Káva v hodnote kávovaru ako darček

Preskočiť na prehľad

Hlavička

Nachádzate sa na hlavnom prehľade

Nájdite svoj plán

Vyberte obstarávaciu cenu kávovaru
 • do 79,90 €
 • do 99,99 €
 • do 119,99 €
 • do 139,99 €
 • do 159,99 €
 • do 199,99 €
 • do 239,99 €
 • do 279,99 €
 • do 400 €
 • do 550 €
 • do 750 €
Obstarávacia cena kávovaru do čiastky
Celková výška zľavy
Min. nákup kapsúl Original na každú objednávku
Min. nákup kapsúl Vertuo na každú objednávku
Počet objednávok na vyčerpanie celej zľavy
Zľava na 1. objednávku
Zľava na 2.-6. objednávku
79,90 €
80 €
90
70
6
25 €
11 €
99,99 €
100 €
90 
70 
6
25 €
15 €
119,99 €
120 €
90
70
6
25 €
19 €
139,99 €
140 €
90
70
6
25 €
23 €
159,99 €
160 €
130
100
6
35 €
25 €
199,99 €
200 €
130
100
6
35 €
33 €
239,99 €
240 €
180
140
6
50 €
38 €
279,99 €
280 €
180
140
6
50 €
46 €
400 €
400 €
250
190
6
70 €
66 €
550 €
550 €
350
-
6
95 €
91 €
750 €
750 €
460
-
6
125 €
125 €