עדכון אחרון : אפריל, 2023

 1. הגדרות

בתקנון זה:

1.1."נספרסו" – חברת נספרסו ישראל בע"מ. 

1.2. "חוק הגנת הצרכן" – חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו על פיו.

2. כללי

2.1.    אתר זה מיועד למסירת מידע אודות מוצריה של נספרסו, למסירת הודעות ועדכונים של נספרסו ללקוחותיה ולקהל הרחב, להרשמה למועדון הלקוחות של נספרסו, ולביצוע רכישה של מוצרים שונים של נספרסו באמצעות האינטרנט. 

2.2.    תנאי תקנון זה מנוסחים בלשון זכר יחיד, אולם הכוונה היא לשני המינים כאחד. 

2.3.    נספרסו רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר ואת תנאי הרכישה של מוצריה, וכל שינוי יכנס לתוקפו ממועד פרסומו. 

 3. קנין רוחני

תכני האתר מהווים קניין רוחני של נספרסו. אין להעתיק מתוך האתר תוכן כלשהו, לרבות טקסט וכל תוכן מילולי אחר, תכני וידאו, סמלים וסימנים גרפיים אחרים, וסמלי מותג של החברה.

 4. סודיות ופרטיות 

כללי סודיות ופרטיות מפורטים בעמוד מדיניות הפרטיות שבאתר החברה.

 5. מדיניות מכירת מוצרים

 5.1.    נספרסו מוכרת את מוצרי הקפה והמוצרים הנלווים אליהם אך ורק לחברים במועדון הלקוחות שלה. לפיכך רכישה של קפה ומוצרים נלווים תתאפשר רק לאחר הצטרפות למועדון הלקוחות. ניתן להצטרף למועדון הלקוחות דרך האתר או דרך מספר הטלפון 2500*.

5.2.    נספרסו אינה מוכרת את מוצריה לסיטונאים ובתי עסק שמתכוונים למכרם במכירה חוזרת ללקוחות. לפיכך נספרסו תהיה רשאית לסרב לבצע הזמנה אם המוצרים נשוא ההזמנה מיועדים למכירה חוזרת ללקוחות.

5.3.    נספרסו תהיה רשאית להגביל את כמות המוצרים הנמכרת ללקוח יחיד, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

5.4.    אספקתו של כל מוצר ממגוון המוצרים המוצע למכירה על ידי נספרסו מותנית בזמינותו של המוצר בעת ביצוע ההזמנה. 

5.5.   שירות לאחר המכירה: אם הנך נתקל בבעיה כלשהי, או שיש לך שאלות לגבי הפעלה, תחזוקה או שירות של המכונה שלך, אנא התקשר אל נספרסו כדי להתייעץ ולקבל עזרה.

אם לא ניתן לפתור את הבעיה בטלפון, נספרסו מציעה מגוון אפשרויות שירות.

כחלק מהשירות של נספרסו, במידה ותמצא תקלה במכונתך, נספרסו תדאג לספק עבורך מכונה חלופית (ללא פתרון חלב) למשך תקופת התיקון.

מובהר כי שירות זה ניתן אך ורק במסגרת מסירת מכונות לתיקון באמצעות שירותי השליחים של נספרסו

לקבלת מידע מפורט על מגוון אפשרויות השירות של נספרסו אנא צור קשר בטלפון 1800-255-355.

 6. ביצוע הזמנות

6.1.    הזמנת מוצרים תיעשה באמצעות הליך הזמנה ממוחשב שאותו ניתן לבצע באתר או בהזמנה טלפונית באמצעות מספר טלפון 2500*. התשלום עבור הזמנה באמצעות האינטרנט או באמצעות הטלפון אפשרי באמצעות כרטיסי אשראי או כרטיסי חיוב בלבד. נספרסו מכבדת את כל כרטיסי האשראי העיקריים הפעילים בישראל (ויזה, מאסטרכארד, אמריקאן אקספרס, דיינרס קלאב).

6.2.    כל הזמנה תיעשה בהתאם למחירי המוצרים שיהיו בתוקף בעת ביצוע ההזמנה. נספרסו תהיה רשאית לשנות בכל עת את מחירי המוצרים שלה, ושינויים כאמור יחול החל מיום פרסומם, או ממועד אחר כפי שנספרסו תודיע.

6.3.    הזמנה תחשב כהזמנה מחייבת רק לאחר שניתן אישור של ההזמנה על ידי נספרסו בגמר הליך ההזמנה. 

6.4.    מוצרים שהוזמנו ימסרו ללקוח באמצעות שליח לכתובת המסירה שאותה הלקוח ציין בהליך ההזמנה, בכפוף לאמור בסעיף 7.1, או באמצעות הסדרי מסירה אחרים שיקבעו מזמן לזמן על ידי נספרסו. במעמד קבלת המכונה החדשה, ניתן להחזיר לשליח מכונת קפה ישנה למחזור, ללא עלות. מכונות קפה למחזור ניתן למסור גם בחנויות נספרסו.

6.5.    עבור משלוח המוצרים יחוייב הלקוח בדמי משלוח בהתאם לתעריפים שיקבעו על ידי נספרסו מעת לעת.

6.6. הזמנת קפה מהאתר ניתנת במגבלה מינימלית של 5 שרוולי קפה, ללא תלות בגובה ההזמנה או בהרכב שאר מוצרי ההזמנה.

7. מועדי אספקה

7.1.    משלוח מוצרים אל הלקוחות נעשה אל מקומות שנמצאים באיזורי הכיסוי של שירותי השליחים של נספרסו בלבד. לקוחות שמקום האספקה אליהם נמצא מחוץ לאזורי הכיסוי יוכלו לאסוף את המוצרים מאחת מחנויות הבוטיק של נספרסו. 

7.2.    לפי מדיניות האספקה של נספרסו מוצרים שהוזמנו אמורים להמסר ללקוחות בתוך יום עד שני ימי עסקים מהיום שלמחרת מועד ההזמנה. מובהר עם זאת שמועד מסירת ההזמנות תלוי בפעולתו של ספק חיצוני, ולפיכך מדיניות האספקה של נספרסו אינה מהווה התחייבות של נספרסו. כמו כן, בישובים שמרוחקים ממרכזים עירוניים וכן באזורים שמחוץ לתחומי הקו הירוק, מועדי האספקה עשויים להיות תלויים בפריסה הגיאוגרפית ובכיסוי של ספקי שירותי השליחים של נספרסו. בנוסף לכך, מועדי המסירה האמורים מתייחסים למצבי שגרה. יתכנו עיכובים במועדי המסירה עקב שינויים במצב הבטחוני או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה של החברה. 

7.3.    נספרסו לא תשא באחריות כלשהי במקרה שבו המוצרים שהוזמנו יסופקו לאחר שחלפו למעלה משני ימי עסקים לאחר יום ביצוע ההזמנה והלקוח לא יהיה זכאי לסעד או לפיצוי כלשהו בשל כך. אולם אם מוצר שהוזמן לא סופק בתוך חמישה ימי עסקים מהיום שלמחרת מועד ההזמנה, הלקוח יהיה רשאי לבטל את ההזמנה ובמקרה זה חיובו בגין ההזמנה יבוטל.

 8. מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקאות

8.1 בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ניתן לבטל עסקה לרכישת מוצרים מיום ביצוע הרכישה ועד 14 ימים מקבלת המוצרים.

8.2 ביטול העסקה ייעשה באחת מהדרכים הבאות: פניה בעל פה לטלפון מס'  2500*/1800-255-355, במשרדיה של החברה ברחוב שחם 36, פתח תקוה, ובכל אחת מחנויות הבוטיק של החברה; הודעה בדואר אלקטרוני לכתובת ILCS@nespresso.com ; הודעת פקסימיליה למספר 03-9240778 או באמצעות אתר האינטרנט של החברה.

8.3 בהודעת הביטול יש לפרט את שם הלקוח ומספר תעודת הזיהוי שלו, ובהודעה בעל פה יש למסור גם את מספר הטלפון שבאמצעותו הלקוח מזוהה ברישומי החברה.

8.4 בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, 

מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך הגילוי לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

8.5 במקרה של ביטול כאמור הלקוח יחוייב לשלם לחברה סך 100 ₪ או 5% ממחיר המוצר, לפי הנמוך מבין השניים.

8.6 ביטול העסקה בעסקה פרונטלית, מותנה בהחזרת המוצר מבלי שהוא נפגם ומבלי שנעשה בו שימוש כלשהו.

9. מידע ופרטיות

המידע שנמסר לנו ישמש בין השאר לפעילויות שיווק, פרסום, משלוח הודעות ומסרים ויתכן ובנוסף עשוי להימסר לצד שלישי שעובדים עם חברת נספרסו ישראל. ניתן לעיין במדיניות הפרטיות למידע מלא על אופי השימוש במידע בקישור להלן.

10. בירורים ופניות בנושאי שירות

לבירורים כספיים ולפניות בנושאי שירות ניתן להתקשר למחלקת שירות הלקוחות של נספרסו בטלפון 2500* 

11. תקנון תוכניות ההטבות של Nespresso&You
לקריאת התקנון