Termes i Condicions | Nespresso ™

Skip to menu Skip to content

Encapçalament

Termes i Condicions

 • Termes i Condicions

  Gràcies per visitar aquesta pàgina web. Li recomanem que llegeixi atentament aquest document cada vegada que hi accedeixi per comprovar que no hagi sofert cap canvi i l’abandoni si no hi està d’acord, ja que l’ús de la pàgina web implica l’acceptació expressa i plena d’aquest Avís Legal en la versió publicada en el moment en què l’usuari hi accedeixi.

  Aquest Avís Legal està complementat per: (i) les Condicions Particulars que es puguin aplicar a alguns dels serveis concrets de la pàgina web i que s’entendran igualment acceptades pel simple fet de fer ús d’aquests serveis; (ii) la Política de Cookies, i (iii) la Política de Privadesa.

  Propietat de la pàgina web i definició dels termes

  Aquest Avís Legal recull els termes i condicions generals que regeixen l’accés i l’ús de la pàgina web http://www.nespresso.com, de la qual és titular l’empresa mercantil Nestlé España, SA (d’ara endavant “Nestlé”), domiciliada a l’avinguda dels Països Catalans, número 25-51, 08950, Esplugues de Llobregat, Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al llibre 760, secció 2a, tom 1308, foli 231, full 13973, amb CIF número A-0805449, telèfon 93 480 51 00, telèfon d’atenció al client 902 112 113 i adreça de correu electrònic info@es.nestle.com.

  Els termes “nosaltres”, “nostre”, “Nestlé” i “Grup Nestlé” fan referència a Nestlé SA i qualsevol de les seves filials o entitats del seu grup societari i s’usen de la forma més apropiada segons el context Nestlé. “Vostè” fa referència a qualsevol persona que accedeixi a aquesta pàgina web o la utilitzi.

  Integritat de la pàgina

  Aquesta pàgina web s’ofereix de manera gratuïta “quan és possible” i “tal i com està”. Ens reservem el dret de restringir, suspendre o cancel·lar, sense avís previ i en qualsevol moment, l’accés a aquesta pàgina web, a una part d’ella o a qualsevol funcionalitat específica. Així mateix, ens reservem el dret de retirar lliurement qualsevol contingut dels que s’hi allotgen.

  Els nostres drets sobre la pàgina web

  Tots els drets d’autor i més drets de propietat intel·lectual referents al disseny, els textos, els dibuixos i les imatges en general d’aquesta pàgina web són propietat del Grup Nestlé i estan degudament protegits.

  Es pot navegar per aquesta pàgina web, reproduir-ne els textos mitjançant la impressió i fer-ne descàrregues, així com també les fotografies o els vídeos, a un disc dur o per a la distribució a altres persones físiques. No obstant això, tot això es pot fer sempre que es respecti la legislació relativa als drets d’autor i s’esmenti la font de procedència. Està prohibit reproduir de manera total o parcial aquesta pàgina web o establir-hi un hiperenllaç amb finalitats de lucre comercial, així com incorporar el contingut propi a cap altra feina, publicació o pàgina web, sense l’autorització prèvia, expressa i per escrit de Nestlé.

  Les marques registrades, els logotips, els caràcters i les marques de servei que s’incorporen a aquesta pàgina web pertanyen a la Société des Produits Nestlé, SA, que forma part del Grup Nestlé. En cap cas s’interpretarà que els continguts d’aquesta pàgina web impliquen la concessió d’alguna autorització o dret per utilitzar qualsevol marca comercial que s’hi incorpora. El seu ús fora del que es preveu en aquests Termes i Condicions queda estrictament prohibit i serà perseguit.

  Les seves responsabilitats i drets sobre els seus continguts

  Nestlé no té cap obligació de publicar o utilitzar les opinions o els materials que ens enviï i, en cas que els accepti, els pot eliminar en qualsevol moment sense necessitat de comunicar-l’hi prèviament.

  En qualsevol cas, qualsevol contingut que ens enviï per publicar-lo en aquesta pàgina web (inclosos imatges, textos, preguntes, comentaris, suggeriments o contingut similar) el podrem utilitzar en els termes permesos per la legalitat vigent, per la qual cosa és possible que en algun cas li demanem que signi i ens enviï algun tipus de document de cessió de drets per poder publicar determinats continguts fora de l’entorn d’Internet.

  Sempre que ens faci arribar un contingut, vostè garanteix (pel sol fet d’haver-lo enviat) que n’és el titular legítim i que ha obtingut el consentiment inequívoc de les altres persones que apareixen en aquest contingut, així com que disposa dels drets d’explotació (inclosos amb caràcter enunciatiu i no limitatiu els drets de reproducció, distribució, transformació, traducció, exhibició, modificació i comunicació pública) per a l’entorn d’Internet i que els pot subllicenciar a Nestlé. Pel sol fet d’enviar aquest contingut, vostè atorga a Nestlé una llicència no exclusiva, d’àmbit territorial mundial i per una durada igual a la màxima legalment prevista sobre els drets d’explotació esmentats, amb capacitat per subllicenciar i utilitzar el contingut en aquesta pàgina web o en qualsevol altra pàgina del Grup Nestlé.

  Nestlé España, SA, no es fa responsable de les conseqüències que poguessin afectar l’usuari, els seus familiars, amics, persones properes o terceres persones per l’exhibició voluntària, consentida i deliberada per part de l’usuari de les seves fotografies o imatges i de les del seu entorn familiar, així com per la difusió o exhibició d’aquestes per part seva o de tercers o per la seva reproducció, fins i tot en altres pàgines web, blogs, xarxes socials o en qualsevol altre mitjà, suport o modalitat d’explotació digital o no, en línia o no, ja que la publicació de comentaris, la inserció de fotografies, imatges i textos i la seva difusió a tercers a través d’aquesta pàgina web són totalment voluntàries, consentides i, en general, no sol·licitades i es duen a terme tenint en compte que cada usuari és propietari i responsable del que publica i de la informació que transmet lliurement i per iniciativa pròpia. Nestlé actuarà immediatament davant d’una denúncia o una sospita que es puguin estar produint infraccions dels drets de propietat intel·lectual, vulneracions del dret a la pròpia imatge de persones que apareguin involuntàriament en aquesta pàgina web o respecte a qualsevol contingut que es pugui considerar inadequat, i procedirà a eliminar-lo immediatament. La publicació, exhibició o visualització de fotografies, imatges i textos no estan subjectes a cap garantia de confidencialitat ni al dret a la intimitat, ja que l’usuari, de manera conscient i voluntària, ha decidit que siguin públics perquè resultaran accessibles a qualsevol persona que visiti la pàgina web i s’entendrà que ha concedit sobre ells una llicència no exclusiva, transferible i amb possibilitat de ser cedida a tercers per tal que siguin utilitzats.

  A més del que hem previst anteriorment, no pot incorporar a la nostra pàgina materials, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc., que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar, en general, contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decor.

  En general, queda prohibit enviar continguts o fer qualsevol acte sobre la pàgina (tals com enginyeria inversa o hacking) que, segons el Grup Nestlé, es puguin considerar inapropiats o que estiguin prohibits d’acord amb la legislació aplicable a aquesta pàgina web. Nestlé entregarà a les autoritats tots aquells materials o evidències que sospiti que incompleixen la legislació vigent i ajudarà activament la justícia en la persecució de l’infractor, incloses amb caràcter enunciatiu i no limitatiu les accions següents:

  • Qualsevol acte que constitueixi incompliment de la privadesa (incloses les transferències a la pàgina web d’informació privada sense l’autorització de la persona afectada) o de qualsevol altre dret legal de les persones físiques;
  • Emprar aquesta pàgina web per difamar o calumniar el Grup Nestlé, els seus treballadors o altres persones físiques, o actuar de tal manera que es desacrediti el bon nom del Grup Nestlé;
  • Transferir a la pàgina web arxius que continguin virus que puguin causar danys a la propietat del Grup Nestlé o a la propietat de persones físiques i
  • Ubicar en aquesta pàgina web o transmetre-hi qualsevol material no autoritzat, inclòs amb caràcter enunciatiu però no limitatiu tot aquell material que pugui causar, al nostre parer, molèsties o perjudicis o bé que violi els sistemes o la seguretat de la xarxa del Grup Nestlé o de terceres persones, material que sigui difamatori, racista, obscè, amenaçador, de contingut pornogràfic o que presenti qualsevol forma d’il·legalitat en general.

  Enllaços amb altres pàgines web

  És possible que els enllaços existents a les pàgines web del Grup Nestlé el condueixin fora de la xarxa dels sistemes del Grup. Els enllaços es proporcionen de bona fe i el Grup Nestlé no pot ser responsable per les modificacions que es produeixin posteriorment a les pàgines web de tercers per a les quals proporcionem un enllaç. Li recomanem encaridament que es mantingui informat i que llegeixi atentament les notes legals i de privadesa de totes les pàgines web que visiti.

  Limitació territorial

  El material i la informació del Grup Nestlé que apareixen en aquesta pàgina web han estat concebuts només per als usuaris de l’Estat espanyol. El Grup Nestlé no assumeix cap compromís en relació amb el fet que el material i la informació d’aquesta pàgina web estiguin disponibles a distintes zones de l’Estat.

  Cookies

  La política de Nestlé en relació amb l’ús de cookies s’exposa al document de Política de cookies.

  Copyright © NESPRESSO S.A. 2016.

 • Política de privadesa

  Nestlé Nespresso, SA, ("Nespresso"), que inclou les empreses afiliades a Nespresso, sap que pot estar interessat a conèixer com s’empra la informació d’identificació personal, com ara el nom, l’adreça, els números de telèfon i de fax o l’adreça de correu electrònic, etc. (“Dades”), que vostè proporciona a Nespresso. Per aquesta raó, hem desenvolupat aquesta Política de Privadesa (“Política”) per explicar l’ús de les seves Dades, així com totes les precaucions raonables que prenem per mantenir la confidencialitat i la seguretat de les seves Dades.

  En encarregar algun dels nostres productes i utilitzar els nostres serveis, vostè autoritza la recopilació de les seves Dades i accepta les pràctiques d’ús que es descriuen en aquesta Política, que nosaltres modificarem de tant en tant. Ens reservem el dret de modificar la nostra Política i el convidem a consultar-la constantment per familiaritzar-se amb qualsevol canvi que hi pugui haver. Publicarem qualsevol Política nova a la nostra pàgina web, tot canviant la data que apareix en l’últim paràgraf.

  Els termes d’aquesta Política són sense perjudici de qualsevol terme contractual que vostè pugui establir amb nosaltres, el qual prevaldrà sobre els termes d’aquesta Política

  1. Compromís de privadesa

  Nespresso no recopila ni processa les seves Dades excepte quan vostè ens les ha proporcionades voluntàriament. Li garantim que els nostres treballadors es regeixen per estrictes estàndards de seguretat i confidencialitat i, en processar les seves Dades, ens comprometem a respectar els estàndards de protecció de privadesa reconeguts internacionalment.

  2. Ús de les dades

  Nespresso recopila i processa les seves Dades només per raons específiques i limitades, quan vostè vulgui utilitzar determinats serveis. Per exemple, podem recopilar i fer servir les seves Dades per oferir-li els nostres productes o serveis, per facturar-li els productes o serveis que ens sol·liciti, per verificar el seu crèdit, per oferir-li productes i serveis que creiem que li poden resultar interessants, per processar la seva sol·licitud de feina, per rebre els nostres comunicats de premsa o per comunicar-nos amb vostè. A més, és possible que fem servir les seves Dades per avaluar l’efectivitat dels nostres serveis i millorar l’experiència dels nostres visitants i clients, per a les nostres estadístiques, per tal d’avaluar els interessos del consumidor, així com les tendències de compra i d’altre tipus entre els nostres clients i per determinar més bé el desenvolupament de productes i estratègies de màrqueting. En proporcionar-nos les seves Dades, expressament autoritza que els donem aquest ús. Nespresso manté les seves Dades només durant el temps raonablement necessari per a aquests propòsits i d’acord amb qualsevol requisit de subministrament d’informació ètic o legal o retenció de documents aplicable.

  La majoria dels nostres serveis no requereixen cap forma de registre, de manera que li permeten visitar les nostres pàgines web, Boutiques i bars sense identificar-se. No obstant això, hi ha serveis que poden requerir que es registri. Quan ho faci, pot ser que calgui que ompli determinats camps (alguns d’obligatoris, altres d’opcionals) així com que esculli un nom d’usuari i una clau d’accés. En aquests casos, si opta per no compartir les Dades que li sol·licitem, és possible que no pugui entrar a determinades parts de les nostres pàgines web i que no puguem respondre a les seves inquietuds.

  3. No-divulgació de dades

  Nespresso mai no vendrà, arrendarà, compartirà o de cap altra manera distribuirà o posarà les seves Dades a disposició de terceres persones fora del grup d’empreses de Nespresso, excepte quan ho haguem de fer per motius legals o de regulació. No obstant això, les Dades es poden transferir ocasionalment a tercers que actuïn en nom de Nespresso, per al processament posterior d’acord amb els propòsits per als quals es van recopilar originalment les seves Dades. Quan la divulgació de les Dades a tercers sigui probable o necessària per qualsevol raó, Nespresso s’assegurarà que aquestes terceres persones ofereixin el mateix grau de protecció que Nespresso i, quan escaigui, sol·licitarem contractualment que processin les Dades transferides només per als propòsits que vostè ha autoritzat i de manera confidencial i segura.

  4. Dret d’accés

  Té el dret d’accedir i actualitzar les seves Dades o sol·licitar que siguin esborrades. Treballem per assegurar que les seves Dades estiguin al dia i siguin exactes i completes. Si vol accedir a les seves Dades, corregir-les o esborrar-les, si us plau, posi’s en contacte amb Nespresso a les adreces següents: faci clic aquí;. La seva petició es tractarà de manera ràpida i adequada.

  5. Seguretat/confidencialitat

  Treballem per fer totes les passes raonables per no permetre que les seves Dades les vegin terceres persones diferents a les que actuen per a Nespresso o en nom seu i que han acceptat tractar les seves Dades de manera confidencial i segura. L’accés a les Dades està restringit només a aquells treballadors nostres que necessiten conèixer-les i han rebut formació per observar estrictes estàndards de confidencialitat en l’ús de les seves Dades.

  Per garantir la seguretat i confidencialitat de les Dades que Nespresso recopila en línia, emprem xarxes de dades protegides, entre altres, per tallafocs i protectors de claus d’accés estàndards del sector. Tot i que hem intentat crear pàgines web segures i de confiança per als nostres visitants, si us plau, tingui en compte que Internet generalment no es considera un entorn completament segur i que, per tant, Nespresso no pot garantir la confidencialitat de les Dades que ens proporciona o el material que ens transmet a través de les nostres pàgines web o per correu electrònic.

  6. Transferencia de datos en el extranjero

  Nespresso és un grup internacional i té bases de dades a diferents jurisdiccions. Nespresso pot transferir les seves Dades a alguna de les seves bases de dades, o a empreses dins del grup Nespresso o als seus socis, que han acordat mantenir les seves Dades de manera confidencial i segura, fora del seu país de residència. Si el grau de protecció de la privadesa en un país no compleix els estàndards reconeguts internacionalment, ens assegurarem que la transferència de les seves Dades a les nostres bases de dades en aquell país també estigui protegida i que no es dugui a terme cap transferència de les seves Dades a tercers en aquells països. En proporcionar-nos les seves Dades, n’autoritza explícitament la possible transmissió a altres empreses dins del grup Nespresso o als seus socis i, per a aquesta finalitat, n’autoritza la transmissió a altres països.

  7. Ofertes de feina

  Si està interessat a sol·licitar un lloc de feina publicat o vol accedir a qualsevol oferta de feina futura a Nespresso, ens pot enviar el seu currículum (CV). En aquest cas, compararem les seves aptituds i experiència amb les del lloc de feina en qüestió i altres ofertes de feina actuals. Si el seu perfil es correspon amb els nostres requisits, ens posarem en contacte amb vostè.

  Vostè està d’acord amb el fet que ens puguem guardar el seu CV a les nostres bases de dades durant un període raonable. En sol·licitar un lloc de feina, autoritza l’ús del seu CV i les seves Dades per processar la seva sol·licitud de feina, autoritza l’enviament del CV i les seves Dades a altres empreses del grup Nespresso i els seus socis, que han acordat mantenir el CV i les seves Dades de manera confidencial i segura, i n’autoritza la transmissió fora de les fronteres nacionals. Nespresso treballa per utilitzar el seu CV i les seves Dades només en relació amb les seves oportunitats laborals.

  8. Informació anònima / tecnologia ‘cookie’

  La majoria de la informació que recopilem des de les nostres pàgines web és informació anònima. Quan visita les nostres pàgines web, nosaltres no obtenim la seva informació personal, excepte en cas que vostè, de manera específica i voluntària i amb ple coneixement, ens proporcioni aquesta informació. A Nespresso processem la informació anònima per ajudar a millorar el contingut de les nostres pàgines web, per adaptar les nostres pàgines als gustos dels visitants i per conèixer millor els nostres visitants i la manera d’utilitzar les nostres pàgines web. En fer això, Nespresso pot fer servir tecnologia de cookies per recopilar informació anònima, com ara el tipus de navegador, el sistema operatiu i la data i l’hora d’accés. Les cookies per elles mateixes no es poden emprar per descobrir la identitat de l’usuari. Una cookie és un petit arxiu que s’envia al seu navegador i que queda desat al disc dur de l’ordinador.

  9. Correu no desitjat (spamming)

  Nespresso no practica spamming. L’spamming es defineix com l’enviament de correus electrònics no sol·licitats, normalment de tipus comercial, en grans quantitats i de manera repetida a individus amb els quals el remitent no ha tingut contacte previ o que han rebutjat rebre aquestes comunicacions. Al contrari, quan pensem que algun dels nostres productes és important per a vostè, l’informem per correu electrònic i li donem l’opció d’escollir no rebre més aquest tipusde servei.

  10. Dades i nens

  Per respectar la privadesa dels nens i per complir les lleis dissenyades per protegir els menors, les persones menors de 18 anys no ens han de proporcionar Dades. Nespresso no recopilarà, utilitzarà ni divulgarà, amb coneixement de causa, Dades de menors de 18 anys sense el consentiment previ del tutor legal (pare o tutor).

  Les nostres pàgines web són llocs per al públic general i no estan dissenyades o concebudes per recopilar Dades de nens menors de 18 anys. Demanem als pares que supervisin els seus fills mentre estan en línia.

  11. Enllaços a altres pàgines web

  Com un servei als nostres visitants, les nostres pàgines web poden incloure hiperenllaços a altres pàgines que no estan operats o controlats per Nespresso. Per això Nespresso no és responsable del contingut d’aquestes pàgines web o de les seves pràctiques de privacitat, ni està obligat legalment a respondre-hi. Si us plau, abans de donar la seva informació personal a aquestes pàgines web alienes a Nespresso, tingui en compte que les seves pràctiques de privadesa poden diferir de les nostres.

  12. Contacte amb nespresso

  En cas que tingui preguntes o queixes sobre el nostre compliment d’aquesta Política, o si vol fer alguna recomanació o comentari per millorar-ne la qualitat, posi’s en contacte amb Nespresso a les adreces següents: faci clic aquí. Ens esforçarem per millorar constantment la protecció i la seguretat de les Dades que ens proporcioni.

  Aquesta Política és vigent des del 12 de novembre de 2012. El convidem també a llegir atentament els nostres “Termes d’ús” per a més informació sobre la utilització de les nostres pàgines web.

  Nestlé Nespresso S.A. 2016

 • Condicions de venda

  1. Objecte, Identitat de la companyia i informació de contacte.

  1.1 Les presents Condicions Generals de Venta tenen com a objecte regular la relació entre DISTRIBUIDORES AUTOMÁTICOS DE BEBIDAS Y ALIMENTOS, S.A.U. (d’ara endavant DABA), entitat mercantil de nacionalitat espanyola, amb domicili a Avinguda Generalitat, 164-166, 08174 Sant Cugat del Vallès, i N.I.F. Núm. A-59408492, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 20.467, foli 52, fulla núm. B-6.286, inscripció 1a, distribuïdor oficial de Nespresso a Espanya i El Client (d’ara endavant el Client), relatives a totes les transaccions realitzades a través de la pàgina web www.nespresso.com/es.

  Pot contactar-nos al telèfon 900 259 259 o enviant un correu a calidad@nespresso-sp.es.

  2. Aplicabilitat de les condicions generals de venta

  2.1 Cada comanda realitzada amb DABA a través d’Internet estarà regida per aquestes Condicions Generals de Venta. En realitzar una comanda, el Client reconeix que ha llegit, entès i acceptat, sense reserves, les presents Condicions Generals de Venta, pel que li recordem la conveniència que les llegeixi detalladament.

  2.2 DABA es reserva el dret a modificar les presents Condicions Generals de Venta, mitjançant la publicació en aquesta mateixa pàgina d’una versió actualitzada de les mateixes, que serà aplicable a totes aquelles comandes que es realitzin posteriorment al moment en què DABA publiqui la nova versió de les seves Condicions Generals de Venta al lloc web.

  3. Comandes

  3.1 En realitzar una comanda a través d’aquesta pàgina web, el Client fa una sol•licitud per comprar els productes que ha seleccionat amb aquestes Condicions Generals de Venta.

  3.2 Les comandes que continguin cafè realitzades pel Client a través d’aquesta pàgina web estan subjectes a límits de quantitat mínima. Així, qualsevol comanda que inclogui cafè haurà de contenir com a mínim 50 càpsules i, en tot cas, el nombre de càpsules haurà de ser múltiple de 50. Pel que fa referència a les comandes d’altres productes Nespresso no existeix una quantitat mínima per realitzar-les.

  3.3 Els productes són oferts en aquesta pàgina web dins dels límits de les quantitats disponibles. En cas que la seva comanda excedís les existències, seria informat immediatament d’aquest fet.

  4. Confirmacions de Comandes

  4.1 Amb l’acceptació de les presents Condicions Generals de Venta, les comandes realitzades a través d’Internet i confirmades per DABA constituiran un contracte vinculant i plenament eficaç entre les parts.

  4.2 DABA es reserva el dret de rebutjar comandes, per causes de força major o en cas d’impagament.

  4.3 La informació registrada per DABA constitueix prova absoluta de la comanda i de tota la transacció. La informació registrada pel sistema de pagament constitueix prova absoluta de les transaccions financeres.

  4.4 Si no es trobés disponible el producte contractat, s’informarà immediatament al Client, a qui se li lliurarà la quantitat abonada en un termini inferior a catorze (14) dies naturals des de la seva comunicació.

  4.5 En relació amb el que es disposa en el punt anterior, DABA podrà oferir sense augment de preu un producte de característiques similars que tingui la mateixa o superior qualitat. En aquest cas, el Client també podrà exercir els seus drets de desistiment i resolució en els mateixos termes que si es tractés del bé inicialment requerit.

  5. Preus

  5.1 Els preus a pagar pels articles que el Client sol•liciti són aquells mostrats en aquest lloc web en el moment en què el Client realitzi la seva comanda, i detallats en la confirmació del mateix, incloent IVA o qualsevol altre impost d’aplicació, les despeses d’enviament o qualssevol altres. Així mateix, el Client pot consultar els preus dels productes Nespresso a la pàgina web de Nespresso: www.nespresso.com/es.

  5.2 El càrrec corresponent a les despeses d’enviament es facturarà en base a les tarifes indicades en aquest lloc web en el moment en què el Client realitzi la seva comanda, calculades especialment en funció de la mida de la comanda i del mètode de lliurament que el Client seleccioni, sent el Client degudament informat dels citats imports abans de sol•licitar la seva comanda.

  6. Lliurament

  6.1 Totes les comandes confirmades per DABA seran lliurades a l’adreça de lliurament que el Client va especificar en realitzar la seva comanda i en el període de temps vinculat al servei escollit pel Client i que li serà confirmat amb la seva comanda.

  6.2 Els lliuraments de comandes només es poden fer en les àrees geogràfiques especificades en aquesta pàgina web.

  6.3 En cas que el lliurament de la comanda no pogués realitzar-se per causes alienes a DABA, s’intentarà tornar a contactar amb el Client per pactar un nou lloc i data de lliurament. Si tampoc pogués efectuar-se el lliurament, la comanda serà retornada als magatzems de DABA i a partir d’aquest moment es procedirà a abonar íntegrament les quantitats percebudes per part del Client en el termini de catorze (14) dies naturals.

  7. Verificació de la mercaderia

  7.1 Li recordem que el Client és el responsable de verificar la quantitat, la condició i l’estat de la mercaderia en el moment en què aquesta li sigui lliurada.

  7.2 En cas que vostè percebi algun dany en el producte, o que la mercaderia estigui incompleta, el Client pot posar-se en contacte i notificar-ho a DABA abans d’un termini de dos (2) mesos des del lliurament de la seva comanda. Una vegada certificat per DABA que el defecte procedeix d’alguna causa que li és imputable, la mercantil li reemplaçarà la citada mercaderia sense cost addicional.

  8. Devolucions

  8.1 El Client pot exercir el dret a desistiment i retornar qualsevol producte no alimentari que no sigui del seu grat, en el termini màxim de catorze (14) dies naturals, amb posterioritat a la recepció de la comanda.

  8.2 Als efectes de l’anteriorment esmentat, li recordem que DABA només acceptarà devolucions de producte no alimentari quan no s’hagi tret el precinte del seu embalatge original per motius de seguretat alimentària, acompanyades pel corresponent justificant de compra.

  8.3 DABA s’encarregarà de recollir els béns sotmesos al desistiment per part del Client i, assumirà les despeses procedents de la devolució, devent el Client posar a disposició de DABA els béns durant un termini màxim de cinc (5) dies naturals des de la comunicació del desistiment.

  Una vegada que la devolució s’hagi comunicat de manera adequada per part del Client, DABA li farà un reemborsament del preu de la mercaderia retornada en un termini no superior a catorze (14) dies des de la comunicació del desistiment per part del Client.

  8.4 El Client podrà sol•licitar el formulari de desistiment al telèfon del Club Nespresso 900 259 259 o a través del “formulari de contacte” de la nostra pàgina web, sempre facilitant la seva adreça de correu electrònic de contacte.

  8.5 En cap cas s’acceptarà l’exercici del dret de desistiment per productes alimentaris.

  9. Pagaments

  9.1 Les compres efectuades contra reemborsament hauran d’abonar-se en efectiu al moment del lliurament de la mercaderia.

  9.2 Els pagaments efectuats amb targeta bancària seran cobrats una vegada el Client rebi el correu de confirmació de la seva comanda. Els detalls de la seva targeta de crèdit seran codificats per raons de seguretat.

  10. Garantia legal dels productes

  10.1 Els productes estan garantits d’acord amb els termes i condiciones específiques detallades en la documentació del producte.

  10.2 Per favor consulti l’esmentada documentació per obtenir detalls sobre la garantia del producte i sobre l’ús, tractament i manteniment dels productes de la marca Nespresso.

  10.3 Els productes alimentaris oferts sota la marca Nespresso han passat satisfactòriament tots els controls de qualitat requerits per la legislació aplicable.

  11. Servei Post-Venda i Atenció de Queixes i Reclamacions

  11.1 DABA convida als seus Clients a conèixer i llegir atentament les condicions del servei post-venda i garanties comercials a https://www.nespresso.com/es/ca/pages/servicio-asistencia-nespresso abans de realitzar la seva comanda.

  11.2 Així mateix, si el Client té qualsevol problema o consulta en relació amb el funcionament, manteniment o servei post-venta, pot posar-se en contacte via telefònica amb el Club Nespresso, trucant al 900 259 259 o contactant amb l’adreça de correu electrònic calidad@nespresso-sp.es, on l’assessoraran i informaran al respecte.

  11.3 D’altra banda, existeix un Departament d’Atenció al Client i de gestió d’incidències al qual pot acudir o interposar les seves peticiones, queixes i reclamacions per diversos mitjans.

  DABA posa a la seva disposició el telèfon del Club Nespresso 900 259 259, on el dirigiran al departament corresponent, així com la pàgina web www.nespresso.com/es. Així mateix, pot acudir a qualsevol Boutique Nespresso d’Espanya on l’atendran i, si escau, orientaran al respecte. DABA té el compromís de respondre en el termini màxim d’un mes a aquestes peticions, queixes i reclamacions.

  11.4 La Comissió Europea posa a disposició dels consumidors una plataforma per la resolució de reclamacions online en matèria de consum, que com a consumidor pot utilitzar i que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

  12. Idioma

  L’idioma en el qual es perfeccionarà el contracte entre DABA i el Client és el castellà.

  13. Força Major

  13.1 DABA garanteix la qualitat dels productes contractats a través de la seva pàgina web. Queden garantits tots els drets que les Lleis en vigor atorguen als consumidors i usuaris. DABA farà tot l’esforç raonable per complir les seves obligacions.

  13.2 No obstant això, DABA no pot fer-se responsable per retards o defectes en el lliurament causats per circumstàncies més enllà del seu control raonable. Tals circumstàncies inclouen vagues, guerres, catàstrofes naturals o qualsevol altra situació que pugui impedir la producció, transport o lliurament dels productes.

  13.3 En cas de retards, DABA durà a terme les seves obligacions tan aviat com li sigui raonablement possible, i es reserva el dret d’assortir qualsevol romanent de producte entre els seus Clients de manera justa i raonable.

  14. Codi de Conducta

  14.1 DABA considera que la seva activitat empresarial i la consecució dels seus objectius han d’aconseguir-se respectant el seu compromís de ciutadania corporativa pel que disposa d’un Codi de Conducta que té per missió assegurar els valors que presideixen totes les nostres operacions empresarials i el compromís amb la Llei. Vostè pot accedir al mateix sol•licitant-ho a través del nostre correu calidad@nespresso-sp.es.

  15. Responsabilitats del Client

  15.1 El Client s’obliga a fer un ús lícit dels serveis i productes oferts per DABA, sense contravenir la legislació vigent, ni lesionar els drets i interessos de terceres persones.

  15.2 El Client garanteix la veracitat i exactitud de les dades facilitades durant la compra, evitant causar perjudicis a DABA producte de la incorrecció dels mateixos.

  15.3 El Client es compromet a pagar el preu dels productes contractats.

  15.4 L’incompliment de qualsevol d’aquestes Condicions de Venta podrà donar lloc al rebuig de la comanda per part de DABA sense necessitat de preavís al Client i sense que aquest fet doni dret a cap tipus d’indemnització.

  16. Llei aplicable i fur

  16.1 Les presents Condicions Generals de Venta estan regides per la legislació espanyola, i qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les mateixes se sotmetrà als Jutjats i Tribunals que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la qual s’atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc de compliment de l’obligació o al del domicili del consumidor.

  16.2 En el cas que el Client es tracti d’una empresa, ambdues parts se sotmetran, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

  17. Dades personals

  17.1 Les dades personals que el Client ens faciliti són necessàries i obligatòries pel manteniment i compliment de la relació contractual que estableixi amb DABA i, si escau, per gestionar la seva alta i pertinença al Club Nespresso d’Espanya. Per això, es comunica al Client que les seves dades seran incorporades a un fitxer denominat «Clients Club Nespresso» els responsables del qual són DABA i Nestlé Nespresso, S.A., aquest últim amb domicili a Avenue de Rhodanie 40, 1007 Laussane, Suïssa, i seran tractades amb la finalitat de gestionar la facturació i cobrament dels productes adquirits i, si escau, l’enviament de les càpsules de cafè o qualssevol altres productes Nespresso que el Client hagi sol•licitat, la remissió d’informació comercial sobre els productes i serveis Nespresso, així com les seves tarifes, descomptes i promocions. A més, podran ser utilitzades per realitzar-li enquestes d’opinió i tractar-les amb finalitats d’estadística i d’anàlisi de tendències de mercat.

  17.2 El Client podrà exercitar en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició al tractament dirigint-se a DABA, S.A.U., Av. Via Augusta, 71-73, 08174 Sant Cugat del Vallès, al telèfon 900259259, al fax 900114164 o a través de correu electrònic dirigit a datos.personales@nespresso.com.

 • La política de Nestlé en relació amb l’ús de cookies s’exposa al document de Política de cookies.