Bitter Spritz Mocktail

Icon - Inspiration - Cocktail
Icon - Time Icon - Level Easy

เมนูจากผู้เชี่ยวชาญ

Sacha Wittorski

ค้นหา Icon - Arrow - To Right

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

Ingredients

Icon - Person {{ persons }}
 • Ice Cubes 8 หน่วย
 • Ispirazione Napoli 40 มล.
 • Tonic Water 50 มล.
 • Fanta Red 50 มล.
 • Sprig of Rosemary 1 หน่วย
 • Orange 1 สไลซ์
 • Icon - Material - Aeroccino View Recipe Glass
 • Icon - Material - Aeroccino Nespresso Coffee Machine
 • Icon - Material - Aeroccino Barista Recipe Maker

Materials

 • Icon - Material - Aeroccino View Recipe Glass
 • Icon - Material - Aeroccino Nespresso Coffee Machine
 • Icon - Material - Aeroccino Barista Recipe Maker

เริ่มเลย!

 • ขั้นตอน
  01

  ใส่น้ำแข็ง 3 ก้อนลงในเครื่อง Barista First, put 3 ice cubes into the Nespresso Barista device.

 • ขั้นตอน
  02

  ชงกาแฟ Ispirazione Napoli แบบเอสเพรสโซ แล้วเทลงในเครื่อง Barista จากนั้นปิดฝาแล้วเลือกเมนู "Iced Nitro" และกด start Extract 40ml of Ispirazione Napoli and pour it into your Barista device over the ice. Close the lid and select the "Iced Nitro" recipe and press the start button.

 • ขั้นตอน
  03

  ใส่น้ำแข็ง 5 ก้อนและฝานส้มลงในแก้ว In a glass, put 5 ice cubes and a fresh orange slice.

 • ขั้นตอน
  04

  เทน้ำโทนิก 50 มล. และแฟนต้าน้ำแดง 50 มล. ลงในแก้ว Then, pour 50ml of tonic water and 50ml of Fanta Red into the glass.

 • ขั้นตอน
  05

  เทกาแฟเย็นจากเครื่อง Barista ตามลงไปในแก้ว Pour the cold coffee over it.

 • ขั้นตอน
  06

  ปิดท้ายด้วยการวางก้านโรสแมรี่ที่ด้านบนของแก้ว Lastly, add a spring of rosemary.

ขั้นตอน01

ใส่น้ำแข็ง 3 ก้อนลงในเครื่อง Barista First, put 3 ice cubes into the Nespresso Barista device.

ขั้นตอน02

ชงกาแฟ Ispirazione Napoli แบบเอสเพรสโซ แล้วเทลงในเครื่อง Barista จากนั้นปิดฝาแล้วเลือกเมนู "Iced Nitro" และกด start Extract 40ml of Ispirazione Napoli and pour it into your Barista device over the ice. Close the lid and select the "Iced Nitro" recipe and press the start button.

ขั้นตอน03

ใส่น้ำแข็ง 5 ก้อนและฝานส้มลงในแก้ว In a glass, put 5 ice cubes and a fresh orange slice.

ขั้นตอน04

เทน้ำโทนิก 50 มล. และแฟนต้าน้ำแดง 50 มล. ลงในแก้ว Then, pour 50ml of tonic water and 50ml of Fanta Red into the glass.

ขั้นตอน05

เทกาแฟเย็นจากเครื่อง Barista ตามลงไปในแก้ว Pour the cold coffee over it.

ขั้นตอน06

ปิดท้ายด้วยการวางก้านโรสแมรี่ที่ด้านบนของแก้ว Lastly, add a spring of rosemary.

Icon - Ingredients
 • Ice Cubes 8 หน่วย
 • Ispirazione Napoli 40 มล.
 • Tonic Water 50 มล.
 • Fanta Red 50 มล.
 • Sprig of Rosemary 1 หน่วย
 • Orange 1 สไลซ์

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Picto - Capsule - Classic Original
Ispirazione Napoli Chart - Intensity
Ispirazione Napoli Chart - Intensity

คุณอาจจะชอบเมนูเหล่านี้

Bitter Spritz Mocktail

 • Icon - Time
 • Icon - Level Easy

Materials

 • Icon - Material - Aeroccino View Recipe Glass
 • Icon - Material - Aeroccino Nespresso Coffee Machine
 • Icon - Material - Aeroccino Barista Recipe Maker

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Ingredients

 • Ice Cubes 8 หน่วย
 • Ispirazione Napoli 40 มล.
 • Tonic Water 50 มล.
 • Fanta Red 50 มล.
 • Sprig of Rosemary 1 หน่วย
 • Orange 1 สไลซ์

Inspirations

Icon - Inspiration - Cocktail

เริ่มเลย!

 • ขั้นตอน 01

  ใส่น้ำแข็ง 3 ก้อนลงในเครื่อง Barista First, put 3 ice cubes into the Nespresso Barista device.
 • ขั้นตอน 02

  ชงกาแฟ Ispirazione Napoli แบบเอสเพรสโซ แล้วเทลงในเครื่อง Barista จากนั้นปิดฝาแล้วเลือกเมนู "Iced Nitro" และกด start Extract 40ml of Ispirazione Napoli and pour it into your Barista device over the ice. Close the lid and select the "Iced Nitro" recipe and press the start button.
 • ขั้นตอน 03

  ใส่น้ำแข็ง 5 ก้อนและฝานส้มลงในแก้ว In a glass, put 5 ice cubes and a fresh orange slice.
 • ขั้นตอน 04

  เทน้ำโทนิก 50 มล. และแฟนต้าน้ำแดง 50 มล. ลงในแก้ว Then, pour 50ml of tonic water and 50ml of Fanta Red into the glass.
 • ขั้นตอน 05

  เทกาแฟเย็นจากเครื่อง Barista ตามลงไปในแก้ว Pour the cold coffee over it.
 • ขั้นตอน 06

  ปิดท้ายด้วยการวางก้านโรสแมรี่ที่ด้านบนของแก้ว Lastly, add a spring of rosemary.

Sacha Wittorski Nespresso Bar in Lausanne

กรุณาใส่วันเกิดของคุณ

ถึงแม้ว่ากาแฟและแอกอฮอล์นั้นจะเข้ากันได้ดี แต่เราต้องขอให้สิทธื์แก่ผู้ที่อายุมากกว่า18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

แอลกอฮอลล์เป็นภัยต่อร่างกาย ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

ส่งต่อเมนูนี้

{{ recipe.title }}

กรุณากรอกข้อความ กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง ทำการส่งอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว พบข้อผิดพลาด : ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้