Dolce Truffle Cappuccino

สัมผัสความหอมเข้มของกาแฟคาปูชิโน่กลิ่นช็อกโกแลตทรัฟเฟิล

Let your imagination run wild with our Dolce Truffle cappuccino recipe.

Icon - Inspiration - Morning Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk
Icon - Time Icon - Level Easy

เมนูจากผู้เชี่ยวชาญ

Sacha Wittorski

ค้นหา Icon - Arrow - To Right

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

Ingredients

Icon - Person {{ persons }}
 • คาราเมล 10 ก.
 • ผงโกโก้ 1 ชิ้น
 • นมสด 100 มล.
 • Cocoa Truffle 25 มล.
 • Icon - Material - Aeroccino View Cappuccino Glass

Materials

 • Icon - Material - Aeroccino View Cappuccino Glass

เริ่มเลย!

 • ขั้นตอน
  01

  เทนม 100 มล. ลงในเครื่องทำเมนูกาแฟ Barista First pour 100 ml of 1.5% milk directly into the Nespresso Barista device.

 • ขั้นตอน
  02

  ปิดฝา แล้วเลือกสูตร “Cappuccino” จากนั้นกดปุ่ม Start Close the lid, select the “Cappuccino” recipe on the device and press the start button.

 • ขั้นตอน
  03

  เทคาราเมลไซรัป 10 ก. ลงในแก้วคาปูชิโน่ In a cappuccino cup pour 10g of caramel.

 • ขั้นตอน
  04

  เทโฟมนมลงในแก้วคาปูชิโน่แล้วชงกาแฟ Cocoa Truffle ลงไป 25 มล. Pour the foam of hot milk into the View Cappuccino glass and extract 25ml of Cocoa Truffle on the top.

 • ขั้นตอน
  05

  โรยเกล็ดดาร์กช็อกโกแลตหรือผงโกโก้ตามลงไปประมาณ 1 ชช. Grate a square of Nespresso dark chocolate or sprinkle 1tsp of cocoa powder on the milk foam.

ขั้นตอน01

เทนม 100 มล. ลงในเครื่องทำเมนูกาแฟ Barista First pour 100 ml of 1.5% milk directly into the Nespresso Barista device.

ขั้นตอน02

ปิดฝา แล้วเลือกสูตร “Cappuccino” จากนั้นกดปุ่ม Start Close the lid, select the “Cappuccino” recipe on the device and press the start button.

ขั้นตอน03

เทคาราเมลไซรัป 10 ก. ลงในแก้วคาปูชิโน่ In a cappuccino cup pour 10g of caramel.

ขั้นตอน04

เทโฟมนมลงในแก้วคาปูชิโน่แล้วชงกาแฟ Cocoa Truffle ลงไป 25 มล. Pour the foam of hot milk into the View Cappuccino glass and extract 25ml of Cocoa Truffle on the top.

ขั้นตอน05

โรยเกล็ดดาร์กช็อกโกแลตหรือผงโกโก้ตามลงไปประมาณ 1 ชช. Grate a square of Nespresso dark chocolate or sprinkle 1tsp of cocoa powder on the milk foam.

Icon - Ingredients
 • คาราเมล 10 ก.
 • ผงโกโก้ 1 ชิ้น
 • นมสด 100 มล.
 • Cocoa Truffle 25 มล.

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Picto - Capsule - Classic Original
Cocoa Truffle Chart - Intensity
Cocoa Truffle Chart - Intensity

คุณอาจจะชอบเมนูเหล่านี้

Dolce Truffle Cappuccino

 • Icon - Time
 • Icon - Level Easy

Materials

 • Icon - Material - Aeroccino View Cappuccino Glass

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Ingredients

 • คาราเมล 10 ก.
 • ผงโกโก้ 1 ชิ้น
 • นมสด 100 มล.
 • Cocoa Truffle 25 มล.

Inspirations

Icon - Inspiration - Morning Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk

เริ่มเลย!

 • ขั้นตอน 01

  เทนม 100 มล. ลงในเครื่องทำเมนูกาแฟ Barista First pour 100 ml of 1.5% milk directly into the Nespresso Barista device.
 • ขั้นตอน 02

  ปิดฝา แล้วเลือกสูตร “Cappuccino” จากนั้นกดปุ่ม Start Close the lid, select the “Cappuccino” recipe on the device and press the start button.
 • ขั้นตอน 03

  เทคาราเมลไซรัป 10 ก. ลงในแก้วคาปูชิโน่ In a cappuccino cup pour 10g of caramel.
 • ขั้นตอน 04

  เทโฟมนมลงในแก้วคาปูชิโน่แล้วชงกาแฟ Cocoa Truffle ลงไป 25 มล. Pour the foam of hot milk into the View Cappuccino glass and extract 25ml of Cocoa Truffle on the top.
 • ขั้นตอน 05

  โรยเกล็ดดาร์กช็อกโกแลตหรือผงโกโก้ตามลงไปประมาณ 1 ชช. Grate a square of Nespresso dark chocolate or sprinkle 1tsp of cocoa powder on the milk foam.

Sacha Wittorski Nespresso Bar in Lausanne

กรุณาใส่วันเกิดของคุณ

ถึงแม้ว่ากาแฟและแอกอฮอล์นั้นจะเข้ากันได้ดี แต่เราต้องขอให้สิทธื์แก่ผู้ที่อายุมากกว่า18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

แอลกอฮอลล์เป็นภัยต่อร่างกาย ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

ส่งต่อเมนูนี้

{{ recipe.title }}

กรุณากรอกข้อความ กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง ทำการส่งอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว พบข้อผิดพลาด : ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้