Velosophy: De kracht en schoonheid van recyclage | Nespresso

Naar inhoud

Header

De hoofdinhoud wordt weergegeven
Inspiring conscious living
De kracht en
schoonheid van recyclage

Weet u waarom we bij Nespresso voor aluminium capsules kiezen? Aluminium beschermt onze koffie het beste tegen lucht, licht en vocht. Zo behoudt uw koffie zijn aroma’s. Maar dat is niet alles: aluminium is ook oneindig recycleerbaar.
Het verhaal hoeft dus niet te eindigen nadat het materiaal als koffiecapsule heeft gediend. Door de capsules te recycleren, helpt u ons het aluminium een nieuw leven te geven.

Lees verder onder de video
custom-preview custom-preview
Het potentieel
van aluminium in een fiets

Met onze recyclage-inspanningen dragen we bij Nespresso e ons steentje bij aan een duurzame toekomst. Samen met het Zweedse lifestyle-fietsenmerk Vélosophy ontwierpen we een hippe stadsfiets om het potentieel van aluminium aan te tonen met een praktisch en stijlvol product.
De RE:CYCLE-fiets heeft een aluminium kader dat gemaakt is van koffiecapsules. Deze baanbrekende fiets is een slimme combinatie van duurzaamheid en stijl. De RE:CYCLE-fiets brengt onze recyclage-inspanningen tot leven. Laat u inspireren & breng uw gebruikte capsules (nog meer) naar ons terug

 
 
De cirkel
rond maken

De RE:CYCLE-fiets heeft een opvallende Arpeggio-paarse kleur en is een prachtig voorbeeld van de circulaire economie, van het kwaliteitsvolle zadel en de handvaten tot de met stoom verbogen eiken draagmand en koperen afwerking. Hij is uitsluitend van de beste materialen gemaakt en we hebben zelfs twee bekerhouders voorzien, zodat u uw favoriete koffie op de fiets kunt meenemen. Zo maken we de cirkel rond.

Goed voor de planeet
en de mens

Als eerste fietsenmerk ter wereld heeft Vélosophy een één-voor-éénprogramma op poten gezet. Voor elke fiets die Vélosophy verkoopt, schenkt het merk een fiets aan een schoolgaand meisje in Afrika via World Bicycle Relief. Waarom? Meisjes die met de fiets naar school kunnen, zijn 28 % vaker aanwezig in de klas en hun slaagkansen liggen zelfs 59 % hoger.
Vélosophy investeert dus niet alleen in de toekomst van de planeet, maar ook in de levens en samenlevingen van meisjes in Ghana. Zo maakt u mee het verschil wanneer u uw Nespresso koffiecapsules recycleert.

“We hebben Vélosophy opgericht met een duidelijk doel: we willen een positieve impact op de wereld hebben. Dat doel is de drijfveer achter alles wat we doen, van onze belofte om voor elke verkochte Vélosophy-fiets een fiets aan een schoolmeisje te geven, tot de productie van stijlvolle stadsfietsen uit gerecycleerd aluminium. Nespresso spant zich even hard in voor duurzaamheid als wij, en dat is precies wat deze samenwerking zo ideaal maakt. We zijn er trots op dat we samen een fiets hebben ontwikkeld die klaar is voor de toekomst. Hij ziet er prachtig uit en is op een duurzame manier gemaakt, met verantwoorde grondstoffen.”

Jimmy Östholm,
CEO en oprichter van Vélosophy

Door koffiecapsules en duurzaam geproduceerde fietsen met elkaar te combineren en een brug te slaan tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden, toont de samenwerking tussen Nespresso x Vélosophy aan hoe onze dagelijkse consumptiekeuzes kunnen bijdragen aan een mooiere en schonere toekomst.

Help ons door
uw gebruikte capsules
terug te brengen
zodat wij ze
een tweede leven
kunnen bezorgen!
We recycleren aluminium in allerlei vormen
... samen met u!

Naast de RE:CYCLE-fiets zijn ook de volgende elegante en praktische producten gemaakt van gerecycleerd aluminium uit onze koffiecapsules:

 • - Twee limited editions van de stijlvolle balpen van Caran d'Ache
 • - Een limited edition van het iconische “Pioneer” Victorinox Swiss Army knife
 • - Een limited edition van de bekende groenteschiller 'Rex' van het Zwitserse bedrijf Zena

Lees meer over hoe u uw Nespresso koffiecapsules kunt recycleren, zoek uw dichtstbijzijnde inzamelpunten op en bestel uw Nespresso recyclagezakken.

Op 12 augustus 2019
lanceren we de -fiets.
Ze zijn te verkrijgen via het e-commerceplatform van Vélosophy: Vélosophy.cc.
Ze kosten € 1290 exclusief verzending.
Vind de dichtstbijzijnde
Nespresso Boutique in uw buurt
SAMEN VOOR EEN DUURZAME WERELD
 
Wedstrijdreglement ‘Nespresso X Velosophy’
Algemeen
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘Nespresso X Velosophy’-wedstrijd (de ‘Wedstrijd’) van Nespresso België nv, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1070 Anderlecht, Birminghamstraat 221 – BE 0447.875.328 (hierna ‘Nespresso België’). De wedstrijdvoorwaarden zijn te verkrijgen bij de consumentenservice van Nespresso België en zijn eveneens te raadplegen op www.nespresso.com/be/nl/velosophy (de ‘Wedstrijdwebsite’).
 2. Nespresso België behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Nespresso België daardoor op enige wijze een schadevergoeding verschuldigd is tegenover de Deelnemers. Elke wijziging of aanpassing van de wedstrijdvoorwaarden en staking of wijziging van de Wedstrijd wordt door Nespresso België bekendgemaakt via de Actiewebsite. De wedstrijdvoorwaarden worden tijdens de duur van de Actie niet ten nadele van de Deelnemers gewijzigd.
 3. Nespresso België behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig lijken van deelname uit te sluiten. Voorts kan Nespresso België een deelname opschorten of annuleren in geval van verdacht gedrag. Onder ‘verdacht gedrag’ wordt verstaan (niet-limitatieve opsomming): poging tot omzeiling van het wedstrijdreglement, een verveelvoudiging van accounts, een buitengewoon winritme, het opzetten van een geautomatiseerd antwoordensysteem, de verbinding van meerdere personen en verschillende informaticasystemen op basis van dezelfde identificatie/hetzelfde geregistreerd profiel, een poging om toegang te krijgen tot de servers enzovoort.
Deelname
 1. Deelname aan de Wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting.
 2. Medewerkers van Nespresso België en derden die rechtstreeks betrokken zijn bij de organisatie van de Wedstrijd, alsook hun familieleden die onder hetzelfde dak wonen, komen niet in aanmerking voor een prijs.
 3. De Wedstrijd speelt zich uitsluitend af op het Belgisch en Luxemburgs grondgebied. De Wedstrijd staat open voor iedere natuurlijke persoon die woonachtig is in België of het Groothertogdom Luxemburg, en die beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats waar hij als bewoner staat ingeschreven.
 4. Deelnemen kan onbeperkt, op voorwaarde dat het wedstrijdformulier een geldige combinatie van naam, voornaam, postadres en e-mailadres bevat.
 5. Door deel te nemen aan de Wedstrijd verklaren de Deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van de wedstrijdvoorwaarden zoals beschreven in dit document.
 6. Nespresso België stelt aan minderjarigen tot 16 jaar de voorwaarde dat hun ouder of voogd toestemming verleent voor hun deelname aan de Actie. Als een prijs gewonnen wordt door een persoon onder de 18 jaar, dient de ouder of voogd van de winnaar een formulier te ondertekenen waarin hij verklaart akkoord te gaan met het ontvangen van de prijs door de winnaar. De prijs wordt niet uitgekeerd wanneer Nespresso België dit ondertekend formulier niet ontvangt.
Wedstrijd
 1. De Wedstrijd loopt van maandag 12 augustus 2019 – 10 uur tot en met zondag 15 september 2019 – middernacht.
 2. Om deel te nemen aan de Wedstrijd moeten de Deelnemers het wedstrijdformulier in de Nespresso Boutique invullen en de bijbehorende vragen beantwoorden:
  - Hoeveel Nespresso-capsules zijn er nodig om één RE:CYCLE-fiets te maken?
  - Hoeveel mensen zullen tot en met 15 september 2019 deelnemen aan de Wedstrijd in deze Boutique?
  Elke Deelnemer dient zijn persoonsgegevens (een geldige combinatie van naam, voornaam, postadres en e-mailadres) in te vullen en het wedstrijdformulier te deponeren in de daartoe voorziene urne in de Boutique.
 3. De Deelnemer (één per winkel) die rechtsgeldig ingeschreven is en die het correcte antwoord op de eerste vraag en het best benaderende antwoord op de tweede vraag geeft, wordt als winnaar aangeduid. In geval van een ex aequo na de schiftingsvraag wordt een nieuwe schiftingsvraag gesteld.
 4. De Wedstrijd wordt afzonderlijk georganiseerd in de 11 Nespresso Boutiques in België en het Groothertogdom Luxemburg (Boutique Louise, Boutique Woluwe Shopping Center, Boutique Liège, Boutique Mons, Boutique Leuven, Boutique Gent, Boutique Antwerpen, Boutique Hasselt, Boutique Wijnegem, Boutique Grand-Rue, Boutique Belle Etoile). Er wordt per Boutique één winnaar aangeduid. Dit betekent dat er in totaal 11 winnaars zijn, verspreid over de 11 Nespresso Boutiques in België en het Groothertogdom Luxemburg.
 5. Nespresso België licht op eenvoudig verzoek van de Deelnemer(s) toe hoe de aanwijzing van de winnaars heeft plaatsgevonden.
 6. De winnaars worden uiterlijk 15 oktober 2019 op de hoogte gebracht via e-mail.
 7. De 11 winnaars worden verzocht hun prijs op te halen in de Boutique in kwestie.
 8. Uitsluitend winnaars worden geïnformeerd over de uitslag.
 9. Elke Deelnemer kan zich onbeperkt ten persoonlijke titel registreren, maar er wordt per geldig postadres slechts één prijs uitgereikt.
Prijzen
 1. In deze Wedstrijd worden de volgende prijzen uitgereikt: 11 RE:CYCLE-fietsen. Deze fietsen worden in het kader van een samenwerking tussen Nespresso en het Zweedse fietsmerk Velosophy gemaakt van gerecycleerde Nespresso-capsules. Elke fiets heeft een waarde van 1290 euro. Er is per Nespresso Boutique één fiets te winnen, wat betekent dat er in totaal 11 winnaars zijn.
 2. De prijzen kunnen niet worden omgewisseld, noch worden omgezet in speciën of natura.
 3. In geval van poging tot fraude of valsspelen, behoudt Nespresso België zich de mogelijkheid voor om de prijs die krachtens deze Wedstrijd wordt toegekend opnieuw in het spel te brengen. De winnaar kan dan geen aanspraak meer maken op enige winst van welk type en welke aard ook.
 4. De werkelijke hoogte van de door Nespresso België vooraf vastgestelde prijzenwaarde in deze Wedstrijd hangt af van het daadwerkelijk benodigde bedrag om de betreffende prijs te vervaardigen. Er gebeurt geen compensatie naar de Deelnemer toe indien de uiteindelijke werkelijke waarde van de prijs lager blijkt te liggen dan het door Nespresso België initieel aangegeven bedrag.
 5. Nespresso België zorgt voor de betaling van elke eventueel verschuldigde kansspelbelasting op de waarde van de uit te keren prijs.
 6. Er wordt niet gecorrespondeerd over de uitslag.
Privacy
 1. De Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Nespresso België kan de Deelnemers verzoeken om een bewijs te leveren van hun identiteit, een eventueel benodigde toestemming van een derde (bv. ouders) en een geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.
 2. De Deelnemers stemmen ermee in dat de (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Wedstrijd worden opgeslagen en verwerkt door Nespresso België met inachtneming van de privacyverklaring van Nespresso België, zoals vermeld op www.nespresso.com/be.
 3. De door de Deelnemers in verband met de Wedstrijd aan Nespresso België verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand, dat wordt verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de geldende wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens. Dit bestand wordt door Nespresso België alleen gebruikt in het kader van deze Wedstrijd. De Deelnemers hebben het recht tot inzage, verbetering of schrapping van hun gegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend door contact op te nemen met de hieronder vermelde consumentenservice. De Deelnemer die de verwijdering van zijn gegevens vraagt tijdens het verloop van de Wedstrijd aanvaardt dat zijn deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd, aangezien niemand zonder registratie in de lijst van Deelnemers kan worden opgenomen. Als een Deelnemer in de toekomst per e-mail informatie wil toegestuurd krijgen over de producten en/of aanbiedingen van Nespresso, dan kan hij dat aangeven door het bedoelde vakje op het wedstrijdformulier aan te vinken.
Aansprakelijkheid
 1. Nespresso België en haar gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de Wedstrijdwebsite of enige hieraan gelinkte site, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Nespresso België.
 2. Nespresso België is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Wedstrijd. Nespresso België draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, laattijdige leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die voortvloeien uit de Wedstrijd, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs. Nespresso België is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit drukfouten. Alle documenten gelden dan ook onder voorbehoud van wijzigingen, typ- en zetfouten. Nespresso België is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch defect en/of enige vertraging in het binnenkomen van de inzendingen.
Slotbepalingen
 1. Alle copyright- en overige intellectuele-eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen op de Wedstrijdwebsite zijn eigendom van Société des Produits Nestlé. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie mag worden vermenigvuldigd dan wel gepubliceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Nespresso België.
 2. Deze Wedstrijd is onderworpen aan het Belgisch recht. Eventuele geschillen die voortvloeien uit de wedstrijdvoorwaarden of de (deelname aan de) Wedstrijd worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Brussel.
 3. Voor bijkomende informatie, eventuele klachten met betrekking tot de Wedstrijd of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de consumentenservice van Nespresso België:
  • • per telefoon op het nummer: 0800 226 33 (van 7.00 – 23.00 uur)
  • • per brief op het adres: Nespresso België nv, Birminghamstraat 221, 1070 Brussel
  • • via het online contactformulier op de website: www.nespresso.com/be/nl/contact-us
  Of via de consumentenservice van Nespresso in het Groothertogdom Luxemburg:
  • • per telefoon op het nummer: 0800 162 64 (van 7.00 – 23.00 uur)
  • • per brief op het adres: Nespresso België nv, Birminghamstraat 221, 1070 Brussel
  • • via het online contactformulier op de website: www.nespresso.com/lu/fr/contact-us

  De consumentenservice behandelt uw vragen en klachten zelf of stuurt deze, indien nodig, door naar de betreffende afdeling van Nespresso België. Afhankelijk van de aard van uw vraag/klacht en de manier waarop u contact hebt opgenomen met de consumentenservice, krijgt u telefonisch of schriftelijk (of per e-mail) antwoord. U kunt binnen uiterlijk vier weken een reactie verwachten.