Nespresso Vertuo Plus Deluxe Black | Kávovary | Nespresso SK

Preskočiť na prehľad

Hlavička

Nachádzate sa na hlavnom prehľade

'; } else if (popPlus.includes(actualPDPNew) == true) { promoOffer = '

Zľava 25% a 50 kapsúl kávy ako darček s kódom MAY25SKV.

'; } else if (plus.includes(actualPDPOld) == true) { promoOffer = '

Zľava 25% a 50 kapsúl kávy ako darček s kódom MAY25SKV.

'; } else if (nextRelove.includes(actualPDPNew) == true) { promoOffer = '

Zľava 25% a 50 kapsúl kávy ako darček s kódom MAY25SKV.

'; } } function promoOfferPaste() { /* var promoOffer = '

Kávovar VERTUO a 100 kapsúl kávy za zvýhodněnou cenu.

';*/ if (actualPDPOld) { $('.ProductDetails__price').before(promoOffer); } else if (actualPDPNew) { $('nb-colors').before(promoOffer); } } promoOfferPaste(); } } setTimeout(function () { clearInterval(lookAfterInterval); }, 20000); })(); } else if (window.location.href.indexOf('/order/machines/original') > -1) { (function () { var lookAfterInterval = setInterval(lookAfterAndRun, 100); function lookAfterAndRun() { var ifElementExists = $('.ProductDetails__price'); // old PDP var ifElement2Exists = $('nb-colors'); //new PDP console.log(ifElementExists.length); if (ifElementExists.length == 1 || ifElement2Exists.length == 1) { clearInterval(lookAfterInterval); let promoOffer, whichMachine, SKU; if (ifElementExists.length == 1) { var actualPDPOld = $('[id^="ProductDetail__erp"]').attr('id').slice(31, 100); } if (ifElement2Exists.length == 1) { var actualPDPNew = $('nb-add-to-cart').attr('sku'); } if (actualPDPOld) { SKU = actualPDPOld; } else if (actualPDPNew) { SKU = actualPDPNew; } const essenza = ["C30-EU3-BK-NE2", "C30-EU3-GR-NE2", "C30-EU3-WH-NE2", "C30-EU3-SI-NE", "D30-EU3-BK-NE2", "D30-EU3-RE-NE2", "D30-EU3-GN-NE2", "D30-EU3-SI-NE"]; const pixie = ["C61-EU3-RE-NE2", "C61-EU3-TI-NE2", "D61-EU3-AL-NE2", "C62-EU3-GR-NE", "C62-EU3-TI-NE", "D62-EU3-BL-NE"]; const citiz = ["D113-EU3-BK-NE2", "D113-EU3-WH-NE2", "C113-EU3-SI-NE2", "C113-EU3-CR-NE2"]; const citizPlatinum = ["C140-EU3-ME-NE", "D140-EU3-ME-NE", "C140-EU3-TI-NE", "D140-EU3-TI-NE"]; const CitizMilk = ["C123-EU3-SI-NE2", "D123-EU3-WH-NE2", "C123-EU3-CR-NE2", "D123-EU3-BK-NE2"]; const CitizMilkPlatinum = ["C145-EU3-ME-NE", "D145-EU3-ME-NE"]; const LattissimaOne = ["EN510.W", "EN510.B", "F121-EU-WH-DL", "F121-EU-BK-DL"]; const GranLattissima = ["EN640.W", "EN640.B", "F541-EU-WH-DL", "F541-EU-BK-DL", "EN650.B", "EN650.W", "F531-EU-BK-DL", "F531-EU-WH-DL"]; const CreatistaPlus = ["J520-EU2-ME-NE"]; const CreatistaPro = ["J620-EU-ME-NE"]; if (essenza.includes(SKU)) { whichMachine = 'essenza'; } else if (pixie.includes(SKU)) { whichMachine = 'pixie'; } else if (citiz.includes(SKU)) { whichMachine = 'citiz'; } else if (citizPlatinum.includes(SKU)) { whichMachine = 'citizPlatinum'; } else if (CitizMilk.includes(SKU)) { whichMachine = 'CitizMilk'; } else if (CitizMilkPlatinum.includes(SKU)) { whichMachine = 'CitizMilkPlatinum'; } else if (LattissimaOne.includes(SKU)) { whichMachine = 'LattissimaOne'; } else if (GranLattissima.includes(SKU)) { whichMachine = 'GranLattissima'; } else if (CreatistaPlus.includes(SKU)) { whichMachine = 'CreatistaPlus'; } else if (CreatistaPro.includes(SKU)) { whichMachine = 'CreatistaPro'; } switch (whichMachine) { case 'essenza': promoOffer = '

Zľava 25% a 50 kapsúl kávy ako darček s kódom MAY25SK.

'; break; case 'pixie': promoOffer = '

Zľava 25% a 50 kapsúl kávy ako darček s kódom MAY25SK.

'; break; case 'citiz': promoOffer = '

Zľava 25% a 50 kapsúl kávy ako darček s kódom MAY25SK.

'; break; case 'citizPlatinum': promoOffer = '

Zľava 25% a 50 kapsúl kávy ako darček s kódom MAY25SK.

'; break; case 'CitizMilk': promoOffer = '

Zľava 25% a 50 kapsúl kávy ako darček s kódom MAY25SK.

'; break; case 'CitizMilkPlatinum': promoOffer = '

Zľava 25% a 50 kapsúl kávy ako darček s kódom MAY25SK.

'; break; case 'LattissimaOne': promoOffer = '

Zľava 25% a 50 kapsúl kávy ako darček s kódom MAY25SK.

'; break; case 'GranLattissima': promoOffer = '

Zľava 25% a 50 kapsúl kávy ako darček s kódom MAY25SK.

'; break; case 'CreatistaPlus': promoOffer = '

Zľava 25% a 50 kapsúl kávy ako darček s kódom MAY25SK.

'; break; case 'CreatistaPro': promoOffer = '

Zľava 25% a 50 kapsúl kávy ako darček s kódom MAY25SK.

'; break; } function promoOfferPaste() { if (actualPDPOld) { $('.ProductDetails__price').before(promoOffer); } else if (actualPDPNew) { $('nb-colors').before(promoOffer); } } promoOfferPaste(); } } setTimeout(function () { clearInterval(lookAfterInterval); }, 20000); })(); }