Tiramisu coffee

All the flavour of every gourmet's favourite Italian dessert. Tiramisu means take me to heaven!: a promise of indulgence that this enchanted, chocolaty Espresso is sure to keep.


เมนูขนมจากอิตาเลี่ยนของโปรดของคอกาแฟจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจาก ทิรามิสุ ที่จะทำให้ทุกๆคนที่ได้ลิ่มลองนั้นรู้สึกเหมือนๆกันว่ามันคือรสชาติที่สมบูรณ์แบบที่ได้ทั้งกลิ่นอายของช็อกโกแลตและเอสเพรสโซ่

Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk Icon - Inspiration - Bite
Icon - Time 10 min. Icon - Level Medium

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

Ingredients

Icon - Person {{ persons }}
 • capsule of either Ristretto or Ristretto Decaffeinato
 • scoop of chocolate ice cream
 • Dried “langues de chat” or crushed biscuit
 • Milk
 • Grated chocolate


 • กาแฟแคปซูล Ristretto หรือ Ristretto Decaffeinato
 • ไอศครีมช็อกโกแลต 1 ลูก
 • บิสกิตบด
 • นม
 • ช็อกโกแลต
 • tall recipe glass (350 ml/12 oz)
 • Aeroccino milk frotheror your Nespresso machine's steam nozzle
 • Ritual Recipe Spoon
 • Ritual Recipe


 • แก้วทรงสูง (350 มล. /12 ออนซ์)
 • เครื่องทำฟองนมAeroccino หรือหัวฉีดไอน้ำจากเครื่องชงกาแฟ Nespresso
 • ช้อนคนกาแฟ
 • แก้วผสม

Materials

 • tall recipe glass (350 ml/12 oz)
 • Aeroccino milk frotheror your Nespresso machine's steam nozzle
 • Ritual Recipe Spoon
 • Ritual Recipe


 • แก้วทรงสูง (350 มล. /12 ออนซ์)
 • เครื่องทำฟองนมAeroccino หรือหัวฉีดไอน้ำจากเครื่องชงกาแฟ Nespresso
 • ช้อนคนกาแฟ
 • แก้วผสม

เริ่มเลย!

 • Place a scoop of chocolate ice cream in the bottom of the glass
 • Place pieces of dried langues de chat biscuits on the ice cream, or if you do not have any use crushed biscuit
 • Prepare a capsule of either Ristretto, or Ristretto Decaffeinato in espresso (25ml/ 8 oz ) or ristretto (40 ml/15 oz)
 • Pour the milk into the Aeroccino milk frotheror your Nespresso machine's steam nozzle and press the cold milk froth button
 • Scatter with grated chocolate


 • ใส่ไอศครีมช็อกโกแลตลงไปก้นแก้ว
 • ใส่บิสกิตบดลงไปบนไอศครีมที่เราใส่ไปในแก้วในขั้นตอนแรก
 • เตรียมกาแฟแคปซูล Ristretto หรือ Ristretto Decaffeinato ในปริมาณแก้วเอสเพรสโซ่ (25 มล.) หรือ ปริมาณแก้ว ristretto (40 มล.)
 • เถนมลงในเครื่องทำฟองนมAeroccino หรือหัวฉีดไอน้ำจากเครื่องชงกาแฟ Nespresso และกดทำฟองนมสูตรเย็น
 • หลังจากนั้นโรยหน้าด้วยช็อกโกแลต

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Tiramisu coffee

 • Icon - Time 10 min.
 • Icon - Level Medium

Materials

 • tall recipe glass (350 ml/12 oz)
 • Aeroccino milk frotheror your Nespresso machine's steam nozzle
 • Ritual Recipe Spoon
 • Ritual Recipe


 • แก้วทรงสูง (350 มล. /12 ออนซ์)
 • เครื่องทำฟองนมAeroccino หรือหัวฉีดไอน้ำจากเครื่องชงกาแฟ Nespresso
 • ช้อนคนกาแฟ
 • แก้วผสม

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Ingredients

 • capsule of either Ristretto or Ristretto Decaffeinato
 • scoop of chocolate ice cream
 • Dried “langues de chat” or crushed biscuit
 • Milk
 • Grated chocolate


 • กาแฟแคปซูล Ristretto หรือ Ristretto Decaffeinato
 • ไอศครีมช็อกโกแลต 1 ลูก
 • บิสกิตบด
 • นม
 • ช็อกโกแลต

Inspirations

Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk Icon - Inspiration - Bite

เริ่มเลย!

 • Place a scoop of chocolate ice cream in the bottom of the glass
 • Place pieces of dried langues de chat biscuits on the ice cream, or if you do not have any use crushed biscuit
 • Prepare a capsule of either Ristretto, or Ristretto Decaffeinato in espresso (25ml/ 8 oz ) or ristretto (40 ml/15 oz)
 • Pour the milk into the Aeroccino milk frotheror your Nespresso machine's steam nozzle and press the cold milk froth button
 • Scatter with grated chocolate


 • ใส่ไอศครีมช็อกโกแลตลงไปก้นแก้ว
 • ใส่บิสกิตบดลงไปบนไอศครีมที่เราใส่ไปในแก้วในขั้นตอนแรก
 • เตรียมกาแฟแคปซูล Ristretto หรือ Ristretto Decaffeinato ในปริมาณแก้วเอสเพรสโซ่ (25 มล.) หรือ ปริมาณแก้ว ristretto (40 มล.)
 • เถนมลงในเครื่องทำฟองนมAeroccino หรือหัวฉีดไอน้ำจากเครื่องชงกาแฟ Nespresso และกดทำฟองนมสูตรเย็น
 • หลังจากนั้นโรยหน้าด้วยช็อกโกแลต

กรุณาใส่วันเกิดของคุณ

ถึงแม้ว่ากาแฟและแอกอฮอล์นั้นจะเข้ากันได้ดี แต่เราต้องขอให้สิทธื์แก่ผู้ที่อายุมากกว่า18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

แอลกอฮอลล์เป็นภัยต่อร่างกาย ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

ส่งต่อเมนูนี้

{{ recipe.title }}

กรุณากรอกข้อความ กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง ทำการส่งอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว พบข้อผิดพลาด : ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้