Pistachio Iced Coffee

Frothy sweet pistachio tops this cool and creamy coffee ice-cream treat - sweet as a nut.ภายใต้ฟองนมหวานกลิ่นพิสตาชิโอ ยังมีกาแฟเย็นที่นุ่นละมุน - อร่อยเหมือนคุณกำลังทานถั่วพิสตาชิโอ

Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk
Icon - Time 5 min Icon - Level Easy

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

Ingredients

Icon - Person {{ persons }}
 • Capsule of Grand Cru Fortissio
 • Scoop of vanilla ice_cream
 • Scoops of pistachio ice_cream
 • Pistachio syrup
 • 100 ml / 3.5 oz of milk
 • Crushed ice


 • กาแฟแคปซูล Fortissio
 • ไอศครีมวนิลา
 • ไอศครีมพิสตาชิโอ
 • น้ำเชื่อมพิสตาชิโอ
 • นม 100 มล. / 3.5 ออนซ์
 • น้ำแข็งบด
 • Ritual Recipe Glass ( 350 ml)
Aeroccino milk frotheror your Nespresso machine's steam nozzle
 • Mixer or blender


 • แก้วทรงสูง ( 350 มล.)
 • เครื่องทำฟองนมAeroccino หรือหัวฉีดไอน้ำจากเครื่องชงกาแฟ Nespresso
 • เครื่องผสม/เครื่องปั่น

Materials

 • Ritual Recipe Glass ( 350 ml)
Aeroccino milk frotheror your Nespresso machine's steam nozzle
 • Mixer or blender


 • แก้วทรงสูง ( 350 มล.)
 • เครื่องทำฟองนมAeroccino หรือหัวฉีดไอน้ำจากเครื่องชงกาแฟ Nespresso
 • เครื่องผสม/เครื่องปั่น

เริ่มเลย!

 • Pour the pistachio syrup (2 coffee spoons) and the milk into the Aeroccino and create milk froth
 • Put the pistachio ice cream and the vanilla icecream in the mixer
 • Add the Fortissio and the pistachio syrup (1 coffee spoon)
 • Mix it all
 • Fill your Ritual Recipe glass with crushed ice and pour the mixture on it
 • Pour the pistachio milk froth on top
 • Serve with a pistachio icecream scoop in a separate glass


 • เทน้ำเชื่อมพิสตาชิโอ( 2 ช้อนกาแฟ ) และนมในเครื่อง Aeroccino แล้วกดปุ่มทำฟองนม
 • ใส่ไอศครีมพิสตาชิโอและไอศครีมวนิลาลงในเครื่องปั่น
 • เติมกาแฟแคปซูล Fortissio และน้ำเชื่อมพิสตาชิโอ (1 ช้อนกาแฟ)
 • ผสมให้เข้ากัน
 • เติมน้ำแข็งก้อนลงไปในแก้วทรงสูงแล้วเทเครื่องดื่มลงไป
 • เทฟองนมถั่วพิสตาชิโอข้างบน
 • เสิร์ฟพร้อมถ้วยไอศครีมถั่วพิสตาชิโอ

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Picto - Capsule - Classic Original
Fortissio Lungo 8 Chart - Intensity
Fortissio Lungo 8 Chart - Intensity

คุณอาจจะชอบเมนูเหล่านี้

Pistachio Iced Coffee

 • Icon - Time 5 min
 • Icon - Level Easy

Materials

 • Ritual Recipe Glass ( 350 ml)
Aeroccino milk frotheror your Nespresso machine's steam nozzle
 • Mixer or blender


 • แก้วทรงสูง ( 350 มล.)
 • เครื่องทำฟองนมAeroccino หรือหัวฉีดไอน้ำจากเครื่องชงกาแฟ Nespresso
 • เครื่องผสม/เครื่องปั่น

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Ingredients

 • Capsule of Grand Cru Fortissio
 • Scoop of vanilla ice_cream
 • Scoops of pistachio ice_cream
 • Pistachio syrup
 • 100 ml / 3.5 oz of milk
 • Crushed ice


 • กาแฟแคปซูล Fortissio
 • ไอศครีมวนิลา
 • ไอศครีมพิสตาชิโอ
 • น้ำเชื่อมพิสตาชิโอ
 • นม 100 มล. / 3.5 ออนซ์
 • น้ำแข็งบด

Inspirations

Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk

เริ่มเลย!

 • Pour the pistachio syrup (2 coffee spoons) and the milk into the Aeroccino and create milk froth
 • Put the pistachio ice cream and the vanilla icecream in the mixer
 • Add the Fortissio and the pistachio syrup (1 coffee spoon)
 • Mix it all
 • Fill your Ritual Recipe glass with crushed ice and pour the mixture on it
 • Pour the pistachio milk froth on top
 • Serve with a pistachio icecream scoop in a separate glass


 • เทน้ำเชื่อมพิสตาชิโอ( 2 ช้อนกาแฟ ) และนมในเครื่อง Aeroccino แล้วกดปุ่มทำฟองนม
 • ใส่ไอศครีมพิสตาชิโอและไอศครีมวนิลาลงในเครื่องปั่น
 • เติมกาแฟแคปซูล Fortissio และน้ำเชื่อมพิสตาชิโอ (1 ช้อนกาแฟ)
 • ผสมให้เข้ากัน
 • เติมน้ำแข็งก้อนลงไปในแก้วทรงสูงแล้วเทเครื่องดื่มลงไป
 • เทฟองนมถั่วพิสตาชิโอข้างบน
 • เสิร์ฟพร้อมถ้วยไอศครีมถั่วพิสตาชิโอ

กรุณาใส่วันเกิดของคุณ

ถึงแม้ว่ากาแฟและแอกอฮอล์นั้นจะเข้ากันได้ดี แต่เราต้องขอให้สิทธื์แก่ผู้ที่อายุมากกว่า18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

แอลกอฮอลล์เป็นภัยต่อร่างกาย ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

ส่งต่อเมนูนี้

{{ recipe.title }}

กรุณากรอกข้อความ กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง ทำการส่งอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว พบข้อผิดพลาด : ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้