מדיניות פרטיות של חברת Nespresso נספרסו ישראל

מדיניות זו עודכנה לאחרונה בחודש אוגוסט 2022

ברוך הבא לאתר "נספרסו". השמירה על פרטיותך חשובה לנו ואנו מקדישים לה תשומת לב מיוחדת. מסמך זה מרכז את מדיניות הפרטיות של נספרסו ישראל בע"מ ("החברה", "נספרסו", "Nespresso") בנוגע למידע שייאסף על-ידי נספרסו על אודותייך במסגרת האתר או כל אתר אחר של החברה, מיני-סייט, אפליקציה, קמפיין או פעילות של החברה שתצטרף אליהם (יחד "האתר"), וכן בנוגע למידע שייאסף על-ידי נספרסו על אודותייך בעת ביצוע רכישה באחד מבין בוטיקי הקפה של נספרסו או באופן טלפוני, בעת רישומך כלקוח נספרסו באחד מאמצעים אלו ובמסגרת פעילויות שתיערכנה על-ידי נספרסו באמצעים האמורים. נציין כי לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונך ובהסכמתך. מאגרי המידע של חברת נספרסו מוחוזקים ומנוהלים על ידי קבוצת "נסטלה" העולמית ומתעדכנים גם במערכת הנתונים צד ג' של חברת Salesforce.מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס לגברים ונשים כאחד. עמכן הסליחה.לתגובות, שאלות, בירורים והצעות בנוגע למדיניות הפרטיות של נספרסו באפשרותכם ליצור קשר עם החברה באמצעות משלוח הודעת דוא"ל לכתובת ilcs@nespresso.com או בשיחה טלפונית אל שירות הלקוחות שלנו בטלפון 2500* / 03-9241334.אם הנך סבור כי פרטיותך נפגעה באופן כלשהו, על-ידי כל גורם, אנא פנה אלינו באחת הדרכים הנ"ל.

במסמך זה: "מידע" או "מידע אישי" משמעו כל מידע מזהה אודותייך אשר תמסור במסגרת הרשמתך לאתר, רכישת מוצרים של נספרסו או התעניינות בהם (לרבות בבוטיקי הקפה של נספרסו, באתר נספרסו ובמוקד הטלפוני של נספרסו), הצטרפות למועדן הלקוחות וכן כל מידע מזהה אשר ייאסף אודותייך אגב גלישתך באתר, הצטרפותך לקמפיין מסוים או לפעילות כלשהי של החברה.גלישתך באתר, פעילותך בו או מסירת פרטיך באתר, בבוטיק הקפה או באופן טלפוני מהווה הסכמה שלך למפורט במסמך זה ולשימוש במידע אודותיך, בהתאם לכל דין. אם אינך מסכים למפורט מטה, אנא הימנע מהמשך גלישה באתר או ממסירת פרטים או פנה אלינו באמצעות אחת מדרכי ההתקשרות כמפורט לעיל על-מנת שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות לשביעות רצונך. שימוש במידע אישי אודותיך ייעשה בהתאם למפורט במסמך זה או לפי חובות שבדין.

א. המידע הנאסף עליך

1. ההרשמה לאתר נספרסו ו/או כלקוח נספרסו וכן כל משא ומתן או התעניינות ברכישת מוצרים עשויים להיות כרוכים במסירה של פרטים אישיים, ובכלל זה שם מלא, כתובת מגורים, מספר תעודת זהות, מספר טלפון, וכתובת דואר אלקטרוני. מסירת פרטים אלה מהווה הסכמה של המשתמש לקבל מנספרסו הודעות ועדכוני מערכת שאינם שיווקיים באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות מסרונים לטלפון הנייד או בדרך דיגיטלית אחרת בכפוף להוראות כל דין.

2. רכישת מוצרי נספרסו באתר, באופן טלפוני ו/או בבוטיקי הקפה עשויה להיות כרוכה במסירה של פרטים אישיים לצורך השלמת הרכישה, ובכלל כך שם מלא, כתובת מגורים, מספר תעודת זהות, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי תשלום. מערכת הסליקה של אתר נספרסו, שאליה אתה עשוי להידרש להזין פרטי אמצעי תשלום, מופעלת על ידי חברת קרדיטגארד בע"מ שפועלת על פי תקן אבטחה

PCI-DSS.3. קיימת אפשרות שבאתר ישולבו על ידי נספרסו או על ידי צדדים שלישיים באישורה של נספרסו, קישורים לאתרים אחרים או קישורי-על (היפר קישורים) לאתרים אחרים, וכן הודעות שוליים (באנרים) שמכילות קישורים לאתרים אחרים. השימוש בקישורים אלה נעשה על אחריות המשתמש בלבד ועל סיכונו, ועלול לגרום לאיסוף המידע האישי שלך על ידי צדדים שלישיים. נספרסו לא תישא בשום אחריות לכל נזק או פגיעה אחרת שתגרם למשתמש עקב השימוש בקישורים אלה והכניסה לאתרים שאליהם הם מקשרים.

4. על מנת לשפר את התוכן באתר שלה ולהתאימו לצורכי הנכנסים לאתר, על מנת להתאים למשתמשים שירותים, מסרים ותכנים פרסומיים, וכן לצורך תפעול האתר, אימות פרטיך ו/או אימות זהותך ולמטרות סטטיסטיקה ומחקר, נספרסו עשויה להשתמש בטכנולוגיות מעקב אשר אוספות נתונים מהמכשיר שלך, כגון סוג דפדפן, מערכת הפעלה, השעה שבה נכנסת לאתר וכיוצא באלה. טכנולוגיות מעקב אלו עשויות להכיל, בין היתר, קבצי מידע שנשלחים לדפדפנים ונשמרים על גבי כונן המחשב של המשתמש ("קוקיז" או "עוגיות"). הקוקיז הם קבצי טקסט הנוצרים עם השימוש באתר, בהנחה שהגדרות המחשב או המכשיר הסלולרי שלך מאפשרות זאת. קבצי הקוקיז מכילים מידע על אופן הגישה לעמוד אינטרנטי ושימוש בו, כגון הגדרות, משך השימוש או החשיפה, עמודים ושירותים מקושרים. כמו כן, יכול שהקוקיז ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה שלך באתרים אחרים לרבות העמודים בהם גלשת וכל פעולה אחרת בהם. באפשרותך להגביל את השימוש בקוקיז על-ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. הגבלת הקוקיז עלולה לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים המוצעים באתר. מידע נוסף אודות קוקיז וטכנולוגיות דומות והאפשרות להגביל את פעילותן תוכל למצוא למשל באתרים הבאים:

https://www.allaboutcookies.org/ ו-https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

כמו כן, אתר זה עשוי לעשות שימוש בפעולות תיעוד שונות שמאפשרות לתעד הקשות עכבר, תנועות עכבר, גלילת עמודים והקלדת טקסט לתוך טפסים מקוונים. המידע שייאסף בפעולות אלה ישמש לשיפור הנגישות והשימוש באתר שלנו. המידע שייאסף ישמר לצורך שיפור האתר, מחקר וניתוח סטטיסטי.5. החברה עשויה לקבל מידע אישי גם מצדדים שלישיים. בכלל כך, עוגיות של חברת Google עשויות להיות מוטמעות במסגרת מערכת האנליטיקה Google Analytics העוזרת להתאים את חווית השימוש ולהסיק תובנות סטטיסטיות, ולצד זאת אנו משתמשים בכלים של חברות כגון Facebook, Google, YouTube, Outbrain, Criteo ועוד, לצורך פרסום, איסוף נתונים והצגת מודעות (לרבות מודעות מטורגטות) של החברה ברשת האינטרנט.

למידע נוסף על השימוש ב- Cookies באמצעות צדדים שלישיים ו/או להסרתך מהשימוש בהם תוכל לפנות לכתובות הבאות:


https://policies.google.com/privacy https://www.facebook.com/policies/cookies

ב. שימושים במידע האישי שלך הנאסף ע"י Nespresso1.

נספרסו עשויה להשתמש במידע האישי שלך למטרות הבאות, כולן או חלקן:

 • טיפול בהזמנות – על מנת לטפל בהזמנות שלך ולבצען וכדי ליידע אותך על מצב ההזמנות שלך (ובכלל זה הזמנות באתר האינטרנט, בבוטיק הקפה ובאופן טלפוני).

 • ניהול חשבון לקוח – על מנת ליצור עבורך חשבון לקוח אצלנו ולנהלו, וכדי לבצע פעולות מסוימות כגון ניהול תכניות נאמנות לקוח או תכניות פרסים המקושרות לחשבונך.

 • שירות ללקוח – על מנת לספק לך שירות, ובכלל זה תשובה לפניותיך, תלונות, ומשובים כלליים על מוצרינו. השירות ללקוח עשוי להינתן בצורות תקשורת שונות, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, מכתבים, טלפון או שימוש בתכונית ("פיצ'ר") של שיחה אינטרנטית מקוונת ("צ'אט"). לידיעתך, אנו מקליטים שיחות המבוצעות למוקד שירות הלקוחות של החברה לצרכי בקרה ושיפור השירות.

 • תקשורת פעילה עם לקוחות – על מנת לערב אותך באופן פעיל יותר במוצרים ובשירותים שלנו. לצורך זה אנו עשויים להשתמש בתוכן שנוצר על ידי הלקוח או לפרסמו. עבור שימוש בתוכן שנוצר על ידיך, לא ישולם תשלום כלשהו.

 • התאמה אישית – נספרסו עשויה לשלב מידע אישי שלך שנאסף ממקור אחד (כמו למשל אתר החברה) עם נתונים שנאספו ממקור אחר (כמו למשל מפיץ מוצרי נספרסו). אמצעי זה יקנה לנספרסו תפישת לקוח שלמה יותר, שתאפשר לנספרסו לתת לך שירות משופר שיותאם יותר לצרכיך, והוא יופעל בין השאר בהקשר לעניינים הבאים:

 • אתרי אינטרנט – כדי לשפר את חוויית הגלישה שלך ולהתאימה לצרכיך, תוך שימוש במידע הכולל בין השאר נתוני כניסה לחשבון, נתונים טכניים של המחשב, ו/או נתוני גלישה קודמים.

 • מוצרים – כדי לשפר את מוצריה של נספרסו, להתאימם לצרכיך וליצור רעיונות חדשים למוצרים. בהקשר זה יכללו נתונים דמוגרפיים, נתונים על מאפייני לקוח ומשובים של לקוחות, וכן

 • פרסום המבוסס על תחומי ענין – כדי למסור לך פרסומים המותאמים לתחומי העניין שלך. דרך אחת שבה נספרסו עושה זאת היא להתאים פעילויות או מידע שנאסף באתרי נספרסו עם נתונים שלך שנאספו מאתרים של צדדים שלישיים (התאמת מידע). סוג זה של פרסום ידוע גם כ"פרסום מבוסס התנהגות רשת" או "פרסום ממוקד". התאמה אישית זאת מבוצעת על ידי קבצי "קוקיז" או טכנולוגיות דומות.

 • מסרים שיווקיים – כדי למסור לך מסרים שיווקיים במקרים שבהם הסכמת לקבלם (לרבות מידע אודות נספרסו, מוצריה ושירותיה, תחרויות ומבצעי קידום מכירות). מסרים אלה יכולים להימסר באמצעים אלקטרוניים (כמו למשל הודעות טקסט, דואר אלקטרוני ופרסום מקוון) ובאמצעות הדואר. אם הסכמת לקבל הודעות טקסט, תחול עליהן המדיניות של ספק שירותי הטלפון הנייד שלך, שעשוי לחייב בגינן בתשלום.

 • שילוב תכוניות ("פיצ'רים") חברתיות – כדי להציע לך מספר תכוניות חברתיות, לרבות אלה שלהלן:
  תכוניות של קהילות מקוונות באתר של נספרסו – כשאתה מבקר באתר של נספרסו שבו משולבת פעילות שיווקית של קהילה ואגב כך אתה מעלה או משתף מתכונים, תמונות, סרטים, עבודות אמנות או תוכן אחר, נספרסו עשויה להשתמש או להציג את הנתונים האישיים שאתה משתף באתרים אלה.

 • תכוניות שיתוף ויראלי ברשת – נספרסו עשויה להשתמש במידע האישי שלך על מנת להציע לך תכוניות שיתוף ויראלי ברשת, כמו למשל תכונית "ספר לחבר" שבה באפשרותך לשתף עם משפחה וחברים ידיעות מסוימות, מידע על מוצרים, קידומי מכירות או תוכן אחר.השימוש בתכונית זו יהיה כרוך באיסוף ושימוש בנתוני קשר אישיים (כמו למשל שמות, וכתובת דוא"ל) כדי שהודעה מסוימת או תוכן מסוים יועברו לנמעניהם. ככל שתמסור לנו מידע אישי הנוגע לצדדים שלישיים, עליך לקבל (בטרם מסירת המידע) את הסכמתם לכך והאחריות בעניין זה מוטלת עלייך בלבד.

 • קשרים חברתיים עם צד שלישי – נספרסו עשויה להשתמש בנתונים האישיים שלך כאשר אתה משתמש בתכוניות של קשרים חברתיים עם צדדים שלישיים, כגון "פייסבוק קונקט" או "פייסבוק לייק". תכוניות אלה עשויות להיות משולבות באתרים של נספרסו לצרכים שונים כגון העברת תכנים ומתן אפשרות שתשתף תכנים עם חבריך.אם תעשה שימוש בתכוניות אלה, נספרסו עשויה לקבל מידע אישי שלך מהמידע שנובע מהקשרים החברתיים שלך. תוכל לדעת יותר כיצד תכוניות אלה פועלות ועל נתוני הפרופיל שלך שנספרסו עשויה להשיג, בביקור באתר הרשת החברתית הרלוונטית.

מטרות מסוימות אחרות: אנו עשויים לעשות שימוש במידע האישי שלך למטרות עסקיות מסוימות אחרות, לרבות כדי:

 • לנהל פעילות יומיומית, למטרות אבטחה של האתרים של נספרסו, לבצע מחקרים דמוגרפיים וליצור איתך קשר למטרות מחקרי צרכנים.
 • לטובת שימוש שיווקי במידע מרשתות חברתיות.
 • לטובת התאמה אישית אליך של תכנים ושירותים, כגון על מנת למסור פרסום ייעודי ממוקד. נספרסו עשויה להתאים את הפעילות או את המידע שנאסף אודותיך עם מידע שנאסף עליך באתרים של צד שלישי.·
 • מסירת מידע לצדדים שלישיים: אנו עשויים להעביר מידע אישי לצדדים שלישיים במקרים הבאים:
 • לקבלנים או לנותני שירותים מטעמנו, לצורך מתן השירותים לך בהתאם לתנאי השימוש או להסכם עמך (למשל, אחסון מידע אצל ספקי שירות ענן);o ליועצים המקצועיים שלנו (כגון עורכי דין, רואי חשבון) ככל הנדרש למתן שירותיהם;
 • אם נארגן את פעילותנו במסגרת גוף אחר, לרבות מיזוג, מכירת פעילות וכו', ובלבד שהגוף שאליו נתמזג ו/או שאליו תועבר פעילותנו (כולה או חלקה) יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו;
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך (ו/או גורם מטעמך) לביננו (ו/או גורם מטעמנו), ככל שיידרש בקשר עם התמודדות עם מחלוקת כאמור;
 • למפעילים של רשתות חברתיות או פלטפורמות אינטרנטיות אחרות (למשל, פייסבוק או גוגל) וכן לספקים של שירותי פרסום וקידום, לצורך שליחה והצגה, בכלל כך בפלטפורמות של צדדים שלישיים, של תכנים שיווקיים ופרסומיים, לרבות פרסומות מותאמות אישית;
 • בהסכמת ובאישור המשתמש;
 • בהתאם לדרישות כל דין ו/או רשות מוסמכת וכן לצורך ניהול הליך משפטי.המידע עשוי להיות מועבר ו/או להישמר מחוץ לגבולות ישראל, בקשר עם המטרות המפורטות לעיל, לרבות במדינות שרמת ההגנה בהן על מידע אישי נופלת מזו הקיימת בישראל. במקרה של העברה כאמור, ההעברה תתבצע בהתאם להוראות הדין.

ג. תקשורת פרסומית

1. החברה מציעה משלוח דברי פרסומת אלקטרוניים ואחרים (לרבות באמצעות רשת האינטרנט ורשתות הסלולר, ובכלל זה הודעות במסרונים (SMS) ודואר אלקטרוני, ובכל דרך אחרת, קיימת או עתידית, ובכלל זאת קבלת ניוזלטר), אשר משמעם מסירת דיוור כללי או פרסומי ישירות למשתמשים שבחרו בכך.

2. בהתאם לחוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981, באפשרות המשתמש שלא להסכים לקבלת שיחות שיווקיות באמצעות רישום למאגר "אל תתקשר אלי". נספרסו ישראל תפעל בהתאם לדרישות חוק זה.

3. המשתמש שמאשר קבלת דיוור, מצהיר ומאשר כי ידועות לו הוראות תיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח – 2008 ("חוק התקשורת"), והוא מסכים במפורש כי יישלח לו דיוור על ידי החברה, בכל הדרכים המנויות בחוק התקשורת ובכל דרך עתידית רלוונטית. יובהר, כי על מנת שישלחו לך התכנים המתאימים ביותר, נעשה שימוש במידע אודותיך כאמור לעיל על מנת לאפשר אפיון מיטבי של סוגי המוצרים והשירותים המתאימים לך ביותר.

4. המשתמש רשאי לבטל הסכמתו לקבלת הדיוור על ידי פניה בדרכים הקבועות בחוק התקשורת, דרך האזור האישי באתר לאחר ביצוע התחברות לחשבון וכן על ידי פנייה לשירות הלקוחות בטלפון 03-9241334 או 2500* בהתאם לשעות הפעילות. משך הסרת המשתמש מרשימות הדיוור מרגע בקשתו הראשונית, לא תעלה על 48 שעות לביצוע בפועל.עם זאת, הסרה מרשימת הדיוור לא תמחק את המידע שנאסף אודותיו ממאגרי המידע של החברה, וזו תהיה רשאית להמשיך להשתמש במידע כאמור בהתאם למטרות המנויות במדיניות פרטיות זו. המשתמש רשאי להירשם מחדש לקבלת דיוור כאמור באמצעות פנייה דרך שירות הלקוחות או עדכון בתוך החשבון האישי באתר.

ד. קטינים

האתר אינו מיועד לקטינים מתחת לגיל 18 ואנו לא אוספים ביודעין מידע אישי של קטינים כאמור. ככל שאתה הורה או אפוטרופוס חוקי של קטין ואתה סבור כי ילדך מבצע שימוש באתר, נבקשך להודיענו על כך באופן מיידי. במקרה של פנייה כהורה או אפוטרופוס, ייתכן כי נבקש לקבל ממך מידע אישי על מנת להוכיח את זהותך.

ה. אבטחת מידע

נספרסו נוקטת אמצעים סבירים, כפי שהיא מוצאת לנכון, על מנת לשמר את בטיחות הגישה לאתר. אנו נעזרים באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את המידע המצוי בשליטתנו מפני ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או גישה או חדירה על ידי אנשים וגופים בלתי מוסמכים או מורשים. על אף האמצעים המתקדמים בהם אנו נוקטים, אין באפשרותנו להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואיננו יכולים להתחייב ששרתינו יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית למידע האגור בהם. נספרסו לא תשא באחריות כלשהי לכל תקלה בתעבורה של נתוני התקשורת ולכל דליפה של מידע עקב מעשה זדון או רשלנות של צד שלישי כלשהו, או עקב פריצה לאתר.

ו. שמירת המידע

אנו נשמור את המידע האישי לפרק הזמן הנדרש כדי להגשים את המטרות לשמן נאסף, לרבות לצורך קיום החובות המוטלות עלינו על-פי דין, ובכלל זה חובות דיווח. על מנת לקבוע את פרק הזמן הראוי לשמירת המידע האישי, אנו נשקול, בין השאר את מטרת איסופו, היקפו, טיבו, רגישותו, הסיכון שעשוי להיגרם מגישה בלתי מורשת למידע האישי ופרק הזמן שמהלכו אנו עשויים להידרש למידע האישי לצורך עמידה בדרישות הדין או לצורך ניהול הליכים משפטיים.

ז. מימוש זכויותיך

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל ILCS@Nespresso.com או באמצעות פקס שמספרו 924077803 או בדואר אל: שחם 36 פתח תקוה מיקוד 4951729 (לכבוד מחלקת שרות לקוחות).

ח. הערות כלליות

לידיעתך, קיימים אתרי מסחר אלקטרוני שמוכרים את מוצרי נספרסו אולם הם אינם נשלטים או מופעלים על ידי נספרסו. נספרסו אינה אחראית על אתרים אלה ואנו ממליצים בפניך לקרוא את תנאי המדיניות של אותם אתרים, לרבות מדיניות הפרטיות שלהם, לפני שתבצע/י רכישה כלשהי באתרים אלה.

ט. צור קשר

לתגובות, שאלות, בירורים והצעות בנוגע למדיניות הפרטיות של נספרסו הנכם יכולים ליצור קשר עם החברה באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת ilcs@nespresso.com .

י. שינויים במדיניות הפרטיות

אנו רשאים לעדכן, מעת לעת, את הוראות מדיניות פרטיות זו. במקרה של שינוי כאמור, אנו נציג את המדיניות המעודכנת באתר. אנו ממליצים לשוב ולעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת. המשך שימושך באתר לאחר עדכון מדיניות הפרטיות מהווה את הסכמתך לתוכן מדיניות הפרטיות המעודכנת.