Ön a Nespresso HU weboldalát használja. Kérjük, kattintson ide, ha másik országba szeretné rendelni csomagját.

 • Caps lock bekapcsolva

 • Regisztráció
Kosár : {{subTotalFormatted}}

Jogi tudnivalók

Vissza a főoldalra
 • Használati feltételek

  1. A használati feltételek elfogadása és módosítása

  1.1 A Nestlé Hungária Kft., Nespresso Üzletágának (“Nespresso”) weboldalaihoz („a Weboldalak”) való hozzáférést és azok használatát az itt lefektetett feltételek („Használati feltételek”) szabályozzák. Weboldalaink felkeresésével, böngészésével és használatával Ön elismeri, hogy elolvasta, megértette és fenntartás nélkül elfogadta ezeket a feltételeket, azok időről időre történő módosításaival együtt.

  1.2 Amennyiben a Nespresso úgy dönt, hogy módosítja a feltételeket, ezt az új verzió honlapon történő megjelentetésével jelzi. Éppen ezért javasoljuk, hogy ezt a dokumentumot rendszeresen ellenőrizze és ismerkedjen meg az esetleges változásokkal.

  2. A szerzői jogok és a szellemi tulajdon védelme

  2.1 A weboldalak és különösen, de nem kizárólag, az azokon található szövegek, jelek, logók, diagramok, fotók, videók, hangok, zene, elrendezés, dizájn, módszerek, technológiák, termékek és folyamatok a Nespresso vagy leányvállalatai, illetve kapcsolt vállalkozásai tulajdonát képezik, vagy tulajdonosuk engedélyével kerültek felhasználásra, és ennek megfelelően a vonatkozó jogszabályokban meghatározott szerzői jogok, védjegyek, szabadalmak és egyéb szellemi vagy ipari tulajdonjog védelme alá tartoznak.

  2.2 Az alábbi, 3. pontban meghatározottak kivételével Weboldalaink semmilyen tartalma nem értelmezhető engedélyként vagy felhatalmazásként arra nézve, hogy azokat látogatónk felhasználja.

  3. A weboldalak használata

  3.1 Weboldalaink tartalmát látogatóink kizárólag személyes, nem kereskedelmi felhasználás céljából tölthetik le, jeleníthetik meg vagy nyomtathatják ki, megtartva és reprodukálva egyben mindazokat a szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi nyilatkozatokat, amelyek a letöltött anyagokon szerepelnek. Minden egyéb felhasználás, beleértve a Weboldalak tartalmának reprodukcióját, módosítását, közzétételét, továbbítását vagy levetítését, szigorúan tilos, kivéve, ha erre a Nespresso előzetesen írásbeli engedélyt ad.

  3.2 A Nespresso nem tudja garantálni, hogy Weboldalai tartalmának használata nem sértheti harmadik felek jogait.

  4. Nyilvános információk

  4.1 Az interneten keresztül Weboldalainkra küldött, személyazonosításra alkalmas adatokat és információkat az Adatvédelmi Politikában meghatározott módon kezeljük és védjük. A Nespresso javasolja, hogy bármilyen, személyazonosításra alkalmas adatai közlése előtt olvassa el gondosan az adatvédelmi politikát.

  4.2 Minden egyéb információ és anyag, beleértve az adatokat, kérdéseket, megjegyzéseket, javaslatokat, ötleteket, grafikákat és ezekhez hasonlókat, melyeket Ön a Nespresso-hoz az interneten, elektronikus vagy egyéb úton eljuttat, nyilvános adatnak minősül és ennek megfelelő kezelésben részesül. Ön csak olyan anyagokat jogosult a Nespresso-hoz eljuttatni, amellyel harmadik személyek jogát nem sérti. A Nespresso-hoz eljuttatott anyagok a Nespresso tulajdonává válnak, melyeket a Nespresso bármilyen célra teljes körűen felhasználhat bárminemű korlátozás és ellenérték fizetése nélkül, beleértve, de nem kizárólag, a reprodukciót, nyilvánosságra hozatalt, továbbítást, publikálást, levetítést és webes elhelyezést is. Ezen belül a Nespresso jogosult bármilyen célra szabadon felhasználni az Öntől származó bármilyen ötletet, koncepciót, módszert vagy technikát, melyeket a vele való kommunikáció során Ön a Weboldalakra eljuttatott, beleértve, de nem kizárólag, a fejlesztést, gyártást, reklámozást és a termékek piacra vitelét is. Az ilyen felhasználás nem von maga után semmilyen kompenzációs kötelezettséget az információt nyújtó személy vagy bárki más felé sem.

  4.3 Az információk átadásával Ön garantálja, hogy az adott anyagoknak/tartalmaknak Ön a tulajdonosa, hogy azok nem keltik senki rossz hírét, és a Nespresso azok használatával nem fogja sérteni semmilyen harmadik fél jogait. A Nespresso ugyanakkor nem köteles a hozzá eljuttatott információkat felhasználni.

  5. Felelősség korlátozása

  5.1 A következő, 6. Pontban foglaltaktól függetlenül, bármely anyag, információ, és minden, ami weboldalainkon található, az adott módon, elérhetősége függvényében áll rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

  5.2 A Nespresso nem garantálja, hogy weboldalai vagy azok tartalma megfelelnek az ön elvárásainak, hogy azokban nem léphet fel zavar, hogy mindig aktuálisak, biztonságosak és hibamentesek lesznek.

  5.4 A Weboldalakon elérhető szolgáltatások használata során a Nespresso-tól beszerzett szóbeli vagy írásbeli tanácsok vagy információk semmilyen esetben nem jelentenek alapot olyan garanciák számára, amelyekről a jelen használati feltételek külön nem rendelkeznek.

  6. A felelősségvállalás korlátozása

  6.1 Látogatóink a saját felelősségükre látogatják, böngészik, használják és lapozzák Weboldalainkat.

  6.2 Ön elismeri és elfogadja, hogy a Nespresso, vagy a Nestlé csoport bármely tagja vagy a weboldalak létrehozásában, előállításában vagy kivitelezésében részt vevő bármely partnere – a vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékig – mentes minden közvetlen, közvetett vagy következményszerű kárral, hírnév sérelmével, költséggel, veszteséggel, forgalom- vagy nyereségcsökkenéssel kapcsolatos, vagy bármely egyéb jellegű felelősségtől, amely a weboldalak vagy azok tartalmának látogatásával és használatával, vagy éppen ellenkezőleg, ezek meghiúsulásával összefüggésben felmerülhet (még akkor is, ha a Nespresso ezen károk bekövetkeztét előre tudta vagy tudhatta volna).

  6.3 A weboldalaink használata során letöltött vagy egyéb módon beszerzett anyagok kockázata teljes mértékben a felhasználót terheli. A Nespresso semmilyen felelősséget nem vállal olyan eseményekért, vírusokért vagy az IT-rendszerekbe történő illegális behatolásokért és beavatkozásokért, amelyek a Weboldalak látogatása, használata vagy a rajtuk található anyagok letöltése nyomán a felhasználó számítógépében vagy egyéb vagyontárgyaiban esetleg kárt okozhatnak.

  6.4 A Nespresso fenntartja a jogot arra, hogy Weboldalai bármely működését megszakítsa vagy felfüggessze. A Nespresso semmilyen a működés megszakításából vagy felfüggesztéséből adódó következményért felelősséget nem vállal, függetlenül attól, hogy az a Nespresso vagy más harmadik fél tevékenységéből vagy mulasztásából adódik.

  7. Információmódosítás

  Weboldalaink tartalmában előfordulhatnak pontatlanságok és hibák. A Nespresso fenntartja a jogot arra, hogy ezeket bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül kijavítsa és/vagy módosítsa, de ezekért a módosításokért semmilyen felelősséget nem vállal.

  8. A termékek / szolgáltatások hozzáférhetősége

  Weboldalaink a Nespresso által globálisan kínált termékeket és szolgáltatásokat tartalmazzák, melyek hozzáférhetősége nem minden országban garantált. Az egyes termékeknek vagy szolgáltatásoknak a Nespresso weboldalain történő megjelenése nem feltétlenül jelenti azt, hogy az adott termék vagy szolgáltatás az adott országban elérhető vagy elérhető lesz.

  9. Linkek

  9.1 Honlapunk egyik szolgáltatásaként látogatóink olyan linkeket is találhatnak weboldalainkon, amelyek más, nem a Nespresso által működtetett vagy ellenőrzött weboldalakra vezetnek. A Nespresso nem tehető felelőssé ezen weboldalakért, és azok tartalmával, törvényességével, pontosságával vagy működőképességével kapcsolatban minden felelősséget és kötelezettséget elhárít.

  9.2 A Nespresso weboldalaira történő átlinkelés kizárólag a Nespresso előzetes, írásbeli engedélye alapján lehetséges.

  10. Egyéb

  10.1 A jelen használati feltételek a Nespresso és Ön között létrejött teljes megállapodást magukba foglalják a weboldalak és azok tartalmának látogatására és használatára vonatkozólag. Minden egyéb feltétel melyet a Nespresso az Önnel létrejött kapcsolat szabályozására kibocsát, különösen a szolgáltatások igénybevételére vagy a termékek megvásárlására vonatkozóan, kiegészíti a jelen használati feltételeket, és a kettő közötti esetleges ellentmondás esetén a kiegészítő feltételek lesznek irányadók.

  10.2 Az a tény, hogy a Nespresso adott esetben eltűri a használati feltételek valamely pontjának megsértését felhasználói részéről, vagy nem érvényesíti valamely ehhez kapcsolódó, itt vagy a törvényben lefektetett jogát, nem jelenti azt, hogy a Nespresso lemond jogairól vagy azok érvényesítéséről.

  10.3 Abban az esetben, ha a Használati feltételek valamely pontja a jelenlegi vagy jövőbeni jogszabályok, rendelkezések tükrében jogellenesnek bizonyul, az adott pont érvénytelenné válik, de a Használati feltételek minden egyéb pontja teljes mértékben érvényben és hatályban marad Ön és a Nespresso között.

  10.4 A használati feltételek egyes pontjainak elnevezése csak kényelmi szempontokat szolgál és semmilyen mértékben vagy módon nem befolyásolja a rendelkezések tartalmát.

  11. Vonatkozó jogszabályok és illetékes hatóságok

  11.1 A használat feltételeit, valamint a Nespresso és Ön közötti, a weboldalak látogatásával és használatával kapcsolatos viszonyokat - hacsak erről eltérő rendelkezés nem keletkezik - a magyar jogszabályok szabályozzák.

  11.2 Felek jelen szerződésből eredő jogvitájuk esetére a - pertárgy értékétől függően - kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

  Jelen Használati feltételek 2003. július 23. napján léptek hatályba. Javasoljuk, hogy gondosan olvassa el Adatvédelmi politikánkat is, amely az Ön által a Nespresso-nak átadott, személyének azonosítására alkalmas adatok és információk védelméről és kezeléséről szól.

  Nestlé Hungária Kft., Nespresso Üzletága

  © 2003 Nestlé Nespresso S.A. Minden jog fenntartva.

 • Adatvédelem

  A Nestlé Hungária Kft. Nespresso üzletágának adatvédelmi irányelve

  Köszönjük, hogy felkereste honlapunkat, ahol lehetősége nyílik arra, hogy többet is megtudjon a Nespresso-ról és termékeinkről. A Nestlé Hungária Kft. Nespresso üzletága kiemelten fontosnak tartja az Ön személyes adatai védelméhez fűződő jogának valamint információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, ezért minden tőlünk elvárható intézkedést megteszünk, amely ahhoz szükséges, hogy biztonságosan kezeljük az Ön által részünkre megadott személyes adatokat. Ez az Adatvédelmi Irányelv azokat a gyakorlati adatkezelési előírásokat tartalmazza, amelyeket a Nestlé Hungária Kft. Nespresso üzletága, saját magával, mint adatkezelővel szemben fogalmazott meg a részünkre rendelkezésére bocsátott adatok kezelésével kapcsolatban. Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott személyes adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő a

  Nestlé Hungária Kft. Nespresso üzletága
  Cím: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 65. (Nestlé Hungária Kft. székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.)
  Cégjegyzékszám: 01-09-267926,
  Adószám: 10571086-2-44
  Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság
  továbbiakban Nespresso.

  Tiszteletben tartjuk Önnek azon jogát, hogy tájékozódni kíván személyes adatai kezeléséről. Ezért hoztuk létre jelen Adatvédelmi Irányelvet, amelyben tájékoztatjuk Önt személyes adataira vonatkozó jogairól, valamint azon intézkedésekről, amelyeket a Nespresso tett illetve tesz meg személyes adatai bizalmas és biztonságos kezelése érdekében. Bízunk benne, hogy hasznosnak fogja találni jelen tájékoztatást. Ha bármilyen kérdése van a személyes adatai kezelését illetően, vagy kérdéseket kíván feltenni adatkezelési gyakorlatunkkal kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba a Nespresso Club-bal az ingyenesen hívható zöld számunkon (06 80 2582 80)!

  1. Adatvédelmi kötelezettség

  A Nestlé Hungária Kft. Nespresso üzletág (cím: 1061 Budapest, Andrássy út 27., illetve 1061 Budapest, Paulay Ede utca 65; Cg: 01-09-267926, adatkezelési nyilvántartási azonosító: 794-0001) csak abban az esetben gyűjti, dolgozza fel illetve továbbítja az Ön Adatait, amennyiben Ön hozzájárult ahhoz. Biztosítjuk Önt, hogy munkatársaink eleget tesznek a biztonságos adatkezelésre, valamint a titoktartásra vonatkozó szigorú követelményeknek, és Adatainak feldolgozása során mindig figyelemmel leszünk az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok teljes körű betartására.

  2. Az Adatok tervezett felhasználása

  Amennyiben Ön ahhoz előzetesen hozzájárult a Nestlé Hungária Kft. Nespresso Üzletága valamint a Nestlé cégcsoport ideértve a Nespresso S.A.-át az Ön adatait a jövőben saját marketingtevékenysége és szolgáltatásai céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára használja fel. E körben továbbá email címe és telefonszáma megadásával hozzájárulhat továbbá ahhoz, hogy a Nespresso valamint a Nestlé cégcsoport ideértve a Nespresso S.A.-át a fent megjelölt célból elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján is elektronikus hirdetést küldjön az Ön részére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. Adatai felhasználására különösen azért kerül sor, hogy értékeljük szolgáltatásaink hatékonyságát fogyasztóink szemszögéből, illetve megpróbáljuk azokat tökéletesíteni továbbá, hogy értékeljük a vevőink érdeklődését, a körükben jelentkező vásárlási és egyéb tendenciákat, igyekezzünk jobban meghatározni a termékfejlesztési és marketing stratégiákat továbbá, hogy elektronikus valamint azzal egyenértékű kommunikációs eszköz, SMS útján, illetve postai úton küldött hirdetésekben tájékoztassuk Önt legújabb termékeinkről, akcióinkról. Amennyiben Ön Adatait a Nestlé Hungária Kft. Nespresso üzletága részére a fenti célokra külön is megadta, kifejezetten hozzájárult adatainak a fenti célokra történő felhasználásához, amely hozzájárulást bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni. A Nestlé Hungária Kft. Nespresso üzletága az Ön Adatait kizárólag az Ön tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig jogosult kezelni.

  Adatkezelési nyilvántartási azonosító 794-0001

  A Nestlé Hungária Kft. Nespresso üzletága által kezelt adatainak törlését az alábbi címen és telefonszámon kérheti: Nespresso Club, 1061 Budapest, Paulay Ede utca 65., Tel.: 06 80 2582 80; E-mail: hungary@nespresso.com

  Amennyiben Ön nem járul hozzá, hogy személyes adatait piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára felhasználjuk, de Nespresso Club-tagságot kíván létrehozni, akkor nem kell mást tennie, mint hogy regisztrál a honlapunkon keresztül webshopunkba (www.nespresso.com - Kapszularendelés”), és a regisztráció során az adatvédelmi nyilatkozatot kitölti az igényeinek megfelelően. Ha már regisztrált webshopunk-ban, és Nespresso Club-tagságát meg kívánja tartani (tehát nem kéri adatai törlését, csak azok kezelésére vonatkozó engedélyét szeretné módosítani) akkor az ott a „Saját Fiók” alatt található „Adatvédelem” menüpontra kattintva az adatvédelmi nyilatkozatot újra kitöltheti az igényeinek megfelelően.

  Adatainak kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozata módosításának igényét, törlését, kezelt adatairól információt a 4. pontban rögzített elérhetőségeken is jogosult bármikor, ingyenesen kérni

  3. Az Adatok feltárásának tilalma

  A Nestlé Hungária Kft. Nespresso üzletága minden szükséges intézkedést megtesz az Ön személyes adatai bizalmas és biztonságos kezelése érdekében. Személyes adataihoz csak a Nespresso illetve a Nestlé cégcsoport azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek feladatuk ellátásához ez szükséges, illetve az általuk igénybe vett azon harmadik cégek munkatársai, amely cégek szerződésben vállalták személyes adatainak biztonságos és bizalmas kezelését. A Nespresso illetve a Nestlé cégcsoport minden olyan munkatársa, aki hozzáfér az Ön személyes adataihoz, köteles betartani a Nespresso Adatvédelmi Irányelvét. Az Ön személyes adatai védelmének biztosítására a Nespresso biztonságos IT környezetet tart fenn, és megfelelő intézkedéseket valósít meg a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés és megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

  Az alkalmanként igénybe vett adatfeldolgozók listáját a jelen adatvédelmi irányelvek 1. számú melléklete tartalmazza.

  4. Hozzáférési jog

  Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen Adatai kezeléséről, módosítsa, helyesbítse azokat, illetve, hogy kérje azok törlését. Igyekszünk biztosítani, hogy az Ön adatai naprakészek, pontosak és hiánytalanok legyenek. Ha Ön Adatait módosítani vagy törölni kívánja kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a Nespresso Club-ban postai úton (H-1061 Bp. Paulay Ede utca 65.) vagy telefonon (06 80 2582 80), vagy a hungary@nespressso.com email címen, ahol kérésének haladéktalanul eleget teszünk.

  Önnek bármikor jogában áll, hogy megtiltsa Adatainak közvetlen üzletszerzési - illetőleg azon belül meghatározott konkrét - célra történő felhasználását is, , továbbá, hogy kérje személyes adatainak az adatkezelő birtokában lévő valamennyi vagy meghatározott célú üzletszerzési listán történő kezelésének megszüntetését, beleértve a harmadik személy részére átadott adatokat is.

  Tájékoztatjuk továbbá, hogy jogainak megsértése esetén Ön választása szerint a Nestlé Hungária Kft. székhelye szerint illetékes Törvényszékhez vagy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszékhez fordulhat.

  Jogorvoslati lehetőséggel, bejelentéssel továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is élhet: (1121 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu ).

  5. Biztonság / titoktartás

  Mindent megteszünk annak érdekében, hogy harmadik felek ne tekinthessék meg az Ön Adatait, kivéve azokat, akik a Nestlé Hungária Kft. nevében vagy részéről járnak el, és vállalták az Ön Adatainak bizalmas és biztonságos kezelését. Az Adatokhoz való hozzáférés az általunk esetlegesen igényben vett adatfeldolgozókra ill. azon munkavállalóinkra korlátozódik, akiknek az Ön Adatait ismerniük kell, és akiket képzésben részesítettünk, hogy betartsák a szigorú titoktartási követelményeket az Ön Adatainak feldolgozása során.

  6. Adattovábbítás külföldre

  A Nestlé Hungária Kft. Nespresso üzletága egy nemzetközi cégcsoport tagja, és különböző joghatóságok alatt rendelkezik adatbázisokkal. Aláírásával Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Nestlé Hungária Kft. Nespresso üzletága az Ön lakhelye szerinti országon kívülre is továbbítsa az Adatait a Nestlé cégcsoport, így különösen a Nespresso S.A. felé.. Ha valamely országban az adatvédelem szintje nem tesz eleget a nemzetközileg elismert követelményeknek, biztosítjuk, hogy az adatvédelmi követelmények az adatátvevőnél is biztosítva legyenek és ne kerüljön sor adattovábbításra harmadik felekhez ezekben az országokban. Amikor Ön adatai megadásával belép a Nespresso Club-ba, kifejezetten hozzájárul azok esetleges továbbításához a Nestlé cégcsoporton belüli más társaságokhoz és/vagy annak partnereihez, és ebből a célból azok határokon átlépő továbbításához is.

  7. Kiskorúak védelme

  A kiskorúak adatvédelmének tiszteletben tartása és a gyermekvédelmi célú jogszabályok betartása érdekében a Nestlé Hungária Kft. Nespresso üzletága a 16 éven aluli kiskorú személyekről csak a szülői felügyeletet ellátó személyek (szülők, gyám) előzetes hozzájárulásával gyűjt adatokat.

  8. Hívások rögzítése

  Az adatkezelés célja: minőségjavítás, a vásárlói igények és problémák dokumentálása és hatékonyabb elintézése, direkt marketing hozzájárulások dokumentálása.

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

  A kezelt adatok köre: az ügyfél neve, az ügyfél és a Nespresso kollégájának telefonbeszélgetése, a beszélgetés dátuma és időpontja.

  Az adatkezelés időtartama: 1 év.

  Direkt marketing hozzájárulás esetén az adatkezelés időtartama: Az érintettek hozzájárulásának visszavonására vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követően.

  9. Kapcsolattartó

  Amennyiben bármilyen kérdése vagy panasza van a jelen Irányelv általunk történő betartását illetően, vagy ha ajánlásokat, észrevételeket kíván tenni Irányelvünk tökéletesítése érdekében, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot postai úton a Nespresso Club-ban (H-1061 Bp., Paulay Ede utca 65.) vagy telefonon (06-80-2582-80) vagy a hungary@nespressso.com email címen Biztosíthatjuk Önt, hogy minden erőfeszítést megteszünk az Ön által részünkre szolgáltatott Adatok védelmének és biztonságának folyamatos javítása érdekében.

  A jelen Adatvédelmi Irányelvben nem szabályozott kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

  A Nestlé Hungária Kft. Nespresso üzletág adatfeldolgozói:

  Postai úton beérkezett adatvédelmi, adatkezelési nyilatkozatok adatfeldolgozója:

  Photel Zrt.
  1094 Budapest, Berzenczey u. 9.
  Cégjegyzékszám: 17-10-001242

  Elektronikus levelek, illetve hírlevelek kiküldése során eljáró adatfeldolgozó:

  MULTICOM Contact Kft.
  1121 Budapest, Zsigmondy Vilmos u. 8/b.
  Cégjegyzékszám: 01-09-686596

  Vevői megrendelésekhez kapcsolódó pénzügyi folyamatok során eljáró adatfeldolgozó:

  Nestlé Ukraine Limited Liability Company
  79034 Ukrajna, Lviv, Ugorska str. 14.

  Nestlé Hungária Kft. Nespresso üzletág

  Utoljára módosítva: 2015.01.20.

 • Értékesítési feltételek

  Minden olyan megrendelésre, amely az interneten, telefonon, faxon, postai úton keresztül jutott el a Nestlé Hungária Kft. Nespresso Üzletágához, a jelen Értékesítési Feltételek vonatkoznak. Az itt megállapított feltételek minden egyéb szerződés részét képezik. Megrendelése leadásával a megrendelő (továbbiakban: Vevő is) elismeri, hogy elolvasta, megértette és fenntartás nélkül elfogadja a jelen Értékesítési Feltételeket.

  Nestlé Hungária Kft. Nespresso üzletág cégadatai és elérhetőségei:

  • Nespresso üzleti tevékenységének postai címe: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 65.
  • Telefonszám, ügyfélszolgálat: 06 80 2582 80
  • E-mail cím: hungary@nespresso.com
  • Fax: 06 80 2580 80
  • Székhely, illetve székhely postai címe: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.;
  • Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: Cg.: 01-09-267926

  (továbbiakban: „Nespresso”)

  1. Általános rendelkezések

  1.1. A jelen rendelkezések kizárólag a Nestlé Hungária Kft. Nespresso Üzletága (a továbbiakban: „Nespresso”) részére átadott megrendelésekre vonatkoznak.

  1.2. A Nespresso fenntartja magának a jogot, hogy jelen rendelkezéseket bármikor, egyoldalúan módosítsa vagy megváltoztassa.

  2. Megrendelések

  2.1. A megrendeléseket a következő módon lehet feladni:

  Kiszállítást igénybe véve – A Nespresso Club-ban

  • Postai úton: küldjön egy megrendelőlapot a 1061 Budapest, Paulay Ede utca 65. címre
  • Interneten: látogassa meg a www.nespresso.com/hu/hu honlapunkat, böngésszen kínálatunkban, és rendelje meg a kiválasztott termékeket
  • Telefonon: hívja díjmentesen a non-stop 06 80 CLUB 80-as számunkat (06 80 2582 80)
  • Faxon: küldjön egy megrendelőlapot díjmentesen a 06 80 2580 80-as számra

  Azonnali vásárlás – A Nespresso Boutique-okban:

  • 1061 Budapest, Andrássy út 27. szám alatti Nespresso Boutique (hétfő - szombat: 9:00 – 19:00), vagy
  • 1117 Budapest, Október Huszonharmadika utca 8-10. szám (Allee Bevásárlóközpont) alatti Nespresso Boutique (hétfő - szerda: 10:00 - 21:00, csütörtök - szombat: 10:00 - 22:00)
  • 1087 Budapest, Kerepesi út 9. (Arena Plaza Bevásárlóközpont) alatti Nespresso Pop-up Boutique (hétfő – csütörtök:  10.00 – 21.00; péntek – szombat: 10.00- 22:00), azzal, hogy ezen Pop-up Boutique-ban kizárólag Nespresso kávékapszula vásárolható.

  2.2. Nespresso tájékoztatja Vevőit, hogy a Vevők által leadott egyes megrendelések alapján Vevő és Nespresso között adásvételi szerződés jön létre, határozott időre, mely szerződés az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítéséig marad hatályban. Nespresso tájékoztatja Vevőket, hogy ezen határozott idejű szerződések nem alakulnak át semmilyen körülmények között határozatlan idejű szerződéssé.

  2.3. A Vevő és a Nespresso között létrejött adásvételi szerződés alapján Vevő kötelezettsége a fizetési kötelezettséggel járó megrendelés leadásától a megrendelt termékek átvétele és azok vételárának Nespresso részére való megfizetése. Vevő ezen kötelezettségeinek teljesítésével szerződés szerinti kötelezettségeit teljesíti. Ennek megfelelően a Vevőt terhelő kötelezettségek teljesítésének legrövidebb időtartam, ezen kötelezettségek teljesítésének időpontja.

  A Nespresso jogosult a megrendelést visszautasítani, amennyiben a megrendelő korábbi számláit nem rendezte, vagy Nespresso megítélése szerint a számlák határidőre történő kiegyenlítése nem biztosított.

  A weboldalon feltüntetett árak minden esetben az ÁFA-val növelt bruttó árak. A weboldalon feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek. A weboldalon szereplő termékképek és készletinformációk tájékoztató jellegűek és a valóságtól eltérhetnek. Nespresso bármikor jogosult az árakat egyoldalúan módosítani. Minden esetben a megrendelés feladásának napján hatályban lévő árak lesznek érvényesek.

  Megrendelés visszaigazolása:

  • Postai úton leadott megrendelés esetén: Nespresso telefonon ad visszaigazolást a beérkezést követő maximum 5 munkanapon belül
  • Interneten leadott megrendelés esetén: automatikus visszaigazolást küld Nespresso
  • Telefonon leadott megrendelés esetén: azonnali, a telefonos megrendelés keretében
  • Faxon leadott megrendelés esetén: Nespresso nem küld visszaigazolást

  2.4. A vásárlás speciális feltételei a weboldalon keresztül leadott megrendelések esetén

  2.4.1. A honlapunkon való regisztráció során Vevőnek biztosítania kell, hogy a kötelezően kitöltendő adatok a valóságnak megfeleljenek és hiánytalanok legyenek. Címének vagy egyéb adatainak változásakor, kérjük, késedelem nélkül értesítse erről a Nespresso-t úgy, hogy a megfelelő módosításokat elvégzi a személyes adatok oldalán, vagy kapcsolatba lép a Nespresso Club-bal a 06 80 CLUB 80-as telefonszámon.

  A Nespresso által alkalmazott internetes bankkártya elfogadási szolgáltatás igénybe vétele esetén a fizetés megkezdése előtt az oldalunkon kártyaregisztrációs felület kitöltése válik szükségessé. Kérjük, hogy az esetleges fizetési problémák elkerülése végett ellenőrizze adatai pontosságát. A Nespresso nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésekért.

  2.4.2. Amikor weboldalunkon regisztrálja magát, létre kell hoznia egy jelszót. Ezt a jelszót szigorúan bizalmasan kell kezelnie és nem szabad közölnie vagy megosztania senki mással. Jelszava használatáért és az így leadott megrendelésekért Vevőt teljes felelősség terheli még akkor is, ha az a Vevő tudtán kívül történik. Amennyiben tudomására jut vagy gyanúja támad, hogy valaki megtudta vagy használta jelszavát, erről haladéktalanul értesítenie kell a Nespresso-t.

  2.4.3. A www.nespresso.com oldalon (továbbiakban: weboldal) Magyarország kiválasztását követően történő termékkiválasztással és megrendeléssel adásvételi szerződés jön létre a Vevő és Nespresso között, amely jogviszonyra a megrendelés és visszaigazolás, valamint a jelen Értékesítési feltételek rendelkezései, a Használati feltételek valamint az Adatvédelmi irányelvek egyaránt irányadók.

  2.4.4. A szerződéskötés technikai lépései a regisztrációt követően: Vevő a kiválasztott terméket a kosárba helyezi, ezt követően megadja a szállítási adatokat, majd választ a fizetési lehetőségek közül. Ezt követően a megrendelés adatainak áttekintését követően Vevő a megrendelést véglegesíti, az Értékesítési feltételek elfogadásával valamint a Megvásárolom gombra kattintással.

  2.4.5. A weboldalon tett megrendelést Nespresso csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a Vevő a regisztrációs és vásárlási oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Nespresso felelősséget nem vállal.

  2.4.6. A hibásan, vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a Vevőt terheli.

  2.4.7. Az adásvételi szerződést, illetve a jelen értékesítési feltételeket a megrendelés elküldésével a Vevő elfogadja.

  2.4.8. A felek között létrejött adásvételi szerződés írásbeli szerződésnek minősül, melyet a Nespresso rögzít, továbbá tárol annak érdekében, hogy az abban foglaltakat, valamint a jogszabályok szerinti adókötelezettségeit teljesítse.

  2.4.9. A Nespresso a megrendelés megerősítése panel útján biztosítja Vevő részére, hogy a megrendelésben, adataiban felmerülő hibák azonosíthatóak illetve kijavíthatóak legyenek.

  3. Szállítás

  3.1. A Nespresso kizárólag Magyarország területén vállal kiszállítást. 

  Házhozszállítás: A Nespresso a hétköznapi 8:00-18:00 kiszállítási időre vonatkozó normál házhozszállítás (továbbiakban: normál házhozszállítás) esetén a munkanapokon 20:00-ig, a hétköznapi 07:00-09:00 és 17:00-20:00 kiszállítási időre vonatkozó idősávos házhozszállítás (továbbiakban: idősávos házhozszállítás) esetén a munkanapokon 18:00-ig leadott és feldolgozott megrendeléseket a megrendelés kézhezvételét követő 1 munkanapon belül törekszik kiszállítani, azonban a Nespresso a fenti határidőn belül történő kiszállításért nem vállal felelősséget. 

  Vevőnek továbbá házhozszállítás esetén lehetősége van kiválasztani, hogy melyik napon és (szállítási hely függvényében) mely időpontban legyen a kiszállítás.

  Átvételi pontra szállítás: Átvételi pontra való szállítás esetén Nespresso a munkanapokon 18:00-ig leadott és feldolgozott megrendeléseket, a megrendelés kézhezvételét követő 1 munkanapon belül Budapesti átvételi pont esetén, vidéki átvételi pontra történő kiszállítás esetén 2 munkanapon belül törekszik kiszállítani, azonban a Nespresso a fenti határidőn belül történő kiszállításért nem vállal felelősséget.

  Átvételi pontra való szállítás esetén az Átvevőnek a csomag átvételét bizonyító aláírás előtt be kell mutatnia a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél), valamint ha a csomagot nem a címzett veszi át, közölni kell az átvétel jogcímét is. Ennek keretében Átvevő a személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány száma, valamint az átvétel jogcíme a kézbesítési okiraton feltűntetésre kerül, melyet Átvevő aláírásával lát el. Abban az esetben, ha a címzett helyett meghatalmazott veszi át a csomagot, akkor két tanú aláírásával ellátott meghatalmazást is szükséges az Átadó részére átadni, aki azt a kézbesítési okirat mellé csatolja.

  Nespresso Boutique Pick-Up (Csomagátvétel a Nespresso Boutique-ban): Amennyiben Vevő kapszularendelését a Nespresso webshopon keresztül adja le, úgy lehetősége van  valamelyik Nespresso Boutique-ot a csomag átvételi pontjaként megjelölni. A szolgáltatás kizárólag a webshopon keresztüli bankkártyás és/vagy ajándékkártyás fizetéssel vehető igénybe.
  Munkanapokon 17 óráig leadott rendelések esetén 1 óra elteltével a rendelés átvehető a kiválasztott Nespresso Boutique-ban. A 17 óra után leadott rendelések a következő munkanapon az adott Nespresso Boutique nyitva tartási idejében vehetők fel. A csomag elsőbbséggel a kiválasztott Nespresso Boutique-ban a sorszámhúzó automatán a "Boutique Pick Up" opció kiválasztása után vehető át.
  A szolgáltatás nem érhető el a Nespresso Pop-up Boutique Arena Plaza-ban.

  Az esetleges szállítási költségek az ÁFÁ-t tartalmazzák, és a vételárral együtt kerülnek kiszámlázásra.

  Az idősávos házhozszállítás a weboldalon a rendelés során megjelölt felár ellenében vehető igénybe.

  3.2. 2009. július 1-től a minimum 200 kapszulát és/vagy kávégépet tartalmazó, internetes honlapunkon leadott rendelésének normál házhozszállítás szállítási költségét a Nespresso átvállalja! Ez az ajánlat kizárólag Magyarország területére történő szállítás esetén érvényes. Az ajánlat nem vonatkozik a reggeli (07:00-09:00) és esti (17:00-20:00) idősávos házhozszállítás szállítására vonatkozó felárra, azaz Vevő az idősávos házhozszállításra vonatkozó szállítási felárat köteles megfizetni.

  3.3. A vevő köteles gondoskodni az áru szabályszerű átvételéről. Annak érdekében, hogy a csomag a vevőhöz a kért időpontban megérkezzen, javasoljuk a munkahelyi cím megadását.

  3.4. Az árunak a vevő illetve helyettes átvevő részére történő átadásával a termék elvesztésének és sérülésének minden kockázata a vevőre száll át.

  3.5. A Nespresso igyekszik a termékeket a megrendelések határidőre történő teljesítése érdekében elégséges mennyiségben raktáron tartani. Ennek ellenére előfordulhat, hogy egyes árukból időlegesen nem tud megrendelést teljesíteni. A Nespresso a fenti esetben jogosult arra, hogy a megrendeléseket részszállításokkal elégítse ki vagy a megrendelést későbbi időpontban teljesítse. Korlátozott mennyiségű termékekre (mint például a Limited Edition, a Special Club és Variations kávék vagy bizonyos kiegészítők) szóló megrendelések csak a készlet erejéig teljesíthetők.

  4. Panaszkezelés módja

  4.1. Szavatosság, az áru ellenőrzése

  4.1.1. Hiányos vagy elmaradt szállítás esetén a Nespresso – a vevő választása szerint - vagy azonos értékű helyettesítő terméket szállít, vagy a vételárat jóváírja, illetve a már teljesített fizetés esetén 8 munkanapon belül visszatéríti.

  4.1.2. Ha az átvett termék sérült vagy hiányos, akkor ezt a vevő 7 napon belül a számlaszám, a panasz rövid leírásának megadásával és a fuvarlevél másolatának csatolásával jogosult Nespresso felé jelezni. Nespresso a panaszokat 2 munkanapon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a vevőt értesíti. A fenti határidő elteltét követően reklamációt nem áll módunkban elfogadni. A Vevő az árut az átvétellel egyidejűleg köteles megvizsgálni, és a kiszállított valamint a számlán feltüntetett termékek mennyiségét egyeztetni. Az átvétel során is észlelhető mennyiségi eltérésért a Nespresso nem vállal felelősséget. Mennyiségi hiány esetén Vevő és a fuvarozó köteles jegyzőkönyvet felvenni, amelyet mindkét fél aláírásával hitelesít.

  4.2. Termékek visszaküldése

  4.2.1. A Nespresso az áruk visszaküldését –az elállás esetét ide nem értve, elállás esetén az 10. pontban foglaltak az irányadóak - csak téves szállítás vagy a 4. pontnak megfelelően jelzett és jogos reklamáció esetén fogadja el. A termékeket azok eredeti csomagolásában kell visszaküldeni. Kávékapszulákat élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-biztonsági szempontból nem áll módunkban visszavenni. Az áru szabályszerű visszaadása (visszaküldése) esetén a számlaösszeg a szállítási költségekkel együtt legkésőbb 30 napon belül a vevő számláján jóváírásra kerül. Az áru visszaküldésének költségét a vevőnek kell megelőlegeznie. Jogszerű visszaküldés esetén a költségeket a Nespresso utólag megtéríti.

  5. Árak és számlázás

  5.1. A Nespresso termékek aktuális árait a fent megadott telefonszámon (06 80 2582 80), illetve a www.nespresso.com honlapon lehet lekérni. Minden esetben a megrendelés feladásának napján hatályban lévő árak lesznek érvényesek.

  5.2. Az általános forgalmi adót a számlákon külön fel kell tüntetni.

  5.3. A megrendeléshez tartozó számlát a szállítmányhoz csatoljuk.

  6. Fizetés

  6.1. A Nespresso üzletekben történő vásárlás esetén a vevő fizethet készpénzzel, Nespresso Ajándékkártyával vagy valamennyi Magyarország területén elfogadott bankkártyával (kivéve a Diners Club és a JCB kártyákat). A Nespresso üzletben történő készpénzes fizetés esetén a vevő a visszajáró pénzt köteles azonnal ellenőrizni – utólagos reklamációt nem fogadunk el.

  6.2. Internetes rendelésleadás esetén a vevő a számla ellenértékét bankkártyával, Nespresso Ajándékkártyával vagy utánvéttel jogosult kiegyenlíteni. Bankkártyás fizetés választása esetén a Nespresso által alkalmazott VPOS terminál igénybevételével történik a fizetés, utánvét választása esetén pedig a csomag átvételekor, a kiválasztott szállítási mód (kiszállító partner) által kínált fizetési lehetőségek valamelyikével. Az internetes bankkártya elfogadási szolgáltatás (VPOS szolgáltatás) igénybevételének részletes feltételeit a 7. pont tartalmazza. A Nespresso Ajándékkártyás fizetés feltételeit a 6.4-es pont tartalmazza. A kiszállító partnerek által kínált fizetési lehetőségek részleteit a honlapon a vásárlási folyamatban az egyes Szállítási módoknál a „Tudjon meg többet” linkre kattintva megjelenő oldal tartalmazza.

  6.3. További megrendelési módok esetén (pl. telefon, fax, e-mail stb.) a vevő a kiszállított termékek ellenértékét készpénzzel vagy a kiválasztott szállítási mód (kiszállító partner) által kínált fizetési lehetőségek valamelyikével köteles kiegyenlíteni az átvétellel egyidejűleg. A kiszállító partnerek által kínált fizetési lehetőségek részleteiről tájékoztatást kaphat kollégáinktól a 06 80 2582 80-as díjmentesen hívható telefonszámon, valamint a honlapon a vásárlási folyamatban az egyes Szállítási módoknál a „Tudjon meg többet” linkre kattintva megjelenő oldalon.

  6.4. Nespresso Ajándékkártyás fizetés: Vevő az interneten keresztül történő vagy a Nespresso üzletben történő vásárlás esetén az egyes megrendeléseit jogosult a Nespresso Ajándékkártyával is kiegyenlíteni. 

  A Nespresso Ajándékkártya kizárólag a Nespresso Boutique-okban vásárolható meg. A Nespresso Ajándékkártya felhasználható minden a www.nespresso.com-on, valamint a Nespresso Boutique-ban történő vásárlás során. A Nespresso Ajándékkártya partnereinknél, viszonteladóinknál nem használható fel. A Nespresso Ajándékkártya a megvásárlás napjától számított 12 hónapig használható fel. A Nespresso Ajándékkártya felhasználásának további részletes feltételei a http://www.nespresso.com/giftcard/?lang=hu_HU oldalon érhetőek el.

  6.5. A számla teljes kiegyenlítéséig valamennyi áru a Nespresso tulajdonában marad.

  7. VPOS szolgáltatás igénybevételének feltételei

  7.1. A VPOS szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető.

  7.2. Elfogadható bankkártya típusok: VISA és MASTERCARD

  7.3. A bankkártyás fizetés során a megrendelt termékek ellenértékének elszámolása a kártyabirtokos terhére forintban történik.

  7.4. A VPOS rendszeren keresztül történő fizetés esetén a vevő bankkártyájának megterhelése csak azután jön létre, miután a vevő a fizetési szándékát az internetes felületen megerősíti.

  7.5. A vevő a megrendelt termékek vételárát a VPOS szolgáltatás igénybevétele során elektronikus úton, bankkártyával a megrendelés nyugtázásakor teljesíti.

  7.6. A vevő hibás, téves adatbeviteléből, megrendelésének elírásából származó károkért a Nespresso felelősséget nem vállal, azonban a bejelentett reklamációt kivizsgálja, és lehetőségeihez mérten kezeli.

  7.7. A vevő a VPOS szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a 06 80 2582 80-as telefonszámon, illetve a hungary@nespresso.com e-mail címen tudja bejelenteni. A Nespresso a bejelentéseket, panaszokat minden esetben 3 munkanapon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a bejelentés módjának megfelelően tájékoztatja a vevőt. A Nespresso a bejelentésekről és panaszokról nyilvántartást vezet. A Nespresso a vevő által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult, felelősségi körébe tartozó hibák kijavítása iránt haladéktalanul intézkedik.

  7.8. A bankkártyával való fizetés az EVO Payments International szerverén keresztül történik, biztosítva, hogy a vevő banki adatai ne váljanak illetéktelen személyek által hozzáférhetővé az interneten keresztül.

  8. Adatvédelem

  8.1. A Nespresso kizárólag az Vevő előzetes, kifejezett hozzájárulásával gyűjti, dolgozza fel, illetve továbbítja harmadik személyek felé az Vevő személyes adatait. A regisztráció véglegesítésével Vevő elfogadja, hogy Nespresso Vevő regisztrációkor megadott adatait a megrendelés teljesítése, valamint a jelen Értékesítési feltételek, illetve a jogszabályi előírások teljesítése érdekében kezelje, a teljesítésben közreműködő személyek részére a szükséges adatokat továbbítsa.

  A kifejezett hozzájárulásával Vevő beleegyezését adhatja ahhoz, hogy adatai a Nestlé Hungária Kft (Nespresso) adatbázisába kerüljenek, és azokat – esetleges tiltó nyilatkozata kézhezvételéig a Nestlé Hungária Kft. Nespresso üzletága, a Nestlé cégcsoport, ideértve a Nespresso S.A.-át marketingtevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Hozzájárulása megadásával hozzájárulhat továbbá ahhoz, hogy az Vevő részére postai úton, elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű kommunikációs eszköz, SMS útján reklámanyagot küldjünk. Az adatszolgáltatás önkéntes, és minden esetben megfelelő tájékoztatás birtokában történik.

  8.2 Vevő jogosult arra, hogy általunk kezelt adatairól bármikor tájékoztatást kérjen, illetve hogy kezelt adatai helyesbítését, törlését, valamint 8.1. pont szerinti hozzájárulását ingyenesen és korlátozás nélkül kérhesse a Nespresso üzletekben a 1061 Budapest, Andrássy út 27., valamint a 1117 Budapest, Október Huszonharmadika utca 8-10. szám (Allee Bevásárlóközpont), illetve a Nespresso Pop-up Boutique-ban a 1087 Budapest, Kerepesi út 9. szám (Arena Plaza Bevásárlóközpont) alatti címen, a 06 80 2582 80 telefonszámon és a hungary@nespresso.com e-mail címen.

  8.3 A Nespresso az internetes rendelésfelvétel és fizetés során birtokába jutott adatokat kizárólag a kártyabirtokos vevő által jóváhagyott tranzakció végrehajtása céljából használja fel. A vevő jelszavának harmadik személy általi jogosulatlan felhasználásából eredő károkért a Nespresso felelősséget nem vállal. A bankkártyás fizetés az EVO Payments International szerverén történik, a Nespresso a tranzakció végrehajtásához szükséges banki adatokkal nem kerül kapcsolatba, azokat nem tárolja, ezért az esetlegesen jogosulatlan felhasználásból eredő károkért felelősséget nem vállal.

  Az adatkezelés további részletei, az adatvédelmi irányelvek az Adatvédelem menüpont alatt érhetőek el.

  A webshopba kizárólag 18 éven felüliek regisztrálhatnak.

  9. Békéltető testülethez fordulás lehetőség:

  Békéltető testület. A szolgáltatások minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita békés rendezése céljából Felhasználó eljárást kezdeményezhet az illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

  Nespresso székhelye szerinti Békéltető testülete:

  • Neve: Budapesti Békéltető Testület
  • Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
  • Telefonszáma: (1) 488-2131
  • Fax száma: (1) 488-2186
  • E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

  10. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet alapján a Nespresso tájékoztatja Vevőit mint fogyasztókat a kávéfőző gépek, tejhabosítók és egyéb kiegészítők vonatkozásában érvényesülő kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról, valamint elállási jogról.

  A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató:

  10.1. Kellékszavatosság

  Milyen esetben élhet Vevő a kellékszavatossági jogával?

  Vevő a Nestlé Hungária Kft. Nespresso üzletága hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

  Milyen jogok illetik meg Vevőt kellékszavatossági igénye alapján?

  Vevő – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

  Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

  Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

  Milyen határidőben érvényesítheti Vevő kellékszavatossági igényét?

  Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

  Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

  Vevő a Nestlé Hungária Kft. Nespresso üzletágával szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

  Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

  A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vevő igazolja, hogy a terméket a Nestlé Hungária Kft. Nespresso üzletága vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani, hogy az Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  10.2. Termékszavatosság

  Milyen esetben élhet Vevő a termékszavatossági jogával?

  Ingó dolog (termék) hibája esetén Vevő – választása szerint – az előző pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

  Milyen jogok illetik meg Vevőt termékszavatossági igénye alapján?

  Termékszavatossági igényként Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

  Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

  Milyen határidőben érvényesítheti Vevő termékszavatossági igényét?

  Termékszavatossági igényét Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

  Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vevőnek kell bizonyítania.

  A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
  • a gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
  • Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

  10.3. Jótállás

  10.3.1. A Nespresso gép jótállására a gyártó, ill. forgalmazó által a géphez mellékelt jótállási jegyben foglalt rendelkezések az irányadók, és a jótállást a megjelölt gyártó, ill. forgalmazó nyújtja. A törvényben előírt jótállási és szavatossági rendelkezésektől a fogyasztó hátrányára eltérni nem lehet.

  10.3.2. A Nespresso munkatársai a géppel kapcsolatos valamennyi kérdésben szívesen adnak tájékoztatást a vevőknek.

  Milyen esetben élhet Vevő a kellékszavatossági jogával?

  Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX.22.) kormányrendelet alapján a Nestlé Hungária Kft. Nespresso üzletága jótállásra köteles a Nespresso tejhabosítók esetén. A kávéfőző gépek esetén a jótállási jegyen feltűntetett gyártó illetve forgalmazó köteles Vevővel szemben a jótállásra.

  Vevőt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

  A fogyasztó jótállásból eredő jogai (A jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó választása szerint az alábbi jogokat érvényesítheti):

  • kijavítás vagy kicserélés (kivéve, ha ez lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak az eladási ár leszállításához vagy az eladási ár visszatérítéséhez képest aránytalan többletköltséget eredményezne),
  • az eladási ár arányos leszállítása, a hiba kijavítása vagy kijavíttatása a vállalkozás költségére, jelentéktelen hiba kivételével a szerződéstől való elállás (az eladási ár visszatérítése).

  A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

  Az árleszállításra, a hibának a vállalkozás költségén való megjavítására vagy megjavíttatására, illetve az eladási ár visszatérítésére a vevő csak abban az esetben tarthat igényt, ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy azoknak a dolog tulajdonságaira és a vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

  A jótállásból eredő jogok érvényesíthetőségének határideje és helye:

  A jótállásból eredő jogait a vevő a fogyasztási cikk átadásától számított 24 hónapon belül érvényesítheti. A 24 hónapos elévülési időbe nem számít bele a kijavítási időnek az a része, amely alatt a vevő a fogyasztási cikket nem tudja rendeltetésszerűen használni.

  A fogyasztási cikknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállás elévülési ideje újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

  Amennyiben a vevő a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesíti a meghibásodás miatti csereigényét, a vállalkozás köteles a meghibásodott fogyasztási cikket kicserélni, ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

  A vállalkozás köteles a kijavítást vagy kicserélést tizenöt napon belül elvégezni vagy mással elvégeztetni. E határidő betartásának kötelezettsége alól a vállalkozás akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kijavítás vagy kicserélés tizenöt napon belül történő elvégzése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

  A vevő jótállásból eredő jogait a vállalkozásnál, a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

  További részletek a Jótállási jegyen találhatóak.

  Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

  A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

  Felhívjuk a vevők figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Vevőt a jótállásból fakadó jogok a kellé-és termékszavatossági igények körében meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

  10.4. Elállási jog

  10.4.1. Vevő a kávéfőző gépek, Nespresso tejhabosítók valamint Nespresso kiegészítők esetén 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a jelen Értékesítési feltételek hatálya alatt kötött szerződéstől.

  10.4.2. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

  10.4.3. Ha Vevő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

  Nestlé Hungária Kft. Nespresso üzletág:

  • Postai úton: a 1061 Budapest, Paulay Ede utca 65. címre
  • E-mailben: hungary@nespresso.com
  • Telefonon: hívja díjmentesen a non-stop 06 80 CLUB 80-as számunkat (06 80 2582 80)
  • Faxon: küldje azt el díjmentesen a 06 80 2580 80-as számra

  Ebből a célból felhasználhatja az 1. számú mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is.

  10.4.4. Vevő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

  10.5. Az elállás joghatásai

  10.5.1. Ha Vevő eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek a miatt merültek fel, hogy Vevő az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

  10.5.2. Tájékoztatjuk, hogy a visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

  10.5.3. Vevő köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

  10.5.4. A terméket saját költségünkön magunk fuvarozzuk vissza.

  10.5.5. Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

  11. Záró rendelkezések

  11.1. A Nespresso tájékoztatja Vevőket, hogy a Nespresso nem alkalmaz a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexeket.

  11.2. A Nespresso által üzemeltette www.nespresso.com/hu/hu weboldalt az alábbi böngészők segítségével javasolt használni: Google Chrome (24-es verzió vagy afelett), Mozilla Firefox (29-es verzió vagy afelett) vagy Internet Explorer böngészővel (9-es verzió vagy afelett).
  Az oldal mobileszközökre optimalizált változatát a Mozilla Firefox illetve Google Chrome bármely változatával, valamint az Android eszközök alapértelmezett böngészőjével és Safari böngészővel javasolt használni.

  11.3. Nespresso naprakész védelmet és korszerű technikát alkalmaz felhasználói adatainak védelmére.

  12. Hatályos jog

  A jelen rendelkezésekre a magyar jog az irányadó. A jelen Értékesítési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint a hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak. Felek jelen jogviszonyból származó esetleges vitáik esetére értékétől függően – arra az esetre, ha Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék vagy a Budapest Környéki Törvényszék általános illetékessége nem állapítható meg – kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék illetékességét.

  1. számú melléklet Elállási/ nyilatkozatminta

  (Kérjük, hogy csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza.)

  • Címzett: Nestlé Hungária Kft. Nespresso üzletág
  • Postacím: 1461 Budapest Pf. 400.
  • Email: hungary@nespresso.com
  • Telefon: 06 80 CLUB 80-as szám (06 80 2582 80)
  • Fax: 06 80 2580 80

  Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

  Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

  A fogyasztó(k) neve:

  A fogyasztó(k) címe:

  A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

  Kelt:

   

  Utoljára módosítva: 2015.11.17.

 • Szállítási költségek

  • Házhozszállítás esetén: 1490 Ft
  • Reggeli (07:00-09:00) és esti (17:00-20:00) idősávos házhozszállítás felára: 500 Ft
  • Átvételi pontra történő szállítás esetén: 990 Ft
  • Boutique Pick Up: díjmentes

  Felhívjuk figyelmét, hogy a minimum 200 kapszulát és/vagy kávégépet tartalmazó, internetes honlapunkon leadott rendelésének szállítási költségét a Nespresso átvállalja.

  Az ajánlat nem vonatkozik a reggeli (07:00-09:00) és esti (17:00-20:00) idősávos házhozszállítás szállítására vonatkozó felárra, azaz Vevő az idősávos házhozszállításra vonatkozó szállítási felárat köteles megfizetni.