Nespresso Avkalknings-kit | Avkalkning | Nespresso

Hoppa till innehåll

Rubrik

Du är på huvudinnehållet
Tillbaka till alla tillbehör
Avkalkningskit
 
 
TA HAND OM DIN MASKIN

För att din kaffemaskin alltid ska ha kunna brygga välsmakande kaffe är det viktigt att du regelbundet avkalkar maskinen. Det bör göras efter cirka 300 kapslar eller med 6 månaders intervall. I paketet ingår det två påsar avkalkningskit och en bruksanvisning. I bruksanvisningen för din maskin hittar du information om du behöver en eller två avkalkningskit till rengöringen av din maskin.
Klicka här för att komma till de olika maskinernas bruksanvisningar.

När du rutinmässigt avkalkar din kaffemaskin fortsätter den leverera gott kaffe, kopp efter kopp, år efter år. Kaffemaskinen håller längre och kaffet smakar alltid som det ska. Med ett avkalkningskit från Nespresso garanterar du att din espressomaskin får det absolut bästa.
Avkalkningskittet kan användas för alla kaffemaskiner från Original Line och Vertuo Line.

Våra kvalitetstester har visat på att frekvent användande av din maskin, i kombination med hårt vatten och avsaknad av löpande avkalkning kan orsaka kraftiga kalkavlagringar, vilket är mycket skadligt för din kaffemaskin. Vid sådana situationer rekommenderar vi att du använder dubbel rekommenderad dos av avkalkningsmedel (rekommenderad dos återfinns i användarmanualen för din maskin).
VARNING
Farliga ingredienser: L-(+)-lactic acid
Orsakar hudirritation
Orsakar allvarliga ögonskador
• Förvara utom räckhåll för barn.
• Tvätta händerna noggrant efter hantering.
• Vid kontakt med hud: Skölj ordentligt med med vatten.
• Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser om du har och kan. Fortsätt skölja.
• Kontakta läkare omedelbart
• <5% phosphonates

VIKTIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

• Använd aldrig ättika/vinäger eftersom det kan skada din maskin
• Fyll aldrig vattenbehållaren under avkalkningsprocessen.
• Svälj inte.
• Efter avkalkning: rengör maskinen med en fuktig trasa.

Instruktioner:
Instruktionsmanual
Säkerhetsdatablad

För att se hur du avkalka just din maskin - klicka här.