מדיניות הפרטיות

עדכון אחרון: אפריל, 2019


פלטפורמת Nespresso ישראל

 

 סודיות ופרטיות בפלטפורמת Nespresso ישראל

1. ההרשמה לנספרסו וכן כל משא ומתן או התעניינות ברכישת מוצרים עשויים להיות כרוכים במסירה של פרטים אישיים, ובכלל זה שם מלא, כתובת מגורים, מספר תעודת זהות, מספר טלפון נייד, וכתובת דואר אלקטרוני. מסירת פרטים אלה מהווה הסכמה של המשתמש לקבל מנספרסו הודעות, מסרים שיווקיים ועדכונים באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות מסרונים לטלפון הנייד או בדרך דיגיטלית אחרת.

2. נספרסו לא תעשה שימוש מסחרי בפרטים שימסרו לה על ידי לקוחות או על ידי מי שנכנס לאתר נספרסו, והיא תנהג בפרטים אלה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה. החוק אינו מחייב אותך למסור את המידע, אולם חלק מהשירותים המוצעים באתר לא יהיו זמינים ללא מסירת מידע. על-פי חוק הגנת הפרטיות כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע  אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל   ILCS@Nespresso.com   או באמצעות פקס שמספרו 924077803-או בדואר אל: שחם 36 פתח תקוה מיקוד 4951729 (לכבוד מחלקת שרות לקוחות).. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

3. נספרסו נוקטת בכל האמצעים הסבירים, כפי שהיא מוצאת לנכון, על מנת לשמר את בטיחות הגישה לאתר. מובהר עם זאת, כי הסיכון הכרוך בשימוש באתר מוטל על הנכנסים אליו ונספרסו לא תשא באחריות כלשהי לכל תקלה בתעבורה של נתוני התקשורת ולכל דליפה של מידע עקב מעשה זדון או רשלנות של צד שלישי כלשהו, או עקב פריצה לאתר, אלא אם הדבר נגרם כתוצאה מרשלנותה של נספרסו.

4. קיימת אפשרות שבאתר ישולבו על ידי נספרסו או על ידי צדדים שלישיים באישורה של נספרסו, קישורים לאתרים אחרים או קישורי-על (היפר קישורים) לאתרים אחרים, וכן הודעות שוליים (באנרים) שמכילות קישורים לאתרים אחרים. השימוש בקישורים אלה נעשה על אחריות המשתמש בלבד ועל סיכונו, ונספרסו לא תישא בשום אחריות לכל נזק או פגיעה אחרת שתגרם למשתמש עקב השימוש בקישורים אלה והכניסה לאתרים שאליהם הם מקשרים.

5. על מנת לשפר את התוכן באתר שלה ולהתאימו לצורכי הנכנסים לאתר, ועל מנת להתאים למשתמשים מסרים ותכנים פרסומיים, נספרסו עשוייה להשתמש בטכנולוגיית מעקב על מנת לאסוף מידע באופן בלתי מזהה, כגון סוגי דפדפנים, מערכות הפעלה, זמן גישה לאתרים וכיוצא באלה. טכנולוגיית מעקב זו עשוייה להכיל קבצי מידע שנשלחים לדפדפנים ונשמרים על גבי כונן המחשב של המשתמש ("קוקיז"), אולם זאת מבלי לאפשר לזהות את המשתמש.

כמו כן, אתר זה עשוי לעשות שימוש בפעולות תיעוד שונות שמאפשרות לתעד הקשות עכבר, תנועות עכבר, גלילת עמודים והקלדת טקסט לתוך טפסים מקוונים. המידע שייאסף בדרך זו אינו כולל פרטים בנקאיים או כל מידע אישי רגיש אחר. המידע שייאסף בפעולות אלה ישמש לשיפור הנגישות והשימוש באתר שלנו. המידע שייאסף ישמר לצורך איסוף וניתוח סטטיסטיים, והוא לא יועבר לשום גורם אחר.

 

6מערכת הסליקה של אתר נספרסו מופעלת על ידי חברת קרדיטגארד בע"מ שפועלת על פי תקן אבטחה PCI-DSS.

7. לתגובות, שאלות, בירורים והצעות בנוגע למדיניות הפרטיות של נספרסו הנכם יכולים ליצור קשר עם החברה באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת ilcs@nespresso.com .

 

 

פרטים נוספים על מדיניות הפרטיות שלנו:

 1. מדוע נספרסו אוספת נתונים אישיים וכיצד היא משתמשת בהם

 

נספרסו אוספת נתונים אישיים ומשתמשת בהם אך ורק למטרה שלשמה הם נמסרו. נספרסו עשויה להשתמש בנתונים האישיים שלך למטרות הבאות, כולן או חלקן:

 

 • טיפול בהזמנות – על מנת לטפל בהזמנות שלך ולבצען וכדי ליידע אותך לגבי מצב ההזמנות שלך. לידיעתך, קיימים אתרי מסחר אלקטרוני שמוכרים את מוצרי נספרסו אולם הם אינם נשלטים או מופעלים על ידי נספרסו. אנו ממליצים בפניך לקרוא את תנאי המדיניות של אותם אתרים, לרבות מדיניות הפרטיות שלהם, לפני שתבצע/י רכישה כלשהי באתרים אלה.

 

 • ניהול חשבון לקוח – על מנת ליצור עבורך חשבון לקוח אצלנו ולנהלו, וכדי לבצע פעולות מסויימות כגון תכניות נאמנות לקוח או תכניות פרסים  המקושרות לחשבונך.

 

 • שירות ללקוח – על מנת לספק לך שירות לקוח, ובכלל זה תשובה לפניותיך, תלונות, ומשובים כלליים על מוצרינו. השירות ללקוח עשוי להנתן בצורות תקשורת שונות, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, מכתבים, טלפון או שימוש בתכונית ("פיצ'ר") של שיחה אינטרנטית מקוונת ("צ'אט").

 

 • תקשורת פעילה עם לקוחות – על מנת לערב אותך באופן פעיל יותר במוצרים ובשירותים שלנו. לצורך זה אנו עשויים להשתמש בתוכן שנוצר על ידי הלקוח או לפרסמו.

 

 • התאמה אישית – נספרסו עשויה לשלב נתונים אישיים שלך שנאספו ממקור אחד (כמו למשל אתר אינטרנט) עם נתונים שנאספו ממקור אחר (כמו למשל התרחשות שמחוץ לרשת). אמצעי זה יקנה לנספרסו תפישת לקוח שלמה יותר, שתאפשר לנספרסו לתת לך שירות משופר שיותאם יותר לצרכיך, והוא יופעל בין השאר בהקשר לעניינים הבאים:

   אתרי אינטרנט – כדי לשפר את חוויית הגלישה שלך ולהתאימה לצרכיך, תוך שימוש במידע הכולל בין השאר נתוני כניסה לחשבון, נתונים טכניים של המחשב, ו/או נתוני גלישה קודמים.

  מוצרים – כדי לשפר את מוצריה של נספרסו, להתאימם לצרכיך וליצור רעיונות חדשים למוצרים. בהקשר זה יכללו נתונים דמוגרפיים, נתונים על מאפייני לקוח ומשובים של לקוחות, וכן

  פרסום המבוסס על תחומי ענין – כדי למסור לך פרסומים המותאמים לתחומי הענין שלך. דרך אחת שבה נספרסו עושה זאת היא להתאים פעילויות או מידע שנאסף באתרי נספרסו עם נתונים שלך שנאספו מאתרים של צדדים שלישיים (משמע, התאמת מידע). סוג זה של פרסום ידוע גם כ"פרסום מבוסס התנהגות רשת" או "פרסום ממוקד". התאמה אישית זאת מבוצעת על ידי קבצי "קוקיז" או טכנולוגיות דומות.

 

 • מסרים שיווקיים -  כדי למסור לך מסרים שיוקיים במקרים שבהם הסכמת לקבלם (לרבות מידע אודות נספרסו, מוצריה ושירותיה, תחרויות ומבצעי קידום מכירות). מסרים אלה יכולים להמסר באמצעים אלקטרוניים (כמו למשל הודעות טקסט, דואר אלקטרוני ופרסום מקוון) ובאמצעות הדואר.

  אם הסכמת לקבל הודעות טקסט, תחול עליהן המדיניות של ספק שירותי הטלפון הניד שלך, שעשוי לחייב בגינה בתשלום.

 

 • שילוב תכוניות ("פיצ'רים") חברתיות – כדי להציע לך מספר תכוניות חברתיות, לרבות אלה שלהלן:

 

 תכוניות של קהילות מקוונות באתר של נספרסו

כשהנך מבקר באתר של נספרסו שבו משולבת תכונית של קהילה ואגב כך הנך מעלה או משתף מתכונים, תמונות, סרטים, עבודות אמנות או תוכן אחר, נספרסו עשויה להשתמש או להציג את הנתונים האישיים שהנך משתף באתרים אלה.

 

תכוניות שיתוף ויראלי ברשת

נספרסו עשויה להשתמש בנתונים אישיים שלך על מנת להציע לך תכוניות שיתוף ויראלי ברשת, כמו למשל תוכנת "ספר לחבר" שבה הנך יכול לשתף עם משפחה וחברים ידיעות מסויימות, מידע על מוצרים, קידומי מכירות או תוכן אחר.

השימוש בתכונית זו יהיה כרוך באיסוף ושימוש בנתוני קשר אישיים (כמו למשל שמות, וכתובת דוא"ל) כדי שהודעה מסויימת או תוכן מסויים יועברו לנמעניהם.

 

 קשרים חברתיים עם צד שלישי 

נספרסו עשויה להשתמש בנתונים האישיים שלך כאשר הנך משתמש בתכוניות של קשרים חברתיים עם צדדים שלישיים, כגון "פייסבוק קונקט" או "פייסבוק לייק". תכוניות אלה עשויות להיות משולבות באתרים של נספרסו לצרכים שונים כגון העברת תכנים ומתן אפשרות שתשתף תכנים עם חבריך.

אם תעשה שימוש בתכוניות אלה, נספרסו עשויה לקבל נתונים אישיים שלך מהמידע שנובע מהקשרים החברתיים שלך. תוכל לדעת יותר כיצד תכוניות אלה פועלות ועל נתוני הפרופיל שלך שנספרסו עשויה להשיג, בביקור באתר הרלוונטי של הרשת החברתית של הצד השלישי.

 

מטרות מסויימות אחרות

אנו עשויים לעשות שימוש בנתונים האישיים שלך למטרות עסקיות מסויימות אחרות, לרבות כדי לנהל פעילות יומיומית ולמטרות אבטחה של האתרים של נספרסו, לבצע מחקרים דמוגרפיים וליצור איתך קשר למטרות מחקרי צרכנים.

 2. מידע מרשתות חברתיות, שמיידע את הלקוחות על אפשרויות השימוש במידע זה על ידי נספרסו; וכן

 3. התאמה אישית, שתיידע את הלקוחות שנספרסו עשויה להשתמש בנתונים האישיים שלהם על מנת למסור להם פרסום ייעודי ממוקד, במו במקרה של קהל מאזינים. הסעיפים יכללו את המטרה שמאפשרת לנספרסו להתאים את הפעילות או את המידע שנאסף באתרי נספרסו עם מידע שנאסף על הלקוח באתרים של צד שלישי (משמע, התאמת מידע)..