แบบฟอร์มขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ | Nespresso ประเทศไทย

ข้ามไปยังเนื้อหา

หัวเรื่อง

คุณอยู่ที่เนื้อหาหลัก

ขั้นตอนการขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

หากท่านมีความประสงค์ขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการขอรับเอกสาร ก่อนสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์เนสเพรสโซหรือแอพพลิเคชันเนสเพรสโซบนโทรศัพท์มือถือ กรุณากรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้

กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน


- กรอกคำว่า “ขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ” ในช่อง "กรุณากรอกรายละเอียดหัวข้อที่ต้องการสอบถาม"

- ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ลงในช่อง “กรุณากรอกข้อความของคุณ”

 • ชื่อ นามสกุล
 • ที่อยู่ตามบัตรประชาขน
 • หมายเลขบัตรประชาชน
 • Email ที่ลงทะเบียนกับเนสเพรสโซ่
 • กรณีขอใบกำกับภาษีในนามบริษัท กรุณาแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID) และรหัสสาขา


 • เงื่อนไขการแก้ไขใบกำกับภาษี


 • กรณีซื้อสินค้าที่ร้านค้าเนสเพรสโซ (เนสเพรสโซบูติก) ลูกค้าสามารถติดต่อขอแก้ไขใบกำกับภาษีได้เฉพาะร้านค้าที่ลูกค้าซื้อสินค้าและภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องนำใบกำกับภาษีฉบับเดิมมาแสดงและส่งมอบให้แก่ร้านค้า เพื่อให้ออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่ ทั้งนี้ ร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขใบกำกับภาษี หากลูกค้าไม่สามารถส่งมอบใบกำกับภาษีฉบับเดิมได้
 • กรณีซื้อสินค้าผ่านช่องทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นอย่างเป็นทางการของเนสเพรสโซ ลูกค้าสามารถติดต่อขอแก้ไขใบกำกับภาษีได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของเนสเพรสโซ โดยส่งอีเมล์มาที่ club.thailand@nespresso.com ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้าเท่านั้น และแจ้งรายละเอียดที่ลูกค้าต้องการแก้ไขให้ครบถ้วน ทั้งนี้ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด (บริษัท) ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขใบกำกับภาษีได้เพียง 1 ครั้ง โดยจะดำเนินการออกใบลดหนี้พร้อมใบกำกับภาษีฉบับใหม่และส่งให้ลูกค้าทางอีเมล์ภายใน 30 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถสั่งพิมพ์ต้นฉบับใบลดหนี้และใบกำกับภาษีฉบับใหม่ที่บริษัทตอบกลับไปใช้แทนใบกำกับภาษีฉบับเดิมได้ทันที
 • ข้อมูลที่ลูกค้าสามารถขอแก้ไขใบกำกับภาษีได้นั้น มีดังนี้
 •    o การสะกดชื่อ-สกุล ผิด แต่ไม่สามารถเปลี่ยนข้อมูลเป็นของบุคคลอื่นได้
     o การแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีผิดหลัก หรือผิดตัวเลข แต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเป็นบุคคลอื่นได้
     o ที่อยู่ผิด
     o ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าในใบกำกับภาษีได้ รายการสินค้าต้องเป็นไปตามใบกำกับภาษีฉบับเดิมเท่านั้น

  การใช้ตราประทับบริษัทบนใบกำกับภาษี


 • บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ของดใช้ตราประทับบริษัท (stamp) บนใบกำกับภาษี และเอกสารดังกล่าวที่ออกโดยบริษัทถือเป็นเอกสารที่สมบูรณ์และสามารถใช้เป็นเครติดภาษีซื้อได้

 • ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์


 • เนสเพรสโซดำเนินงานภายใต้ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเรื่องการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) หากแล้วเสร็จเมื่อใดจะแจ้งให้ลูกค้ารับทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง