Ontkalkingsset | Machine Accessoires | Nespresso

Header

Terug naar alle accessoires
Ontkalkingsset
 
 

Ontkalkingsset die geschikt is voor de volgende machines:

 • Inissia
 • U
 • Pixie
 • Citiz
 • Essenza
 • Lattissima
 • Lattissima +
 • Lattissima Pro
 • Lattissima Premium
 • Lattissima Touch
 • Le Cube
 • Maestria
 • Concept
 • Classic
 • Zenius
 • Prodigio
 • Prodigio&Milk
 • KitchenAid
 • Expert
 • Expert&Milk
 • Creatista
 • Essenza Mini

Deze ontkalkingsset bevat twee zakjes ontkalkingsvloeistof.

Instructie video

De ontkalkingsvloeistof lost de kalk op die zich na verloop van tijd heeft opgehoopt in uw machine zodat uw smaakbeleving net zo perfect is als de eerste dag dat u uw machine gebruikte. Voor meer informatie: controleer de handleiding van uw machine of bekijk hier onze machine-instructievideo's.

GEVAAR

Gevaarlijke bestanddelen: I-(+)-lactic acid
Veroorzaakt huidirritatie
Veroorzaakt ernstig oogletsel

 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Na het werken met dit product handen grondig wassen.
 • BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
 • Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

 • Gebruik nooit azijn want dit kan uw machine beschadigen.
 • Vul uw waterreservoir nooit aan tijdens de ontkalkingsprocedure.
 • Niet inslikken.
 • Na ontkalking: reinig het apparaat met een vochtige doek.

Bekijk ook het Veiligheidsinformatieblad

Geproduceerd door:
Nestlé Nespresso S.A.
Av. de Rhodanie 40
CH CH-1007 Lausanne
qualitynespresso@nespresso.com

Product vorm: mengsel
Ingrediënten:
Aqua, melkzuur, fosfonobutaantricarbonzuur, natriumlactaat, natriumlaurylsulfaat, kleurmiddel

Barista