สูตรกาแฟลาเต้ CAFFÉ LATTE

พบกับสูตรกาแฟลาเต้ Caffè Latte ผสานกาแฟและนมเข้าด้วยกัน พร้อมด้วยฟองนมหวานมัน

Icon - Inspiration - Morning Icon - Inspiration - Milk
Icon - Time 5 นาที Icon - Level Easy

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

Ingredients

Icon - Person {{ persons }}
 • capsule of either Fortissio Lungo or Vivalto Lungo Grand Cru
 • 220 ml / 7.5 oz of Milk

 • กาแฟแคปซูล Fortissio Lungo หรือ Vivalto Lungo
 • นม 220 มล. / 7.5 ออนซ์
 • tall recipe glass (350 ml/12 oz)
 • Aeroccino milk frother or your Nespresso machine's steam nozzle
 • Ritual Recipe

 • แก้วทรงสูง (350 มล./12 ออนซ์)
 • เครื่องทำฟองนมAeroccino หรือหัวฉีดไอน้ำจากเครื่องชงกาแฟ Nespresso ของคุณ
 • Ritual Recipe

Materials

 • tall recipe glass (350 ml/12 oz)
 • Aeroccino milk frother or your Nespresso machine's steam nozzle
 • Ritual Recipe

 • แก้วทรงสูง (350 มล./12 ออนซ์)
 • เครื่องทำฟองนมAeroccino หรือหัวฉีดไอน้ำจากเครื่องชงกาแฟ Nespresso ของคุณ
 • Ritual Recipe

เริ่มเลย!

 • Prepare a capsule of Vivalto Lungo or Fortissio Lungo Grand Cru in lungo (110 ml / 4 oz)
 • Froth the milk using the steam nozzle of your Nespreso machine or the Aeroccino milk frother
 • Pour the steamed milk topped with a thin layer of frothed milk on top of the lungo
 • Serve immediately


 • เตรียมกาแฟแคปซูล Vivalto Lungo หรือ Fortissio Lungoในกาแฟลังโก้ (110 มล. / 4 ออนซ์)
 • ทำฟองนมโดยใช้หัวฉีดไอน้ำจากเครื่องชงกาแฟ Nespreso ของคุณหรือเครื่องทำฟองนม Aeroccino
 • เทนมร้อนลงด้านบนกาแฟลังโก้ที่แต่งหน้าด้วยฟองนมบางๆ
 • พร้อมเสิร์ฟทันที

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Picto - Capsule - Classic Original
Tokyo Vivalto Lungo 6 Chart - Intensity
Tokyo Vivalto Lungo 6 Chart - Intensity

คุณอาจจะชอบเมนูเหล่านี้

สูตรกาแฟลาเต้ CAFFÉ LATTE

 • Icon - Time 5 นาที
 • Icon - Level Easy

Materials

 • tall recipe glass (350 ml/12 oz)
 • Aeroccino milk frother or your Nespresso machine's steam nozzle
 • Ritual Recipe

 • แก้วทรงสูง (350 มล./12 ออนซ์)
 • เครื่องทำฟองนมAeroccino หรือหัวฉีดไอน้ำจากเครื่องชงกาแฟ Nespresso ของคุณ
 • Ritual Recipe

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Ingredients

 • capsule of either Fortissio Lungo or Vivalto Lungo Grand Cru
 • 220 ml / 7.5 oz of Milk

 • กาแฟแคปซูล Fortissio Lungo หรือ Vivalto Lungo
 • นม 220 มล. / 7.5 ออนซ์

Inspirations

Icon - Inspiration - Morning Icon - Inspiration - Milk

เริ่มเลย!

 • Prepare a capsule of Vivalto Lungo or Fortissio Lungo Grand Cru in lungo (110 ml / 4 oz)
 • Froth the milk using the steam nozzle of your Nespreso machine or the Aeroccino milk frother
 • Pour the steamed milk topped with a thin layer of frothed milk on top of the lungo
 • Serve immediately


 • เตรียมกาแฟแคปซูล Vivalto Lungo หรือ Fortissio Lungoในกาแฟลังโก้ (110 มล. / 4 ออนซ์)
 • ทำฟองนมโดยใช้หัวฉีดไอน้ำจากเครื่องชงกาแฟ Nespreso ของคุณหรือเครื่องทำฟองนม Aeroccino
 • เทนมร้อนลงด้านบนกาแฟลังโก้ที่แต่งหน้าด้วยฟองนมบางๆ
 • พร้อมเสิร์ฟทันที

กรุณาใส่วันเกิดของคุณ

ถึงแม้ว่ากาแฟและแอกอฮอล์นั้นจะเข้ากันได้ดี แต่เราต้องขอให้สิทธื์แก่ผู้ที่อายุมากกว่า18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

แอลกอฮอลล์เป็นภัยต่อร่างกาย ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

ส่งต่อเมนูนี้

{{ recipe.title }}

กรุณากรอกข้อความ กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง ทำการส่งอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว พบข้อผิดพลาด : ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้