แบบฟอร์มขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ | Nespresso ประเทศไทย

ข้ามไปยังเนื้อหา

หัวเรื่อง

คุณอยู่ที่เนื้อหาหลัก

ขั้นตอนการขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

หากท่านมีความประสงค์ขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการขอรับเอกสาร ก่อนสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์เนสเพรสโซหรือแอพพลิเคชันเนสเพรสโซบนโทรศัพท์มือถือ กรุณากรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้

กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน


- กรอกคำว่า “ขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ” ในช่อง "กรุณากรอกรายละเอียดหัวข้อที่ต้องการสอบถาม"

- ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ลงในช่อง “กรุณากรอกข้อความของคุณ”

 • ชื่อ นามสกุล
 • ที่อยู่ตามบัตรประชาขน
 • หมายเลขบัตรประชาชน
 • Email ที่ลงทะเบียนกับเนสเพรสโซ่
 • กรณีขอใบกำกับภาษีในนามบริษัท กรุณาแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID) และรหัสสาขา


 • หมายเหตุ


  1. ระยะเวลาในการดำเนินการภายใน 30 วันทำการ

  2. เอกสาร PDF ที่ทางเราจัดส่งให้สามารถพิมพ์และใช้ยื่นภาษีได้ถูกต้องตามกฎหมาย

  3. ลูกค้าสามารถแจ้งความจำนงขอรับใบกำกับภาษีได้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

  4. เอกสารใบกำกับภาษีจากการสั่งซื้อสินค้าของเนสเพรสโซจะออกได้ในรูปแบบของใบกำกับภาษีแบบกระดาษ หรือ แบบปกติ เท่านั้น