Iced Raspberry Coffee

A walk in the forest. The scent of crushed mint under the raspberry bushes, for one of the most refreshing experiences possible.

ให้คุณรู้สึกเหมือนได้ลิ้มรสกาแฟอยู่ในสวน พร้อมสัมผัสของกลิ่นมิ้นและผลราสเบอรี่ที่จะทำให้คุณได้เติมพลังในวันพิเศษของคุณด้วยเครื่องชงกาแฟสำเร็จรูป

Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk
Icon - Time 5 min. Icon - Level Easy

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

Ingredients

Icon - Person {{ persons }}
 • capsule of either Capsule of Arpeggio or Decaffeinato Intenso coffee capsule
 • tablespoons of hot milk froth
 • fresh mint leaf, chopped
 • scoop of raspberry ice cream


 • กาแฟแคปซูล Arpeggio หรือ Decaffeinato Intenso
 • ช้อนชาสำหรับตักฟองนม
 • ใบมิ้น
 • ไอศครีมราสเบอรี่
 • water glass (110 ml/4 oz)
 • Aeroccino milk frother or your Nespresso machine's steam nozzle
 • Ritual Water
 • CitiZ Espresso Spoon


 • แก้วน้ำ (110 มล /4 ออนซ์)
 • เครื่องทำฟองนมAeroccino หรือเครื่องทำฟองนม Nespresso อื่นๆ
 • น้ำเปล่า
 • ช้อนคน CitiZ Espresso Spoon

Materials

 • water glass (110 ml/4 oz)
 • Aeroccino milk frother or your Nespresso machine's steam nozzle
 • Ritual Water
 • CitiZ Espresso Spoon


 • แก้วน้ำ (110 มล /4 ออนซ์)
 • เครื่องทำฟองนมAeroccino หรือเครื่องทำฟองนม Nespresso อื่นๆ
 • น้ำเปล่า
 • ช้อนคน CitiZ Espresso Spoon

เริ่มเลย!

 • Prepare the milk froth using the steam nozzle of your Nespresso machine or the Aeroccino milk frother, add the fresh mint leaf, and set aside
 • Prepare the capsule of either Arpeggio or Decaffeinato Intenso coffee capsule in espresso (40 ml / 15 oz)
 • Carefully add the ice cream scoop
 • Top it with the mint flavoured milk froth to finish
 • Serve immediately


 • เตรียมฟองนมโดยใช้ เครื่องทำฟองนม Aeroccino จาก Nespresso โดยใส่นมสดที่เตรียมไว้ลงไป
 • เตรียมกาแฟแคปซูลของคุณ ไม่ว่าจะเป็น Arpeggio หรือ Decaffeinato Intenso ก็ได้ ในปริมาณของเอสเพรสโซ่ (40 มล. / 15 ออนซ์)
 • ค่อยๆใส่ไอศครีมที่เตรียมไว้ลงไป 1 ลูก
 • จากนั้นนำฟองนมพร้อมตกแต่งด้วยใบมิ้น
 • พร้อมเสิรฟทันที

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Picto - Capsule - Classic Original
Arpeggio 9 Chart - Intensity
Arpeggio Decaffeinato 9 Chart - Intensity
Arpeggio 9 Chart - Intensity
Arpeggio Decaffeinato 9 Chart - Intensity

คุณอาจจะชอบเมนูเหล่านี้

Iced Raspberry Coffee

 • Icon - Time 5 min.
 • Icon - Level Easy

Materials

 • water glass (110 ml/4 oz)
 • Aeroccino milk frother or your Nespresso machine's steam nozzle
 • Ritual Water
 • CitiZ Espresso Spoon


 • แก้วน้ำ (110 มล /4 ออนซ์)
 • เครื่องทำฟองนมAeroccino หรือเครื่องทำฟองนม Nespresso อื่นๆ
 • น้ำเปล่า
 • ช้อนคน CitiZ Espresso Spoon

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Ingredients

 • capsule of either Capsule of Arpeggio or Decaffeinato Intenso coffee capsule
 • tablespoons of hot milk froth
 • fresh mint leaf, chopped
 • scoop of raspberry ice cream


 • กาแฟแคปซูล Arpeggio หรือ Decaffeinato Intenso
 • ช้อนชาสำหรับตักฟองนม
 • ใบมิ้น
 • ไอศครีมราสเบอรี่

Inspirations

Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk

เริ่มเลย!

 • Prepare the milk froth using the steam nozzle of your Nespresso machine or the Aeroccino milk frother, add the fresh mint leaf, and set aside
 • Prepare the capsule of either Arpeggio or Decaffeinato Intenso coffee capsule in espresso (40 ml / 15 oz)
 • Carefully add the ice cream scoop
 • Top it with the mint flavoured milk froth to finish
 • Serve immediately


 • เตรียมฟองนมโดยใช้ เครื่องทำฟองนม Aeroccino จาก Nespresso โดยใส่นมสดที่เตรียมไว้ลงไป
 • เตรียมกาแฟแคปซูลของคุณ ไม่ว่าจะเป็น Arpeggio หรือ Decaffeinato Intenso ก็ได้ ในปริมาณของเอสเพรสโซ่ (40 มล. / 15 ออนซ์)
 • ค่อยๆใส่ไอศครีมที่เตรียมไว้ลงไป 1 ลูก
 • จากนั้นนำฟองนมพร้อมตกแต่งด้วยใบมิ้น
 • พร้อมเสิรฟทันที

กรุณาใส่วันเกิดของคุณ

ถึงแม้ว่ากาแฟและแอกอฮอล์นั้นจะเข้ากันได้ดี แต่เราต้องขอให้สิทธื์แก่ผู้ที่อายุมากกว่า18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

แอลกอฮอลล์เป็นภัยต่อร่างกาย ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

ส่งต่อเมนูนี้

{{ recipe.title }}

กรุณากรอกข้อความ กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง ทำการส่งอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว พบข้อผิดพลาด : ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้