Pavlova Vanilio iced capuccino

Discover a great recipe and enjoy a superb Nespresso moment!
ค้นพบสูตรที่ดีที่สุดและสนุกไปกับช่วงเวลาดีๆกับ Nespresso

Icon - Inspiration - Cocktail
Icon - Time 15 min. Icon - Level Medium

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

Ingredients

Icon - Person {{ persons }}
 • Capsule of Grand Cru Vanilio
 • Teaspoon of vanilla extract
 • Egg whites
 • 15g / 0.5 oz white sugar
 • Ice cubes
 • Passion fruit


 • กาแฟแคปซูล Vanilio

 • กลิ่นวนิลา 1 ช้อนชา
 • ไข่ขาว
 • น้ำตาลทรายขาว 15กรัม / 0.5 ออนซ์
 • น้ำแข็งก้อน
 • สาวรส
 • Lungo Cup
 • Shaker
 • Mixer


 • ถ้วยลังโก
 • กระบอกผสมเครื่องดื่ม
 • เครื่องผสม

Materials

 • Lungo Cup
 • Shaker
 • Mixer


 • ถ้วยลังโก
 • กระบอกผสมเครื่องดื่ม
 • เครื่องผสม

เริ่มเลย!

 • Prepare the coffee and pour it into the shaker Add some ice cubes and add the vanilla extract, shake it ! Prepare the meringue, stir the egg whites with the sugar until the mixture is firm and stands in peaks Pour the content of the shaker in the cup and add your meringue on top Decorate with some passion fruit


 • เตรียมกาแฟแล้วเทใส่กระบอกผสม
 • เติมน้ำแข็งก้อนกับกลิ่นวนิลาลงไป เขย่าให้เข้ากัน
 • เตรียมเมอร์แรงโดยตีใข่ขาวกับน้ำตาลจนส่วนผสมเป็นโฟมสามารถตั้งยอดได้
 • เทเครื่องดื่มในกระบอกผสมเครื่องดื่มลงไปในแก้ว
 • เติมเมอร์แรงข้างบน
 • ตกแต่งด้วยสาวรส

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Picto - Capsule - Classic Original
Vanilio 6 Chart - Intensity
Vanilio 6 Chart - Intensity

Pavlova Vanilio iced capuccino

 • Icon - Time 15 min.
 • Icon - Level Medium

Materials

 • Lungo Cup
 • Shaker
 • Mixer


 • ถ้วยลังโก
 • กระบอกผสมเครื่องดื่ม
 • เครื่องผสม

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Ingredients

 • Capsule of Grand Cru Vanilio
 • Teaspoon of vanilla extract
 • Egg whites
 • 15g / 0.5 oz white sugar
 • Ice cubes
 • Passion fruit


 • กาแฟแคปซูล Vanilio

 • กลิ่นวนิลา 1 ช้อนชา
 • ไข่ขาว
 • น้ำตาลทรายขาว 15กรัม / 0.5 ออนซ์
 • น้ำแข็งก้อน
 • สาวรส

Inspirations

Icon - Inspiration - Cocktail

เริ่มเลย!

 • Prepare the coffee and pour it into the shaker Add some ice cubes and add the vanilla extract, shake it ! Prepare the meringue, stir the egg whites with the sugar until the mixture is firm and stands in peaks Pour the content of the shaker in the cup and add your meringue on top Decorate with some passion fruit


 • เตรียมกาแฟแล้วเทใส่กระบอกผสม
 • เติมน้ำแข็งก้อนกับกลิ่นวนิลาลงไป เขย่าให้เข้ากัน
 • เตรียมเมอร์แรงโดยตีใข่ขาวกับน้ำตาลจนส่วนผสมเป็นโฟมสามารถตั้งยอดได้
 • เทเครื่องดื่มในกระบอกผสมเครื่องดื่มลงไปในแก้ว
 • เติมเมอร์แรงข้างบน
 • ตกแต่งด้วยสาวรส

กรุณาใส่วันเกิดของคุณ

ถึงแม้ว่ากาแฟและแอกอฮอล์นั้นจะเข้ากันได้ดี แต่เราต้องขอให้สิทธื์แก่ผู้ที่อายุมากกว่า18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

แอลกอฮอลล์เป็นภัยต่อร่างกาย ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

ส่งต่อเมนูนี้

{{ recipe.title }}

กรุณากรอกข้อความ กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง ทำการส่งอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว พบข้อผิดพลาด : ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้