สูตรกาแฟ Cappuccino Oriental

Inspired by old and modern elements of spiced coffee culture, this recipe brings an oriental twist to the classic Cappuccino and enhances the exotic character of Café Istanbul.

สูตรกาแฟที่ได้รับแรงบันดาลใจจากองค์ประกอบเก่าแก่และความทันสมัยของวัฒนธรรมกาแฟรสจัดจ้าน สูตรกาแฟนี้นำมาซึ่งวัฒนธรรมแบบตะวันที่แธิบายผ่านกาแฟคาปูชิโนแบบคลาสสิก และนั่นจะทำให้คุณรู้สึกถึงเอกลักษณ์ของกาแฟ Café Istanbul

Icon - Time 3 นาที Icon - Level Easy

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

Ingredients

Icon - Person {{ persons }}
 • Cinnamon Syrup 10 มล.
 • Café Istanbul Capsule 25 มล.
 • Hot Milk Froth 60 มล.
 • Plan de travail 1 ช้อน
 • Icon - Material - Aeroccino เครื่องทำฟองนม Aeroccino
 • Icon - Material - Aeroccino Cappuccino Cup

Materials

 • Plan de travail 1 ช้อน
 • Icon - Material - Aeroccino เครื่องทำฟองนม Aeroccino
 • Icon - Material - Aeroccino Cappuccino Cup

เริ่มเลย!

 • ขั้นตอน
  01

  Make 60ml hot milk forth with the Aeroccino and pour in the view cappuccino cup. ทำนมร้อนในปริมาณ 60 มล. ด้วยเครื่องทำฟองนม Aeroccino และเทลงในถ้วยกาแฟ view คาปูชิโน่

 • ขั้นตอน
  02

  Add 10ml of cinnamon syrup or sugar syrup and stir. เพิ่มน้ำเชื่อม (cinnamon syrup) 10 มิลลิลิตร หรือน้ำเชื่อมน้ำตาลก็ได้ จากนั้นคนให้เข้ากัน

 • ขั้นตอน
  03

  Extract Café Istanbul in 25ml and pour in the cup. กดกาแฟ Café Istanbul ในปริมาณ 25 มิลลิิลิตรและเทลงในถ้วยที่เตรียมไว้

 • ขั้นตอน
  04

  Add a pinch of cinnamon powder and a pinch of clove powder. เพิ่มผงซินนามอนและผงกานพลูลงไปเล็กน้อย

ขั้นตอน01

Make 60ml hot milk forth with the Aeroccino and pour in the view cappuccino cup. ทำนมร้อนในปริมาณ 60 มล. ด้วยเครื่องทำฟองนม Aeroccino และเทลงในถ้วยกาแฟ view คาปูชิโน่

ขั้นตอน02

Add 10ml of cinnamon syrup or sugar syrup and stir. เพิ่มน้ำเชื่อม (cinnamon syrup) 10 มิลลิลิตร หรือน้ำเชื่อมน้ำตาลก็ได้ จากนั้นคนให้เข้ากัน

ขั้นตอน03

Extract Café Istanbul in 25ml and pour in the cup. กดกาแฟ Café Istanbul ในปริมาณ 25 มิลลิิลิตรและเทลงในถ้วยที่เตรียมไว้

ขั้นตอน04

Add a pinch of cinnamon powder and a pinch of clove powder. เพิ่มผงซินนามอนและผงกานพลูลงไปเล็กน้อย

Icon - Ingredients
 • Cinnamon Syrup 10 มล.
 • Café Istanbul Capsule 25 มล.
 • Hot Milk Froth 60 มล.

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Picto - Capsule - Classic Original
Café Istanbul 10 Chart - Intensity
Café Istanbul 10 Chart - Intensity

คุณอาจจะชอบเมนูเหล่านี้

สูตรกาแฟ Cappuccino Oriental

 • Icon - Time 3 นาที
 • Icon - Level Easy

Materials

 • Plan de travail 1 ช้อน
 • Icon - Material - Aeroccino เครื่องทำฟองนม Aeroccino
 • Icon - Material - Aeroccino Cappuccino Cup

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Ingredients

 • Cinnamon Syrup 10 มล.
 • Café Istanbul Capsule 25 มล.
 • Hot Milk Froth 60 มล.

Inspirations

เริ่มเลย!

 • ขั้นตอน 01

  Make 60ml hot milk forth with the Aeroccino and pour in the view cappuccino cup. ทำนมร้อนในปริมาณ 60 มล. ด้วยเครื่องทำฟองนม Aeroccino และเทลงในถ้วยกาแฟ view คาปูชิโน่
 • ขั้นตอน 02

  Add 10ml of cinnamon syrup or sugar syrup and stir. เพิ่มน้ำเชื่อม (cinnamon syrup) 10 มิลลิลิตร หรือน้ำเชื่อมน้ำตาลก็ได้ จากนั้นคนให้เข้ากัน
 • ขั้นตอน 03

  Extract Café Istanbul in 25ml and pour in the cup. กดกาแฟ Café Istanbul ในปริมาณ 25 มิลลิิลิตรและเทลงในถ้วยที่เตรียมไว้
 • ขั้นตอน 04

  Add a pinch of cinnamon powder and a pinch of clove powder. เพิ่มผงซินนามอนและผงกานพลูลงไปเล็กน้อย

กรุณาใส่วันเกิดของคุณ

ถึงแม้ว่ากาแฟและแอกอฮอล์นั้นจะเข้ากันได้ดี แต่เราต้องขอให้สิทธื์แก่ผู้ที่อายุมากกว่า18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

แอลกอฮอลล์เป็นภัยต่อร่างกาย ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

ส่งต่อเมนูนี้

{{ recipe.title }}

กรุณากรอกข้อความ กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง ทำการส่งอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว พบข้อผิดพลาด : ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้