Information on collecting used equipment

Skip to content

Header

Your are on the main content

INFORMACJA NA TEMAT ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU

Spółka Nestlé Polska S.A. (Oddział NESPRESSO w Warszawie), w wykonaniu swoich obowiązków na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1893), niniejszym informuje swoich Klientów:

  • 1. Nieodpłatnie odbieramy zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych w naszych butikach NESPRESSO, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt przez nas sprzedawany; jeśli dostarczamy nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, nieodpłatnie odbieramy zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych w miejscu, do którego dostarczamy nasz sprzęt, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt przez nas dostarczony;
  • 2. Nie zbieramy niekompletnego zużytego sprzętu ani części pochodzących ze zużytego sprzętu; za niekompletny zużyty sprzęt uważa się zużyty sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.
  • 3. Zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia zużytego sprzętu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt. W takim przypadku, posiadacz zużytego sprzętu powinien przekazać go do zbierającego zużyty sprzęt lub prowadzącego zakład przetwarzania.

W każdej gminie powinien istnieć punkt darmowej zbiórki zużytego sprzętu. Informacje dotyczące najbliższych lokalizacji można znaleźć na stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Sprawdź Punkty Selektywnej Zbiórki