Iced Coconut coffee

The ultimate in indulgence, an exquisite, heavenly treat... Let yourself be swept away by the blend of creamy coconut and exotic cinnamon flavours, mingling with the character of the Coffee Capsules of your choice.


ให้คุณดื่มด่ำไปกับรสชาติที่ไม่เคยคิดว่ามีอยู่จริง ลองด้วยตัวคุณเองกับเมนูกาแฟเย็น Iced Coconut coffee ที่มีเนื้อมะพร้าวปั่น และกลิ่นหอมของผงอบเชย

Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk
Icon - Time 12 min. Icon - Level Difficult

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

Ingredients

Icon - Person {{ persons }}


 • เตรียมกาแฟแคปซูลRistretto, หรือArpeggio, หริอ Ristretto Decaffeinato ในปริมาณแก้ว espresso ( 40 มล.) หรือแก้ว ristretto (25 มล.)
 • น้ำตาลทรายแดง 1 ช้อนชา
 • ไอศครีมมะพร้าว 1 ลูก
 • นม
 • ผงอบเชย
 • เนื้อมะพร้าวปั่น
 • tall recipe glass (350 ml/12 oz)
 • Aeroccino milk frotheror your Nespresso machine's steam nozzle
 • Ritual Recipe
 • Ritual Recipe Spoon


 • แก้วทรงสูง (350 มล./12 ออนซ์)
 • เครื่องทำฟองนมAeroccino หรือหัวฉีดไอน้ำจากเครื่องชงกาแฟ Nespresso
 • แก้วผสม
 • ช้อนคนผสม

Materials

 • tall recipe glass (350 ml/12 oz)
 • Aeroccino milk frotheror your Nespresso machine's steam nozzle
 • Ritual Recipe
 • Ritual Recipe Spoon


 • แก้วทรงสูง (350 มล./12 ออนซ์)
 • เครื่องทำฟองนมAeroccino หรือหัวฉีดไอน้ำจากเครื่องชงกาแฟ Nespresso
 • แก้วผสม
 • ช้อนคนผสม

เริ่มเลย!

 • Put a spoonful of brown sugar in the glass
 • Prepare a capsule of Ristretto,orArpeggio, or Ristretto Decaffeinato Coffee in espresso ( 40 ml / 15 oz) or ristretto (25 ml / 0
 • 85 oz)
 • Place a scoop of coconut ice cream in the coffee
 • Pour the milk in the Aeroccino milk frother and press the cold milk froth button or use the steampipe of your Nespresso machine
 • Sprinkle the froth with powdered cinnamon
 • Sprinkle on some lightlytoasted desiccated coconut


 • ใส่น้ำตาลทรายแดง 1 ช้อนชา
 • เตรียมกาแฟแคปซูลRistretto, หรือArpeggio, หริอ Ristretto Decaffeinato ในปริมาณแก้ว espresso ( 40 มล.) หรือแก้ว ristretto (25 มล.)
 • ใส่ไอศครีมมะพร้าวลงในกาแฟที่เราทำไว้
 • ทำฟองน่มโดยใช้เครื่อง Aeroccino
 • โรยหน้าด้วยผงอบเชย
 • เพิ่มเติมด้วยเนื้อมะพร้าวปั่น

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Picto - Capsule - Classic Original
Arpeggio 9 Chart - Intensity
Ristretto 10 Chart - Intensity
Arpeggio Decaffeinato 9 Chart - Intensity
Ristretto Decaffeinato 10 Chart - Intensity
Arpeggio 9 Chart - Intensity
Ristretto 10 Chart - Intensity
Arpeggio Decaffeinato 9 Chart - Intensity
Ristretto Decaffeinato 10 Chart - Intensity

คุณอาจจะชอบเมนูเหล่านี้

Choco Coco Latte Macchiato

Choco Coco Latte Macchiato

The most delicious of the Latte Macchiatos… The intensely grilled notes of the Arpeggio Coffee Capsule are exalted by the cocoa of chocolaty hazelnut spread and delicately enveloped in the mellow aromas of coconut. A bonus feature: coconut shavings on the rim of the glass for an even more delicious visual effect!

สูตร
ลาเต้ที่อร่อยที่สุด รสเข้มกลิ่นคั่วของกาแฟแคปซูล Arpeggio ถูกสกัดด้วยรสช็อตโกแลตถั่วเฮเซลนัท และกลิ่นหอมละมุนของมะพร้าว พิเศษ: ตกแต่งขอบแก้วด้วยมะพร้าวขูดเพื่อทำให้ดูน่ากินยิ่งขึ้น

Iced Coconut coffee

 • Icon - Time 12 min.
 • Icon - Level Difficult

Materials

 • tall recipe glass (350 ml/12 oz)
 • Aeroccino milk frotheror your Nespresso machine's steam nozzle
 • Ritual Recipe
 • Ritual Recipe Spoon


 • แก้วทรงสูง (350 มล./12 ออนซ์)
 • เครื่องทำฟองนมAeroccino หรือหัวฉีดไอน้ำจากเครื่องชงกาแฟ Nespresso
 • แก้วผสม
 • ช้อนคนผสม

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Ingredients • เตรียมกาแฟแคปซูลRistretto, หรือArpeggio, หริอ Ristretto Decaffeinato ในปริมาณแก้ว espresso ( 40 มล.) หรือแก้ว ristretto (25 มล.)
 • น้ำตาลทรายแดง 1 ช้อนชา
 • ไอศครีมมะพร้าว 1 ลูก
 • นม
 • ผงอบเชย
 • เนื้อมะพร้าวปั่น

Inspirations

Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk

เริ่มเลย!

 • Put a spoonful of brown sugar in the glass
 • Prepare a capsule of Ristretto,orArpeggio, or Ristretto Decaffeinato Coffee in espresso ( 40 ml / 15 oz) or ristretto (25 ml / 0
 • 85 oz)
 • Place a scoop of coconut ice cream in the coffee
 • Pour the milk in the Aeroccino milk frother and press the cold milk froth button or use the steampipe of your Nespresso machine
 • Sprinkle the froth with powdered cinnamon
 • Sprinkle on some lightlytoasted desiccated coconut


 • ใส่น้ำตาลทรายแดง 1 ช้อนชา
 • เตรียมกาแฟแคปซูลRistretto, หรือArpeggio, หริอ Ristretto Decaffeinato ในปริมาณแก้ว espresso ( 40 มล.) หรือแก้ว ristretto (25 มล.)
 • ใส่ไอศครีมมะพร้าวลงในกาแฟที่เราทำไว้
 • ทำฟองน่มโดยใช้เครื่อง Aeroccino
 • โรยหน้าด้วยผงอบเชย
 • เพิ่มเติมด้วยเนื้อมะพร้าวปั่น

กรุณาใส่วันเกิดของคุณ

ถึงแม้ว่ากาแฟและแอกอฮอล์นั้นจะเข้ากันได้ดี แต่เราต้องขอให้สิทธื์แก่ผู้ที่อายุมากกว่า18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

แอลกอฮอลล์เป็นภัยต่อร่างกาย ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

ส่งต่อเมนูนี้

{{ recipe.title }}

กรุณากรอกข้อความ กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง ทำการส่งอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว พบข้อผิดพลาด : ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้