Recyklácia kapsúl - Rybička

Preskočiť na obsah

Hlavička

Nachádzate sa v hlavnom obsahu
Nespresso

LEGENDA ZNOVUZRODENÁ Z HLINÍKOVÝCH KAPSÚL

Hliník, z ktorého sú vyrobené kapsule Nespresso, je 100% a nekonečne recyklovateľný materiál, čo taktiež znamená, že recykláciou nestráca žiadnu zo svojich vlastností. Preto sa v rámci spolupráce s dizajnérmi Olgoj Chorchoj a tradičným výrobcom nožov Mikov zrodila limitovaná edícia ikonických nožíkov Rybička. Výťažok z predaja poputuje na konto Nadácie Pontis / Dobrá Krajina, konkrétne na podporu lokálneho projektu Radostná práca.

5

RYBIČKA JE KOMPLETizovaná Z VÄČŠEJ ČASTI RUČNE

Povrch črienok je pieskovaný, čím získavajú jedinečnú štruktúru. Ručné práce však stále tvoria asi 40 % výroby každého noža. Presne opracované diely sú pomocou špeciálnych prípravkov zostavené dohromady. Posledný úkon pred výstupnou kontrolou a balením je vybrúsenie ostria už hotového noža.

4

ČRIENKY vznikAJÚ v noŽIARSTVE Mikov

Základom výroby Rybičky je príprava jednotlivých častí nožíka. Čepeľ a pero z nehrdzavejúcej ocele sú najprv vyrezané laserom a následne zakalené v priebežnej kaliacej peci s ochrannou atmosférou. Črienky nožíka z recyklovaného hliníka z kapsúl Nespresso vznikajú lisovaním na špeciálnom nástroji.

3

PROCES TVAROVANIA HLINÍKA STARÝ TISÍCE ROKOV

Hliníkový recyklát je roztavený v taviacej peci a legovaný na požadovanú zliatinu. Nasleduje proces, ktorý sa v princípe nezmenil za posledných niekoľko tisíc rokov. Pomocou modelu sa do piesku vytvaruje forma, do ktorej sa odleje roztavený kov. Potom, ako zliatina v pieskovej forme stuhne, je možné z nej odliatok vybrať. Ten sa očistí od zbytkov formy, prípadne pieskových častíc a oreže sa aj vtoková sústava. Následne sa vykoná zabrúsenie a otryskávanie. Takto spracovaný výrobok je pripravený na obrábanie.

2

KÁVOVÁ USADENINA AKO ZDROJ ENERGIE

Separácia hliníka a kávovej usadeniny prebieha elektromagnetickými vírivými prúdmi, ktoré oddelia kovy od nekovových materiálov. Separátor je nastavený na čo najčistejší výstup hliníka, ale aj napriek tomu je súčasťou kávovej usadeniny zvyškový hliník. Ten sa odseparuje na vibračnom site, ktoré prepustí iba jemnú kávu a rádovo väčšie kúsky hliníka potom padajú do veľkých vriec, takzvaných bigbegov. Hliníkový granulát sa následne mieša s inými drvenými, hliníkovými materiálmi, získanými drvením iných vstupných materiálov. Potom spoločne putujú priamo do hlinikárne, alebo sa predávajú firmám. Kávová usadenina sa využíva ako alternatívny zdroj energie.

1

Na začIAtku
bOLI kapsUle

Denne kuriérna služba priváža zásielky od zákazníkov Nespresso, ktorí recyklujú svoje hliníkové kapsuly. Recyklujú sa všetky hliníkové kapsuly bez výnimky. Pred spustením linky sa kapsuly za priaznivého počasia sušia v kontajnery na slnečnom mieste. Kapsula s usadeninou tak stratí až 35 % svojej hmotnosti. Po nazhromaždení 15 až 25 ton kapsúl sa spúšťa separačná linka. Kapsuly sa drvia nahrubo, potom sa pomocou vibračného pásu rozprestrú na menšie vrstvy a dopravník pošle hliníkový granulát do separátoru.

Olgoj Chorchoj.
Dizajnéri našej rybičky

Michal Froněk & Jan Němeček – Olgoj Chorchoj: „Nová Rybička má na rozdiel od tej predchádzajúcej plastickú štruktúru, ktorá evokuje malé kapsule Nespresso a vďaka ergonomickému detailu lepšie sadne do ruky. My v štúdiu máme skutočnú radosť, že môžeme spolupracovať so značkou Nespresso, ktorá je príkladom pre ostatné firmy. Dokazuje totiž, že tradičný predmet môže vďaka dnešným technológiám získať novú formu a zároveň rešpektovať udržateľný prístup k dizajnu“

INCIEN.
Garant spolupráce

Petra Csefalvayová – Inštitút Cirkulárnej Ekonomiky: „Cirkulárna ekonomika v praxi, predpokladá uzatváranie materiálových tokov. To znamená šetrenie zdrojov, ktoré sa využijú pri výrobe ale nezmiznú v odpade, ktorý sa nevyužije, alebo sa skládkuje. Naopak sa dokážu znova využiť, napríklad ako druhotná surovina. Dôležitým krokom sa stáva moment výroby, kde sa premyslia všetky následné kroky od spotreby a konca životného cyklu, triedenia a zberu, po opätovné využitie, napr. materiálov. Hliník je príliš drahocenná surovina. Každý výrobca by mal vytvárať výrobky, kde je možné zdroje eliminovať, teda šetriť aj vo forme recyklácie. Príkladom je spoločnosť Nespresso so svojim projektom Rybička, ktorý je dôkazom, že má význam ušetriť primárny zdroj a nahradiť ho sekundárnym. Výsledkom je vysoká kvalita a zníženie environmentálnej stopy výrobku, kedy sa odpad mení na zdroj. Obdobné projekty v ľuďoch vzbudzujú chuť triediť odpad, či nakupovať nové produkty s príbehom. A ten Rybička má. Snúbi v sebe tradičné remeslo, ekológiu a aj to najdôležitejšie - spoluprácu nadšených ľudí s túžbou skutočne uzavrieť kruh.“

Nadácia PONTIS a projekt Dobrá Krajina spoločne s Táňou Pauhofovou

Martina Kolesárová, Výkonná riaditeľka Nadácie Pontis: „Je to už viac ako 20 rokov, odkedy meníme myšlienku lepšieho Slovenska na realitu. Zodpovednosť za našu krajinu neleží len na štáte, ale prispieť môžeme my všetci. Stačí, ak prevezmeme iniciatívu a postupnými krokmi sa môžeme podieľať na zmene.

Nadácia Pontis sa svojimi mnohými aktivitami snaží prispievať k premene Slovenska na dobrú krajinu, miesto pre slobodných a zodpovedných ľudí, ktorí zlepšujú svoj život a svoje okolie. Na krajinu, ktorá prosperuje, funguje trvalo udržateľne a je dobrým „globálnym občanom“. Teda miesto, kde ľudia na sebe pracujú, vzdelávajú sa, sú aktívni a dokážu si nájsť zamestnanie či rozbehnúť podnikanie.

Táňa Pauhofová je nielen jednou z najobsadzovanejších mladých herečiek na Slovensku, ale aj členkou správnej rady projektu Dobrá Krajina a dlhoročnou podporovateľkou ďalších aktivít Nadácie Pontis. Má jasnú predstavu o tom, v akej krajine by chcela žiť – v takej, kde si ľudia navzájom nie sú ľahostajní a nie je im ľahostajné ani prostredie, v ktorom žijú. Svojim aktívnym prístupom pomáha Dobrej Krajine už niekoľko rokov, pretože jej verí. Ako Ambasádorka značky Nespresso na Slovensku tak ideálne zastrešila podporu lokálneho projektu Radostná práca zameraného na udržateľné pestovanie a malovýrobu výťažkom z predaja nožíka Rybička.“

DAjte kapsULÁM
nový život

Spoločnosť Nespresso verí, že každá šálka kávy môže nielen poskytnúť okamžik radosti, ale môže taktiež obnoviť, doplniť a oživiť naše životné prostredie. Buďte ohľaduplní k životnému prostrediu a recyklujte svoje kapsule. Vyhodiť použité Nespresso kapsule vrátane kávovej usadeniny do recyklačného vrecka je také jednoduché. Využite náš recyklačný program a pomôžte dať Nespresso kapsulám druhý život. Ďakujeme za Vašu zodpovednosť.

Viac o recyklácii