Iced Latte

กาแฟไอซ์ลาเต้ ส่วนผสมดั้งเดิมที่ลงตัว - ปราศจากการตกแต่งและเรียบง่าย ทำให้ความบริสุทธิ์ของกาแฟบอกเล่าความเป็นตัวตนของมันเองได้อย่างดีเยี่ยม


Iced Latte A grand classic prepared just right – unadorned and simple, allowing the purity of the ingredients to fully express latte themselves.

Icon - Inspiration - Morning Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk Icon - Inspiration - Cocktail
Icon - Time 5 นาที Icon - Level Easy

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

Ingredients

Icon - Person {{ persons }}
 • กาแฟแคปซูล Ristretto หรือ Master Origin India
 • นม
 • น้ำแข็งก้อน หรือ น้ำแข็งเกล็ด
 • แก้วกาแฟทรงสูง / Recipe Glass

Materials

 • แก้วกาแฟทรงสูง / Recipe Glass

เริ่มเลย!

 • เตรียม กาแฟแคปซูล Ristretto หรือ Master Origin India 2 แคปซูลในแก้วกาแฟ (40มล.)
 • เทกาแฟ นมเย็นและน้ำแข็งก้อนในแก้วกาแฟสูง
 • เติมน้ำแข็งก้อน หรือ น้ำแข็งเกล็ด แล้วคนให้เข้ากัน

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Picto - Capsule - Classic Original
Master Origin India 11 Chart - Intensity
Ristretto Decaffeinato 10 Chart - Intensity
Ristretto 10 Chart - Intensity
Master Origin India 11 Chart - Intensity
Ristretto Decaffeinato 10 Chart - Intensity
Ristretto 10 Chart - Intensity

คุณอาจจะชอบเมนูเหล่านี้

Iced Latte

 • Icon - Time 5 นาที
 • Icon - Level Easy

Materials

 • แก้วกาแฟทรงสูง / Recipe Glass

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Ingredients

 • กาแฟแคปซูล Ristretto หรือ Master Origin India
 • นม
 • น้ำแข็งก้อน หรือ น้ำแข็งเกล็ด

Inspirations

Icon - Inspiration - Morning Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk Icon - Inspiration - Cocktail

เริ่มเลย!

 • เตรียม กาแฟแคปซูล Ristretto หรือ Master Origin India 2 แคปซูลในแก้วกาแฟ (40มล.)
 • เทกาแฟ นมเย็นและน้ำแข็งก้อนในแก้วกาแฟสูง
 • เติมน้ำแข็งก้อน หรือ น้ำแข็งเกล็ด แล้วคนให้เข้ากัน

กรุณาใส่วันเกิดของคุณ

ถึงแม้ว่ากาแฟและแอกอฮอล์นั้นจะเข้ากันได้ดี แต่เราต้องขอให้สิทธื์แก่ผู้ที่อายุมากกว่า18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

แอลกอฮอลล์เป็นภัยต่อร่างกาย ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

ส่งต่อเมนูนี้

{{ recipe.title }}

กรุณากรอกข้อความ กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง ทำการส่งอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว พบข้อผิดพลาด : ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้