syrup in a 180 ml cup. เทน้ำเชื่อมอัลมอนด์ 10 มิลลิลิตรลงในถ้วย 180 มล.
 • ขั้นตอน 02

  Put 2 big ice cubes in the glass. ใส่ก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ 2 ก้อนลงในแก้ว
 • ขั้นตอน 03

  Pour 30 ml of almond milk. เทนมอัลมอนด์ 30 มิลลิลิตร
 • ขั้นตอน 04

  Extract the coffee (40ml) into the Nespresso Barista device and add 2 ices cubes directly into the Nespresso Barista device. Close the lid, select the “Iced Nitro” recipe on the device and press the start button. กดกาแฟ (40 มล.) ลงในเครื่อง Nespresso Barista และใส่น้ำแข็งก้อน 2 ก้อนลงในเครื่อง Nespresso Barista โดยตรง ปิดฝาให้สนิทและเลือกสูตร "Iced Nitro" บนอุปกรณ์และกดปุ่มเริ่มต้น
 • ขั้นตอน 05

  Pour the above mix on top of the almond syrup. เทส่วนผสมที่ผสมไว้ขั้นต้น ลงไปผสมต่อกับน้ำเชื่อมอัลมอนด์

Sacha Wittorski Nespresso Bar in Lausanne

กรุณาใส่วันเกิดของคุณ

ถึงแม้ว่ากาแฟและแอกอฮอล์นั้นจะเข้ากันได้ดี แต่เราต้องขอให้สิทธื์แก่ผู้ที่อายุมากกว่า18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

แอลกอฮอลล์เป็นภัยต่อร่างกาย ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

ส่งต่อเมนูนี้

{{ recipe.title }}

กรุณากรอกข้อความ กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง ทำการส่งอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว พบข้อผิดพลาด : ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้