Vertuo POP » En färggrann kapselmaskin | Nespresso

Hoppa till innehåll

Rubrik

Detta är huvudinnehållet

VERTUO POP
SÄTT FÄRG PÅ TILLVARON

V
E
R
T
U
O
 
P
O
P
S
Ä
T
T
 
F
Ä
R
G
 
P
Å
 
T
I
L
L
V
A
R
O
N

Scrolla för att se mer

KOMMER I
F
Ä
R
G
E
R

 
I
 
6
 
F
Ä
R
G
E
R

Med detta urval av sprudlande färger kan du med
Vertuo Pop göra ett statement som passar din stil.

  • Vertuo Pop-kaffemaskin är gjord av 35 % återvunnen plast. Förpackningen är gjord av 99,5 % återvunnet material.

    Vid utgången av 2022 kommer Nespressos kapslar till VERTUO-systemet att vara gjorda av minst 80 % återvunnet aluminium.

    Portionssystemet är resurssmart eftersom den exakta mängden kaffe, vatten och energi som krävs för att tillverka en kopp kaffe används.

VERTUO POP: DET SENASTE TILLSKOTTET I VERTUO-FAMILJEN

V
E
R
T
U
O
 
P
O
P:
 
D
E
T
 
S
E
N
A
S
T
E
T
I
L
L
S
K
O
T
T
E
T
 
I
 
V
E
R
T
U
O
 
F
A
M
I
L
J
E
N

• Välj en Nespresso-kapsel, sätt in den, tryck på knappen och du är klar. Maskinen sköter resten: Vertuo Pop läser automatiskt kapselns streckkod och brygger det valda kaffet baserat på den optimala smakupplevelsen, från arom till crema.

• Från smaken av VERTUO-kapslarna till de fyra olika koppstorlekarna som Vertuo Pop förbereder. De streckkodade kapslarna förbereds automatiskt med rätt mängd vatten med ett knapptryck. Och i matchande VERTUO-koppar kan kaffet utveckla sin fulla arom.

• Om du ansluter din maskin till din smarttelefon, genomförs uppdateringar automatiskt via bluetooth eller trådlöst nätverk. Detta säkerställer att du alltid avnjuter ditt kaffe på det bästa möjliga sättet och slipper manuella uppdateringar.

4 KOPPSTORLEKAR

4
 
K
O
P
P
S
T
O
R
L
E
K
A
R

Njut av 4 olika koppstorlekar med din Vertuo Pop-maskin – från en espresso till en mugg.

ESPRESSO 40 ML

DOUBLE ESPRESSO 80 ML

GRAN LUNGO 150 ML

MUG 230 ML

SPECIFIKATIONER

S
P
E
C
I
F
I
K
A
T
I
O
N
E
R

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER
Via Bluetooth och Wi-Fi
MÅTT (B X H X D)
13,6 x 42,6 x 25 cm
VIKT
3,5 kg
VATTENTANKENS KAPACITET
0,6 l
KAPSELBEHÅLLARENS ANVÄNDA KAPACITET
8 espresso- eller 5 muggkapslar
OPTIMERAD UPPVÄRMNINGSTID
30 sekunder
AUTOMATISK AVSTÄNGNINGSFUNKTION
efter 2 minuter


SÄTT
F
Ä
R
G

PÅ TILLVARON

S
Ä
T
T
 
 
F
Ä
R
G
P
Å
 
T
I
L
V
A
R
O
N

Vertuo Pop skiner med sin moderna och kompakta design.

SWIPE »

FAQ

Vad är nytt med Vertuo Pop?
Vertuo Pop är den mest kompakta medlemmen i VERTUO-familjen. Utöver den praktiska storleken, är de sprudlande färgerna en särskild nyhet för Vertuo Pop. Den perfekta modellen för nybörjaren!
Vilka kapslar passar till Vertuo Pop?
Med Vertuo Pop kan du använda VERTUO-kapslar.
Vilka koppstorlekar kan jag brygga med Vertuo Pop?
Med Vertuo Popkan du brygga kaffe i fyra olika storlekar: Espresso (40 ml), Dubbel Espresso (80 ml) och Gran Lungo (150 ml). Du kan hitta de perfekta kopparna i vår onlinebutik.
Hur ansluter jag Vertuo Pop till en smarttelefon?
Vertuo Pop kan kopplas till en smarttelefon via Bluetooth eller Wi-Fi.

  1. 1. Aktivera Bluetooth eller Wi-Fi på din telefon.
  2. 2. Slå på Vertuo Pop.
  3. 3. Öppna Nespresso. I avsnittet ”Min maskin” kan du påbörja anslutningen till kaffemaskinen via bluetooth eller trådlöst nätverk och registrera din nya Vertuo Pop.

Denna app informerar dig om uppdateringar och påminner dig om att avkalka Nespresso-maskinen.
Vilken kaffemaskin är rätt för mig?
Dyk in i Nespresso för att hitta din perfekta kaffemaskin. Jämför kaffemaskiner nu.

VERTUO POP MED CENTRIFUSION™
TECHNOLOGY

V
E
R
T
U
O
 
P
O
P
 
M
E
D
C
E
N
T
R
I
F
U
S
I
O
N
 
T
E
K
N
O
L
O
G
I

VERTUO-kaffemaskinerna använder en patenterad extraktionsteknik som utvecklats av Nespresso som kallas Centrifusion™-teknik. Sätt bara in kapseln, stäng maskinen och det malna kaffet bryggs från den roterande kapseln. Detta skapar en delikat crema för din äkta espresso eller ditt favoritkafferecept. Den unika Centrifusion™-tekniken använder endast energin som faktiskt krävs för att brygga det perfekta kaffet.