Essenza Mini Lime Green & Aeroccino 3 | Coffee Machines | Nespresso

Skip to content

Header

Your are on the main content
×

WYBIERZ ULUBIONE KAWY

Aby uruchomić swój PLAN KAWOWY - Ekspres za 1 zł, wybierz kawy do pierwszego zamówienia

W ramach stałego angażowania się NESPRESSO w wywieranie pozytywnego wpływu na naszą planetę, NESPRESSO postanowiło ograniczyć ilość materiałów zużywanych do pakowania kapsułek kawy NESPRESSO dostarczanych do klientów i tym samym ograniczyć ilość powstających odpadów. Z tego też względu NESPRESSO wprowadziło minimum zamówienia na kapsułki kawy NESPRESSO w odniesieniu do produktów dla klientów indywidualnych na poziomie 50 kapsułek kawy NESPRESSO.

0 zł / 70
0
0
0 / 50 (min. ilość kaw w zamówieniu)
KIEDY POTRZEBNE PEŁNOMOCNICTWO?
Jeżeli uruchamiasz Plan kawowy jako przedstawiciel firmy, uprzejmie prosimy prześlij nam kopię swojego pełnomocnictwa na plankawowy@nespresso.com niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
Możesz skorzystać ze wzoru pełnomocnictwa dostępnego tutaj
DO YOU NEED A POWER OF ATTORNEY ?
If you are launching the Coffee Plan as a representative of the company, we kindly ask you to provide us with a copy of your power of attorney at plankawowy@nespresso.com immediately after placing the order.
You can use the template of the power of attorney available here
OSTATNIO OGLĄDANE