Iced Choco Latte

Discover a great recipe and enjoy a superb Nespresso moment!
ค้นพบสูตรที่ดีที่สุดและสนุกไปกับช่วงเวลาดีๆกับ Nespresso

Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk
Icon - Time 5 min. Icon - Level Easy

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

Ingredients

Icon - Person {{ persons }}
 • capsule of Grand Cru Ciocattino
 • 50 to 60 ml (1_7 to 2 oz) of milk
 • ice cubes


 • กาแฟแคปซูล Caramelito
 • นม 50 - 60 มล. (1.7 - 2 ออนซ์)
 • น้ำแข็งก้อน
 • Tall Recipe glass (350ml / 11.8 oz)


 • แก้วทรงสูง (350 มล. / 11.8 ออนซ์)

Materials

 • Tall Recipe glass (350ml / 11.8 oz)


 • แก้วทรงสูง (350 มล. / 11.8 ออนซ์)

เริ่มเลย!

 • Prepare the coffee in a cup
 • Pour cold milk and ice cubes in a tall glass
 • Pour the coffee slowly into the cold milk glass


 • เตรียมกาแฟแคปซูลCiocattino
 • เทนมเย็นกับน้ำแข็งก้อนลงในแก้วทรงสูง
 • ค่อยๆเทกาแฟลงไปในแก้วนมเย็น

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Picto - Capsule - Classic Original
Cioccatino 6 Chart - Intensity
Cioccatino 6 Chart - Intensity

Iced Choco Latte

 • Icon - Time 5 min.
 • Icon - Level Easy

Materials

 • Tall Recipe glass (350ml / 11.8 oz)


 • แก้วทรงสูง (350 มล. / 11.8 ออนซ์)

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Ingredients

 • capsule of Grand Cru Ciocattino
 • 50 to 60 ml (1_7 to 2 oz) of milk
 • ice cubes


 • กาแฟแคปซูล Caramelito
 • นม 50 - 60 มล. (1.7 - 2 ออนซ์)
 • น้ำแข็งก้อน

Inspirations

Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk

เริ่มเลย!

 • Prepare the coffee in a cup
 • Pour cold milk and ice cubes in a tall glass
 • Pour the coffee slowly into the cold milk glass


 • เตรียมกาแฟแคปซูลCiocattino
 • เทนมเย็นกับน้ำแข็งก้อนลงในแก้วทรงสูง
 • ค่อยๆเทกาแฟลงไปในแก้วนมเย็น

กรุณาใส่วันเกิดของคุณ

ถึงแม้ว่ากาแฟและแอกอฮอล์นั้นจะเข้ากันได้ดี แต่เราต้องขอให้สิทธื์แก่ผู้ที่อายุมากกว่า18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

แอลกอฮอลล์เป็นภัยต่อร่างกาย ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

ส่งต่อเมนูนี้

{{ recipe.title }}

กรุณากรอกข้อความ กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง ทำการส่งอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว พบข้อผิดพลาด : ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้