Choco Coco Latte Macchiato

The most delicious of the Latte Macchiatos… The intensely grilled notes of the Arpeggio Coffee Capsule are exalted by the cocoa of chocolaty hazelnut spread and delicately enveloped in the mellow aromas of coconut. A bonus feature: coconut shavings on the rim of the glass for an even more delicious visual effect!
สูตรลาเต้ที่อร่อยที่สุด รสเข้มกลิ่นคั่วของกาแฟแคปซูล Arpeggio ถูกสกัดด้วยรสช็อตโกแลตถั่วเฮเซลนัท และกลิ่นหอมละมุนของมะพร้าว พิเศษ: ตกแต่งขอบแก้วด้วยมะพร้าวขูดเพื่อทำให้ดูน่ากินยิ่งขึ้น

Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk
Icon - Time 10 min. Icon - Level Medium

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

Ingredients

Icon - Person {{ persons }}
 • capsule of Arpeggio Coffee
 • 20cl / 7 oz of milk
 • 1 cl / 0.5 oz of coco syrup
 • Espresso spoons of chocolaty hazelnut spread
 • sliced grated coco


 • กาแฟแคปซูล Arpeggio
 • นม 20 ซล. / 7 ออนซ์
 • น้ำเชื่อมมะพร้าว 1 ซล./ 0.5 ออนซ์
 • ช็อคโกแลตถั่วเฮเซลนัท 2 ช้อนเอสเพรสโซ่
 • มะพร้าวขูด
 • tall recipe glass (350 ml/12 oz)
 • Aeroccino milk frotheror your Nespresso machine's steam nozzle
 • saucepan
 • Ritual Recipe


Materials

 • tall recipe glass (350 ml/12 oz)
 • Aeroccino milk frotheror your Nespresso machine's steam nozzle
 • saucepan
 • Ritual Recipe


เริ่มเลย!

Choco Coco Latte Macchiato

Icon - Play
 • Place two espresso spoons of chocolaty hazelnut spread in a recipe glass
 • Heat the milk and then mix it with some coco syrup
 • Prepare the flavored milk froth using the steam nozzle of your Nespresso machine or the Aeroccino milk frother
 • Pour first the milk on the chocolaty hazelnut spread and then add the froth
 • Prepare an Arpeggio Coffee Capsule in espresso (40 ml / 15 oz) and pour it gently into the glass
 • You can decorate your glass by putting some chocolaty hazelnut spread around the top of the glass and sprinkle some grated coconut


 • ตักช็อคโกแลตถั่วเฮเซลนัท 2 ช้อนเอสเพรสโซ่ลงไปในแก้วทรงสูง
 • อุ่นนมแล้วผสมด้วยน้ำเชื่อมมะพร้าว
 • เตรียมฟองนมโดยใช้หัวฉีดไอน้ำของเครื่องชงกาแฟ Nespresso หรือเครื่องทำฟองนม i>Aeroccino
 • เทนมลงในแก้วที่มีช็อคฌกแลตถั่วเฮเซลนัท แล้วเทฟองนมลงไป
 • เตรียมกาแฟแคปซูล Arpeggio ในเอสเพรสโซ่ (40 มล./ 15 ออนซ์) และค่อยๆเทลงในแก้วนมที่เราเตรียมไว้
 • ตกแต่งแก้วของคุณด้วยช็อคโกแลตถัวเฮเซลนัทและโรยมะพร้าวขูดลงไป

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Picto - Capsule - Classic Original
Arpeggio 9 Chart - Intensity
Arpeggio Decaffeinato 9 Chart - Intensity
Arpeggio 9 Chart - Intensity
Arpeggio Decaffeinato 9 Chart - Intensity

คุณอาจจะชอบเมนูเหล่านี้

Choco Coco Latte Macchiato

 • Icon - Time 10 min.
 • Icon - Level Medium

Materials

 • tall recipe glass (350 ml/12 oz)
 • Aeroccino milk frotheror your Nespresso machine's steam nozzle
 • saucepan
 • Ritual Recipe


กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Ingredients

 • capsule of Arpeggio Coffee
 • 20cl / 7 oz of milk
 • 1 cl / 0.5 oz of coco syrup
 • Espresso spoons of chocolaty hazelnut spread
 • sliced grated coco


 • กาแฟแคปซูล Arpeggio
 • นม 20 ซล. / 7 ออนซ์
 • น้ำเชื่อมมะพร้าว 1 ซล./ 0.5 ออนซ์
 • ช็อคโกแลตถั่วเฮเซลนัท 2 ช้อนเอสเพรสโซ่
 • มะพร้าวขูด

Inspirations

Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk

เริ่มเลย!

 • Place two espresso spoons of chocolaty hazelnut spread in a recipe glass
 • Heat the milk and then mix it with some coco syrup
 • Prepare the flavored milk froth using the steam nozzle of your Nespresso machine or the Aeroccino milk frother
 • Pour first the milk on the chocolaty hazelnut spread and then add the froth
 • Prepare an Arpeggio Coffee Capsule in espresso (40 ml / 15 oz) and pour it gently into the glass
 • You can decorate your glass by putting some chocolaty hazelnut spread around the top of the glass and sprinkle some grated coconut


 • ตักช็อคโกแลตถั่วเฮเซลนัท 2 ช้อนเอสเพรสโซ่ลงไปในแก้วทรงสูง
 • อุ่นนมแล้วผสมด้วยน้ำเชื่อมมะพร้าว
 • เตรียมฟองนมโดยใช้หัวฉีดไอน้ำของเครื่องชงกาแฟ Nespresso หรือเครื่องทำฟองนม i>Aeroccino
 • เทนมลงในแก้วที่มีช็อคฌกแลตถั่วเฮเซลนัท แล้วเทฟองนมลงไป
 • เตรียมกาแฟแคปซูล Arpeggio ในเอสเพรสโซ่ (40 มล./ 15 ออนซ์) และค่อยๆเทลงในแก้วนมที่เราเตรียมไว้
 • ตกแต่งแก้วของคุณด้วยช็อคโกแลตถัวเฮเซลนัทและโรยมะพร้าวขูดลงไป

กรุณาใส่วันเกิดของคุณ

ถึงแม้ว่ากาแฟและแอกอฮอล์นั้นจะเข้ากันได้ดี แต่เราต้องขอให้สิทธื์แก่ผู้ที่อายุมากกว่า18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

แอลกอฮอลล์เป็นภัยต่อร่างกาย ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

ส่งต่อเมนูนี้

{{ recipe.title }}

กรุณากรอกข้อความ กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง ทำการส่งอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว พบข้อผิดพลาด : ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้