Granola coffee

An indulgent, smooth wake-up call. Discover the aromas of a Coffee Capsule, enhanced by hot milk foam topped with caramel. It wouldn’t be perfect without the crunchy fruitiness of muesli... Now you’re ready to start a great day!เมื่อคุณได้กลิ่นหอมๆของกาแฟแคปซูลของเราที่ชงในตอนเช้าก็รู้จะสึกเหมือนมีตัวช่วยปลุกในตอนเช้า ด้วยฟองนมร้อนๆที่ราดหน้ากาแฟพร้อมคาราเมล มันไม่มีอะไรที่จะเข้ากันไปมากกว่าการที่เราเอาผลไม้กรอบหรือซีเรียลมากินด้วยกันอีกแล้ว

Icon - Inspiration - Morning Icon - Inspiration - Milk
Icon - Time 5 min. Icon - Level Easy

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

Ingredients

Icon - Person {{ persons }}


 • กาแฟแคปซูล Capriccio หรือ Ristretto Decaffeinato ก็ได้
 • นม
 • ท้อปปิ้ง
 • ผลไม้อบแห้งกรือซีเรียล ธัญพืช
 • tall recipe glass (350 ml/12 oz)
 • Maestria machine
 • Aeroccino milk frotheror your Nespresso machine's steam nozzle
 • Ritual Recipe


 • แก้วทรงสูง (350 มล. /12 ออนซ์ )
 • เครื่อง Maestria
 • เครื่องทำฟองนมAeroccino หรือหัวฉีดไอน้ำจากเครื่องชงกาแฟ Nespresso
 • แก้วผสม

Materials

 • tall recipe glass (350 ml/12 oz)
 • Maestria machine
 • Aeroccino milk frotheror your Nespresso machine's steam nozzle
 • Ritual Recipe


 • แก้วทรงสูง (350 มล. /12 ออนซ์ )
 • เครื่อง Maestria
 • เครื่องทำฟองนมAeroccino หรือหัวฉีดไอน้ำจากเครื่องชงกาแฟ Nespresso
 • แก้วผสม

เริ่มเลย!

 • Insert a capsule in the Maestria machine and prepare it in espresso(40 ml /15 oz) into the tall recipe glass
 • Pour the milk in the Aeroccino milk frother and press the hot milk froth button or use the steampipe of your Maestria machine
 • Pour the froth into the coffee in the glass then add coffee dessert toping and scatter with muesli


 • ใส่กาแฟแคปซูลลงใน Maestria และคั้นเอาน้ำกาแฟออกมาในปริมาณแก้ว espresso(40 มล. /15 ออนซ์) ลงในแก้วทรงสูง
 • เทนมลงในเครื่องทำฟองนม Aeroccino และกดเลือกทำฟองนมร้อน
 • เทฟองนมที่ได้ลงในแก้วกาแฟทรงสูงที่เราเตรียมไว้ แล้วสามารถใส่ของหวานเป็นท้อปปิ้งได้เลย

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Picto - Capsule - Classic Original
Capriccio 5 Chart - Intensity
Ristretto Decaffeinato 10 Chart - Intensity
Capriccio 5 Chart - Intensity
Ristretto Decaffeinato 10 Chart - Intensity

คุณอาจจะชอบเมนูเหล่านี้

Granola coffee

 • Icon - Time 5 min.
 • Icon - Level Easy

Materials

 • tall recipe glass (350 ml/12 oz)
 • Maestria machine
 • Aeroccino milk frotheror your Nespresso machine's steam nozzle
 • Ritual Recipe


 • แก้วทรงสูง (350 มล. /12 ออนซ์ )
 • เครื่อง Maestria
 • เครื่องทำฟองนมAeroccino หรือหัวฉีดไอน้ำจากเครื่องชงกาแฟ Nespresso
 • แก้วผสม

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Ingredients • กาแฟแคปซูล Capriccio หรือ Ristretto Decaffeinato ก็ได้
 • นม
 • ท้อปปิ้ง
 • ผลไม้อบแห้งกรือซีเรียล ธัญพืช

Inspirations

Icon - Inspiration - Morning Icon - Inspiration - Milk

เริ่มเลย!

 • Insert a capsule in the Maestria machine and prepare it in espresso(40 ml /15 oz) into the tall recipe glass
 • Pour the milk in the Aeroccino milk frother and press the hot milk froth button or use the steampipe of your Maestria machine
 • Pour the froth into the coffee in the glass then add coffee dessert toping and scatter with muesli


 • ใส่กาแฟแคปซูลลงใน Maestria และคั้นเอาน้ำกาแฟออกมาในปริมาณแก้ว espresso(40 มล. /15 ออนซ์) ลงในแก้วทรงสูง
 • เทนมลงในเครื่องทำฟองนม Aeroccino และกดเลือกทำฟองนมร้อน
 • เทฟองนมที่ได้ลงในแก้วกาแฟทรงสูงที่เราเตรียมไว้ แล้วสามารถใส่ของหวานเป็นท้อปปิ้งได้เลย

กรุณาใส่วันเกิดของคุณ

ถึงแม้ว่ากาแฟและแอกอฮอล์นั้นจะเข้ากันได้ดี แต่เราต้องขอให้สิทธื์แก่ผู้ที่อายุมากกว่า18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

แอลกอฮอลล์เป็นภัยต่อร่างกาย ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

ส่งต่อเมนูนี้

{{ recipe.title }}

กรุณากรอกข้อความ กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง ทำการส่งอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว พบข้อผิดพลาด : ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้