ביטול עסקה / הזמנה:

בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ניתן לבטל את העסקה מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מקבלת המוצר. הודעה על ביטול העסקה ניתנת לביצוע באחת מהדרכים הבאות: הודעה בעל פה באמצעות טלפון מס' *2500 או  במשרדיה של החברה ברחוב שחם 36, פתח תקוה או בכל אחת מחנויות הבוטיק של החברה; הודעה בדואר אלקטרוני לכתובת ilcs@nespresso.com , הודעת פקסימיליה באמצעות פקס מס' 03-9240778 או באמצעות אתר האינטרנט של החברה www.nespresso.com.

בהודעה יש לפרט את שם הלקוח ומספר תעודת הזיהוי שלו, ובהודעה בעל פה יש למסור גם את מספר הטלפון שבאמצעותו הלקוח מזוהה ברישומי החברה. אנשים עם מוגבלות, אזרחים ותיקים ועולים חדשים רשאים לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום קבלת המוצר. במקרה של ביטול כאמור הלקוח יחוייב לשלם לחברה סך 100 ₪ או 5% ממחיר המוצר, לפי הנמוך מבין השניים. ביטול העסקה בעסקה פרונטלית, מותנה בהחזרת המוצר מבלי שהוא נפגם ומבלי שנעשה בו שימוש כלשהו.