Vanilio on Ice

สูตรกาแฟเย็นวานิลลาจาก Nespresso

Vanilla flavored coffee from Nespresso, chilled coffee recipe

Icon - Inspiration - Morning Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk
Icon - Time 3 minutes Icon - Level Easy

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

Ingredients

Icon - Person {{ persons }}
90 g. ice cubes
40 ml. Vanilio coffee
90 ml. cold milk froth
1/2 to 1 Tablespoon (7.5 ml to 15 ml) of maple syrup
Aeroccino

Materials

Aeroccino

เริ่มเลย!

STEP 1
Put the ice cubes (3 big or 9 small ones) in a large-size glass

STEP 2
Pour the coffee directly on the ice cubes

STEP 3
Add 90g of cold milk into the aeroccino and create cold froth, then pour it on top of the ice cubes

TWIST
Add the maple syrup


ขั้นตอนที่ 1
ใส่น้ำแข็งลงไปในแก้วขนาดใหญ่ (น้ำแข็งก้อนใหญ่ 3 ก้อน หรือ น้ำแข็งก้อนเล็ก 9 ก้อน)

ขั้นตอนที่ 2
ใช้เครื่องชงกาแฟทำกาแฟลงในแก้ว

ขั้นตอนที่ 3
ใส่นมแช่เย็น 90 มล ลงใน Aeroccino เพื่อทำฟองนม เสร็จแล้วจึงใส่ลงในแก้วเป็นอันเสร็จสิ้น

ตัวเลือกเพิ่มเติม
สามารถเติมเมเปิลไซรัปเล็กน้อยเพื่อความหอมหวาน

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Picto - Capsule - Classic Original
Vanilio 6 Chart - Intensity
Vanilio 6 Chart - Intensity

คุณอาจจะชอบเมนูเหล่านี้

Vanilio on Ice

  • Icon - Time 3 minutes
  • Icon - Level Easy

Materials

Aeroccino

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Ingredients

90 g. ice cubes
40 ml. Vanilio coffee
90 ml. cold milk froth
1/2 to 1 Tablespoon (7.5 ml to 15 ml) of maple syrup

Inspirations

Icon - Inspiration - Morning Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk

เริ่มเลย!

STEP 1
Put the ice cubes (3 big or 9 small ones) in a large-size glass

STEP 2
Pour the coffee directly on the ice cubes

STEP 3
Add 90g of cold milk into the aeroccino and create cold froth, then pour it on top of the ice cubes

TWIST
Add the maple syrup


ขั้นตอนที่ 1
ใส่น้ำแข็งลงไปในแก้วขนาดใหญ่ (น้ำแข็งก้อนใหญ่ 3 ก้อน หรือ น้ำแข็งก้อนเล็ก 9 ก้อน)

ขั้นตอนที่ 2
ใช้เครื่องชงกาแฟทำกาแฟลงในแก้ว

ขั้นตอนที่ 3
ใส่นมแช่เย็น 90 มล ลงใน Aeroccino เพื่อทำฟองนม เสร็จแล้วจึงใส่ลงในแก้วเป็นอันเสร็จสิ้น

ตัวเลือกเพิ่มเติม
สามารถเติมเมเปิลไซรัปเล็กน้อยเพื่อความหอมหวาน

กรุณาใส่วันเกิดของคุณ

ถึงแม้ว่ากาแฟและแอกอฮอล์นั้นจะเข้ากันได้ดี แต่เราต้องขอให้สิทธื์แก่ผู้ที่อายุมากกว่า18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

แอลกอฮอลล์เป็นภัยต่อร่างกาย ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

ส่งต่อเมนูนี้

{{ recipe.title }}

กรุณากรอกข้อความ กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง ทำการส่งอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว พบข้อผิดพลาด : ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้