Nespresso העולמית מקבלת הסמכת B Corp


קפה עם משמעות


Nespresso העולמית קיבלה הסמכת B Corp
החברה מצטרפת לקהילה גלובלית של עסקים העומדים בסטנדרטים הגבוהים ביותר של קיימות ואחריות חברתית


ב 26 באפריל 2022, הכרזנו על קבלת הסמכה גלובלית כארגון העומד בסטנדרט B Corp.
כיום התנועה כוללת למעלה מ- 7900 עסקים השמים בחוד החנית אחריות חברתית כייעוד,
ועומדים בסטנדרטים הגבוהים של B Corp בהיבטים של אחריות חברתית וסביבתית ושקיפות.

אישור הארגון מהווה סמן חשוב להשפעה החיובית של Nespresso בענף הקפה בפרט ובעולם העסקים בכלל,מאז הקמת המותג ב-1986 ועד היום.

בין הרכיבים המרכזיים שתרמו לכך נמצאת הגישה הייחודית של החברה למיקור קפה –
באמצעות תכנית AAA Sustainable Quality™ של Nespresso, 
אשר גובשה בשיתוף עם ברית יערות הגשם (Rainforest Alliance), 
וכן הברית האסטרטגית שלה עם סחר הוגן (Fairtrade), ותכנית המחזור הגלובלית של המותג עבור קפסולות האלומיניום שלה.

לאחר השקה ב-2003 בשיתוף פעולה עם הארגון הארגון הלא-ממשלתי ברית יערות הגשם התכנית AAA לאיכות בת קיימא עוזרת לשפר את היבול ואיכות התוצר, Nespresso היא חלוצה ומובילה עולמית בעולם הקפה האיכותי בקפסולות.
אנו עובדים עם יותר מ-150,000 מגדלי קפה ב-18 מדינות דרך תכנית זו, על מנת להטמיע פרקטיקות של קיימות בחוות ובשטחים מסביב, מה שמבטיח אספקה בת קיימא של קפה באיכות גבוהה ושיפור המחיה של מגדלי הקפה וקהילותיהם.