Negroni Coffee

A great classic from Italy, now with Nespresso.

กาแฟ Negroni สุดคลาสสิคจากอิตาลี ตอนนี้มาแล้วกับ Nespresso

Icon - Inspiration - Alcohol Icon - Inspiration - Cocktail Icon - Inspiration - Cold
Icon - Time 5 min Icon - Level Easy

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

Ingredients

Icon - Person {{ persons }}
 • น้ำแข็งก้อน 2 หน่วย
 • Plan de travail 1 ช้อน
 • Cocktail Glass

Materials

 • Plan de travail 1 ช้อน
 • Cocktail Glass

เริ่มเลย!

 • ขั้นตอน
  01

  Start your Negroni - เริ่มต้นการทำ Negroni

  In the glass, add the campari, gin and vermouth and stir well with a spoon.
  เตรียมแก้วและใส่ Campari, Gin และ Vermouth คนให้เข้ากัน

 • ขั้นตอน
  02

  How to make it cold and fruity? - ทำอย่างไรเพื่อเพิ่มความชุ่มฉ่ำผลไม้และเย็นสดชื่น

  Add ice cube, orange zest and stir more.
  เพิ่มน้ำแข็งก้อน 2 ก้อน และเปลือกส้ม คนให้เข้ากัน

 • ขั้นตอน
  03

  Iced your coffee - ทำกาแฟเย็นๆ

  Extract a Nespresso coffee from the Intense range in 10 ml in a separate container and cool with an ice cube.
  สกัดกาแฟจากกาแฟแคปซูลใดๆก็ได้จากกลุ่ม Intense ปริมาณ 10 มล. ในแก้วอีกใบพร้อมใส่น้ำแข็ง 1 ก้อน

 • ขั้นตอน
  04

  Ready to serve - พร้อมเสริฟ

  Add your Nespresso coffee on the drink, and serve.
  รินกาแฟ Nespresso ที่ได้ในเครื่องดื่ม แล้วเสริฟ

ขั้นตอน01

Start your Negroni - เริ่มต้นการทำ Negroni

In the glass, add the campari, gin and vermouth and stir well with a spoon.
เตรียมแก้วและใส่ Campari, Gin และ Vermouth คนให้เข้ากัน

ขั้นตอน02

How to make it cold and fruity? - ทำอย่างไรเพื่อเพิ่มความชุ่มฉ่ำผลไม้และเย็นสดชื่น

Add ice cube, orange zest and stir more.
เพิ่มน้ำแข็งก้อน 2 ก้อน และเปลือกส้ม คนให้เข้ากัน

ขั้นตอน03

Iced your coffee - ทำกาแฟเย็นๆ

Extract a Nespresso coffee from the Intense range in 10 ml in a separate container and cool with an ice cube.
สกัดกาแฟจากกาแฟแคปซูลใดๆก็ได้จากกลุ่ม Intense ปริมาณ 10 มล. ในแก้วอีกใบพร้อมใส่น้ำแข็ง 1 ก้อน

ขั้นตอน04

Ready to serve - พร้อมเสริฟ

Add your Nespresso coffee on the drink, and serve.
รินกาแฟ Nespresso ที่ได้ในเครื่องดื่ม แล้วเสริฟ

Icon - Ingredients
 • น้ำแข็งก้อน 2 หน่วย

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Picto - Capsule - Classic Original
Ristretto 10 Chart - Intensity
Kazaar 12 Chart - Intensity
Arpeggio 9 Chart - Intensity
Ristretto 10 Chart - Intensity
Kazaar 12 Chart - Intensity
Arpeggio 9 Chart - Intensity

คุณอาจจะชอบเมนูเหล่านี้

Negroni Coffee

 • Icon - Time 5 min
 • Icon - Level Easy

Materials

 • Plan de travail 1 ช้อน
 • Cocktail Glass

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Ingredients

 • น้ำแข็งก้อน 2 หน่วย

Inspirations

Icon - Inspiration - Alcohol Icon - Inspiration - Cocktail Icon - Inspiration - Cold

เริ่มเลย!

 • ขั้นตอน 01 Start your Negroni - เริ่มต้นการทำ Negroni

  In the glass, add the campari, gin and vermouth and stir well with a spoon.
  เตรียมแก้วและใส่ Campari, Gin และ Vermouth คนให้เข้ากัน
 • ขั้นตอน 02 How to make it cold and fruity? - ทำอย่างไรเพื่อเพิ่มความชุ่มฉ่ำผลไม้และเย็นสดชื่น

  Add ice cube, orange zest and stir more.
  เพิ่มน้ำแข็งก้อน 2 ก้อน และเปลือกส้ม คนให้เข้ากัน
 • ขั้นตอน 03 Iced your coffee - ทำกาแฟเย็นๆ

  Extract a Nespresso coffee from the Intense range in 10 ml in a separate container and cool with an ice cube.
  สกัดกาแฟจากกาแฟแคปซูลใดๆก็ได้จากกลุ่ม Intense ปริมาณ 10 มล. ในแก้วอีกใบพร้อมใส่น้ำแข็ง 1 ก้อน
 • ขั้นตอน 04 Ready to serve - พร้อมเสริฟ

  Add your Nespresso coffee on the drink, and serve.
  รินกาแฟ Nespresso ที่ได้ในเครื่องดื่ม แล้วเสริฟ

กรุณาใส่วันเกิดของคุณ

ถึงแม้ว่ากาแฟและแอกอฮอล์นั้นจะเข้ากันได้ดี แต่เราต้องขอให้สิทธื์แก่ผู้ที่อายุมากกว่า18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

แอลกอฮอลล์เป็นภัยต่อร่างกาย ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

ส่งต่อเมนูนี้

{{ recipe.title }}

กรุณากรอกข้อความ กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง ทำการส่งอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว พบข้อผิดพลาด : ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้