Avkalkingssett | Avkalking | Nespresso

Hopp til innhold

Overskrift

Du er på hovedinnholdet
Tilbake til tilbehør
Avkalkingssett for alle kaffemaskiner
 
 
Avkalkingssett for alle kaffemaskiner

AVKALKING FRA NESPRESSO

Lei av en tilkalket kaffemaskin? Prøv avkalking fra Nespresso. Dette er et avkalkingssett for alle kaffemaskiner, som kan komme godt med hver gang kaffemaskinen din trenger en rens.

Vi kjenner alle til problemet med at kaffemaskinen blir så tilkalket at det begynner å bli udelikat å bruke den. Heldigvis finnes det enkle løsninger som gjør at dette problemet kan unngås. Nemlig avkalkingssettet fra Nespresso som kan brukes på alle kaffemaskiner!

AVKALKINGSPROSESSEN

Avkalkingsmidlet fjerner forsiktig kalken som forekommer i maskinen over lengre tids bruk, for at din smaksopplevelse skal være like bra hver eneste gang som første gang du brukte maskinen.

For fullstendig informasjon om Nespresso avkalking, vennligst se brukermanualen til maskinen eller avkalkingsinformasjonen her. Nedenfor kan du finne en veiledende video som vil gjøre det enklet for deg å gjennomføre avkalkingen på riktig måte.FARE
Farlige ingredienser: L-(+)-melkesyre
Forårsaker irritasjon på huden
Forårsaker alvorlig skade på øyne
• Hold avkalkingsmidlet utenfor barns rekkevidde.
• Vask hendene grundig etter bruk.
• DERSOM I KONTAKT MED HUD: Skyll med rikelig mengde vann
• DERSOM I KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser hvis du har og det lar seg gjøre. Fortsett å skylle.
• Kontakt giftsenter eller lege umiddelbart
• <5 % fosfonater

VIKTIGE FORHOLDSREGLER

• Bruk aldri eddik da det kan skade maskinen
• Ikke fyll opp vanntanken med vann under avkalkingsprosessen.
• Svelg ikke.
• Etter avkalkingen av din kaffemaskin: rengjør utstyret med en fuktig klut.

Instruksjoner:
Sikkerhetsblad
Instruksjonsmanual

INGREDIENSER OG ALLERGENER
Vann, melkesyre, fosfonobutantrikarboksylsyre, natriumlaktat , natrium lauryl sulfat, farve.