White Mocca

A classic Swiss pairing of delicious white chocolate and coffee, irresistibly delicious!

สูตรกาแฟสุดคลาสสิคของชาวสวิสที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัวของไวท์ช็อกโกแลต และกาแฟ

Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk
Icon - Time 10 min Icon - Level Easy

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

Ingredients

Icon - Person {{ persons }}
 • Capsule of Arpeggio coffee
 • 10 g / 0.35 oz of white chocolate
 • Chantilly or cream
 • Chocolate chips
 • 50 ml / 1.7 oz of milk

 • กาแฟแคปซูล Arpeggio
 • ไวท์ช็อกโกแลต 10 g / 0.35 oz
 • ชานทิลลี่ หรือครีม
 • ช็อกโกแลตชิพ
 • นม 50 ml / 1.7 oz
 • Tall recipe glass (350 ml/12 oz)
 • Mixer/blender
 • Ritual Recipe
 • Ritual Recipe Spoon

Materials

 • Tall recipe glass (350 ml/12 oz)
 • Mixer/blender
 • Ritual Recipe
 • Ritual Recipe Spoon

เริ่มเลย!

 • Grate the white chocolate in the glass
 • Pour the milk in the glass
 • Prepare the Arpeggio coffee in espresso (40 ml / 15 oz) and pour it in the glass
 • Make some chocolate chantilly by mixing the cream with the chocolate chips
 • Add the chantilly on top of the glass

 • ขูดไวท์ช็อกโกแลตลงในแก้ว
 • เทนมลงในแก้ว
 • กด กาแฟแคปซูล Arpeggio ปริมาณ 40 มิลลิลิตร ลงในถ้วยกาแฟที่เตรียมไว้
 • ทำช็อกโกแลตชานทิลลี่ โดยการผสมครีมกับช็อคโกแลตชิพ
 • ใส่ชานทิลลี่ (Chantilly) ไว้ด้านบน

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Picto - Capsule - Classic Original
Arpeggio 9 Chart - Intensity
Arpeggio Decaffeinato 9 Chart - Intensity
Arpeggio 9 Chart - Intensity
Arpeggio Decaffeinato 9 Chart - Intensity

คุณอาจจะชอบเมนูเหล่านี้

White Mocca

 • Icon - Time 10 min
 • Icon - Level Easy

Materials

 • Tall recipe glass (350 ml/12 oz)
 • Mixer/blender
 • Ritual Recipe
 • Ritual Recipe Spoon

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Ingredients

 • Capsule of Arpeggio coffee
 • 10 g / 0.35 oz of white chocolate
 • Chantilly or cream
 • Chocolate chips
 • 50 ml / 1.7 oz of milk

 • กาแฟแคปซูล Arpeggio
 • ไวท์ช็อกโกแลต 10 g / 0.35 oz
 • ชานทิลลี่ หรือครีม
 • ช็อกโกแลตชิพ
 • นม 50 ml / 1.7 oz

Inspirations

Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk

เริ่มเลย!

 • Grate the white chocolate in the glass
 • Pour the milk in the glass
 • Prepare the Arpeggio coffee in espresso (40 ml / 15 oz) and pour it in the glass
 • Make some chocolate chantilly by mixing the cream with the chocolate chips
 • Add the chantilly on top of the glass

 • ขูดไวท์ช็อกโกแลตลงในแก้ว
 • เทนมลงในแก้ว
 • กด กาแฟแคปซูล Arpeggio ปริมาณ 40 มิลลิลิตร ลงในถ้วยกาแฟที่เตรียมไว้
 • ทำช็อกโกแลตชานทิลลี่ โดยการผสมครีมกับช็อคโกแลตชิพ
 • ใส่ชานทิลลี่ (Chantilly) ไว้ด้านบน

กรุณาใส่วันเกิดของคุณ

ถึงแม้ว่ากาแฟและแอกอฮอล์นั้นจะเข้ากันได้ดี แต่เราต้องขอให้สิทธื์แก่ผู้ที่อายุมากกว่า18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

แอลกอฮอลล์เป็นภัยต่อร่างกาย ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

ส่งต่อเมนูนี้

{{ recipe.title }}

กรุณากรอกข้อความ กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง ทำการส่งอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว พบข้อผิดพลาด : ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้