Choco Coco Latte Macchiato

The most delicious of the Latte Macchiatos The intensely grilled notes of the Arpeggio!
สูตรลาเต้ที่อร่อยที่สุด รสเข้มกลิ่นคั่วของกาแฟแคปซูลArpeggio ถูกสกัดด้วยรสช็อตโกแลตถั่วเฮเซลนัท และกลิ่นหอมละมุนของมะพร้าว

Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk
Icon - Time 10 min. Icon - Level Medium

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

Ingredients

Icon - Person {{ persons }}
 • capsule of Arpeggio Coffee
 • 20cl / 7 oz of milk
 • 1 cl / 0.5 oz of coco syrup
 • Espresso spoons of chocolaty hazelnut spread
 • sliced grated coco


 • กาแฟแคปซูล Arpeggio
 • นม 20 ซล. / 7 ออนซ์
 • น้ำเชื่อมมะพร้าว 1 ซล./ 0.5 ออนซ์
 • ช็อคโกแลตถั่วเฮเซลนัท 2 ช้อนเอสเพรสโซ่
 • มะพร้าวขูด
 • tall recipe glass (350 ml/12 oz)
 • Aeroccino milk frotheror your Nespresso machine's steam nozzle
 • saucepan
 • Ritual Recipe


Materials

 • tall recipe glass (350 ml/12 oz)
 • Aeroccino milk frotheror your Nespresso machine's steam nozzle
 • saucepan
 • Ritual Recipe


เริ่มเลย!

Choco Coco Latte Macchiato

Icon - Play
 • Place two espresso spoons of chocolaty hazelnut spread in a recipe glass
 • Heat the milk and then mix it with some coco syrup
 • Prepare the flavored milk froth using the steam nozzle of your Nespresso machine or the Aeroccino milk frother
 • Pour first the milk on the chocolaty hazelnut spread and then add the froth
 • Prepare an Arpeggio Coffee Capsule in espresso (40 ml / 15 oz) and pour it gently into the glass
 • You can decorate your glass by putting some chocolaty hazelnut spread around the top of the glass and sprinkle some grated coconut


 • ตักช็อคโกแลตถั่วเฮเซลนัท 2 ช้อนเอสเพรสโซ่ลงไปในแก้วทรงสูง
 • อุ่นนมแล้วผสมด้วยน้ำเชื่อมมะพร้าว
 • เตรียมฟองนมโดยใช้หัวฉีดไอน้ำของเครื่องชงกาแฟ Nespresso หรือเครื่องทำฟองนม i>Aeroccino
 • เทนมลงในแก้วที่มีช็อคฌกแลตถั่วเฮเซลนัท แล้วเทฟองนมลงไป
 • เตรียมกาแฟแคปซูล Arpeggio ในเอสเพรสโซ่ (40 มล./ 15 ออนซ์) และค่อยๆเทลงในแก้วนมที่เราเตรียมไว้
 • ตกแต่งแก้วของคุณด้วยช็อคโกแลตถัวเฮเซลนัทและโรยมะพร้าวขูดลงไป

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Picto - Capsule - Classic Original
Arpeggio 9 Chart - Intensity
Arpeggio Decaffeinato 9 Chart - Intensity
Arpeggio 9 Chart - Intensity
Arpeggio Decaffeinato 9 Chart - Intensity

คุณอาจจะชอบเมนูเหล่านี้

Choco Coco Latte Macchiato

 • Icon - Time 10 min.
 • Icon - Level Medium

Materials

 • tall recipe glass (350 ml/12 oz)
 • Aeroccino milk frotheror your Nespresso machine's steam nozzle
 • saucepan
 • Ritual Recipe


กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Ingredients

 • capsule of Arpeggio Coffee
 • 20cl / 7 oz of milk
 • 1 cl / 0.5 oz of coco syrup
 • Espresso spoons of chocolaty hazelnut spread
 • sliced grated coco


 • กาแฟแคปซูล Arpeggio
 • นม 20 ซล. / 7 ออนซ์
 • น้ำเชื่อมมะพร้าว 1 ซล./ 0.5 ออนซ์
 • ช็อคโกแลตถั่วเฮเซลนัท 2 ช้อนเอสเพรสโซ่
 • มะพร้าวขูด

Inspirations

Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk

เริ่มเลย!

 • Place two espresso spoons of chocolaty hazelnut spread in a recipe glass
 • Heat the milk and then mix it with some coco syrup
 • Prepare the flavored milk froth using the steam nozzle of your Nespresso machine or the Aeroccino milk frother
 • Pour first the milk on the chocolaty hazelnut spread and then add the froth
 • Prepare an Arpeggio Coffee Capsule in espresso (40 ml / 15 oz) and pour it gently into the glass
 • You can decorate your glass by putting some chocolaty hazelnut spread around the top of the glass and sprinkle some grated coconut


 • ตักช็อคโกแลตถั่วเฮเซลนัท 2 ช้อนเอสเพรสโซ่ลงไปในแก้วทรงสูง
 • อุ่นนมแล้วผสมด้วยน้ำเชื่อมมะพร้าว
 • เตรียมฟองนมโดยใช้หัวฉีดไอน้ำของเครื่องชงกาแฟ Nespresso หรือเครื่องทำฟองนม i>Aeroccino
 • เทนมลงในแก้วที่มีช็อคฌกแลตถั่วเฮเซลนัท แล้วเทฟองนมลงไป
 • เตรียมกาแฟแคปซูล Arpeggio ในเอสเพรสโซ่ (40 มล./ 15 ออนซ์) และค่อยๆเทลงในแก้วนมที่เราเตรียมไว้
 • ตกแต่งแก้วของคุณด้วยช็อคโกแลตถัวเฮเซลนัทและโรยมะพร้าวขูดลงไป

กรุณาใส่วันเกิดของคุณ

ถึงแม้ว่ากาแฟและแอกอฮอล์นั้นจะเข้ากันได้ดี แต่เราต้องขอให้สิทธื์แก่ผู้ที่อายุมากกว่า18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

แอลกอฮอลล์เป็นภัยต่อร่างกาย ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

ส่งต่อเมนูนี้

{{ recipe.title }}

กรุณากรอกข้อความ กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง ทำการส่งอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว พบข้อผิดพลาด : ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้