Iced caramelito café

Discover a great recipe and enjoy a superb Nespresso moment!
ค้นพบสูตรความอร่อยและสนุกไปกับช่วงเวลาดีๆกับ Nespresso

Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk
Icon - Time 10 min. Icon - Level Easy

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

Ingredients

Icon - Person {{ persons }}
 • Capsules of Grand Cru Caramelito
 • Scoops of caramel ice cream
 • Salted caramel syrup
 • 10 cl / 3.4 oz of Vanilla flavored milk
 • Crushed ice • กาแฟแคปซูล Caramelito
 • ไอศครีมคาราเมล
 • น้ำเชื่อม salted caramel
 • นมกลิ่นวนิลา 10 ซล. / 3.4 ออนซ์
 • เกล็ดน้ำแข็ง
 • Tall Recipe glass (350 ml / 11.8 oz)
 • Nespresso shaker
Aeroccino milk frotheror your Nespresso machine's steam nozzle


 • แก้วทรงสูง (350 มล. / 11.8 ออนซ์)
 • กระบอกผสมเครื่องดื่มของ Nespresso
 • เครื่องทำฟองนมAeroccino หรือหัวฉีดไอน้ำจากเครื่องชงกาแฟ Nespresso

Materials

 • Tall Recipe glass (350 ml / 11.8 oz)
 • Nespresso shaker
Aeroccino milk frotheror your Nespresso machine's steam nozzle


 • แก้วทรงสูง (350 มล. / 11.8 ออนซ์)
 • กระบอกผสมเครื่องดื่มของ Nespresso
 • เครื่องทำฟองนมAeroccino หรือหัวฉีดไอน้ำจากเครื่องชงกาแฟ Nespresso

เริ่มเลย!

 • Prepare 2 Caramelito Grands Crus and add them into a shaker Add also two scoops of ice cream into the shaker and shake it
 • You will obtain a smoothie mixture Pour it into a Recipe glass and add 3 tablespoons of crushed ice Prepare the milk froth using the steam nozzle of your machine or the Aeroccino milk frother and pour it slowly in the glass Decorate the top of your glass with the caramel syrup


 • เตรียมกาแฟแคปซูลCaramelito 2 แคปซูล แล้วเทในกระบอกผสมเครื่องดื่ม
 • เติมไอศครีม 2 ก้อนเข้าไปในกระบอกผสม
 • เขย่าจนได้เครื่องดื่มที่มีเนื้อนุ่ม
 • เทใส่แก้วทรงสูงแล้วเติมเกล็ดน้ำแข็ง 3 ช้อนโต๊ะ
 • เตรียมฟองนมโดยใช้หัวฉีดเครื่องชงกาแฟ Nespresso หรือ เครื่องทำฟองนม Aeroccino
 • ค่อยๆเทลงในแก้ว
 • ตกแต่งขอบแก้วด้วยน้ำเชื่อมคาราเมล

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Picto - Capsule - Classic Original
Caramelito 6 Chart - Intensity
Caramelito 6 Chart - Intensity

Iced caramelito café

 • Icon - Time 10 min.
 • Icon - Level Easy

Materials

 • Tall Recipe glass (350 ml / 11.8 oz)
 • Nespresso shaker
Aeroccino milk frotheror your Nespresso machine's steam nozzle


 • แก้วทรงสูง (350 มล. / 11.8 ออนซ์)
 • กระบอกผสมเครื่องดื่มของ Nespresso
 • เครื่องทำฟองนมAeroccino หรือหัวฉีดไอน้ำจากเครื่องชงกาแฟ Nespresso

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Ingredients

 • Capsules of Grand Cru Caramelito
 • Scoops of caramel ice cream
 • Salted caramel syrup
 • 10 cl / 3.4 oz of Vanilla flavored milk
 • Crushed ice • กาแฟแคปซูล Caramelito
 • ไอศครีมคาราเมล
 • น้ำเชื่อม salted caramel
 • นมกลิ่นวนิลา 10 ซล. / 3.4 ออนซ์
 • เกล็ดน้ำแข็ง

Inspirations

Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk

เริ่มเลย!

 • Prepare 2 Caramelito Grands Crus and add them into a shaker Add also two scoops of ice cream into the shaker and shake it
 • You will obtain a smoothie mixture Pour it into a Recipe glass and add 3 tablespoons of crushed ice Prepare the milk froth using the steam nozzle of your machine or the Aeroccino milk frother and pour it slowly in the glass Decorate the top of your glass with the caramel syrup


 • เตรียมกาแฟแคปซูลCaramelito 2 แคปซูล แล้วเทในกระบอกผสมเครื่องดื่ม
 • เติมไอศครีม 2 ก้อนเข้าไปในกระบอกผสม
 • เขย่าจนได้เครื่องดื่มที่มีเนื้อนุ่ม
 • เทใส่แก้วทรงสูงแล้วเติมเกล็ดน้ำแข็ง 3 ช้อนโต๊ะ
 • เตรียมฟองนมโดยใช้หัวฉีดเครื่องชงกาแฟ Nespresso หรือ เครื่องทำฟองนม Aeroccino
 • ค่อยๆเทลงในแก้ว
 • ตกแต่งขอบแก้วด้วยน้ำเชื่อมคาราเมล

กรุณาใส่วันเกิดของคุณ

ถึงแม้ว่ากาแฟและแอกอฮอล์นั้นจะเข้ากันได้ดี แต่เราต้องขอให้สิทธื์แก่ผู้ที่อายุมากกว่า18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

แอลกอฮอลล์เป็นภัยต่อร่างกาย ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

ส่งต่อเมนูนี้

{{ recipe.title }}

กรุณากรอกข้อความ กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง ทำการส่งอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว พบข้อผิดพลาด : ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้