Caffé Latte Chocolate Cookie

Enable cookies! Crushed and crumbled chocolate cookie adds crunchy cookie flavour to this creamy coffee.

การผสมผสานกันอย่างลงตัวของรสชาติกาแฟ และคุ้กกี้ช็อคโกแลตหอมกรุ่นที่บดจนแตกละเอียด

Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk
Icon - Time 5 min. Icon - Level Medium

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

Ingredients

Icon - Person {{ persons }}
 • Capsule of coffee Vivalto Lungo
 • 10ml/0.4 fl oz chocolate cookies syrup
 • 200ml/7 fl oz milk
 • 1 small cookie

 • กาแฟแคปซูล Vivalto Lungo
 • ไซรัปคุ้กกี้ช็อกโกแลต 10ml/0.4 fl oz
 • นม 200ml/ 7 fl oz
 • คุ้กกี้ 1 ชิ้น
 • Aeroccino or milkfrother
 • Recipe Glass
 • Recipe spoon

Materials

 • Aeroccino or milkfrother
 • Recipe Glass
 • Recipe spoon

เริ่มเลย!

 • Use the Vivalto Lungo capsule to make a lungo (110ml) in a cup.
 • While making the lungo, froth the milk in a jug using the steam wand of your Nespresso machine or your Aeroccino milk frother (if it's the Aeroccino 4, press the 2nd button on the right).
 • Pour the chocolate cookie syrup into your glass and add the lungo. Add the steamed milk and froth.
 • Crumble the cookie on top.

 • กด กาแฟแคปซูล Vivalto Lungo 110 มิลลิลิตรลงในแก้วกาแฟ
 • ตีนมในเหยือกให้เป็นฟองด้วยเครื่องทำฟองนมของเครื่องชงกาแฟ Nespresso หรือ เครื่องทำฟองนม Aeroccino (ถ้าเป็นเครื่องทำฟองนม Aeroccino4 ให้กดปุ่มที่ 2 จากทางขวามือ)
 • เทไซรัปคุ้กกี้ช็อคโกแลตลงในแก้ว ต่อด้วย lungo แล้วเติมนมสดและฟองนมลงในแก้วกาแฟ
 • ตกแต่งด้านบนด้วยคุ้กกี้

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Picto - Capsule - Classic Original
Vivalto Lungo 4 Chart - Intensity
Vivalto Lungo Decaffeinato 4 Chart - Intensity
Vivalto Lungo 4 Chart - Intensity
Vivalto Lungo Decaffeinato 4 Chart - Intensity

คุณอาจจะชอบเมนูเหล่านี้

Caffé Latte Chocolate Cookie

 • Icon - Time 5 min.
 • Icon - Level Medium

Materials

 • Aeroccino or milkfrother
 • Recipe Glass
 • Recipe spoon

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Ingredients

 • Capsule of coffee Vivalto Lungo
 • 10ml/0.4 fl oz chocolate cookies syrup
 • 200ml/7 fl oz milk
 • 1 small cookie

 • กาแฟแคปซูล Vivalto Lungo
 • ไซรัปคุ้กกี้ช็อกโกแลต 10ml/0.4 fl oz
 • นม 200ml/ 7 fl oz
 • คุ้กกี้ 1 ชิ้น

Inspirations

Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk

เริ่มเลย!

 • Use the Vivalto Lungo capsule to make a lungo (110ml) in a cup.
 • While making the lungo, froth the milk in a jug using the steam wand of your Nespresso machine or your Aeroccino milk frother (if it's the Aeroccino 4, press the 2nd button on the right).
 • Pour the chocolate cookie syrup into your glass and add the lungo. Add the steamed milk and froth.
 • Crumble the cookie on top.

 • กด กาแฟแคปซูล Vivalto Lungo 110 มิลลิลิตรลงในแก้วกาแฟ
 • ตีนมในเหยือกให้เป็นฟองด้วยเครื่องทำฟองนมของเครื่องชงกาแฟ Nespresso หรือ เครื่องทำฟองนม Aeroccino (ถ้าเป็นเครื่องทำฟองนม Aeroccino4 ให้กดปุ่มที่ 2 จากทางขวามือ)
 • เทไซรัปคุ้กกี้ช็อคโกแลตลงในแก้ว ต่อด้วย lungo แล้วเติมนมสดและฟองนมลงในแก้วกาแฟ
 • ตกแต่งด้านบนด้วยคุ้กกี้

กรุณาใส่วันเกิดของคุณ

ถึงแม้ว่ากาแฟและแอกอฮอล์นั้นจะเข้ากันได้ดี แต่เราต้องขอให้สิทธื์แก่ผู้ที่อายุมากกว่า18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

แอลกอฮอลล์เป็นภัยต่อร่างกาย ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

ส่งต่อเมนูนี้

{{ recipe.title }}

กรุณากรอกข้อความ กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง ทำการส่งอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว พบข้อผิดพลาด : ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้