Song Of Tiramisu Cappuccino

Icon - Inspiration - Milk
Icon - Time Icon - Level Easy

เมนูจากผู้เชี่ยวชาญ

Sacha Wittorski

ค้นหา Icon - Arrow - To Right

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

Ingredients

Icon - Person {{ persons }}
 • Dark Chocolate 1 ชิ้น
 • Almond Syrup 5 มล.
 • Whipped cream 30 มล.
 • ผงโกโก้ 1 หยิบมือ
 • 1.5% Fat Milk 100 มล.
 • 35% Fat Cream 100 มล.
 • Boudoir Biscuit 1 หน่วย
 • Ispirazione Venezia 40 มล.
 • Icon - Material - Aeroccino Nespresso Coffee Machine
 • Icon - Material - Aeroccino View Cappuccino Cup (180ml)
 • Icon - Material - Aeroccino Barista Recipe Maker
 • Milk (including lactose)
 • Cocoa

Materials

 • Icon - Material - Aeroccino Nespresso Coffee Machine
 • Icon - Material - Aeroccino View Cappuccino Cup (180ml)
 • Icon - Material - Aeroccino Barista Recipe Maker

Allergens

 • Milk (including lactose)
 • Cocoa

เริ่มเลย!

 • ขั้นตอน
  01

  เริ่มต้นด้วยการเทแฟตครีม 35% ลงในเครื่อง Barista จากนั้นปิดฝาแล้วเลือกเมนู "Espresso Con Panna" แล้วกด start เมื่อเสร็จแล้วให้ตักครีมออกมาวางพักไว้ Pour 100ml of 35% fat cream into your Nespresso Barista Device. Close the lid, select "Espresso Con Panna" recipe, and press start. When finished, pour out the cream and set aside.

 • ขั้นตอน
  02

  จากนั้นเทนมสด 1.5% ลงในเครื่อง Barista ปิดฝา แล้วเลือกเมนู "Cappuccino" แล้วกด start เมื่อเสร็จแล้วให้ตักฟองนมออกมาวางพักไว้ Next, pour 100ml of 1.5% fat milk directly into the Nespresso Barista device. Close the lid and select the "Cappuccino" recipe on the device and press the start button. When finished, pour out the milk and set aside.

 • ขั้นตอน
  03

  ใส่ดาร์กช็อกโกแลตและอัลมอนด์ไซรัปลงในแก้ว Put 1 square of dark chocolate and 5ml of almond syrup in a cup.

 • ขั้นตอน
  04

  ชงกาแฟ Ispirazione Venezia แบบเอสเพรสโซตามลงไปในแก้ว Extract Ispirazione Venezia (espresso) over it.

 • ขั้นตอน
  05

  ตักวิปครีมใส่ตามลงไป Add the mix of whipped cream on top of the coffee.

 • ขั้นตอน
  06

  แล้วตามด้วยฟองนมอยู่ชั้นบนสุดของแก้ว Place the hot milk foam over the cream.

 • ขั้นตอน
  07

  โรยหน้าด้วยผงโกโก้ Sprinkle cocoa powder over the top.

 • ขั้นตอน
  08

  เสิร์ฟพร้อมบิสกิตบูดัวร์ Serve it with a Boudoir Biscuit.

ขั้นตอน01

เริ่มต้นด้วยการเทแฟตครีม 35% ลงในเครื่อง Barista จากนั้นปิดฝาแล้วเลือกเมนู "Espresso Con Panna" แล้วกด start เมื่อเสร็จแล้วให้ตักครีมออกมาวางพักไว้ Pour 100ml of 35% fat cream into your Nespresso Barista Device. Close the lid, select "Espresso Con Panna" recipe, and press start. When finished, pour out the cream and set aside.

ขั้นตอน02

จากนั้นเทนมสด 1.5% ลงในเครื่อง Barista ปิดฝา แล้วเลือกเมนู "Cappuccino" แล้วกด start เมื่อเสร็จแล้วให้ตักฟองนมออกมาวางพักไว้ Next, pour 100ml of 1.5% fat milk directly into the Nespresso Barista device. Close the lid and select the "Cappuccino" recipe on the device and press the start button. When finished, pour out the milk and set aside.

ขั้นตอน03

ใส่ดาร์กช็อกโกแลตและอัลมอนด์ไซรัปลงในแก้ว Put 1 square of dark chocolate and 5ml of almond syrup in a cup.

ขั้นตอน04

ชงกาแฟ Ispirazione Venezia แบบเอสเพรสโซตามลงไปในแก้ว Extract Ispirazione Venezia (espresso) over it.

ขั้นตอน05

ตักวิปครีมใส่ตามลงไป Add the mix of whipped cream on top of the coffee.

ขั้นตอน06

แล้วตามด้วยฟองนมอยู่ชั้นบนสุดของแก้ว Place the hot milk foam over the cream.

ขั้นตอน07

โรยหน้าด้วยผงโกโก้ Sprinkle cocoa powder over the top.

ขั้นตอน08

เสิร์ฟพร้อมบิสกิตบูดัวร์ Serve it with a Boudoir Biscuit.

Icon - Ingredients
 • Dark Chocolate 1 ชิ้น
 • Almond Syrup 5 มล.
 • Whipped cream 30 มล.
 • ผงโกโก้ 1 หยิบมือ
 • 1.5% Fat Milk 100 มล.
 • 35% Fat Cream 100 มล.
 • Boudoir Biscuit 1 หน่วย
 • Ispirazione Venezia 40 มล.

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Picto - Capsule - Classic Original
Ispirazione Venezia Chart - Intensity
Ispirazione Venezia Chart - Intensity

Song Of Tiramisu Cappuccino

 • Icon - Time
 • Icon - Level Easy

Materials

 • Icon - Material - Aeroccino Nespresso Coffee Machine
 • Icon - Material - Aeroccino View Cappuccino Cup (180ml)
 • Icon - Material - Aeroccino Barista Recipe Maker

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Ingredients

 • Dark Chocolate 1 ชิ้น
 • Almond Syrup 5 มล.
 • Whipped cream 30 มล.
 • ผงโกโก้ 1 หยิบมือ
 • 1.5% Fat Milk 100 มล.
 • 35% Fat Cream 100 มล.
 • Boudoir Biscuit 1 หน่วย
 • Ispirazione Venezia 40 มล.

Inspirations

Icon - Inspiration - Milk

เริ่มเลย!

 • ขั้นตอน 01

  เริ่มต้นด้วยการเทแฟตครีม 35% ลงในเครื่อง Barista จากนั้นปิดฝาแล้วเลือกเมนู "Espresso Con Panna" แล้วกด start เมื่อเสร็จแล้วให้ตักครีมออกมาวางพักไว้ Pour 100ml of 35% fat cream into your Nespresso Barista Device. Close the lid, select "Espresso Con Panna" recipe, and press start. When finished, pour out the cream and set aside.
 • ขั้นตอน 02

  จากนั้นเทนมสด 1.5% ลงในเครื่อง Barista ปิดฝา แล้วเลือกเมนู "Cappuccino" แล้วกด start เมื่อเสร็จแล้วให้ตักฟองนมออกมาวางพักไว้ Next, pour 100ml of 1.5% fat milk directly into the Nespresso Barista device. Close the lid and select the "Cappuccino" recipe on the device and press the start button. When finished, pour out the milk and set aside.
 • ขั้นตอน 03

  ใส่ดาร์กช็อกโกแลตและอัลมอนด์ไซรัปลงในแก้ว Put 1 square of dark chocolate and 5ml of almond syrup in a cup.
 • ขั้นตอน 04

  ชงกาแฟ Ispirazione Venezia แบบเอสเพรสโซตามลงไปในแก้ว Extract Ispirazione Venezia (espresso) over it.
 • ขั้นตอน 05

  ตักวิปครีมใส่ตามลงไป Add the mix of whipped cream on top of the coffee.
 • ขั้นตอน 06

  แล้วตามด้วยฟองนมอยู่ชั้นบนสุดของแก้ว Place the hot milk foam over the cream.
 • ขั้นตอน 07

  โรยหน้าด้วยผงโกโก้ Sprinkle cocoa powder over the top.
 • ขั้นตอน 08

  เสิร์ฟพร้อมบิสกิตบูดัวร์ Serve it with a Boudoir Biscuit.

Sacha Wittorski Nespresso Bar in Lausanne

กรุณาใส่วันเกิดของคุณ

ถึงแม้ว่ากาแฟและแอกอฮอล์นั้นจะเข้ากันได้ดี แต่เราต้องขอให้สิทธื์แก่ผู้ที่อายุมากกว่า18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

แอลกอฮอลล์เป็นภัยต่อร่างกาย ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

ส่งต่อเมนูนี้

{{ recipe.title }}

กรุณากรอกข้อความ กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง ทำการส่งอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว พบข้อผิดพลาด : ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้