Iced Cardamome Macchiato

Dharkan has joined our permanent range. Discover this intense recipe and the new PIXIE Cup.

กาแฟแคปซูล Dharkan เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งอย่างถาวรของกาแฟ Nespresso ค้นพบสูตรเข้มข้นและถ้วยคอลแลคชั่น PIXIE

Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk
Icon - Time 5 min. Icon - Level Easy

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

Ingredients

Icon - Person {{ persons }}
 • capsule of Coffee Dharkan
 • 25 cl of milk
 • 3 cl of cardamone syrup
 • cardamone powder
 • ice cubes


 • กาแฟแคปซูล Dharkan
 • นม 25 ซล.
 • ไซรัป cardamone 3 ซล.
 • cardamone powder
 • น้ำแข็งก้อน
Aeroccino milk frotheror your Nespresso machine's steam nozzle
 • Shaker
 • Ritual Recipe Glass (350 ml / 12 oz)


 • เครื่องทำฟองนมAeroccino หรือหัวฉีดไอน้ำจากเครื่องชงกาแฟ Nespresso
 • กระบอกผสมเครื่องดื่ม
 • แก้วคอลเลคชั่น Ritual Recipe (350 มล. / 12 ออนซ์)

Materials

Aeroccino milk frotheror your Nespresso machine's steam nozzle
 • Shaker
 • Ritual Recipe Glass (350 ml / 12 oz)


 • เครื่องทำฟองนมAeroccino หรือหัวฉีดไอน้ำจากเครื่องชงกาแฟ Nespresso
 • กระบอกผสมเครื่องดื่ม
 • แก้วคอลเลคชั่น Ritual Recipe (350 มล. / 12 ออนซ์)

เริ่มเลย!

 • Pour an espresso Dharkan Grand Cru (40 ml) in a shaker, add 3 ice cubes and shake well
 • Pour 25 cl milk in the Aeroccino or use the steampipe
 • Turn the machine on cold and wait until you get an unctuous foam
 • In a tall and cold recipe glass, mix the cardamome syrup and the milk from the Aeroccino
 • Add the milk foam on top and gently add the content of the shaker
 • Decoration: Sprinkle the foam with cardamome powder and with an utensil decorate harmoniously


 • เทเอสเพรสโซ่ Dharkan (40 มล.) ในกระบอกผสม, เติมน้ำแข็ง 3 ก้อนแล้วเขย่า
 • เทนม 25 cl ในเครื่องทำฟองนม Aeroccino หรือใช้หัวฉีดไอน้ำ
 • เปิดเครื่องโหมดเย็นและรอจนกว่าจะได้ฟองนม
 • ในแก้วทรงสูงและเย็น, ผสมไซรัป cardamome และนมจาก Aeroccino
 • เติมฟองนมบนแก้วและค่อยๆเติมกาแฟจากในกระบอกผสม
 • ตกแต่ง: ตกแต่งโฟมด้วยผง cardamome และอุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆ

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Picto - Capsule - Classic Original
Dharkan 11 Chart - Intensity
Dharkan 11 Chart - Intensity

คุณอาจจะชอบเมนูเหล่านี้

Iced Cardamome Macchiato

 • Icon - Time 5 min.
 • Icon - Level Easy

Materials

Aeroccino milk frotheror your Nespresso machine's steam nozzle
 • Shaker
 • Ritual Recipe Glass (350 ml / 12 oz)


 • เครื่องทำฟองนมAeroccino หรือหัวฉีดไอน้ำจากเครื่องชงกาแฟ Nespresso
 • กระบอกผสมเครื่องดื่ม
 • แก้วคอลเลคชั่น Ritual Recipe (350 มล. / 12 ออนซ์)

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Ingredients

 • capsule of Coffee Dharkan
 • 25 cl of milk
 • 3 cl of cardamone syrup
 • cardamone powder
 • ice cubes


 • กาแฟแคปซูล Dharkan
 • นม 25 ซล.
 • ไซรัป cardamone 3 ซล.
 • cardamone powder
 • น้ำแข็งก้อน

Inspirations

Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk

เริ่มเลย!

 • Pour an espresso Dharkan Grand Cru (40 ml) in a shaker, add 3 ice cubes and shake well
 • Pour 25 cl milk in the Aeroccino or use the steampipe
 • Turn the machine on cold and wait until you get an unctuous foam
 • In a tall and cold recipe glass, mix the cardamome syrup and the milk from the Aeroccino
 • Add the milk foam on top and gently add the content of the shaker
 • Decoration: Sprinkle the foam with cardamome powder and with an utensil decorate harmoniously


 • เทเอสเพรสโซ่ Dharkan (40 มล.) ในกระบอกผสม, เติมน้ำแข็ง 3 ก้อนแล้วเขย่า
 • เทนม 25 cl ในเครื่องทำฟองนม Aeroccino หรือใช้หัวฉีดไอน้ำ
 • เปิดเครื่องโหมดเย็นและรอจนกว่าจะได้ฟองนม
 • ในแก้วทรงสูงและเย็น, ผสมไซรัป cardamome และนมจาก Aeroccino
 • เติมฟองนมบนแก้วและค่อยๆเติมกาแฟจากในกระบอกผสม
 • ตกแต่ง: ตกแต่งโฟมด้วยผง cardamome และอุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆ

กรุณาใส่วันเกิดของคุณ

ถึงแม้ว่ากาแฟและแอกอฮอล์นั้นจะเข้ากันได้ดี แต่เราต้องขอให้สิทธื์แก่ผู้ที่อายุมากกว่า18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

แอลกอฮอลล์เป็นภัยต่อร่างกาย ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

ส่งต่อเมนูนี้

{{ recipe.title }}

กรุณากรอกข้อความ กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง ทำการส่งอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว พบข้อผิดพลาด : ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้