Cloudberry Affogato

Icon - Inspiration - Level
Icon - Time 5 min Icon - Level Medium

เมนูจากผู้เชี่ยวชาญ

Sacha Wittorski

ค้นหา Icon - Arrow - To Right

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

Ingredients

Icon - Person {{ persons }}
 • Plan de travail 1 ช้อน
 • Icon - Material - Aeroccino Barista

Materials

 • Plan de travail 1 ช้อน
 • Icon - Material - Aeroccino Barista

เริ่มเลย!

 • ขั้นตอน
  01

  Pour 100ml of full fat cream directly into the Nespresso Barista device. เทครีมสดปริมาณ 100 มล. ลงในเครื่อง Barista

 • ขั้นตอน
  02

  Close the lid, select the "Espresso Con Panna" recipe on the device and press the start button. ปิดฝา เลือกสูตร "Espresso Con Panna" แล้วกดปุ่ม Start

 • ขั้นตอน
  03

  Put 1 vanilla ice cream scoop in a VIEW Lungo glass. ใส่ไอศกรีมวานิลลา 1 สกู๊ปลงในแก้ว View Lungo

 • ขั้นตอน
  04

  Extract 40ml of Variations Nordic Cloudberry Flavoured on top of the ice cream. Use the Barista spoon to add 30g of whipped cream, and serve with a few dried cranberries or fresh blueberries on top. ชงกาแฟ Variations Nordic Cloudberry Flavoured ปริมาณ 40 มล. ลงไปในแก้วไอศกรีม จากนั้นตักวิปครีมจากเครื่อง Barista ปริมาณ 30 กรัม ใส่ตามลงไป แล้วโรยหน้าด้วยแครนเบอร์รี่อบแห้ง หรือบลูเบอร์รี่สด

ขั้นตอน01

Pour 100ml of full fat cream directly into the Nespresso Barista device. เทครีมสดปริมาณ 100 มล. ลงในเครื่อง Barista

ขั้นตอน02

Close the lid, select the "Espresso Con Panna" recipe on the device and press the start button. ปิดฝา เลือกสูตร "Espresso Con Panna" แล้วกดปุ่ม Start

ขั้นตอน03

Put 1 vanilla ice cream scoop in a VIEW Lungo glass. ใส่ไอศกรีมวานิลลา 1 สกู๊ปลงในแก้ว View Lungo

ขั้นตอน04

Extract 40ml of Variations Nordic Cloudberry Flavoured on top of the ice cream. Use the Barista spoon to add 30g of whipped cream, and serve with a few dried cranberries or fresh blueberries on top. ชงกาแฟ Variations Nordic Cloudberry Flavoured ปริมาณ 40 มล. ลงไปในแก้วไอศกรีม จากนั้นตักวิปครีมจากเครื่อง Barista ปริมาณ 30 กรัม ใส่ตามลงไป แล้วโรยหน้าด้วยแครนเบอร์รี่อบแห้ง หรือบลูเบอร์รี่สด

Icon - Ingredients

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Cloudberry Affogato

 • Icon - Time 5 min
 • Icon - Level Medium

Materials

 • Plan de travail 1 ช้อน
 • Icon - Material - Aeroccino Barista

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Ingredients

Inspirations

Icon - Inspiration - Level

เริ่มเลย!

 • ขั้นตอน 01

  Pour 100ml of full fat cream directly into the Nespresso Barista device. เทครีมสดปริมาณ 100 มล. ลงในเครื่อง Barista
 • ขั้นตอน 02

  Close the lid, select the "Espresso Con Panna" recipe on the device and press the start button. ปิดฝา เลือกสูตร "Espresso Con Panna" แล้วกดปุ่ม Start
 • ขั้นตอน 03

  Put 1 vanilla ice cream scoop in a VIEW Lungo glass. ใส่ไอศกรีมวานิลลา 1 สกู๊ปลงในแก้ว View Lungo
 • ขั้นตอน 04

  Extract 40ml of Variations Nordic Cloudberry Flavoured on top of the ice cream. Use the Barista spoon to add 30g of whipped cream, and serve with a few dried cranberries or fresh blueberries on top. ชงกาแฟ Variations Nordic Cloudberry Flavoured ปริมาณ 40 มล. ลงไปในแก้วไอศกรีม จากนั้นตักวิปครีมจากเครื่อง Barista ปริมาณ 30 กรัม ใส่ตามลงไป แล้วโรยหน้าด้วยแครนเบอร์รี่อบแห้ง หรือบลูเบอร์รี่สด

Sacha Wittorski Nespresso Bar in Lausanne

กรุณาใส่วันเกิดของคุณ

ถึงแม้ว่ากาแฟและแอกอฮอล์นั้นจะเข้ากันได้ดี แต่เราต้องขอให้สิทธื์แก่ผู้ที่อายุมากกว่า18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

แอลกอฮอลล์เป็นภัยต่อร่างกาย ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

ส่งต่อเมนูนี้

{{ recipe.title }}

กรุณากรอกข้อความ กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง ทำการส่งอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว พบข้อผิดพลาด : ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้