Sunteţi conectat la website-ul Nespresso RO. Dacă doriţi să vi se livreze comanda în altă ţară, vă rugăm urmaţi acest link.

 • Înregistrare
Coşul Meu : {{subTotalFormatted}}
 • Termeni şi Condiţii

  Vă rugăm să citiţi cu atenţie Termenii şi Condiţiile din acest document, deoarece orice folosire a acestui website necesită acceptarea de către dumneavoastră a Termenilor şi Condiţiilor prezentate aici.

  Termenii "noi", "a/al/ai/ale noastra/nostru/noştri/noastre", “Nespresso”, "Nestlé " şi "Grupul Nestlé" ce apar pe parcusul acestui site se referă la Nestlé S.A. şi la oricare dintre companiile afiliate acesteia, după cum o cere contextual, ori la Nestlé România. "Voi/Dumneavoastră" se referă la orice persoană care accesează şi/sau foloseşte acest website.

  Politica de confidenţialitate a website-ului

  Orice informaţie cu caracter personal sau materiale transmise către acest website se supun prevederilor politicii de confidenţialitate şi protecţie a datelor cu caracter personal de pe acest website.

  Acurateţea, integralitatea şi actualitatea informaţiei

  Cu toate că depunem toate eforturile necesare pentru a asigura acurateţea şi integralitatea informaţiei de pe acest website, nu ne asumăm responsabilitatea dacă informaţiile disponibile pe acest website nu sunt exacte sau complete. Orice raportare la materialul de pe acest website se va face pe propriul dumneavoastră risc. Sunteţi de acord că este responsabilitatea dumneavoastră de a monitoriza orice modificări ale materialului şi informaţiilor de pe acest website.

  Transmitere

  Orice comunicare sau material fără caracter personal transmise acestui website prin poşta electronică sau în alt mod, incluzând aici orice informaţii, întrebări, comentarii, sugestii sau alte informaţii similare, vor fi tratate ca informaţii neconfidenţiale şi nebrevetate. Tot ceea ce transmiteţi sau expediaţi devine proprietatea Grupului Nestlé şi poate fi folosit în orice scop, incluzând dar fără a se limita la reproducere, dezvăluire, transmitere, publicare, difuzare sau expediere prin poştă. În plus, Grupul Nestlé este liber să utilizeze în orice scop (incluzând dar fără a se limita la dezvoltarea, fabricarea, publicitatea şi marketingul produselor) orice idee, lucrare de artă, invenţie, proiect de dezvoltare, sugestie sau concept conţinute în orice comunicare transmisă prin intermediul acestui website. Nicio astfel de utilizare nu implică vreo compensaţie pentru terţii care au transmis informaţia. Prin transmiterea acestor informaţii, garantaţi totodată că sunteţi proprietarul materialului/conţinutului transmis, că acest material/conţinut nu este calomnios şi că folosirea sa de către Grupul Nestlé nu încalcă drepturile niciunei terţe părţi şi nicio altă lege în vigoare. Grupul Nestlé nu are nicio obligaţie de a folosi informaţia primită.

  Drepturi de proprietate intelectuală

  Toate drepturile de autor, mărcile şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală din toate textele, imaginile sau alte materiale de pe acest website sunt proprietatea Grupului Nestlé sau sunt incluse cu permisiunea proprietarului de drept.

  Aveţi dreptul să parcurgeţi acest website, să reproduceţi porţiuni prin imprimare, descărcare pe un hard disk sau să le distribuiţi altor indivizi. Acestea se pot face doar cu condiţia să păstraţi intacte toate drepturile de autor şi alte însemne de proprietate şi cu condiţia ca pe aceste reproduceri să apară însemnul de marcă înregistrată menţionat mai jos. Nu este permisă reproducerea niciunei părţi a acestui website pentru a fi vândută sau distribuită în schimbul unui câştig comercial şi nici nu se permite modificarea sau încorporarea sa în orice alte lucrări, publicaţii sau website-uri.

  ® Marcă înregistrată a Société des Produits Nestlé S.A.. Toate drepturile rezervate.

  Mărcile, logo-urile, caracterele şi alte mărci de serviciu (denumite în mod colectiv "Mărci") ce apar pe acest website aparţin Société des Produits Nestlé S.A., parte a Grupului Nestlé. Nimic din ceea ce conţine acest website nu va fi considerat ca oferind vreo licenţă sau drept de folosire a vreunei Mărci ce apare pe acest website. Este strict interzisă folosirea/folosirea defectuoasă a Mărcilor ce apar pe acest website, sau în orice alt context pe acest website, cu excepţia celor prevăzute în acest document. De asemenea, vă aducem la cunoştinţă că Grupul Nestlé îşi va exercita în mod activ drepturile de proprietate intelectuală în toate aspectele protejate de lege.

  Link-uri către alte website-uri

  Link-urile de pe website-ul Grupului Nestlé vă pot trimite în afara reţelei şi sistemelor Grupului Nestlé, iar Grupul Nestlé nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru conţinutul, acurateţea sau funcţionarea acestor terţe website-uri. Link-urile sunt oferite cu bună credinţă şi Grupul Nestlé nu poate fi considerat responsabil pentru nicio schimbare ulterioară în alte website-uri ale căror link-uri sunt oferite de noi. Includerea oricărei trimiteri către alte website-uri nu implică susţinerea acestora de către Grupul Nestlé. Vă recomandăm să citiţi cu atenţie notele legale şi de confidenţialitate ale tuturor celorlalte website-uri pe care le vizitaţi.

  Garanţii şi avertizări

  Folosirea acestui website se va face pe riscul dumneavoastră personal şi exclusiv.

  Garanţii

  Acest website vă este oferit "aşa cum este" şi "aşa cum este pus la dispoziţie" şi, ca urmare, Grupul Nestlé nu oferă niciun fel de garanţie, nici explicită, nici implicită, statutorie sau de alt fel (inclusiv garanţii implicite de mercantibilitate sau calitate satisfăcătoare şi potrivire pentru un anumit scop) inclusiv garanţii sau orice afirmaţii cu privire la faptul că materialele prezentate pe acest website vor fi complete, corecte, de încredere, actuale, fără a afecta terţe părţi, precum şi că accesul la acest website va fi neîntrerupt sau fără erori sau fără viruşi, nici cu privire la faptul că accesul la acest website va fi securizat, şi că orice sfat sau opinie obţinută de la Grupul Nestlé prin intermediul acestui website vor fi corecte, de încredere. În consecinţă, Grupul Nestlé nu face niciun fel de declaraţii şi nu îşi asumă niciun fel de garanţii cu privire la cele de mai sus.

  Vă rugaăm să ţineţi cont de faptul că unele jurisdicţii nu permit excluderea garanţiilor implicite, astfel încât unele dintre aceste excluderi nu vă sunt aplicabile. Vă rugăm să verificaţi legislaţia din ţara dumneavoastră.

  Ne rezervăm dreptul de a restricţiona, suspenda sau înceta, fără notificare prealabilă, în orice moment, accesul dumneavoastră la acest website sau la orice secţiune sau parte a acestuia.

  Responsabilitate legală

  Grupul Nestlé şi /sau orice alte părţi implicate în crearea, execuţia sau prezentarea acestui website în numele nostru nu vor avea nicio responsabilitate legală sau de alt tip pentru niciun fel de daune, costuri, pierderi sau responsabilităţi directe, incidentale, indirecte, speciale sau punitive ce pot rezulta ca urmare a accesării, utilizării, incapacităţii de utilizare, a schimbării conţinutului acestui website, sau ca urmare a accesării de către dumneavoastră a unui alt website printr-un link de pe acest website sau, în măsura permisă de legislaţia aplicabilă, ca urmare a acţiunilor pe care le întreprindem sau nu în urma oricărui mesaj de poştă electronică trimis de dumneavoastră.

  Grupul Nestlé şi/sau orice alte părţi implicate în crearea, execuţia sau prezentarea acestui website nu vor avea nicio responsabilitate de menţinere a materialelor şi serviciilor disponibile prin intermediul acestui website sau de transmitere a unor modificări, actualizări sau a altor comunicate în legătură cu acestea. Orice material de pe acest website este supus modificărilor, fără aviz prealabil.

  Mai mult, Grupul Nestlé nu va avea nicio responsabilitate legală sau de altă natură pentru nicio pierdere suferiţă din cauza virusurilor ce vă pot afecta computerul sau orice altă proprietate pentru ca aţi folosit, accesat sau descărcat vreun material de pe acest website. Dacă decideţi să descărcaţi vreun material de pe acest website, o faceţi pe propriul dumneavoastră risc.

  În limita maximă prevăzută de legislaţia aplicabilă, renunţaţi în mod expres la orice pretenţie faţă de Grupul Nestlé sau faţă de reprezentanţii săi, directorii, angajaţii, furnizorii sau programatorii săi, pretenţii ce ar putea rezulta în urma folosirii sau accesării de către dumneavoastră a acestui website.

  Activităţi interzise

  Este interzisă întreprinderea oricărui act pe care Grupul Nestlé, la libera sa alegere, îl poate considera inadecvat şi/sau ar putea fi considerat ca un act ilicit sau este interzis de către orice lege aplicabilă acestui website, incluzând dar fără a se limita la:

  • Orice act ce ar constitui o încălcare atât a confidenţialităţii (incluzând încărcarea de informaţii private fără a avea acordul persoanei în cauză) cât şi a oricărui alt drept legal al persoanei;
  • Folosirea acestui website pentru a defăima sau calomnia Grupul Nestlé, angajaţii săi sau alţi indivizi, sau comportarea într-un fel care ar putea afecta buna reputaţie a Grupului Nestlé;
  • Încărcarea de fişiere ce conţin virusuri care ar putea crea daune proprietăţilor Grupului Nestlé sau proprietăţilor altor persoane;
  • Afişarea pe sau transmiterea către acest website a oricărui material neautorizat incluzând, dar fără a se limita la, materiale care în opinia noastră ar putea cauza neplăceri sau ar putea fi defăimătoare, rasiste, obscene, ameninţătoare, pornografice sau ilicite, fiind în detrimentul sau încâlcand sistemele sau reţelele de securitate ale Grupului Nestlé sau ale terţilor.

  Jurisdicţie şi lege aplicabilă

  Produsele Grupului Nestlé, materialele, ofertele și informațiile care apar pe acest site sunt destinate pentru clienţii şi utilizatorii din România. Grupul Nestlé nu garantează că produsele și conținutul acestui website sunt compatibile cu sau disponibile în alte locaţii decât România. Vă rugăm să contactați distribuitorul nostru local pentru a obține mai multe informații despre disponibilitatea produselor în țara dumneavoastră. Produsele care apar pe acest site sunt doar reprezentări vizuale și, ca atare, acestea nu constituie adevărata lor dimensiune, ambalaj, culoare etc.

  Dumneavoastră şi Grupul Nestlé sunteţi de acord ca orice controverse sau pretenţii provenind din sau în legatură cu folosirea acestui website vor fi guvernate de către legea română şi vor fi înaintate exclusiv instanţelor din Bucureşti, România.

  PENTRU WEBSITE-URI GLOBALE

  Pentru website-urile de produs

  Grupul Nestlé nu garantează faptul că materialele şi informaţiile din acest website sunt disponibile sau potrivite în toate ţările sau limbile.

  Dumneavoastră şi Grupul Nestlé sunteţi de acord ca orice controverse sau pretenţii provenind din sau în legatură cu folosirea acestui website vor fi guvernate de către legea elveţiană şi vor fi înaintate exclusiv instanţelor din Elveţia.

  Actualizarea avizului legal

  Ne rezervăm dreptul de a face orice completări sau modificări la această notificare legală. Vă rugăm să vizitaţi această pagină din când în când pentru a vă informa asupra acestora şi a noilor informaţii.

  Copyright © 2014 Société des Produits Nestlé S.A.

 • Politica de confidențialitate

  Nestlé Nespresso S.A. ("Nespresso"), care include companiile afiliate ale Nespresso, are cunoştinţă de faptul că doriţi să fiţi informaţi despre modul în care sunt prelucrate datele şi informaţiile dumneavoastră de identificare personală, cum ar fi numele, adresa, numerele de telefon/fax sau adresa de e-mail etc ("Date"), pe care le puteţi furniza către Nespresso. În consecinţă, am întocmit prezenta Politcă de confidenţialitate pentru a explica modul în care utilizăm Datele dumneavoastră , precum şi măsurile de precauţie rezonabile pe care le luăm pentru a vă păstra Datele confidenţiale şi în siguranţă.

  Vă rugăm să citiţi cu atenţie prezenta declaraţie de confidenţialitate ("Declaraţie") pentru a înţelege politicile şi practicile noastre referitoare la datele cu caracter personal şi la modul în care le vom prelucra. Folosind un website sau o aplicaţie Nespresso, apelând Centrul de Relații cu Clienții, comandând într-un Boutique Nespresso sau furnizându-ne Datele dumneavoastră cu caracter personal prin alte metode, sunteţi de acord cu prezenta declaraţie. Dacă nu sunteţi de acord cu prezenta declaraţie sau nu ne furnizaţi Datele dumneavoastră cu caracter personal necesare (Vă vom informa atunci când este cazul, de exemplu, stabilind clar aceste informaţii în formularele noastre de înregistrare), (a) nu puteţi folosi website-urile sau aplicaţiile noastre, sau nu puteţi deveni membru al Clubului Nespresso şi (b) Este posibil să nu vă putem furniza bunurile şi/sau serviciile noastre. Prezenta declaraţie se poate modifica ocazional (vezi Secţiunea 10). Continuarea interacţiunii dumneavoastră cu noi după modificările făcute este considerată ca fiind acceptarea acelor modificări, şi de aceea vă rugăm să verificaţi periodic actualizările aduse Declaraţiei.

  Prezenta declaraţie oferă informaţii importante în următoarele domenii:

  • 1. SURSELE DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  • 2. DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ ŞI CUM LE COLECTĂM
  • 3. COOKIES/TEHNOLOGII SIMILARE, FIŞIERE JURNAL ŞI IMAGINI TRANSPARENTE
  • 4. UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  • 5. DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  • 6. PĂSTRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  • 7. STOCAREA ŞI/SAU TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  • 8. ACCESUL LA DATELE CU CARACTER PERSONAL
  • 9. ALEGERILE DUMNEAVOASTRĂ DESPRE MODUL ÎN CARE VĂ FOLOSIM ŞI DIVULGĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL
  • 10. MODIFICĂRI ADUSE DECLARAŢIEI
  • 11. OPERATORI DE DATE&CONTACT

  DOMENIUL DE APLICARE AL PREZENTEI DECLARAŢII

  Prezenta Declaraţie explică modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate, folosite şi divulgate de către entităţile Nespresso, aşa cum sunt enumerate în secţiunea operatori & contact (Secţiunea 11) ("Nespresso", "Noi"). Aceasta vă prezintă şi modul în care vă puteţi accesa şi actualiza datele cu caracter personal, şi cum puteţi face anumite alegeri despre felul în care vă sunt utilizate Datele cu caracter personal. Prezenta Declaraţie se referă la activităţile noastre de colectare online şi offline a datelor, incluzând Date cu caracter personal pe care le colectăm prin intermediul canalelor noastre, cum ar fi website-uri, aplicaţii, reţele sociale, centre de relaţii cu clienţii, magazine, puncte de vânzare şi evenimente. Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că îmbinăm Datele cu caracter personal colectate printr-o metodă (de ex. un website Nespresso) cu Date cu caracter personal colectate prin alte metode (de ex. un eveniment offline Nespresso). Astfel, putem combina Datele cu caracter personal colectate iniţial de diferite entităţi Nespresso. Consultaţi Secţiunea 8 pentru mai multe informaţii şi despre cum puteţi obiecta împotriva acestui lucru.

  1. SURSELE DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  Prezenta Declaraţie se referă la Datele cu caracter personal colectate de la sau despre dumneavoastră , prin metodele descrise mai jos (vezi Secţiunea 2), din următoarele surse:
  Website-uri Nespresso. Website-urile orientate către consumator operate de către sau pentru Nespresso, incluzând site-uri pe care le operăm în propriile noastre domenii/URL-uri şi mini-site-uri pe care le administrăm pe reţele sociale terţă parte, cum ar fi Facebook ("Website-uri").
  Site-uri/aplicaţii mobile Nespresso. Site-uri sau aplicaţii mobile orientate către consumator operate de către sau pentru Nespresso, cum ar fi aplicaţiile pentru smartphone.
  Email-uri, SMS-uri şi alte mesaje electronice. Comunicări electronice între dumneavoastră şi Nespresso.
  CRC Nespresso. Apeluri către Centrele de Relaţii cu Clienţii ("CRC").
  Magazine Nespresso. Magazine administrate de Nespresso.
  Formulare de înregistrare offline. Formulare de înregistrare imprimate sau similare pe care le colectăm, de exemplu, prin poştă, demo-uri, concursuri şi alte promoţii în interiorul magazinului, sau alte evenimente.
  Puncte de vânzare. Personalul de demo prezent în magazinele fizice terţă parte, care vă asistă în procesul de înregistrare a aparatului dumneavoastră şi în comandarea cafelei.
  Date din alte surse. Reţele sociale, informaţii aflate la dispoziţia publicului.

  2. DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ ŞI CUM LE COLECTĂM

  În funcţie de modul în care interacţionaţi cu Nespresso (online, offline, la telefon, etc.), colectăm diferite tipuri de informaţii de la dumneavoastră , astfel:
  Informaţii personale de contact. Aceasta include orice informaţii pe care ni le furnizaţi şi care ne permit să vă contactăm, cum ar fi numele, adresa poştală, adresa de email, detalii cu privire la reţelele sociale, sau numărul de telefon.

  Informaţii pentru înregistrarea în cont. Orice informaţii care sunt necesare pentru a vă furniza acces la profilul dumneavoastră specific. Exemplele includ ID-ul/adresa dumneavoastră de email pentru autentificare, numele de utilizator, parola în formă irecuperabilă, şi/sau întrebarea şi răspunsul de securitate.

  Informaţii demografice. Orice informaţii care descriu caracteristicile dumneavoastră demografice sau comportamentale. Exemplele includ data naşterii, vârsta sau intervalele de vârstă, sexul, locul geografic (de ex. codul poştal), produsele favorite, hobby-uri şi interese, şi informaţii despre locuinţă sau stilul de viaţă.

  Informaţii tehnice despre computer/dispozitivul mobil. Orice informaţii despre computer sau alt dispozitiv tehnologic pe care îl folosiţi pentru a accesa Website-urile sau aplicaţiile noastre, cum ar fi adresa IP utilizată pentru a vă conecta computerul sau dispozitivul la Internet, tipul sistemului de operare şi tipul şi versiunea navigatorului web. Dacă accesaţi un website sau o aplicaţie Nespresso prin intermediul unui dispozitiv mobil, cum ar fi un smartphone, informaţiile colectate vor include, acolo unde este permis, şi ID-ul unic al dispozitivului dvs., ID-ul de publicitate, localizarea geografică şi alte date similare ale dispozitivului mobil.

  Informaţii de utilizare a Website-urilor/comunicărilor. Pe măsură ce navigaţi şi interacţionaţi cu Website-urile sau buletinele noastre informative, utilizăm tehnologii de colectare automată a datelor pentru a colecta anumite informaţii despre acţiunile pe care le întreprindeţi. Aceasta include informaţii precum link-urile pe care faceţi clic, paginile şi conţinutul pe care îl vizualizaţi şi pentru cât timp, şi alte informaţii şi statistici similare despre interacţiunile dvs., precum timpi de răspuns privind conţinutul, erori de descărcare şi durata vizitelor pe anumite pagini. Aceste informaţii sunt captate cu ajutorul unor tehnologii automatizate, cum sunt cookies (cookies navigator, cookies flash) şi imaginile transparente, şi sunt colectate şi prin utilizarea serviciilor de monitorizare terţă parte (Double Click, Google Analytics, Adobe Dynamic Tag Management şi/sau Omniture). Aveţi dreptul de a vă împotrivi folosirii unor astfel de tehnologii, iar pentru detalii suplimentare consultaţi Secţiunea 3.

  Feedback-ul consumatorului. Aceasta include informaţii pe care le partajaţi în mod voluntar cu Noi despre experienţa în urma folosirii produselor şi serviciilor noastre.

  Conţinut generat de consumator. Aceasta se referă la orice conţinut pe care îl creaţi şi apoi îl distribuiţi pe o reţea socială sau prin încărcarea pe unul din Website-urile sau aplicaţiile noastre, incluzând folosirea de aplicaţii pentru reţele sociale, ca Facebook. Exemplele includ fotografii, clipuri video, poveşti personale, sau alt fişier media sau conţinut similar. Acolo unde este permis, colectăm şi publicăm conţinutul generat de consumator, în legătură cu diverse activităţi precum concursuri şi alte promoţii, caracteristicile comunităţii website-ului, participarea consumatorului şi reţele sociale terţă parte.

  Informaţii privind reţelele sociale. Aceasta se referă la orice informaţii pe care le distribuiţi public pe o reţea socială sau care fac parte din profilul dumneavoastră de pe o reţea socială terţă parte (de ex. Facebook) şi a căror distribuire de către reţeaua socială terţă parte o permiteţi. Exemplele includ informaţiile de bază referitoare la contul dumneavoastră (de ex. nume, adresă de email, sex, data naşterii, adresa curentă, fotografia de profil, ID-ul de utilizator, lista prietenilor, etc.) şi orice alte informaţii sau activităţi suplimentare a căror distribuire de către reţeaua socială o permiteţi. Noi primim informaţiile de profil de pe reţeaua socială (sau o parte a acestora) de fiecare dată când descărcaţi sau interacţionaţi cu o aplicaţie web Nespresso pe o reţea socială cum este Facebook, de fiecare dată când folosiţi o funcţie a reţelei sociale care este integrată în site-ul Nespresso (cum este Facebook Connect) sau de fiecare dată când interacţionaţi cu Noi prin intermediul unei reţele sociale. Pentru a afla mai multe despre modul în care Nespresso obţine informaţiile dumneavoastră de la o reţea socială terţă parte, sau pentru a înceta să partajaţi astfel de informaţii pe reţelele sociale, vă rugăm vizitaţi website-ul reţelei sociale respective.

  Plată şi informaţii financiare. Orice informaţii de care avem nevoie pentru a procesa o comandă, sau pe care le utilizaţi pentru a face o achiziţie, cum ar fi detaliile cardului dumneavoastră de debit sau de credit (numele titularului cardului, numărul cardului, data expirării, etc.) sau alte forme de plată (dacă sunt puse la dispoziţie). În orice caz, gestionăm informaţiile de plată şi financiare în conformitate cu legile, regulamentele şi standardele de securitate în vigoare, cum ar fi PCI DSS.

  Apeluri către CRC. Comunicările cu un CRC pot fi înregistrate, în conformitate cu legile în vigoare, pentru necesităţi operaţionale locale (de ex. pentru calitate sau instruire) şi, în unele cazuri, pentru a obţine dovada consimţământului pentru profiluri şi marketing direct. Detaliile cardului de plată nu sunt înregistrate. În cazurile impunerii prin lege, veţi fi informat cu privire la astfel de înregistrări la începutul apelului şi veţi avea posibilitatea să le refuzaţi.

  3. COOKIES/TEHNOLOGII SIMILARE, FIŞIERE JURNAL ŞI IMAGINI TRANSPARENTE

  Cookies/tehnologii similare. Consultaţi informaţiile noastre referitoare la Cookies pentru a afla cum vă puteţi administra setările cookie şi pentru informaţii detaliate despre cookies folosite de noi şi despre scopurile în care le folosim.

  Fişiere jurnal. Colectăm informaţii sub formă de fişiere jurnal care înregistrează activitatea de pe website şi adună statistici despre obiceiurile de navigare. Aceste intrări sunt generate automat şi ne ajută să remediem erorile, să îmbunătăţim performanţa şi să menţinem securitatea Website-urilor noastre.

  Imagini transparente. Imaginile transparente (cunoscute şi sub numele de "web bugs") sunt fragmente mici de cod care furnizează o imagine grafică pe o pagină web sau într-un email, cu scopul de a transfera date înapoi către Noi. Informaţiile colectate prin imaginile transparente pot include informaţii tehnice, cum ar fi adresa IP, precum şi informaţii despre cum răspundeţi la o campanie de email (de ex. la ce oră a fost deschis email-ul, pe ce link-uri faceţi clic în email, etc.). Putem folosi imaginile transparente pe Website-urile noastre sau le putem include în email-urile pe care vi le trimitem. Folosim informaţiile din imaginile transparente în mai multe scopuri, incluzând, dar nelimitându-se la raportarea traficului pe site, contabilizarea vizitatorilor unici, publicitate, audit şi raportare email şi personalizare.

  4. UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  Următoarele paragrafe descriu diferitele scopuri pentru care colectăm şi utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal, şi diferitele date cu caracter personal care sunt colectate în fiecare scop. Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că nu toate utilizările de mai jos sunt relevante pentru fiecare individ.

  Serviciul clienţi. Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru serviciul clienţi, răspunzând la întrebările dumneavoastră . Aceasta necesită de obicei utilizarea anumitor informaţii personale de contact şi informaţii privind motivul întrebărilor (de ex. statutul comenzii, problemă tehnică, întrebare/reclamaţie despre produs, întrebări generale, etc.).

  Concursuri, marketing şi alte promoţii. Cu consimţământul dumneavoastră (dacă este necesar), utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă oferi informaţii despre bunuri sau servicii (de ex. comunicări marketing, campanii sau promoţii). Aceasta se poate realiza prin mijloace precum email, reclame, SMS, apeluri telefonice şi corespondenţă prin poştă, în limita permisă de legislaţia în vigoare. Unele campanii şi promoţii pot avea loc pe website-uri şi/sau reţele sociale terţă parte. Această utilizare a Datelor dumneavoastră cu caracter personal este voluntară, ceea ce înseamnă că vă puteţi opune procesării Datelor în acest scop.

  Pentru informaţii detaliate despre cum să vă modificaţi preferinţele privind comunicarea marketing, vă rugăm consultaţi Secţiunile 8 şi 9 de mai jos. Pentru informaţii privind concursurile şi promoţiile noastre, vă rugăm consultaţi regulile sau detaliile oficiale postate pentru fiecare concurs/promoţie.

  Reţele sociale: Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când folosiţi funcţii ale reţelelor sociale terţă parte, cum este funcţia "Like", pentru a vă oferi reclame şi pentru a vă angaja pe reţelele sociale. Puteţi descoperi mai multe despre aceste funcţii, datele de profil pe care le obţinem despre dvs., şi puteţi afla cum să renunţaţi la acestea consultând declaraţiile de confidenţialitate ale reţelelor sociale respective.

  Personalizare (offline şi online). Cu consimţământul dumneavoastră (dacă este necesar), utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal (i) pentru a analiza preferinţele şi obiceiurile dvs., (ii) pentru a vă anticipa nevoile pe baza analizei profilului dvs., (iii) pentru a vă îmbunătăţi şi personaliza experienţa pe Website-urile şi aplicaţiile noastre; pentru a garanta optimizarea conţinutului de pe Website-urile/aplicaţiile noastre pentru dumneavoastră şi computerul sau dispozitivul dvs.; şi (iv) pentru a vă permite să participaţi la funcţiile interactive, atunci când alegeţi să faceţi acest lucru. De exemplu, vă reţinem ID-ul de autentificare/adresa de email sau numele de utilizator, pentru a vă putea autentifica mai rapid data viitoare când veţi vizita site-ul nostru sau pentru a putea să recuperaţi cu uşurinţă articolele plasate anterior în coşul de cumpărături. Pe baza acestui tip de informaţii şi cu consimţământul dumneavoastră (dacă este necesar), vă prezentăm şi conţinut sau promoţii specifice Nespresso care se potrivesc intereselor dumneavoastră . Utilizarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal este voluntară, ceea ce înseamnă că vă puteţi opune procesării Datelor în acest scop. Pentru informaţii detaliate despre cum să renunţaţi la aceasta, consultaţi Secţiunea 8 de mai jos.

  Gestionarea comenzii. Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă procesa şi expedia comenzile, pentru a vă informa despre statutul comenzii, pentru a corecta adrese, pentru a verifica identitatea şi pentru alte activităţi de detectare a fraudei. Aceasta implică utilizarea anumitor informaţii personale şi de plată.

  Alte scopuri generale (de ex. cercetare internă, analiză, securitate). În conformitate cu legile în vigoare, utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru alte scopuri generale de tip business, cum ar fi realizarea de studii interne de marketing şi demografice şi evaluarea eficienţei campaniilor de publicitate. Dacă deţineţi conturi de membru al Clubului, ne rezervăm dreptul de a concentra acele conturi într-unul singur. Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal şi pentru a vă garanta securitatea.

  Motive juridice sau fuziuni/achiziţii. În cazul în care Nespresso sau activele sale sunt achiziţionate de, sau fuzionează cu o altă companie, inclusiv prin faliment, vă putem partaja Datele cu caracter personal cu oricare dintre succesorii noştri juridici. Vă putem dezvălui datele şi unor terţe părţi (i) când se solicită acest lucru prin legile în vigoare; (ii) ca răspuns la unele proceduri legale; (iii) ca răspuns la o solicitare din partea unei agenţii competente de aplicare a legii; (iv) pentru a ne proteja drepturile, confidenţialitatea, siguranţa sau proprietatea, sau publicul; sau (v) pentru a pune în vigoare vreun acord sau termenii Website-ului nostru.

  5. DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  Pe lângă entităţile Nespresso/Nestlé (care realizează operaţiunile Nespresso) menţionate în secţiunea operatori de date & contact (vezi Secţiunea 11), partajăm Datele dumneavoastră cu caracter personal cu următoarele tipuri de organizaţii terţă parte:

  Furnizori de servicii. Aceştia sunt companii externe care ne ajută să ne conducem afacerea (de ex. gestionarea comenzilor, procesarea plăţii, detectarea fraudei şi verificarea identităţii, colectarea datoriilor, operaţiunile pentru website, serviciile de suport, promoţiile, dezvoltarea website-ului, analiza datelor, CRC, etc.). Furnizorii de servicii şi personalul lor selectat au acces şi pot utiliza Datele dumneavoastră cu caracter personal doar în numele nostru, pentru sarcinile specifice pe care trebuie să le îndeplinească, pe baza instrucţiunilor noastre, şi li se solicită să respecte confidenţialitatea şi siguranţa Datelor dumneavoastră cu caracter personal. Când se solicită acest lucru prin legile în vigoare, puteţi obţine o listă cu furnizorii care vă procesează Datele cu caracter personal (vezi Secţiunea 11 pentru a ne contacta).

  Agenţii de informare cu privire la credite/colectori de creanţe. În limita permisă de legislaţia în vigoare, agenţiile de informare cu privire la credite şi colectorii de creanţe sunt companii externe care ne ajută să vă verificăm bonitatea (în special la comenzile cu factură) sau să colectăm facturile restante.

  Companii terţă parte care vă utilizează Datele cu caracter personal pentru propriile lor scopuri de marketing. Exceptând situaţiile în care v-aţi dat consimţământul, nu vă vindem sau nu vă cesionăm prin contract de licenţă Datele cu caracter personal către companii terţă parte pentru propriile lor scopuri de marketing.

  Destinatari terţi care vă utilizează datele cu caracter personal din motive juridice sau datorită unei fuziuni/achiziţii. Vom dezvălui Datele dumneavoastră cu caracter personal către terţe părţi din motive juridice sau în situaţia unei achiziţii sau fuziuni (vezi Secţiunea 4 pentru detalii).

  6. PĂSTRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  În conformitate cu legile în vigoare, vom utiliza Datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru a îndeplini scopurile pentru care acestea au fost colectate (aşa cum se descrie în Secţiunea 4 de mai sus) sau pentru a respecta cerinţele legilor în vigoare. Datele cu caracter personal utilizate pentru a vă oferi o experienţă personalizată (vezi Secţiunea 4 de mai sus pentru detalii) vor fi păstrate pe durata permisă de legile în vigoare.

  7. DIVULGAREA, STOCAREA ŞI/SAU TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  Folosim o serie de măsuri rezonabile (descrise mai jos) pentru a vă păstra Datele cu caracter personal confidenţiale şi sigure. Totuşi, vă rugăm să ţineţi cont de faptul că aceste măsuri de protecţie nu se aplică informaţiilor pe care le partajaţi public, cum ar fi cazul reţelelor sociale.
  Persoane care vă pot accesa datele cu caracter personal. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi procesate de personalul nostru autorizat, pe baza principiului nevoii de cunoaştere, în funcţie de scopurile specifice pentru care au fost colectate Datele (de ex. personalul nostru răspunzător cu asistenţa pentru clienţi va avea acces la fişa dumneavoastră de client).

  Măsuri luate în mediile de operare. Vă stocăm Datele cu caracter personal în medii de operare care folosesc măsuri de securitate rezonabile pentru a evita accesul neautorizat. Respectăm standarde rezonabile pentru a vă proteja Datele cu caracter personal. Transmiterea de informaţii prin Internet nu este, din păcate, pe deplin sigură, şi deşi vom face tot posibilul pentru a vă proteja informaţiile personale, nu putem garanta securitatea datelor în timpul transmiterii acestora prin Website-urile/aplicaţiile noastre.

  Măsuri pe care ne aşteptăm să le adoptaţi. Este important să participaţi şi dumneavoastră la păstrarea siguranţei datelor cu caracter personal. Atunci când creaţi un cont online, asiguraţi-vă că alegeţi o parolă greu de ghicit şi nu o dezvăluiţi nimănui. Aveţi responsabilitatea păstrării confidenţialităţii acestei parole şi folosirii contului dumneavoastră în orice moment. Dacă folosiţi un computer la comun sau public, nu alegeţi niciodată ca site-ul să ţină minte ID-ul de autentificare/adresa de email sau parola şi ieşiţi din cont de fiecare dată când părăsiţi computerul. Ar fi indicat să folosiţi şi orice setări de confidenţialitate pe care vi le oferim prin intermediul Website-urilor/aplicaţiilor noastre.

  Transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal. Stocarea şi procesarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal aşa cum sunt descrise mai sus, pot necesita transferul/transmiterea acestora şi/sau stocarea într-o destinaţie în afara ţării dvs., în special Elveţia şi Luxemburg. În limita permisă de legislaţia în vigoare, acceptând termenii prezentei Declaraţii, sunteţi de acord cu astfel de transfer, transmitere, stocare şi/sau procesare. Sunteţi de acord şi ca astfel de activităţi să aibă loc în ţări care oferă un grad mai scăzut de protecţie decât ţara dumneavoastră de reşedinţă.

  8. ACCESUL LA DATELE CU CARACTER PERSONAL

  Accesul la datele cu caracter personal. Conform legislaţiei în vigoare, dvs., succesorii dvs., reprezentanţii şi/sau intermediarii au dreptul de a accesa, revizui şi solicita o copie fizică sau electronică a informaţiilor deţinute de dvs.. Puteţi avea şi dreptul de a solicita informaţii despre sursa Datelor dumneavoastră cu caracter personal. Aceste drepturi pot fi exercitate trimiţându-ne un email la nespresso.romania[arond]nespresso.com sau scriindu-ne la Nestlé Romania SRL, Str. George Constantinescu, nr 3, etaj 7, sector 2, 020339 Bucuresti, ataşând o copie a cărţii de identitate sau detalii echivalente (dacă sunt solicitate de Noi şi permise prin lege). Dacă solicitarea este depusă de o altă persoană decât dumneavoastră fără a oferi dovada că este realizată în mod legitim în numele dumneavoastră, solicitarea va fi respinsă.

  Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că orice informaţie de identificare furnizată către Noi va fi procesată numai în conformitate cu, şi în limitele permise de legislaţia în vigoare.

  Modificarea şi ştergerea datelor cu caracter personal. Conform legislaţiei în vigoare, dvs., succesorii dvs., reprezentanţii şi/sau intermediarii au dreptul de a (i) solicita ştergerea, corectarea sau revizuirea Datelor dumneavoastră cu caracter personal; (ii) se opune procesării datelor; (iii) limita utilizarea şi dezvăluirea datelor; şi (iv) retrage acordul privind orice activitate de procesare a datelor.
  Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că, în anumite situaţii, este posibil să nu vă putem şterge Datele cu caracter personal fără a vă şterge şi contul. Este posibil să reţinem unele date după solicitarea ştergerii, pentru îndeplinirea obligaţiilor noastre legale sau contractuale. Conform legislaţiei în vigoare, ne poate fi permis şi să păstrăm anumite date pentru a ne satisface cerinţele de afaceri.
  După caz, Website-urile noastre au o funcţie dedicată prin care puteţi revizui şi edita Datele cu caracter personal pe care le-aţi furnizat. Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că le cerem consumatorilor înregistraţi să-şi verifice identitatea (de ex. ID-ul de autentificare/adresa de email, parola) înainte de a accesa sau modifica informaţiile contului lor. Aceasta previne accesul neautorizat la contul dumneavoastră.
  Cu toate acestea, vă puteţi exercita drepturile trimiţându-ne un email la nespresso.romania[arond]nespresso.com sau scriindu-ne la Nestlé Romania SRL, Str. George Constantinescu, nr 3, etaj 7, sector 2, 020339 Bucuresti,, ataşând o copie a cărţii de identitate sau detalii echivalente (dacă sunt solicitate de Noi şi permise prin lege). Dacă solicitarea este depusă de o altă persoană decât dumneavoastră fără a oferi dovada că este realizată în mod legitim în numele dvs., solicitarea va fi respinsă.
  Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că orice informaţie de identificare furnizată către Noi va fi procesată numai în conformitate cu, şi în limitele permise de legislaţia în vigoare.

  9. ALEGERILE DUMNEAVOASTRĂ DESPRE MODUL ÎN CARE VĂ FOLOSIM ŞI DIVULGĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

  Ne străduim să vă oferim opţiuni privind Datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi. Următoarele mecanisme vă oferă următorul control privind Datele dumneavoastră cu caracter personal:

  Cookies/tehnologii similare. Vă puteţi seta navigatorul să refuze toate sau unele cookies de navigator, sau să vă anunţe când sunt folosite cookies. Vezi Secţiunea 3 de mai sus.

  Publicitate, marketing şi promoţii. Dacă doriţi ca Datele dumneavoastră cu caracter personal să fie utilizate de Nespresso pentru promovarea produselor sau serviciilor sale, puteţi indica acest lucru prin bifarea căsuţei (căsuţelor) relevante de pe formularul de înregistrare sau răspunzând la întrebările adresate de personalul nostru de demo, CRC sau reprezentanţii de magazine. Dacă decideţi că nu mai doriţi să primiţi astfel de comunicări, vă puteţi dezabona ulterior, în orice moment, de la primirea comunicărilor legate de marketing, urmând instrucţiunile din fiecare comunicare. Pentru a renunţa la comunicările legate de marketing trimise de oricine, inclusiv reţele sociale terţe, vă puteţi ajusta preferinţele pentru Website-uri/aplicaţii din cont, debifând căsuţele relevante sau apelând CRC. Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că, deşi decideţi că nu mai doriţi să primiţi astfel de comunicări de marketing, puteţi încă primi comunicări administrative din partea noastră, cum ar fi confirmări de comenzi sau alte tranzacţii, notificări despre activităţile contului (de ex. confirmări privind contul, modificări de parole, etc.), şi alte anunţuri importante.

  Personalizare (offline şi online): Conform legislaţiei în vigoare, dacă doriţi ca Datele dumneavoastră cu caracter personal să fie utilizate de Nespresso pentru a vă oferi o experienţă personalizată, puteţi indica acest lucru prin bifarea căsuţei (căsuţelor) relevante de pe formularul de înregistrare sau răspunzând la întrebările adresate de personalul nostru de demo, CRC sau reprezentanţii de magazine. Dacă decideţi că nu mai doriţi să beneficiaţi de acest lucru, puteţi renunţa oricând, ajustându-vă preferinţele pentru Website-uri/aplicaţii din cont, debifând căsuţele relevante sau apelând Centrul de Relaţii cu Clienţii, la numarul 0800 008 300

  Publicitate bazată pe interese. Putem avea ca parteneri reţele de publicitate şi alţi furnizori de publicitate ("Furnizori de Publicitate") care difuzează publicitate în numele nostru şi al altor companii neafiliate de pe Internet. Unele reclame se pot potrivi intereselor dumneavoastră conform informaţiilor colectate pe site-urile Nespresso sau pe website-urile neafiliate, de-a lungul timpului. Puteţi vizita www.aboutads.info/choices pentru a afla mai multe despre acest tip de publicitate, precum şi despre cum vă puteţi dezabona de la practicile de publicitate bazate pe interese din partea companiilor care participă la programul de autoreglementare Digital Advertising Alliance ("DAA"). În plus, vă puteţi dezabona pe aplicaţiile mobile de la acest tip de publicitate din partea companiilor care participă la aplicaţia DAA AppChoices, descărcând aplicaţia din magazinul iOS sau Android. Puteţi stopa colectarea de date precise de către un dispozitiv mobil privind locul, accesând setările dispozitivului dumneavoastră privind locul.

  10. SPAMMING

  Nespresso nu se ocupă de "spamming". Spamming-ul înseamnă trimiterea de mesaje email nesolicitate, de obicei de natură comercială, în număr mare şi în mod repetat, persoanelor necontactate anterior de expeditor, sau care au refuzat primirea unor astfel de comunicări. În schimb, Dacă noi considerăm că unul dintre produsele noastre vă interesează, vă informăm prin email , oferindu-vă în acelaşi timp posibilitatea de a renunţa la un astfel de serviciu.

  11. DATELE ŞI MINORII

  Pentru a respecta confidenţialitatea copiilor şi pentru a respecta legile menite să protejeze copiii, copiii cu vârsta sub 18 ani nu vor furniza niciun fel de Date. Nespresso nu va colecta, utiliza sau divulga Date ale unui minor sub 18 ani, fără a obţine consimţământul prealabil al unei persoane cu responsabilitate parentală (părinte, tutore). Website-urile noastre sunt site-uri cu audienţă generală şi nu intenţionează să colecteze Date de la copiii cu vârsta sub 18 ani. Le cerem părinţilor să îi supravegheze pe copii atunci când sunt online.

  12. LINK-URI CĂTRE ALTE WEBSITE-URI

  Ca serviciu pentru vizitatorii noştri, website-urile noastre pot oferi hyperlink-uri către alte website-uri care nu sunt operate sau controlate de Nespresso. De aceea, Nespresso nu răspunde de conţinutul unor astfel de website-uri sau de practicile de confidenţialitate alte altor părţi. Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că aceste practici de confidenţialitate pot fi diferite de Politica noastră. Vă încurajăm să revizuiţi şi să înţelegeţi practicile lor de confidenţialitate înainte de a le oferi informaţii personale.

  MODIFICĂRI ADUSE DECLARAŢIEI
  Dacă modificăm modul în care procesăm Datele dumneavoastră cu caracter personal, vom actualiza prezenta Declaraţie. Ne rezervăm dreptul de a aduce oricând modificări practicilor noastre şi prezentei Declaraţii, de aceea vă rugăm să verificaţi frecvent dacă există actualizări sau modificări aduse declaraţiei noastre.

  13. OPERATORI DE DATE & CONTACT

  Pentru a adresa întrebări sau pentru a face comentarii cu privire la prezenta Declaraţie şi la practicile noastre de confidenţialitate, sau pentru a face o reclamaţie privind respectarea de către noi a legilor în vigoare privind confidenţialitatea, contactaţi-ne la: nespresso.romania[arond]nespresso.com sau contactând Centrul de Relații cu Clienții (CRC) la 0800 008 300.

  Vom recunoaşte şi investiga orice reclamaţie privind modul de administrare a Datelor cu caracter personal (inclusiv reclamaţii pentru că v-am încălcat drepturile de confidenţialitate, conform legislaţiei în vigoare).

  Operatori de date:Responsabili cu:
  Nestlé Nespresso SA (Nestlé Nespresso Ltd)
  Avenue de Rhodanie 40, 1007 Lausanne,
  Switzerland
  Toate activităţile
  Nestlé Treasury International S.A.
  7, Rue Nicolas Bové
  L - 1253 Luxembourg
  Operaţiuni de plată cu cardul prin Website/aplicaţii.

  De notat: în anumite cazuri limitate, în spatele procesării detaliilor plăţii dumneavoastră cu cardul pot fi alte entităţi în afară de Nestlé sau Nespresso.
  Dacă faceţi o achiziţie într-un magazin sau apelaţi CRC, vor fi implicaţi şi următorii operatori de date locali:
  RomâniaNespresso România, Divizie a Nestlé România
  Str. George Constantinescu, nr 3, etaj 7, sector 2, 020339 Bucuresti,

  14. CONTACT Nespresso

  Dacă aveţi întrebări sau reclamaţii privind respectarea termenilor prezentei Declaraţii, sau dacă doriţi să faceţi recomandări sau comentarii pentru îmbunătăţirea calităţii Declaraţiei noastre, vă rugăm contactaţi Nespresso la următoarele adrese: click aici. Vă asigurăm că facem tot posibilul pentru a îmbunătăţi permanent protecţia şi securitatea Datelor pe care ni le oferiţi.

  Vă invităm să citiţi cu atenţie şi sectiunea "Termenii şi Condiţii" pentru mai multe informaţii despre utilizarea website-urilor noastre.

 • Prelucrarea datelor cu caracter personal

  În funcţie de modul în care interacţionaţi cu Nespresso (online, offline, la telefon, etc.), colectăm diferite tipuri de informaţii de la dumneavoastră , astfel:
  Informaţii personale de contact. Aceasta include orice informaţii pe care ni le furnizaţi şi care ne permit să vă contactăm, cum ar fi numele, adresa poştală, adresa de email, detalii cu privire la reţelele sociale, sau numărul de telefon.

  Informaţii pentru înregistrarea în cont. Orice informaţii care sunt necesare pentru a vă furniza acces la profilul dumneavoastră specific. Exemplele includ ID-ul/adresa dumneavoastră de email pentru autentificare, numele de utilizator, parola în formă irecuperabilă, şi/sau întrebarea şi răspunsul de securitate.

  Informaţii demografice. Orice informaţii care descriu caracteristicile dumneavoastră demografice sau comportamentale. Exemplele includ data naşterii, vârsta sau intervalele de vârstă, sexul, locul geografic (de ex. codul poştal), produsele favorite, hobby-uri şi interese, şi informaţii despre locuinţă sau stilul de viaţă.

  Informaţii tehnice despre computer/dispozitivul mobil. Orice informaţii despre computer sau alt dispozitiv tehnologic pe care îl folosiţi pentru a accesa Website-urile sau aplicaţiile noastre, cum ar fi adresa IP utilizată pentru a vă conecta computerul sau dispozitivul la Internet, tipul sistemului de operare şi tipul şi versiunea navigatorului web. Dacă accesaţi un website sau o aplicaţie Nespresso prin intermediul unui dispozitiv mobil, cum ar fi un smartphone, informaţiile colectate vor include, acolo unde este permis, şi ID-ul unic al dispozitivului dvs., ID-ul de publicitate, localizarea geografică şi alte date similare ale dispozitivului mobil.

  Informaţii de utilizare a Website-urilor/comunicărilor. Pe măsură ce navigaţi şi interacţionaţi cu Website-urile sau buletinele noastre informative, utilizăm tehnologii de colectare automată a datelor pentru a colecta anumite informaţii despre acţiunile pe care le întreprindeţi. Aceasta include informaţii precum link-urile pe care faceţi clic, paginile şi conţinutul pe care îl vizualizaţi şi pentru cât timp, şi alte informaţii şi statistici similare despre interacţiunile dvs., precum timpi de răspuns privind conţinutul, erori de descărcare şi durata vizitelor pe anumite pagini. Aceste informaţii sunt captate cu ajutorul unor tehnologii automatizate, cum sunt cookies (cookies navigator, cookies flash) şi imaginile transparente, şi sunt colectate şi prin utilizarea serviciilor de monitorizare terţă parte (Double Click, Google Analytics, Adobe Dynamic Tag Management şi/sau Omniture). Aveţi dreptul de a vă împotrivi folosirii unor astfel de tehnologii, iar pentru detalii suplimentare consultaţi Secţiunea 3.

  Feedback-ul consumatorului. Aceasta include informaţii pe care le partajaţi în mod voluntar cu Noi despre experienţa în urma folosirii produselor şi serviciilor noastre.

  Conţinut generat de consumator. Aceasta se referă la orice conţinut pe care îl creaţi şi apoi îl distribuiţi pe o reţea socială sau prin încărcarea pe unul din Website-urile sau aplicaţiile noastre, incluzând folosirea de aplicaţii pentru reţele sociale, ca Facebook. Exemplele includ fotografii, clipuri video, poveşti personale, sau alt fişier media sau conţinut similar. Acolo unde este permis, colectăm şi publicăm conţinutul generat de consumator, în legătură cu diverse activităţi precum concursuri şi alte promoţii, caracteristicile comunităţii website-ului, participarea consumatorului şi reţele sociale terţă parte.

  Informaţii privind reţelele sociale. Aceasta se referă la orice informaţii pe care le distribuiţi public pe o reţea socială sau care fac parte din profilul dumneavoastră de pe o reţea socială terţă parte (de ex. Facebook) şi a căror distribuire de către reţeaua socială terţă parte o permiteţi. Exemplele includ informaţiile de bază referitoare la contul dumneavoastră (de ex. nume, adresă de email, sex, data naşterii, adresa curentă, fotografia de profil, ID-ul de utilizator, lista prietenilor, etc.) şi orice alte informaţii sau activităţi suplimentare a căror distribuire de către reţeaua socială o permiteţi. Noi primim informaţiile de profil de pe reţeaua socială (sau o parte a acestora) de fiecare dată când descărcaţi sau interacţionaţi cu o aplicaţie web Nespresso pe o reţea socială cum este Facebook, de fiecare dată când folosiţi o funcţie a reţelei sociale care este integrată în site-ul Nespresso (cum este Facebook Connect) sau de fiecare dată când interacţionaţi cu Noi prin intermediul unei reţele sociale. Pentru a afla mai multe despre modul în care Nespresso obţine informaţiile dumneavoastră de la o reţea socială terţă parte, sau pentru a înceta să partajaţi astfel de informaţii pe reţelele sociale, vă rugăm vizitaţi website-ul reţelei sociale respective.

  Plată şi informaţii financiare. Orice informaţii de care avem nevoie pentru a procesa o comandă, sau pe care le utilizaţi pentru a face o achiziţie, cum ar fi detaliile cardului dumneavoastră de debit sau de credit (numele titularului cardului, numărul cardului, data expirării, etc.) sau alte forme de plată (dacă sunt puse la dispoziţie). În orice caz, gestionăm informaţiile de plată şi financiare în conformitate cu legile, regulamentele şi standardele de securitate în vigoare, cum ar fi PCI DSS.

  Apeluri către CRC. Comunicările cu un CRC pot fi înregistrate, în conformitate cu legile în vigoare, pentru necesităţi operaţionale locale (de ex. pentru calitate sau instruire) şi, în unele cazuri, pentru a obţine dovada consimţământului pentru profiluri şi marketing direct. Detaliile cardului de plată nu sunt înregistrate. În cazurile impunerii prin lege, veţi fi informat cu privire la astfel de înregistrări la începutul apelului şi veţi avea posibilitatea să le refuzaţi.

 • Protecţia datelor cu caracter personal

  Nespresso nu vinde datele dumneavoastră personale către terţi şi le tratează în strictă conformitate cu legislaţia aplicabilă şi politica sa privind protecţia datelor personale.

  Potrivit legislaţiei aplicabile, aveţi dreptul de a vă accesa şi rectifica datele personale printr-o notificare adresată S.C. Nestlé România S.R.L., Divizia Nespresso, la adresa de mai jos:

  S.C. Nestlé România S.R.L. Divizia Nespresso
  Calea Dorobanţilor nr. 210, sector 1, Bucureşti,
  010585, România

 • Politica de utilizare Cookies

  Ce sunt cookies?

  „Cookies”, sau cookie-urile, sunt fragmente de text plasate în computerul dumneavoastră de către website-urile pe care le vizitaţi. Această tehnologie de stocare automată a datelor este foarte răspandită şi se foloseşte pentru a colecta informaţii precum: tipul de browser şi sistemul de operare, pagina sursă, denumirea domeniului din care vizitatorul s-a conectat la site-ul Nestlé etc, cu scopul de a înţelege cum folosesc vizitatorii această pagină de web. Cookie-urile ne ajută să adaptăm conţinutul website-ului în funcţie de nevoile dumneavoastră. 

  Cum şi de ce folosim cookies?

  Folosim cookies pentru a îmbunătăţi utilizarea şi funcţionalitatea website-urilor noastre şi pentru a înţelege mai bine modul în care vizitatorii utilizează aceste website-uri, precum şi serviciile oferite de către acestea. Stocarea de cookies pe calculatorul dumneavoastră ne oferă o modalitate uşoară şi convenabilă pentru a personaliza sau a îmbunătăţi experienţa dumneavoastră pe site-urile noastre şi pentru a face următoarea vizită mai plăcută. Noi nu folosim cookies pentru a colecta informaţii personale, cum ar fi numele dumneavoastră, cu toate acestea, putem face legătura între informaţiile conţinute într-un cookie şi informaţiile dumneavoastră cu caracter personal colectate prin alte mijloace (de exemplu, formularele de înregistrare).

  Cum pot modifica setările mele cookie?

  Cele mai multe browsere de internet sunt setate în aşa fel încât să accepte cookies automat. Puteţi modifica setările în aşa fel încât să blocaţi cookie-urile sau să fiţi alertat atunci când sunt trimise cookie-uri către dispozitivul dumneavoastră. Sunt mai multe modalităţi prin care puteţi gestiona cookie-urile. Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a gestiona cookie-urile folosind browserele de internet. Dacă faceţi acest lucru, vă rugăm să aveţi în vedere faptul că este posibil să nu vă puteţi înregistra pe site-urile noastre sau să folosiţi alte funcţii care necesită înregistrarea sau colectarea de informaţii.

  Internet Explorer:

  Click pe icon-ul „Tools”, apoi selectaţi „Internet Options”. Alegeţi tab-ul „Privacy” şi mutaţi cursorul pentru a alege setările pe care le doriţi. Pentru setări de confidenţialitate mai detaliate selectaţi „Advanced”. 

  Safari:

  Alegeţi „Preferences” din meniul Safari, apoi selectaţi „Security”. Veţi vedea setările Cookie şi veţi putea alege setările pe care le doriţi. 

  Mozilla Firefox: 

  Click pe „Menu”, „Options”, „Privacy” şi apoi „Cookies”. Puteţi alege apoi setările pe care le doriţi. 

  Google Chrome: 

  Click pe meniul „Tools”, apoi selectaţi „Options”. Alegeţi tab-ul „Under the Bonnet”, apoi secţiunea „Privacy”. Selectaţi „Content settings”, apoi tab-ul „Cookie settings” şi alegeţi setările pe care le doriţi. 

  Optaţi pentru eliminarea cookie-urilor Flash:

  Cookie-urile Flash sunt diferite de alte cookie-uri folosite pe website datorită cantităţii, tipului şi modalităţii în care datele sunt stocate. Uneltele de gestionare a cookie-urilor oferite de browserele dumneavoastră nu vor îndepărta cookie-urile Flash. Pentru informaţii cu privire la cum puteţi gestiona cookie-urile Flash pe calculatorul dumneavoastră vizitaţi site-ul Macromedia.

  Ce tipuri de cookies sunt folosite?

  Atunci când vizitaţi acest site, următoarele tipuri de cookies sunt folosite:

  Cookie-urile necesare

  Acestea sunt cookie-urile strict necesare pentru operarea unui site web. Fără aceste cookie-uri acest website nu va funcţiona corect.


  Cookie-urile funcţionale

  Acestea sunt cookie-urile care sunt setate pentru a îmbunătăţi funcţionalitatea website-ului. De exemplu, cookie-urile care amintesc conţinutul pe care l-aţi vizionat anterior pe acest website sau adresa de e-mail şi parola furnizate la înregistrare în timpul unei vizite anterioare pe acest website. Cookie-urile pot aminti, de asemenea, elemente pe care le-aţi plasat anterior în coşul de cumpărături atuni când aţi vizitat Magazinul Online. Prin umare, utilizarea cookie-urilor funcţionale ne permite să vă oferim conţinut adaptat intereselor dumneavoastră, nemaifiind necesară o nouă înregistrare sau să introduceţi din nou anumite informaţii în formularele de înregistrare atunci când vă întoarceţi pe acest website sau accesaţi secţiuni dedicate exclusiv membrilor Clubului. Putem folosi, de asemenea, cookie-urile în scopuri care ţin de publicitate şi de colectarea informaţiilor privind modul în care vizitatorii utilizează site-ul nostru.


  Cookie-urile de performanţă

  Acestea sunt cookie-uri care ne ajută să înţelegem modalitatea prin care vizitatorii interacţionează cu website-ul nostru, oferindu-ne informaţii despre secţiunile vizitate, timpul petrecut pe site, orice probleme întâlnite precum mesajele de eroare. Ne ajută să îmbunătăţim performanţa website-ului. 


  Cookie-urile website-ului

  Acestea sunt cookie-uri stabilite de către acest website şi pot fi citite numai de către acest website.


  Cookie-urile terţelor părţi

  Acestea sunt cookie-uri stabilite de către terţe părţi pe care le folosim pentru diferite servicii (de exemplu, analiza sau publicitate pe website).


  Cookie-urile Flash

  Folosim, de asemenea, cookie-urile Flash, pentru a stoca preferinţele dumneavoastră, cum ar fi controlul volumului, punctajele mari la jocuri sau afişarea de conţinut bazat pe ceea ce vizualizaţi pe site-ul nostru pentru a personaliza vizita dumneavoastră. Terţii cu care lucrăm pentru a oferi anumite caracteristici pe website-urile noastre, cum ar fi jocurile şi promoţiile, folosesc cookie-uri Flash pentru a colecta şi stoca informaţii non-personale.

  Cookie-urile Flash sunt diferite de alte cookie-uri utilizate pe acest site datorită modului în care sunt stocate datele. Instrumentele de gestionare a cookie-urilor oferite de browser-ul dumneavoastră nu vor elimina cookie-urile Flash. Pentru a afla cum să gestionaţi setările de confidenţialitate şi de depozitare pentru cookie-urile Flash vă rugăm să faceţi click aici (document în limba engleză)

  Lista cu cookies folosite pe acest website 

  În următorul tabel găsiţi clasificarea şi descrierea unor cookie-uri folosite pe acest website:

  Cookie-uri necesare

  Nume

  Scop

  Session ID

  Website-ul Nespresso utilizează un Cookie specific, care este esenţial pentru ca software-ul său să funcţioneze corespunzător. Acest cookie este utilizat pentru a crea un identificator de sesiune pentru fiecare utilizator, astfel încât sistemul în sine să-l poată identifica drept un utilizator unic şi individual, distinct de oricine altcineva care intră pe website. Această informaţie nu este utilizată sau stocată în afara sistemelor Nespresso şi este deţinută temporar în timp ce utilizatorul accesează paginile de cont şi alte pagini care necesită acces unic şi securizat. Fără acest Cookie accesul nu ar fi sigur, ceea ce îi conferă o importanţă deosebită.

  Cookie-uri funcţionale


  Nume

  Scop

  Language

  Folosit pentru a seta limba site-ului. Dezactivarea acestui Cookie poate crea neplăceri pentru utilizatori deoarece aceştia ar fi nevoiţi să seteze limba preferată.

  Country

  Folosit pentru a propune cele mai relevante experienţe pe baza ţării în care locuieşte utilizatorul şi în care doreşte să îi fie livrate produsele Nespresso odată achiziţionate.

  Promotion

  Folosit pentru a recunoaşte Membrii Clubului Nespresso care sunt eligibili pentru promoţii şi pentru a afişa informaţii cu privire la ofertele corespunzătoare.

  Login

  Folosit pentru a le oferi Membrilor Clubului opţiunea de a le fi reţinute credenţialele pentru a nu mai fi necesară tastarea din nou a ID-ului lor de utilizator şi a parolei de fiecare dată când accesează secţiunea Nespresso Club.

  Cookie-uri de performanţă

  Nume

  Scop

  Load balancer

  Acest cookie ne permite să împărţim încărcarea serverelor pe baza utilizării de către vizitator a paginilor şi a aplicaţiilor noastre. Îmbunătăţeşte performanţa generală a website-ului nostru.

  Cookie-urile site-ului

  Nume

  Scop

  Comentarii

  Google analytics

  Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a colecta informaţii despre modul în care vizitatorii utilizează website-ul nostru. Noi folosim informaţiile pentru a alcătui rapoarte şi pentru a ne ajuta să îmbunătăţim website-ul. Cookie-urile colecteaza informaţii într-o formă anonimă, inclusiv numărul de vizitatori ai website-ului şi paginile vizitate.

  Google va folosi aceste informaţii pentru a evalua utilizarea de către dumneavoastră a website-ului, elaborarea rapoartelor privind activitatea de pe website pentru operatorii website-ului şi furnizarea de alte servicii legate de activitatea website-ului şi utilizarea internetului. Google poate transfera aceste informaţii către terţe părţi în cazul în care este necesar să facă acest lucru prin lege, sau în cazul în care aceste terţe părţi procesează informaţiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu orice alte date deţinute de Google. Puteţi refuza utilizarea de cookies prin selectarea setărilor corespunzătoare de pe browser-ul dumneavoastră, vă rugăm să reţineţi faptul că, dacă faceţi acest lucru, este posibil să nu puteţi utiliza funcţionalitatea deplină a acestui website. Prin folosirea acestui website sunteţi de acord cu prelucrarea de date despre dumneavoastră de Google, în modul şi în scopurile menţionate mai sus. Puteţi afla mai multe despre cookie-urile Google, accesând Politica de confidenţialitate Google

  Cookie-urile terţelor părţi

  Nume

  Scop

  Comentarii

  Adobe Omniture

  Folosit pentru a furniza informaţie anonimă/ agregată cu privire la unde intră şi ce face utilizatorul pe website-ul Nespresso.

  Pentru mai multe informaţii click aici.

  Google Doubleclick

  Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a înţelege felul în care oamenii interacţionează cu campaniile noastre de publicitate online. Ne permit să înţelegem şi să evaluăm click-urile effectuate pe reclamele noastre în aşa fel încât să ne îmbunătăţim serviciile pe care vi le oferim.

  Pentru mai multe informatii accesaţi www.doubleclick.net.

  ViaMichelin

  Folosit pentru a oferi servicii customizate bazate pe contextul geografic, precum Nespresso Store Locator.

   

   

   

  Ne rezervăm dreptul de a face orice modificari şi corecturi asupra acestui document. Vă rugăm să consultaţi această pagină din când în când pentru a reciti aceste informaţii.

  © 2012 Nestlé. Toate drepturile rezervate.  

 • Condiții de comercializare

  1. APLICABILITATEA CONDIŢIILOR GENERALE DE VÂNZARE

  1.1 Fiecare comandă transmisă la Nespresso România (“Nespresso”) este guvernată de prezentele Condiţii Generale de Vânzare şi se supune condiţiilor specifice aplicabile comenzilor efectuate pe site sau în Nespresso Boutique.
  1.2 Nespresso îşi rezervă dreptul de a modifica aceste Condiţii Generale de Vânzare în orice moment, prin publicarea unei noi versiuni.  

  2. COMENZI

  2.1 Puteţi efectua comenzile astfel:
  • Prin telefon: 0 800 008 300
  • Prin fax: 0 800 008 400
  • Online: www.nespresso.com, sau versiunea pentru mobil m.nespresso.com   
  2.2 Nespresso livrează produse în limita stocurilor disponibile. 
  2.3 Nespresso îşi rezervă dreptul de a refuza comenzi.  

  3. LIVRARE

  3.1 Nespresso depune toate eforturile pentru a asigura livrarea produselor pe teritoriul României în termen de două zile lucrătoare de la primirea comenzii. 
  3.2 Dacă solicitaţi un alt mijloc de livrare, diferit de cele utilizate în mod obişnuit de Nespresso, orice costuri suplimentare vor fi suportate de dumneavoastră. 
  3.3 Riscul de pierdere sau deteriorare a produselor vă este transferat în momentul livrării.  

  4. VERIFICAREA PRODUSELOR 

  4.1 Este responsabilitatea dumneavoastră să verificaţi starea produselor şi cantitatea acestora în momentul primirii, iar în cazul neprimirii produselor, sau primirii produselor deteriorate sau lipsă, aveţi obligaţia de a informa Nespresso în termen de şapte zile de la data primirii, având de asemenea responsabilitatea de a păstra şi de arăta toate facturile aferente şi avizele de livrare semnate precum şi produsele deteriorate. 
  4.2 În astfel de situaţii, Nespresso vă va furniza produse identice la schimb sau va restitui integral suma achitată, dacă se solicită.  

  5. POLITICA DE RETURNARE 

  5.1 Aveţi dreptul de a returna produsele comandate online sau prin telefon care nu vă convin, fără nicio explicaţie, în termen de 14 zile de la primirea acestora, prin curier, la adresa Clubului Nespresso, Calea Dorobanţilor nr. 210, sector 1, Bucureşti, 010585, România
  5.2 Nespresso va accepta doar returnarea produselor aflate în stare perfectă, în ambalajul original, însoţite de factura aferentă. Dacă aceste condiţii sunt întrunite, Nespresso vă va rambursa preţul achitat pentru produsele returnate în termen de maximum 30 de zile de la primirea produselor returnate. Cheltuielile de expediere a produselor returnate vor fi suportate de dumneavoastră.  

  6. PREŢURI ŞI FACTURARE

  6.1 Preţurile facturate pentru produsele comandate de dumneavoastră sunt cele în vigoare la data efectuării comenzii şi includ TVA dar exclud taxele de livrare. 
  6.2 Taxa de livrare, inclusă separat pe factură, se aplică tuturor comenzilor efectuate online sau telefonic. 
  6.3 Nespresso nu oferă discounturi sau reduceri pentru comenzi / cantităţi angro sau comerciale.   

  7. PLATĂ

  7.1. Suma de plată se achită:
  - prin card bancar, integral, înainte de expedierea produselor comandate, pentru comenzile efectuate pe site;
  - în numerar, ramburs, la livrare, pentru comenzile efectuate pe site sau prin telefon;

  8. GARANŢIA APARATULUI ŞI ASISTENŢA POST-VÂNZARE 

  8.1 Aparatele Nespresso sunt garantate de producător în conformitate cu termenii şi condiţiile aplicabile din documentaţia originală a produsului; această garanţie nu aduce însă atingere drepturilor dumneavoastră legale prevăzute de legea privind protecţia consumatorului. 
  8.2 Pentru orice întrebări referitoare la operarea şi întreţinerea aparatului dumneavoastră Nespresso, precum şi pentru asistenţă post-vânzare, vă rugăm să contactaţi Nespresso prin telefon pentru recomandări şi ajutor.  

  9. LEGISLAŢIA ŞI JURISDICŢIA APLICABILE

  9.1 Prezentele Condiţii Generale de Vânzare sunt guvernate de legislaţia din România. 
  9.2 Instanţele de judecată din România au jurisdicţie exclusivă. 

 • Termenii și condiții Campaniei "Primăvara, prilej de bucurie"

   Nestlé România S.R.L, Divizia Nespresso, având sediul în Bucureşti, Str. George Constantinescu nr. 3, Sc. A, Et. 7, Sector 2, Cod Unic de Înregistrare 8184502, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J40/10813/2010, operator de date cu caracter personal în baza Notificării ANSPDCP nr. 2168, cont bancar RO71CITI0000000724652158 („Organizatorul”), aduce la cunoştinţa clienţilor/ potenţialilor clienţi, termenii şi condiţiile Campaniei „Primăvara, prilej de bucurie”. 

  Campania „Primăvara, prilej de bucurie” se desfășoară în perioada 27 februarie – 14 mai 2017 și presupune acordarea unui cupon cadou la achiziționarea oricărui aparat de cafea Inissia, Pixie, CitiZ, CitiZ&milk sau Lattissima în perioada 27 februarie – 30 aprilie 2017:
   
  - La achiziționarea unui aparat de cafea Inissia, clientul va primi un cupon cadou în valoare de 110 RON (TVA inclus).
  - La achiziționarea unui aparat de cafea Pixie sau CitiZ clientul va primi un cupon cadou în valoare de 180 RON (TVA inclus)
  - La achiziționarea unui aparat de cafea Lattissima sau CitiZ&Milk, clientul va primi un cupon cadou în valoare de 280 RON (TVA inclus). 
   
  Campania este valabilă doar pentru achiziționarea aparatelor din canalele proprii Nespresso - Nespresso Boutique, magazinul online Nespresso www.nespresso.com, aplicația Nespresso pentru mobil (disponibilă pentru iPhone, iPad și Android), Centrul de Relații cu Clienții (disponibil la 0 800 008 300, apel gratuit din orice rețea) – și în magazinele partenere Nespresso de mai jos:
   
  - Mobexpert Pipera, 
  - Molecule F Concept Store Promenada, 
  - Scandinavian Design House, 
  - Collective (Ion Câmpineanu, Băneasa Shopping City, AFI Palace Cotroceni)
  - ClassIN 
  - Natuzzi Italia
  Cupoanele cadou pot fi folosite exclusiv pentru achiziționarea de capsule de cafea Nespresso până la data de 14 mai 2017 în canalele proprii Nespresso, astfel cum acestea sunt detaliate mai sus.
   
  Valoarea cuponului cadou poate fi utilizată doar pentru achiziționarea capsulelor de cafea. Această valoare nu poate fi transferată în contul clientului și nu poate fi transformată în numerar. În cazul în care valoarea comenzii se află sub pragul cuponului cadou, de 110 RON, 180 RON sau 280 RON, diferența nu poate fi folosită pentru efectuarea unei noi comenzi.
   
  Pentru a beneficia de cuponul cadou este necesară respectarea următoarelor cerințe, în funcție de canalul în care ați achiziționat aparatul de cafea Nespresso :
  a. Pentru achiziționarea aparatului de cafea din Nespresso Boutique în perioada 27 februarie – 30 aprilie 2017, utilizarea cuponului cadou se va face astfel:
  Pe loc, în Nespresso Boutique: Comandați capsulele de cafea preferate în funcție de valoarea aferentă cuponului cadou, iar Specialistul Nespresso va aplica automat cuponul cadou.
  La următoarea comandă, în Nespresso Boutique: Prezentați codul promoțional și numărul de Membru al Clubului, scrise de Specialistul Nespresso  pe cuponul cadou, la achiziționarea aparatului de cafea și comandați capsulele de cafea preferate. 
  Online: în momentul efectuării comenzii online, completați căsuța dedicată cu codul promoțional scris pe cuponul cadou primit la achiziționarea aparatului.
  Utilizarea cuponului cadou este posibilă pentru un singur aparat. În cazul în care ați achziționat mai multe aparate de cafea, vă rugăm să vă adresați specialiștilor din Nespresso Boutique sau Centrului de Relații cu Clienții. În momentul efectuării comenzii utilizați adresa de e-mail folosit la înregistrarea contului de Membru al Clubului și la achiziționarea aparatului de cafea. 
  Prin Centrul de Relații cu Clienții : Pentru a beneficia de cadoul exclusiv, vă rugăm să prezentați codul promoțional și numărul de Membru al Clubului, scrise pe cuponul cadou la achiziționarea aparatului de cafea.
   
  b. Pentru achiziționarea aparatului de cafea din magazinul online, pe www.nespresso.com sau prin aplicația Nespresso pentru mobil, disponibilă pentru iPhone, iPad sau Android în perioada 27 februarie – 30 aprilie 2017, utilizarea cuponului cadou se va face astfel:
   
  Online, pe loc: În momentul efectuării comenzii online ce include achiziționarea unui aparat, vă rugăm să adăugați în aceeași comandă și capsule de cafea de valoarea cuponului cadou iar cadoul exclusiv va fi aplicat automat.
  În cazul în care valoarea capsulelor de cafea selectate este mai mică decât valoarea cuponului cadou, cadoul exclusiv nu va fi aplicat, astfel vă rugăm să adăugați capsule de cafea de o valoare minimă cu cea a cadoului exclusiv.
  În cazul în care valoarea capsulelor de cafea selectate este mai mare decât valoarea cuponului cadou, diferența va fi adăugată sumei de plată a contului dumneavoastră. 
  Utilizarea cuponului cadou este posibilă pentru un singur aparat, astfel dacă doriți să achiziționați mai multe aparate, efectuați câte o comandă cu câte un aparat de cafea pentru a beneficia de cadoul exclusiv.
  In perioada promotiei unui singur client i se pot acorda un numar maxim de 5 cupoane, chiar daca se achizitioneaza mai mult de 5 aparate de cafea si indiferent de canalul din care se achizitioneaza aparatele de cafea.
  În cazul în care ați achziționat mai multe aparate de cafea, vă rugăm să vă adresați specialiștilor din Nespresso Boutique sau Centrului de Relații cu Clienții.
  Online, într-o comandă ulterioară: după ce ați efectuat comanda ce include aparatul de cafea, veți primi un e-mail cu un cod promoțional și numărul de Membru al Clubului Nespresso. Pentru a utiliza acest cod, efectuați o nouă comandă și completați căsuța dedicată cu codul promțional. Coșul dumneavoastră va fi debitat automat cu suma aferentă valorii cuponului cadou. În momentul efectuării comenzii utilizați adresa de e-mail folosită la înregistrarea contului de Membru al Clubului și la achiziționarea aparatului de cafea. 
  Utilizarea cuponului cadou este posibilă pentru un singur aparat. În cazul în care ați achziționat mai multe aparate de cafea, vă rugăm să vă adresați specialiștilor din Nespresso Boutique sau Centrului de Relații cu Clienții.
  În Nespresso Boutique: Pentru a beneficia de cadoul exclusiv, vă rugăm să prezentați codul promoțional și numărul de Membru al Clubului, primite pe e-mail. 
  Prin Centrul de Relații : Pentru a beneficia de cadoul exclusiv, vă rugăm să prezentați codul promoțional și numărul de Membru al Clubului, primite pe e-mail la achiziționarea aparatului de cafea.
   
  c. Pentru achiziționarea aparatului de cafea prin Centrul de Relații cu Clienții în perioada 27 februarie – 30 aprilie 2017, utilizarea cuponului cadou se va face astfel:
  Pe loc, prin Centrul de Relații cu Clienții : Comandați capsulele de cafea preferate în funcție de valoarea aferentă cuponului cadou, iar Specialistul Nespresso va aplica automat cuponul cadou.
  La următoarea comandă, prin Centrul de Relații cu Clienții: Utilizați codul promoțional și numărul de Membru al Clubului Nespresso primite pe e-mail la achiziționarea aparatului de cafea și comandați capsulele de cafea preferate. 
  În Nespresso Boutique: Pentru a beneficia de cadoul exclusiv, vă rugăm să prezentați codul promoțional și numărul de Membru al Clubului Nespresso primite pe e-mail la achiziționarea aparatului de cafea.
  Online: în momentul efectuării comenzii online, completați căsuța dedicată cu codul promoțional și numărul de Membru al Clubului, primite pe e-mail la achiziționarea aparatului de cafea. În momentul efectuării comenzii utilizați adresa de e-mail folosită la înregistrarea contului de Membru al Clubului și la achiziționarea aparatului de cafea. 
  Utilizarea cuponului cadou este posibilă pentru un singur aparat. În cazul în care ați achziționat mai multe aparate de cafea, vă rugăm să vă adresați specialiștilor din Nespresso Boutique sau Centrului de Relații cu Clienții.
   
  d. Pentru achiziționarea aparatului de cafea din magazinele partnere (menționate mai sus sau pe www.nespresso.com) în perioada 27 februarie – 30 aprilie 2017, utilizarea cuponului cadou se va face astfel:
  În Nespresso Boutique: Prezentați cuponul cadou (primit la achiziționarea aparatului), completat cu datele personale, pe care să fie lipit autocolantul cu seria aparatului achiziționat ( lipit pe tăvița de picurare a aparatului), alături de factura originală ce atestă achizitionarea unui aparat numai din sistemul Nespresso în perioada campaniei.
  Prin Centrul de Relații cu Clienții: Trimiteți la adresa de e-mail nespresso.romania@nespresso.com factura care atestă achizitionarea unui aparat numai din sistemul Nespresso în perioada campaniei si cuponul cadou aferent campaniei, completat cu datele personale, pe care să fie lipită seria aparatului achizitionat. Documentele pot fi trimise în format jpg sau pdf, dimensiunea mesajului nu trebuie să depășească 5 MB.
  Centrul de Relații cu Clienții analizează și validează documentele transmise în 48 de ore de la transmiterea acestora (în timpul programului de lucru afișat pe website nespresso.com), apoi contactează în termen de 24 de ore membrul Clubului Nespresso care a transmis cererea pentru a înregistra comanda în care se utilizează cuponul cadou. 
   
  Comanda în care este utilizat cuponul cadou se procesează în baza termenelor de cumpărare în vigoare.
   
  Organizatorul nu este responsabil pentru pierderea/deteriorarea/expirarea cuponului cadou. 
   
  Cuponul cadou poate fi utilizat doar în țara din care a fost achizitionat aparatul de cafea. 
   
  Cuponul cadou este transferabil, cu condiția respectării regulilor stipulate în acest document privind campania „Primăvara, prilej de bucurie”
   
  În perioada promoției unui singur client i se pot acorda un număr maxim de 5 cupoane, chiar dacă se achiziționează mai mult de 5 aparate de cafea și indiferent de canalul din care se achiziționează aparatele de cafea.
   
  CONFIDENȚIALITATEA DATELOR 
  (1) Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale participanților la prezenta Campanie in conformitate cu Legea nr. 677/2001, în calitate de operator date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza notificării nr. 2168.
  (2) Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, câștigătorii premiilor Campaniei își exprimă acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor consumatori care si-au dat acordul explicit si neechivoc Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor participantilor. La cererea expresa a castigatorului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa Str. George Constantinescu nr. 3, sc A, etaj 7, sector 2, cod postal 020339, Bucuresti, România, in atentia Serviciul Consumatorului, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
  (3) Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Codul numeric personal, precum si Seria BI/CI vor fi colectate doar in cazul castigatorilor unor premii cu valoare care depaseste 600 RON, conform obligatiei impuse de Codul Fiscal de completare a Declaratiei 205 - Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit, cuprinsa in Ordinul 2017/2005 publicat in Monitorul Oficial nr. 56 din 20.01.2006..
  (4) Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).
  (5) Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre societatea Nestlé Romania SRL, cu sediul pe Str. George Constantinescu nr. 3, sc A, etaj 7, sector 2, cod postal 020339, Bucuresti, România, in atentia Serviciul Consumatorului.
  (6) Urmatoarele date vor fi colectate de la toti participantii: nume, prenume, adresă, număr de telefon,adresă de e-mail.
  (7) Organizatorul le poate solicita participantilor acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele si prenumele lor. Participantii nu vor fi obligati sa isi exprime acest acord, acest lucru ramanand la libera lor alegere. In cazul in care participantii vor dori sa isi exprime acordul in acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declaratie scrisa semnata de acestia. 
   
  Pentru a afla mai multe detalii despre modul de utilizare a cupoanelor cadou primite, precum și despre condițiile de plată și de livrare, sau despre politica de confidențialitate, vă rugăm să vizitați www.nespresso.com, sau să contactați Centru de Relații cu Clienții.
   
  Această ofertă nu poate fi utilizată simultan cu alte oferte promoționale sau reduceri oferite de Nespresso.
   
  Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza tentativele de utilizare a cupoanelor cadou prin care se încearcă încălcarea acestor termeni şi condiţii.
   
  Angajații Nestle România nu beneficiază de această ofertă.
   
  Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul document pe parcursul derulării Campaniei, dar nu înainte de a anunța publicul prin intermediul website-ului www.nespresso.com. Pentru aducerea la cunoștință publicului, Termenii și Condițiile campaniei vor fi publicate şi vor fi disponibile în mod gratuit oricărei persoane interesate pe website-ul www.nespresso.com, secțiunea Mențiuni Legale, în Nespresso Boutique și în magazinele în perioada campaniei, 27 februarie – 14 mai 2017.
 • Regulamentul concursului Nespresso desfăşurat în clădiri de birouri

  1. Organizatorul și regulamentul (1) Concursul este organizat şi desfăşurat de NESTLE ROMANIA SRL, societate comercială română, cu sediul în Str. George Constantinescu nr.3, intrarea A, etajul 7, sector 2, înregistrată la Reg. Com. Sub nr. J40/10813/2010, cod unic de înmatriculare 8184502, numită în cele ce urmează “Organizatorul”. Prelucrarea de date pentru acest Concurs este înregistrată la ANSPDCP în registrul prelucrărilor de date cu caracter personal cu numărul 2168. (2) Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament al Concursului (denumit în continuare „Regulamentul”). (3) Organizatorul implementează concursul cu sprijinul agenţiei SC McCann Professional Communication SRL, cu sediul în Str Jules Michelet nr. 18, etaj 1, sector 1, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/11495/2004, cod unic de înmatriculare RO16603741, înregistrat ca operator de date sub numărul 25317 la ANSPDCP, numită în continuare "Agenţia". (4) Regulamentul concursului este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant în locaţiile în care se organizează concursul sau la numărul de telefon 0727.855.733, număr cu tarif normal sau la cerere, la următoarea adresa de e-mail: cristian.antonescu@nespresso.com. (5) Prin participarea la concurs, se prezumă cunoaşterea regulamentului şi acordul Participantului. Participanţii se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor termenilor, condiţiilor şi prevederilor prezentului Regulament. (6) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau schimba prevederile prezentului Regulament (inclusiv durata şi datele/termenele stipulate prin acest Regulament), în măsura în care analiza privind eficacitatea Campaniei o va impune, urmând ca astfel de modificari să intre în vigoare numai după anunţarea prealabilă a acestora.

  2. Teritoriul şi durata de desfăşurare a concursului (1) Concursul este organizat pe teritoriul României şi se desfăşoară în Bucuresti, la Băneasa Business Technology Park A, în zilele de 27 şi 28 februarie; Băneasa Business Technology Park B, în zilele de 8 şi 9 martie si Opera Center in 16 martie. (2) Concursul începe la ora 08:30 în data de 27 februarie 2017 şi se termină la ora 11:30 în data de 16 martie 2017. (3) După data încheierii Concursului, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate şi nu îşi mai asumă nicio obligaţie în legătură cu orice circumstanţă care ar putea eventual conduce la concluzia actualităţii sau continuării Concursului. (4) Daca premiul nu va putea fi revendicat de către câștigator din motive independente de Organizator până la data de 30 martie 2017, câştigătorul respectiv pierde dreptul rezultat din calitatea de câştigător. Organizatorul se obliga să contacteze câștigătorul telefonic la numărul de telefon înscris pe talonul de participare, de 3 ori la 3 ore diferite, iar în cazul în care câştigătorul nu răspunde la niciunul din cele 3 apeluri telefonice sau datele declarate în talon nu se confirmă cu CI, câștigatorul este invalidat și se acționează la contactarea primei rezerve. În cazul în care și prima rezervă este invalidată, conform procedurii de mai sus, se acționează la contactarea celei de-a doua rezerve. În cazul în care nici contactarea rezervelor nu este posibilă, se procedează la o nouă extragere, pentru validarea câștigătorului premiului.

  Art. 3 Dreptul de participare (1) La Concurs pot participa toate persoanele (denumite în continuare „Participanţi”) care sunt angajate ale companiilor ce-și au sediul în spațiile menționate la art. 2 pct 1. care, pe durata de desfăşurare a Concursului, urmează procedura descrisă la art. 4, detin un pasaport sau CI valabil cel puțin 6 luni după data extragerii la sorți și care au completat corect și au depus talonul de participare în urnele special amenajate din spațiul în care se desfășoară concursul. (2) Nu sunt eligibili pentru a participa la concurs angajații Organizatorului, angajații McCann Profesional Communication și nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, părinți, frati/surori, soț/soție).

  Art. 4 Procedura Concursului (1) Pentru a participa la concurs, participanții trebuie să completeze talonul de înscriere la concurs și să ofere Organizatorului următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de e-mail, localitate, adresa și numărul de telefon la care pot fi contactați. (2) Participantii trebuie să completeze corect și lizibil toate câmpurile de pe talonul de participare. (3) Tragerea la sorți prin intermediul căreia se vor declara câștigătorii, va avea loc pe data de 20 martie 2017, ora 14:00. Vor fi 3 trageri la sorți diferite, în funcție de locația în care s-a organizat concursul. Taloanele participante vor fi separate în funcție de locația în care au fost depuse. Tragerea la sorţi a câștigătorului va fi efectuată prin procedeul de extragere aleatorie, fără revenire, din urna în care au fost colectate toate taloanele completate pentru înscrierea la concurs și va avea loc la sediul McCann Profesional Communication, din str. Jules Michelet nr. 18, în prezența unui notar care va autentifica extragerea.

  Art. 5 Premiile Concursului (1) Premiul constă în oferirea a 3 aparate de cafea Inissia, în valoare de 1275 lei. Premiile vor fi împărțite în funcție de cele 3 locatii în care se organizează Concursul, respectiv câte un premiu pentru fiecare locație în parte. În eventualitatea în care câstigătorii nu vor putea revendica premiile, se vor extrage 2 rezerve pentru fiecare premiu în parte, la care se va apela în cazul indisponibilității primului extras. (2) Premiile vor fi revendicate exclusiv de către câștigătorii validați în urma tragerii la sorti și conform prezentului Regulament, până la data de 30 martie 2017. Organizatorul se obligă să informeze câștigătorii, până la data de 24 martie 2017, în scris la adresa de e-mail comunicată prin completarea talonului de participare, asupra adresei exacte a Boutique-ului Nespresso de unde câștigătorii își pot ridica premiul. (3) Cei 3 castigatori ai Concursului vor fi anuntati pe pagina web Nespresso Romania, www.nespresso.com (4) Câştigătorii îşi asumă întreaga responsabilitate pentru corectitudinea şi veridicitatea informaţiilor (inclusiv a datelor cu caracter personal) transmise Organizatorului, acesta neasumându-şi nicio responsabilitate pentru informaţiile şi datele care nu corespund realităţii şi/sau pentru declaraţiile mincinoase şi nici pentru orice consecinţă care decurge ori ar putea decurge dintr-o astfel de declaraţie. Câştigatorii care declară/transmit informaţii/date eronate/false pierd zisa calitate de câştigător. (5) De asemenea, Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere decurgând din acordarea premiului, inclusiv cu privire la plata oricăror daune sau a oricărei alte pretenţii de orice natură legate de vreun premiu. Căştigătorii îşi asumă întreaga răspundere pentru acceptarea premiilor, Organizatorul neasumându-şi nici un fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecinţe născute în urma acceptării premiului sau în legătura cu aceasta.

  Art. 6 Contravaloarea în bani În cadrul Concursului nu este posibilă înlocuirea nici unuia dintre premiile oferite cu contravaloarea acestora în bani sau cu alte beneficii.

  Art. 7 Taxe şi impozite Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină la sursa și să vireze impozitul datorat pentru Premiul acordat câștigătorului Concursului, orice alte obligatii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legatură cu Premiul acordat în urma Concursului, revenind în exclusivitate câștigătorului.

  Art. 8 Protecţia datelor cu caracter personal (1) Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Organizatorul are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care participanţii la Campanie le furnizează despre ei înşişi. Refuzul participantului de a furniza datele cu caracter personal solicitate determină neînscrierea acestuia în Concurs. (2) Participanţilor la campania promotionala le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, printre care: - dreptul de acces la date: orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta; - dreptul de intervenţie asupra datelor: orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; c) realizarea notificării către terţe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat. - dreptul de opoziţie: persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care îl vizeaza să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. - Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti. (3) Pentru exercitarea drepturilor arătate mai înainte, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată Organizatorului, la adresa menţionată anterior. (4) Participantii pot alege sa isi exprime acordul cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal şi cu privire la includerea acestor date în baza de date a Organizatorului cu scopul de a primi pe viitor informatii despre produsele comercializate de Organizator si despre actiuni viitoare desfasurate de acesta.

  Art. 10 Încetarea înainte de termen a Concursului (1) Concursul poate înceta înainte de termen numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua Concursul. (2) Situaţiilor avute în vedere la alin. (1) le sunt asimilate şi sentinţa şi/sau actul de putere publică al instanţei competente sau altei autorităţi publice competente. (3) În situaţiile avute în vedere la alin. (1) şi (2), Organizatorul nu mai este ţinut la nici o obligaţie către Participanţii la Concurs, după cum nu este ţinut la întoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

  Art. 11 Litigiile şi legea aplicabilă (1) Eventualele reclamaţii ale participantilor la campania promotionala se vor adresa Organizatorului şi vor fi soluţionate pe cale amiabila. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţa competentă în conformitate cu dreptul comun. (2) Legea aplicabilă este legea română.

 • Câştigătorii concursului Nespresso desfăşurat în clădiri de birouri

  Câştigătorii concursului Nespresso desfăşurat în clădiri de birouri în perioada 27 februarie – 16 martie 2017


  Carmen Neagu – Băneasa Business&Technology cladirea A

  Dragos Grigore – Băneasa Business&Technology, cladirea B

  Laura Ionescu – Opera Center

 • Detalii Companie

  Sc Nestlé Rromania Srl - Divizia Nespresso 
  Str. George Constantinescu nr 3, sc A, et 7,
  Sector 2, Bucuresti 
  Cod Postal: 020339 
  Cod Unic de Înregistrare: 8184502 
  Registrul Comerţului: J40/10813/2010 
  Capital Social: 77.906.800 RON